Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Zitten we in de Eindtijd?

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zitten we in de Eindtijd? De kijk van pastor JD Farag hierop is duidelijk:  JA

Dit artikel is in samenwerking met een gastauteur tot stand gekomen.

We leven ontegenzeggelijk in een bijzondere maar ook verwarrende tijd. De COVID-19 ‘pandemie’ maar ook heftige aan klimaatverandering toegeschreven natuurrampen bepalen het dagelijks nieuws. Sociale onrust en polariserende krachten spelen op.

Avalerion awakes probeert middels dit Commonsense TV  kanaal een betrouwbare baken van relevante informatie te zijn. Avalerion awakes  roept een ieder op tot een kritische bestudering van alle feiten en kiest ervoor om bij cruciale (sub)thema’s zowel de diepte in te gaan als een overzicht te bieden op basis van grondig wetenschappelijk en/of journalistiek onderzoek, maar ook op basis van levensbeschouwelijke ervaringen en wijsheden. Op deze wijze kan de kijker hopelijk geïnspireerd worden om zijn/haar eigen meningen en beslissingen beter te funderen. Deze tijd vraagt daarom. Er staat heel veel op het spel.

In dit artikel wordt voor de tweede keer aandacht gevraagd voor ‘pastor JD Farag’. Een bevlogen Hawaïaanse voorganger uit de christelijke denominatie van de Calvary Chapel, met een behoorlijk internationaal bereik.

In het eerste artikel van 2 mei 2021 werd pastor JD aan de commonsensetv kijkers voorgesteld en werd de unieke Paaszondag preek van 4 april 2021  integraal met Nederlandse ondertiteling gepresenteerd. Wat vooral van pastor JD opvalt is dat hij zijn theologische levensbeschouwing en bijbelkennis koppelt aan wetenschappelijke resultaten, aan socio-politieke ontwikkelingen en aan concrete alledaagse ervaringen. Hierdoor onderbouwt hij zijn preken op transparante wijze met vele verifieerbare feiten en zelf te onderzoeken bronnen. Voor Avalerion Awakes resoneert deze vorm sterk met de eigen benadering om kijkers aan het denken te zetten.

In voorliggend artikel is weer sprake van een zeer bijzondere preek, te weten op “ Independence Day” van 4 juli j.l. , een bible prophecy update met de titel “God has declared disaster”.  In dit geval is dankbaar gebruik gemaakt van een beschikbare Nederlands ondertitelde video op het videokanaal van Rumble van een zekere ‘bramds. Op het bestaan van dit kanaal werd gewezen door Jaap Dieleman van heilbode.nl en van ontzagwekkendnieuws.nl die er zelf ook gebruik van maakt. Wij raden de geïnteresseerde kijker aan om deze kanalen te volgen. Voor diegenen voor wie het Engels geen probleem is, kunnen we de website JDFarag.org van harte aanbevelen.

In onderstaande video gaat pastor JD in op een heel bijzonder verhaal uit het Oude Testament. Aan de hand van dit verhaal waarin de tegendraadse maar in Gods waarheid lopende profeet Micha {overigens een andere Micha dan die van het boek Micha} tegen 400 [betaalde] deskundigen ingaat in zijn oprechte advies aan Koning Achab van Israël inzake een te voeren oorlog. Micha vertolkte daarin de boodschap van God dat dit niet goed voor de koning zou aflopen omdat het gedrag van deze koning God niet behaagde. In een eerdere profetie was de dood van koning Achab al aangekondigd. Koning Achab legde het advies van Micha naast zich neer en verloor daardoor ondanks zijn bizarre voorzorgsmaatregelen zijn leven, zoals was geprofeteerd.

Dit veelzeggende verhaal gaat pastor JD op zijn eigen confronterende en boeiende wijze koppelen aan actuele sociopolitieke ontwikkelingen alsmede aan allerlei schokkende dagelijkse gebeurtenissen. Zelfs als U als kijker niets opheeft met de christelijke levensbeschouwing, zult U verbijsterd worden door de veelheid aan feiten en concrete gebeurtenissen die U waarschijnlijk niet eens kent, laat staan eerder zo helder in context gepresenteerd hebt gekregen.

Avalerion awakes raadt U van harte aan om met een open mind kennis te nemen van het gedachtegoed van deze moedige pastor JD. U zult er geen spijt van hebben. Het zal uw spiritueel denken verrijken.

 

Bekijk de bijzondere ondertitelde preek op het Rumble kanaal van Bramds (Duur: 1:01:46)

 

 

Gerelateerde artikelen van Avalerion Awakes

 

Over Avalerion Awakes

Avalerion Awakes is een initiatief dat is ontstaan nadat het duidelijk werd dat er een groeiende en alarmerende mate van censuur in het Westen is ontstaan sinds het begin van de coronapandemie. Waarbij zelfs artsen en wetenschappers grootschalig worden gecensureerd en nauwelijks kunnen deelnemen aan het publieke debat op de mainstreamkanalen om het officiële narratief te bekritiseren en enige invloed op het coronabeleid te hebben.

Met een slogan als ‘Quest for Truth’ staat waarheidsvinding altijd voorop, waarbij vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting de basis vormen. Toegang tot informatie staat hoog in het vaandel, zodat mensen in staat zijn om zelf onderzoek te doen en hun eigen conclusies te trekken.

Met een academische achtergrond op het gebied van moleculaire biologie & biochemie, past het initiatief ook een academische aanpak toe in de onderzoeken die het publiceert. Het initiatief richt zich m.n. op de coronapandemie en probeert om onderdrukte en gecensureerde informatie boven tafel te krijgen en op een overzichtelijke manier te presenteren, met een brede kijk op globaal niveau. Het werk wordt altijd zoveel mogelijk ondersteund met bronnen die ter beschikking worden gesteld aan de kijkers en lezers.

Kanalen
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/1xeinlRT0nUt/
Rumble: https://rumble.com/c/c-553847


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
7 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
7
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x