Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

We will win

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Waarom wij gaan winnen

 

Het volk is in oorlog met de elite. Het bedrog en de waanzin waar zij mee wegkomen, voelt onrechtvaardig en maakt soms wanhopig. Toch gaan wij uiteindelijk winnen, de belangrijkste reden is dat goed en kwaad in balans moeten zijn. Dit klinkt bombastisch maar de immense weerzin die de elite oproept met hun kwaadaardige methoden, gaat een tegenreactie oproepen van de goede kant in de mens.

Het doel van de subtop van de elite is macht en geld, het einddoel van de echte top van de piramide is één wereld en één wereldregering met henzelf aan het roer. Een lange voorbereiding is er aan vooraf gegaan, vele decennia, waarbij veel werd uitgevoerd vanuit de coulissen, met behulp van gekochte media en geschiedvervalsers. Nu echter, als een blitzkrieg, wordt agenda 2030 met grote snelheid over ons heen gestort. Zij hopen dat de mensheid met deze verrassingsaanval overrompeld is en voordat wij het doorhebben de val is dichtgeklapt.

Met geld is veel te koop, waardoor de politiek, het leger, de politie, de vakbonden, de grote multinationals en de media in handen zijn gekomen van een groep roofridders. Deze globale maffia heeft met corruptie en chantage op bijna alle sleutelposities in de wereld hun pionnen geplaatst.

De meeste mensen deugen, beweert men. Dit is echter slechts een halve waarheid. De meeste mensen deugen, maar hebben ook een dark side. Het is die dark side waarmee alle mensen op sleutelposities zijn terecht gekomen. Velen hebben een verlangen waarmee zij uiteindelijk te koop zijn of hebben iets gedaan waarmee zij gechanteerd kunnen worden.

Bill Gates koopt WHO en GAVI. Soros koopt onderwijs en de Rockefellers kopen de rest. 

Zodra er ergens een tegengeluid dreigde, bijvoorbeeld ten aanzien van de coronahoax, climatehoax of fiatmoneyhoax, werden personen onder druk gezet, ontslagen of het werd met mediageweld in de kiem gesmoord. Zie bijvoorbeeld Exley, de arts die onderzoek heeft gedaan naar de bijwerkingen van aluminium in vaccins en bewijzen had dat het neurologische schade gaf. Hij werd direct aangepakt en zwart gemaakt.

Of de wetenschapper Judith Currey, was een klimaatgelovige maar werd direct persona non grata toen ze klimaatcriticus werd. Zoals ze zelf zei: “I was tossed out of the tribe

Als men in Nederland iets uitsprak wat tegen de corona-angst in ging, werd je aangepakt door Arjan Lubach, de inhuurclown van D666.

Leiders die niet meewerken aan het coronabeleid hebben een korte levensverwachting. Menig moedig leider heeft het met zijn leven moeten bekopen door geen corona-maatregelen uit te vaardigen. Het kost de elite aardig wat “factcheckers” en bewerking van de zoekmachines om dit te ontkrachten, maar daarmee is ook deze waarheid ook weer even kaltgesteld.

Veel sleutelposities, zoals regeringsleiders in de wereld, zijn geplaatst door de CIA in te zetten. Als er ergens beweging ontstond die een dreiging kon betekenen voor de toegang tot olie, kon direct een tegenbeweging gefinancierd worden. Veel revoluties zoals Arabische Lentes zijn gesponsord door de elite, omdat zij een regime change wensten. ISIS is ook gesponsord door de elite, bewust om de boel te ontregelen. Het lot van Saddam Hoessein en Gadahffi werd niet bezegeld omdat zij slecht waren voor het volk, maar omdat zij niet meewerkten met de elite. Beiden omdat ze olie niet meer voor dollars wilde verkopen.

Kortom, in bijna alle regio’s in de wereld zijn de sleutelposities in handen van vazallen van de elite gekomen.  Je moet van goede huize komen wil je je rug recht houden en voor de waarheid of het goede blijven staan. De elite schakelt je uit met alle middelen die geld kan kopen. Het vergt daarom erg veel moed en een sterk moreel kompas om langdurig op te komen voor het juiste.

Andere technieken die gebruikt worden zijn het creëren van chaos en verdeeldheid. Bewust gecreëerde verdeeldheid is bijvoorbeeld goed zichtbaar bij het ophitsen van gevaccineerden tegen de ongevaccineerden. Er is literatuur beschikbaar die aangeeft dat vaccins goed werken en literatuur die beweert dat de vaccins onveilig zijn. Enerzijds maken Michael Yeadon, Vladimir Zelenko en Arno van Kessel ons wijs dat alle gevaccineerden binnen een paar jaar dood gaan en anderzijds maken Hugo de Jonge en de GGD ons wijs dat het vaccin veilig en enorm effectief is. Hierdoor gaan wij elkaar te lijf in plaats van de echte schuldigen van de chaos en onrust aan te pakken.

Met behulp van de media werd iedereen zo lang mogelijk in slaap gehouden en ons het idee gegeven dat wij in een hartstikke gaaf land leven. Tot nu toe. The Endgame is begonnen. Alle voorbereidingen komen samen en het Grote Plan wordt nu uitgerold,  de trein is gaan rijden en de digitale totalitaire staat wordt geïnstalleerd. We mogen binnenkort aan een CO2-budget, Central Digital Currency en een digitale gezondheidspas, alles om de controlestaat en de wereldregering te vervolmaken.

Het verdere proces van de rooftocht door de wereld en het uitrollen van de werelddictatuur gaat vermoedelijk als volgt: de vaccindrang zullen ze nog een half jaar kunnen volhouden, daarna gaan de bijwerkingen te veel opvallen. Vervolgens gaat er een Ivermectine-achtig pilletje komen die de vaccins gaat vervangen, dan zijn de 3 jaar van Lockstep al bijna volbracht. Ze zullen vervolgens op een andere manier de QR-code verder willen doordrukken. De economische ineenstorting zal tegen die tijd verdere chaos teweegbrengen. Het geldsysteem zou sowieso instorten, maar met behulp van lockdown’s en andere maatregelen zal het zich als controlled demolition voltrekken. Op het moment dat de economische ineenstorting heeft plaatsgevonden, koopt de elite voor een schijntje de failliete MKB, land en onroerend goed op. Zij gaan waarschijnlijk ook een andere troef uitspelen: het basisinkomen. Als overal rechtszaken spelen, de handel stil ligt, de schappen leeg zijn, de huizen koud, de benzinepomp leeg, een pak rijst € 100 kost, zal er behoefte zijn aan orde. Er zullen mensen opstaan om orde in deze chaos te creëren. Om te beginnen gaat alles op de bon net als in de oorlog. Het bonnensysteem zal plaatsvinden in de vorm van digitaal geld vanuit de centrale bank met een basisinkomen voor iedereen. Tegen die troef is waarschijnlijk weinig te beginnen. Veel mensen die nog geen QR-code hadden, zullen alsnog overstag gaan uit financiële wanhoop. De alternatieve geldsystemen zoals Florijn, Bitcoin of URA komen helaas te traag op gang en we zullen moeten accepteren dat het basisinkomen met Central Digital Currency een sterke zet is op weg naar een controlestaat. Misschien volgens er ook nog wat andere trucs zoals het marburgvirus of een cyber-attack een aantal verassingen zullen nog wel komen.

Geleidelijk gaan echter meer mensen zien wat er gaande is. De weerstand zal heftiger worden en de protesten zullen daarom onderdrukt worden met steeds meer geweld. Dat zie je nu al gebeuren, de eerste verzetshelden zijn al neergeschoten. Hiermee worden er meer mensen wakker en komt de waarheid steeds nadrukkelijker naar voren. Het wordt een wedloop van geweld tegen de waarheid. We hoeven ons hierbij geen illusie te maken dat militairen niet bereid zijn het volk te onderdrukken. De geschiedenis laat zien dat er altijd soldaten en huurlegers bereid zijn geweest om in ruil voor geld een koning op de troon te houden.  In de oorlog bleken velen ook bereid tegen een kleine vergoeding, joden aan te geven of naar de trein te begeleiden. Er zullen daarom altijd mensen zijn die ondanks het besef van wat er gaande is, de elite blijven steunen.

Het wakker worden gaat echter ook met een soort spiritueel ontwaken gepaard nog verder dan dan het besef dat men met list en bedrog is belazerd. In het proces van het wakker worden gaat men steeds meer zien wat er gaande is, wat uiteindelijk de steun voor de elite doet afnemen. Het begint vaak dat men op één van de terreinen ziet dat men is voorgelogen, bijvoorbeeld het geldsysteem, het klimaat of corona. Zodra het de mensen ook daadwerkelijk zelf pijn doet, bijvoorbeeld als het geld kost, gaat het proces van inzicht krijgen sneller. Voor sommige Nederlanders kan dat al zijn als de eigen woning in box 3 komt, anderen merken het pas als een naaste is overleden aan het vaccin. De massale inflatie zal ook een groot effect hebben, het gaat veel pijn doen als al het spaargeld en salaris in waarde is gedecimeerd. Dan gaat men beseffen wij al jarenlang zijn uitgebuit door het geldsysteem. Men krijgt door dat wij massaal zijn voorgelogen door de media en schoolboeken. Men krijgt ook door dat de pandemie bewust over ons is uitgerold en de overheid er alles aan heeft gedaan om zoveel mogelijk mensen te laten overlijden. Men krijgt door dat we zijn opgesloten om de weerstand te verlagen en dat werkende medicatie ons is ontzegd. Men krijgt door dat het gebruik van vaccins bij kinderen zal leiden tot onnodige sterfte. De steun voor de elite brokkelt daarom meer en meer af en de woede gaat broeien, wereldwijd.

Uiteindelijk gaat men dan ook de meest duistere kant van de elite onder ogen te zien: het kindermisbruik en de kindermoord. Voor de meesten was dit te ongeloofwaardig  en te gruwelijk om er serieus naar te kijken, maar men zal niet meer kunnen wegkijken.

De reden voor het kindermisbruik is waarschijnlijk chantage. De sterkste vorm van chantage is zeer belastende informatie over mensen zoals corruptie of een verdorven seksleven. Epstein, zelf een marionet van de bankiers, wist door de machtigen der aarde te verleiden tot verkeerde dingen, veel personen in zijn macht te krijgen. Het is niet ondenkbaar dat Mark Zuckerberg met zijn afluistercookies, belastende informatie heeft weten te verzamelen. De meest chanteerbare mensen zijn de pedofielen en kindermisbruikers, zij zullen alles doen om hun geheimen te verhullen. Om de macht te consolideren is er door de elite daarom gebruik gemaakt van pedonetwerken, dit zijn hun meest trouwe handlangers.

Er komen steeds aanwijzingen dat onze eigen overheid hier een rol bij speelt en er sprake is van een georganiseerd netwerk die het hand boven het hoofd gehouden. Meer en meer informatie komt er boven water dat in onze ambtenarentop kindermisbruikers zitten, namen van Demmink en Wabeke vallen vaak, maar zijn nog niet bewezen. Als het waar is, zullen zij altijd doen wat hen wordt opgedragen. Het gebruik van pedofielen is dermate kwaadaardig, dat dit te walgelijk is voor de meeste mensen, zelfs voor een gemiddelde huursoldaat. Dat er kindermisbruikers beschermd werden door onze politici wordt steeds duidelijker. Het lijkt er op dat Grapperhaus er alles aan doet om middels een corrupte commissie deze beerput dicht te houden. Waarom anders zou hij bewust mensen aanstellen vanuit justitie om dit te onderzoeken, de instelling die door de slachtoffers juist wordt aangewezen als bron van daders? We zien nu dat Huig Plug, onze volksheld die het kindermisbruik aan de kaak stelt, simpelweg in de gevangenis wordt gegooid door Rutte met als aanklacht slechts een onbeduidende tweet.

De putdeksel is echter open, er komt steeds meer informatie naar buiten en de rottende drek wordt voor iedereen zichtbaar. De minachting zal voor de meesten te groot zijn om tot de club met deze zieke geesten te behoren, steunen van kindermisbruikers is voor de meesten een brug te ver. Zodra men ziet hoe ziek de elite werkt, zal de walging en weerzin die dit oproept zo groot zijn dat maar weinigen bereid zijn zich bij dit kamp aan te sluiten, ook potentieel corrupte politie en militairen niet. Leg dat maar eens uit aan je moeder of je kinderen. Er zal daarom veel negatieve energie en positieve energie naar boven komen. De negatieve energie zal zich tegen de elite keren in de vorm van woede en afkeer. Hierbij gaat ook de psychologie van de groepsdruk werken. Men sterkt elkaar in de razernij en zij die het niet afkeuren worden uitgesloten van de groep.

Anderzijds zal positieve energie beschikbaar komen, om de balans te bewaren zal een dermate sterke behoefte zijn aan waarheid en saamhorigheid dat het egoïsme doet verdampen en sterke krachten doen ontstaan voor het creëren van een nieuwe wereld. Het parallelle systeem zal dan alsnog vrij snel op gang komen en er zullen te weinig corrupte agenten zijn die bereid zijn dit tegen te houden. De boeren die het voedsel gaan leveren en de lokale MKB worden de nieuwe helden en men is bereid tot grote offers om hen te steunen en financieren.

Hoe meer waarheid bekend wordt, des te minder bullshit van de media van de elite zal worden geloofd en alles zal met de energie van de afkeer worden gesabotteerd. Troefkaarten als de QR code en het basisinkomen zullen daarom ook niet gaan werken als niemand er meer aan meewerkt en niemand controleert. Mensen zullen niet meer willen kopen bij de bedrijven met een QR-code of gelieerd aan WEF zoals Heineken en Mc Donalds. Zij die het wel doen worden uitgefloten op straat. Steun je het systeem dan steun je kindermisbruikers

Names en Faces van alle daders zullen bekend worden. De oude foute bankiers, politici en mediajongens kunnen alleen in gepantserde auto’s over straat. Sommigen verlaten nog net op tijd het zinkende schip zoals Mona Keijzer en Diederik Gommers. Het is nu niet aanlokkelijk je bij deze club aan te sluiten omdat de elite-steuners als door een zwerm getergde wespen door het volk belaagd zullen worden en geen draaglijk leven meer hebben. De hele topdown structuur, de piramide van macht, zal hierdoor uiteindelijk gaan wankelen en in elkaar storten. Alle macht en rijkdom die de elite had zal verpulveren afbrokkelen tot een rokend hoopje as, als een vampier die wordt blootgesteld aan het zonlicht. Waarschijnlijk weet een deel van de elite het zelf ook al en een deel van wat plaatsvindt is de doodsreutel van een waanzinnige die kicking en screaming nog verwilderd om zich heen slaat. Het wordt hierdoor een zware tijd waar we ons doorheen moeten worstelen. Door het kwaad te exposen en in het gezicht te kijken zal het goede groeien, sterker worden en uiteindelijk het kwade overwinnen. En vanuit de rokende puinhopen zal een beschadigde maar betere wereld ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
30 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
30
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x