Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Wetenschap, Technologie & Spiritualiteit

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Door een anonieme gastschrijver

Met “Quest for Truth” als leidend beginsel publiceert Avalerion awakes artikelen en video’s over Covid-19 en daarmee gepaard gaande socio-politieke ontwikkelingen vanuit de combinatie van wetenschap en (christelijk) geloof.

Zo is naar maandenlange research begin april op CSTV de 12-delige documentaire “Covid-19 vaccin biotechnologie uitgelegd & overzicht nieuwe technologieën en implicaties” integraal verschenen en toegelicht. Zowel in het Nederlands als Engels.

In de eerder genoemde 12-delige documentaire is naast de gehanteerde grondige wetenschappelijke benadering te zien dat het christelijk geloof de levensbeschouwelijke kant van de documentairemaker heeft gevormd.

Daarom was het ook bijzonder dat kort na het publiceren van een artikel over de volledige documentaire het oog viel op een zeer bijzondere Paasdienst van pastor (voorganger) JD Farag. Iemand die een evangelische gemeente op Hawaii leidt maar door zijn wekelijkse behandeling van Bijbelse profetieën inmiddels wereldwijde bekendheid heeft verkregen door zijn indringende behandeling van de huidige verwarrende tijden inzake Covid-19. Pastor JD is ervan overtuigd dat de huidige tijd de in de Bijbel aangekondigde eindtijd is. Een profetie die aan de apostel Johannes door God is geopenbaard en is te vinden in het boek Openbaring in de Bijbel.

Pastor JD neemt geen blad voor zijn mond en bestudeert daarvoor nauwgezet vele bronnen van politiek-sociale en wetenschappelijke aard. Hij verwerkt zijn eigen research in zijn wekelijkse Prophecy update preken.

Op 4 april 2021 heeft hij gebroken met zijn 15 jarige traditie om op Pasen geen prophecy update te geven uit respect voor deze belangrijke christelijke feestdag waarop de wederopstanding van Jezus centraal staat. Hij zei dat hij hiervoor urgente redenen had. De ontwikkelingen bij Covid-19 met zijn huidige fase van vaccinatie en lockdowns koersen af op een climax, een heuse crisissituatie. Pastor JD vond dat hij toch hiervan melding moest maken. En terecht. Dat wat hij zei, resoneerde volledig met de conclusies van Avalerion’s 12-delige documentaire.

Dit is zo bijzonder dat besloten is om deze preek te voorzien van Nederlandse ondertiteling en toegankelijk te maken voor alle nederlandstaligen, dus ook voor mensen die de engelse taal niet voldoende beheersen.

De uitzending is hieronder te zien. We laten het aan de kijkers gaarne over om zijn/ haar eigen conclusies te trekken. De crux van de info die pastor JD biedt is universeel en is los van de specifieke levensovertuiging die men zelf heeft, te bekijken. We realiseren ons dat aangedragen oplossingen door pastor JD voor niet-christenen niet begrijpelijk of zelfs niet acceptabel kunnen zijn. Dit geldt zelfs voor wel-christenen ook. Er bestaan nu eenmaal vele interpretaties van DE waarheid hetgeen zich vertaalt in tal van denominaties. Wilt u meer weten over pastor JD en ook andere uitzendingen (in het engels) terugkijken dan kunt u dit doen op zijn website JDFarag.org.

Bekijk de bijzondere ondertitelde preek op Rumble:

Of bekijk de bijzondere preek op Bitchute:

 

Onder de noemer van de ‘Vierde Industriële Revolutie’ worden wereldwijd gecoördineerd plannen (NWO Nieuwe Wereld Orde)  voor de mensheid doorgevoerd waarvan de implicaties voor iedereen enorm zijn: “ the great reset”. Nationale overheden, internationale organisaties, het grote bedrijfsleven, universiteiten en media werken daarin samen met militaire precisie.

De beïnvloeding geschiedt via een doorwrocht tot in alle details uitgewerkt globalistisch stappenplan dat via media als de enige waarheid wordt gecommuniceerd. Tegengeluiden worden genegeerd, geridiculiseerd of zelfs volledig gecensureerd op zo veel mogelijk mediakanalen. In ieder geval op die kanalen die in handen zijn van voornoemde NWO partijen en waartoe in de afgelopen decaden grote aantallen mensen zijn verleid om er “gratis” gebruik van te maken: de zogenaamde main stream media (MSM). Langs deze MSM weg worden mensen gehersenspoeld met het narratief van de NWO plannen en tot kritiekloze “volgelingen” gemaakt.

Oppervlakkig beschouwd zien die plannen er  zelfs “goed” uit door indrukwekkende presentaties en “betrouwbaar”  door het grote aantal celebrities en hooggeleerde wetenschappers die hun opwachting maken om hun steun te betuigen. Het asemt een Hollywood niveau.

Echter bezorgde burgers en professionals van allerlei landen en achtergronden zijn in toenemende mate wakker geworden door de onlogische besluitvorming van de politiek die draconische maatregelen nemen zonder deugdelijke onderbouwing. Sterker nog. Deze maatregelen berokkenen veel meer schade dan de oplossing van het volksgezondheidsprobleem daadwerkelijk is. Covid-19 lijkt meer en meer een dekmantel te zijn van de werkelijke agenda. Terwijl de maatregelen de bevolking en bedrijven gijzelen met ongekende vrijheidsbeperkingen bulldozert de implementatie van “ the great reset” door. Tegenwerpingen worden met harde hand neergeslagen, veel betere oplossingen “onbesproken”  ter zijde geschoven.

Al deze zaken zijn de trouwe kijkers van CSTV natuurlijk bekend. Maar die wakkeren waartoe deze behoren, vormen een forse minderheid, getalsmatig beschouwd. Velen, de meesten, slapen nog of houden zich – om uiteenlopende moverende redenen- slapende.

Daarom is het van wezenlijk belang dat alle inspanningen erop gericht zijn om iedereen de volledige zuivere feiten te presenteren en antwoorden te geven op cruciale vragen. Een ieder moet in staat gesteld worden om zijn of haar eigen standpunten te bepalen in diverse complexe kwesties betreffende Covid-19  maar ook inzake de toekomstige wereld. Dit zijn universele menselijke rechten die we te allen tijde moeten verdedigen.

In het Covid-19  beleid en ook in het NWO narratief hanteren de politieke leiders een technocratische strategie. De plannen en beleidskeuzen zijn gebaseerd op de stand der wetenschap. Zo wordt althans beweerd. Echter in toenemende mate blijkt in de afgelopen decaden deze wetenschap steeds meer te zijn beïnvloed door perverse monetaire prikkels. Hierdoor is “van bovenaf” een proces in gang gezet om de “truth by science” te manipuleren in de door de financiers gewenste richting. Het is zeer onthullend om te beseffen hoe erg deze gekochte wetenschap zich heeft ontwikkeld. Het corruptie virus heeft gerespecteerde universiteiten en wetenschappers geïnfecteerd. Hierdoor kunnen we op essentiële punten heel veel wetenschap niet meer “op hun blauwe ogen” geloven.

 

Vertaalde titel afbeelding: ‘Wetenschap in de 21e eeuw – een elite gids’  Bron.

 

Let op. We hebben het hier over een proces. En verreweg de meeste wetenschappers zijn zeer integere mensen die oprecht de mensheid willen dienen. We hebben het hier over een selecte bovenlaag die via hun machtspositie het gewenste narratief faciliteren. Het voert hier te ver om erop in te gaan. Wellicht voedsel voor vervolg artikelen en video’s.

Maar hoe kun je in die wir war van tegenstrijdige informatie en in toenemende mate opgelegde vrijheidsbeperkingen je eigen beslissingen dan nemen? Hier raken we het punt van je levensbeschouwing. Wie denk jij je bent en wie wil je zijn? Niet voor niets is ons aards verblijf overvol met uitdagingen die ons nopen de grote vragen van het leven onder ogen te zien. Bijvoorbeeld de Bijbel roept op tot “know thyself”, maar alle grote wereldreligies omarmen het belang van die zoektocht en bieden daarvoor handvatten.

Voor Avalerion awakes is wetenschap de objectieve en zuivere zoektocht naar kennis omtrent onze zichtbare en onzichtbare wereld, zijn ontstaan en zijn werking. Zonder enige beïnvloeding van andere belangen dan louter de waarheid te vinden. De bevindingen beogen het welzijn van ALLEN op aarde en niet die van een happy few.

Met dit artikel met bijbehorende video beogen wij te bepleiten dat wetenschap, technologie en spiritualiteit met elkaar in verband staan.

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
9 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
9
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x