Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Vlamingen worden op CSTV niet buitengesloten.

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Volgens de Open Universiteit kan uitsluiting of om een academisch verantwoord synoniem te gebruiken, Ostracisme leiden tot:

¨Ostracisme is het afwijzen, buitensluiten of volledig negeren van een persoon. Dat kan bewust gebeuren, maar ook onbewust. Ostracisme kan zich manifesteren in elke sociale context.

Onderzoek laat zien dat gedurende de fase dat slachtoffers leren omgaan met hun buitensluiting, ze zich meer gaan spiegelen aan de mensen die hen buitensluiten, om zo meer betrokken te worden. Ze gaan de ‘dader’ bijvoorbeeld imiteren, of proberen meer coöperatief te zijn. Mocht deze strategie geen effect hebben, zo blijkt uit mijn eigen onderzoek, dan worden de slachtoffers minder pro-sociaal. Ze worden ‘numb’ en verzinken in zichzelf. Of – zo blijkt uit weer ander onderzoek -, ze worden agressief, vooral als ze denken dat verzoenen niet meer mogelijk is. Hoe dan ook, als alle pogingen tot het vinden van aansluiting mislukken, kan dat grote gevolgen hebben voor hun psyche. Het kan leiden tot depressie, hopeloosheid, jezelf compleet waardeloos voelen en zelfs tot zelfmoord. Ook fysiek heeft het gevolgen. Zo daalt de lichaamstemperatuur van mensen die worden buitengesloten en blijkt ostracisme in het brein vaak niet te onderscheiden van fysieke pijn. Niet-buitengesloten mensen blijken vaak ook gezonder te zijn. De schade die buitensluiting veroorzaakt kan vaak lang nawerken.”

 

En als er iets is wat wij absoluut niet onze zuiderbuur toewensen, dan is dat wel al het bovenstaande.

Vandaar dat ik even gekeken heb naar de huidige toestand in België op dit moment, en liep tegen het volgende bericht aan.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/25/ook-alle-65-plussers-krijgen-derde-coronaprik-in-ons-land/

Ook alle 65-plussers kunnen derde coronaprik krijgen in ons land

¨Naast de bewoners van de woonzorgcentra en mensen met een zwakkere immuniteit kunnen ook alle 65-plussers een derde prik met een coronavaccin krijgen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid van ons land beslist in de zogenoemde Interministeriele Conferentie Volksgezondheid (IMC). 85-plussers mogen vanaf volgende week al een uitnodiging verwachten.¨

De “boosterprik” voor alle 65-plussers in België komt er, zo hebben de ministers van Volksgezondheid beslist. Daarmee volgen ze het positieve advies van de Hoge Gezondheidsraad daarover. etc. etc.

Dus het positieve advies van de Hoge Gezondheidsraad  van België beslist het te volgen traject.

Maar wie zijn of zitten er in deze ¨Hoge Gezondheidsraad¨? merkt u overigens ook op dat het woordje ¨Hoge¨ al min of meer forceert om hier zeker geen twijfels bij te plaatsen?

Nu,

De leden van het directiecomité

Tom Auwers

Voorzitter van het Directiecomité—Tot februari 2017 was hij directeur-generaal Strategie en Internationale Relaties bij de FOD Sociale Zekerheid. Hij is experimenteel psycholoog (KULeuven) en heeft een aanvullend diploma van de Vlerick School voor Management en een specialisatie interne audit aan de Universiteit Antwerpen Management School.  Na een academische start aan de Vlerick School en het Leuvense Instituut voor de Overheid werkte Tom Auwers achtereenvolgens als adviseur bij Vlaams minister van Begroting en Gezondheidszorg Wivina Demeester en als expert en vervolgens kabinetschef bij minister van Ambtenarenzaken Luc Vanden Bossche ten tijde van de Copernicushervorming. Hij ontwierp en realiseerde verschillende veranderingsprojecten binnen de federale administratie (Copernicus, NoVO, Optifed) en de Vlaamse administratie (Doelmatigheidsanalyse). Hij doceert en publiceert over performancemanagement in het openbaar bestuur en de nieuwe manier van werken.  Hij is tevens bestuurslid van de Vlaamse vereniging voor Bestuurskunde (VVBB) die de prijs overheidsmanager van het jaar uitreikt.

 

Annick Poncé

DG Gezondheidszorg —  Annick Poncé behaalde een diploma economische wetenschappen aan de ULB en is houder van het getuigschrift opleidingsdirecteur. In 1992 begon ze haar loopbaan bij de FOD Volksgezondheid in de dienst Boekhouding en ziekenhuisbeheer. Ze heeft ook nog gewerkt voor de Commissie voor Begrotingscontrole van het RIZIV. Tussen 1995 en 2005 heeft ze verschillende functies bekleed op ministeriële kabinetten (attaché, adviseur, adjunct-kabinetschef) en heeft ze uiteenlopende materies behandeld: ziekenhuisbeleid, ouderenbeleid, beleid rond personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg, administratieve vereenvoudiging, … Tussen 2000 en 2006 was ze docent gezondheidseconomie aan de Provinciale Hogeschool van Namen. Sinds 2005 staat ze aan het hoofd van de dienst Financiering van de ziekenhuizen. Sinds 7 oktober 2020 cumuleert Annick Poncé deze functie met die van Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg ad interim.

 

Philippe Mortier

DG Dier, Plant en Voeding — Philippe Mortier is Doctor in de diergeneeskunde. Na 10 jaar als zelfstandig dierenarts in de provincie Luxemburg werkte hij bij het Instituut voor Veterinaire Expertise. Vervolgens trad hij toe tot de strategische eenheid van het Ministerie van Volksgezondheid en vervolgens tot het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (​FAVV) als directeur Diergezondheid en Veiligheid van dierlijke producten. Sinds 1 januari 2012 is hij directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Directoraat-generaal Dieren, Planten en Voedsel.

 

Pierre Kerkhofs

DG Leefmilieu —  Pierre Kerkhofs behaalde een doctoraat in de diergeneeskunde aan de Universiteit van Luik (1986) en werd in 1999 doctor in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling virologie van de NIDO (Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek). In 2004 studeerde hij af aan de Vlerick Leuven Gent Management School in het kader van het Middle Management Programme. Sinds juli 2006 is hij gedelegeerd bestuurder van CODA (het Veterinair en Agrochemisch Onderzoekscentrum) en werkt hij nauw samen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu, het Belgisch Voedselagentschap (FAVV) en de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschappen. Nadat hij in april 2018 als duo-directeur van Sciensano (samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en het CERVA) – aan de slag ging, is hij sinds januari 2019 directeur-generaal van DG Leefmilieu bij de FOD Volksgezondheid.

 

Jean-Paul Gabrys

DG Gezondheid en Werk​ |Directeur van het Bestuur van de Medische Expertise (MEDEX) — Jean-Paul Gabrys, licentiaat geschiedenis, trad in februari 1988 in dienst bij het Ministerie van Volksgezondheid. De dienst P&O die hem destijds ontving, “verwelkomde hem in de gevangenis”, door zijn toewijzing aan de Administratie van Sociale Geneeskunde, Administratieve Gezondheidsdienst. Aan het begin van de jaren 2000, na de verschillende missies van deze dienst te hebben doorlopen, overwoog hij de administratie te verlaten. Hij kon de nodige reorganisaties en moderniseringen die nodig zijn om “de klant” centraal te stellen, niet verder pushen. Maar de politieke autoriteiten zijn zich er immers van bewust dat verandering van essentieel belang is. Dit zal de COPERNISCHE hervorming zijn waartoe hij zich zal engageren. Na verschillende opleidingen wordt hij lid van het coördinatiecomité van de Business Process Reengineering, die deze administratie volledig zal hervormen. Een nieuwe naam zal verschijnen: MEDEX. Hij nam de leiding over in juli 2014.

 

Carolien Sonck

Directrice van de ondersteunende diensten — Carolien Sonck, licentiaat handelswetenschappen, heeft na enkele jaren in de privésector haar federale carrière gestart in 2017 bij de FOD Budget en Beheerscontrole om het project “FedCom” mee te begeleiden. Dit was een federaal project om de boekhouding van de Staat te moderniseren, waarbij een algemene, budgettaire en analytische boekhouding werd ingevoerd. In 2010 ging ze bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Volksgezondheid aan de slag om dit project verder te implementeren. Sinds 1 november 2020 is zij de Directrice van de ondersteunende diensten waar ze de uitdaging heeft opgenomen om de interne werking van de FOD zo efficiënt mogelijk te organiseren om de verwezenlijking van de missies te optimaliseren.

 

Zie: https://www.health.belgium.be/nl/de-leden-van-het-directiecomite

 

Beste Vlaming, Ge wordt gel(ij)eid door Veterinaire en Boekhouders.

 

Vaccin dashboard – update

Pandemieverkoper Marc van Ranst boos op BPOC2020

België: “Zorg dat marcske niks overkomt. We hebben hem nodig in het gerecht!”


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
12 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
12
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x