Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

VG dagen 2021: Ongevaccineerden niet welkom.

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Geacht bestuur van de VG-dagen,

Ik keek reikhalzend uit naar het congres voor verzekeringsartsen op 4, 5 en 6 november. Dit zijn altijd uiterst aangename en boeiende dagen. Dit onderwijs heb ik ook nodig om punten te halen en mijn registratie te kunnen behouden.

Nu kreeg ik van u de volgende berichtgeving:

De VG dagen 2021 kunnen alleen doorgaan als we ons aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Vanaf 25 september is de 1.5 m maatregel komen te vervallen. Wel moet van alle deelnemers worden gecontroleerd of zij in het bezit zijn van een geldig corona toegangsbewijs. Dit betekent dat voor toegang bij iedere deelnemer de coronacheckapp wordt gecontroleerd.

Hebt u zich al opgegeven en hebt of wilt u geen geldig coronatoegangsbewijs? Annuleer dan uiterlijk 10 oktober zodat een collega uw plaats kan innemen.

Ik begrijp hieruit dat ik niet meer welkom ben. Ik heb mij op basis van een zorgvuldige analyse van de voor- en nadelen niet laten vaccineren. Ik ga ook niet onnodig testen of een QR-code op mijn telefoon zetten. Iedereen die niet onder een steen geleefd heeft kent de gevaren die een QR-code met zich mee kan brengen waaronder een controle-staat en koppelen van de QR-code aan een social creditsysteem. Het feit dat er wel 5000 Boa’s opgeleid worden maar geen IC-verpleegkundigen zijn niet de meest geruststellende voortekenen.

U bent allen arts dus in staat te achten de medische inconsistenties van deze discriminatie te doorgronden. Ik ben mij bewust dat niet alle artsen even zorgvuldig de literatuur bijhouden. Daarom zal ik voor degenen die wat achter lopen hierbij aanvullende informatie verschaffen.

Ten eerste is er op mijn leeftijd en met mijn gezondheid geen reden om een vaccin te nemen. Mijn kans op overlijden aan corona is zeer gering (1), zeker indien aanvullende medicatie als Ivermectine beschikbaar zou zijn (2).

Verder is het vaccinbeleid dat wordt uitgerold slechts gebaseerd op kortlopende onderzoeken (RCT’s) van o.a Moderna en Pfizer. Helaas waren de onderzoeken dermate klein dat zowel in de placebogroep als de ongevaccineerden groep maar een paar mensen waren overleden. In het grootste onderzoek, van Pfizer, kregen in de placebogroep meer mensen griepklachten maar waren wel minder mensen overleden. (3) We konden op basis van dit onderzoek dus slechts speculeren over de effectiviteit om overlijden te voorkomen. In dit onderzoek van Pfizer bleek verder dat het vaccin niet zo veilig was als in de media wordt beweerd. In de gevaccineerde groep trad namelijk bij 0,5 % meer ernstige bijwerkingen op.  (4)

Inmiddels is de placebogroep ook gevaccineerd bij deze onderzoeken. Het gevolg hiervan is dat we nooit meer iets met zekerheid over de lange termijn effecten kunnen zeggen. Dit kunnen wij als een gemis beschouwen omdat uit eerdere pogingen tot het creëren van een vaccin bleek dat er zich vervelende lange termijn bijwerkingen voordeden. Met name het massaal sterven van alle dieren bij de experimenten bleek een verontrustend bijverschijnsel.

Omdat er nu dus geen gerandomiseerde placebo-controle onderzoeken meer beschikbaar zijn moeten we voor een goede vergelijking tussen gevaccineerden en ongevaccineerden overstappen op onderzoeken met een lagere graad van bewijs, namelijk de case-control studies waar niet gerandomiseerd wordt.

In Engeland, een van de meest gevaccineerde landen, doen ze nog met enige regelmaat een technical briefing (5) waar een grote case-control onderzoek bij inbegrepen zit. In dit onderzoek worden de gevolgen vergeleken van mensen met en zonder het vaccin.

Uit de laatste briefing in Engeland blijkt dat bij mensen onder de 50 jaar de gevaccineerden en ongevaccineerden een gelijke kans hebben op overlijden aan corona. Jonge gevaccineerde mensen hebben dus wel de bijwerkingen maar geen verhoogde overlevingskans.

Het aantal gemelde bijwerkingen en overlijdens bij Lareb, VAERS en Eudravigilance is schrikbarend hoog, zeker als je beseft dat maar een klein deel van de bijwerkingen wordt gemeld. Uit een recent onderzoek gepubliceerd in Toxicology Reports (6) blijkt dat je kans om te overlijden aan de bijwerkingen van het vaccin hoger is dan de kans dat het je leven redt. Hier zijn de lange termijn bijwerkingen nog niet bij inbegrepen. Verder zou je voor een kosten-batenanalyse ook de leeftijden en de verloren levensjaren van de overledenen moeten meewegen.

Er wordt door sommige media beweerd dat vaccins bijdragen aan groepsimmuniteit of de transmissie van het virus remmen. Daar zijn geen wetenschappelijke bewijzen voor. Inmiddels zijn er wel bewijzen dat gevaccineerden bij besmetting een vergelijkbare of hogere virusload hebben dan ongevaccineerden. (7) Alle landen met een hoge vaccinatiegraad hebben veelal ook te kampen met hoge besmettingscijfers. (Israël, UK, Singapore etc).

Het testen voorafgaand aan het binnentreden van een locatie is om meerdere redenen zinloos. Ten eerste heeft het geen zin om te testen als je geen klachten hebt. Dit argument past Rutte ook toe op zichzelf. (8) Testen bij afwezigheid van klachten heeft geen zin omdat asymptomatische transmissie een niet bestaand of verwaarloosbaar verschijnsel is. (9) Daarbovenop komt dat de PCR-test niet de meest betrouwbare manier is om een besmetting aan te tonen. De PCR-test geeft teveel vals positieven (10), zeker als het aantal cycli te hoog is, wat veelvuldig gebeurt. (11) De PCR test mag volgens de bijsluiter alleen gebruikt worden ter ondersteuning van het stellen van een diagnose (12).

En zelfs als een test in staat zou zijn iets aan te tonen is de vraag of strenge maatregelen zinvol zijn. Het blijkt dat de maatregelen Nederland er niet vrolijker of welvarender op hebben gemaakt (13). En waarvoor eigenlijk? Uit talloze onderzoeken blijkt dat maatregelen zoals opsluiten en uitsluiten van mensen geen of nauwelijks enkel effect heeft gehad op de verspreiding van het virus (14).

Mijn vraag aan u, leden van het bestuur: heeft u als artsen medisch inhoudelijke redenen waarom u mijn uitsluiting laat gebeuren?  Of beperkt u zich in uw antwoord tot het veilige “we houden ons gedwee aan de richtlijnen zoals ons wordt opgedragen door het RIVM”?

 

Met vriendelijke groet,

 

Koert van Rijn

 

 

 • Risico/IFR van Covid 19:

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

https://esb.nu/blog/20061404/rekenen-aan-corona-8-risicos-van-corona-zijn-fors-afgenomen

 

 • Meta-analyse ivermectine:

https://ivmmeta.com/

 

 • RCT vaccins:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2035389

http://clalitresearch.org/first-large-scale-peer-reviewed-study-of-real-world-effectiveness-of-covid-19-vaccine-by-israels-clalit-research-institute-published-in-the-new-england-journal-of-medicine/

 

 

 • Geen verschil overlijden in UK onder 50 tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014926/Technical_Briefing_22_21_09_02.pdf

 

 • Vaccinatie leidt tot meer doden dan het levens redt: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X

 

 

 

 • Asymptomatische verspreiding treedt nauwelijks op: https://www.aier.org/article/asymptomatic-spread-revisited/ https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102

 

 • PCR testen geven te veel vals positieven:

http://www.int-soc-clin-geriat.com/img/top/Dr.-Lees-paper-on-testing-for-SARS-CoV-2_0402.pdf

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

https://web.archive.org/web/20210120083427/https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext

https://www.nature.com/articles/s41467-020-20568-4

https://unsere-natur.net/berliner-senat-bestaetigt-staatlichen-corona-betrug-pcr-tests-koennen-keine-infektion-nachweisen/

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00265-6/fulltext

 

 • PCR test ter ondersteuning van het stellen van de diagnose. 

https://www.gpc.center/ce_ivd_/585

https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-020-00290-8

 

 • Lockdowns werken niet:

“A country level analysis measuring the impact of government actions, country preparedness and socioeconomic factors on COVID-19 mortality and related health outcomes” by Rabail Chaudhry, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, Sheila Riazi. EClinicalMedicine 25 (2020) 100464. “[F]ull lockdowns and wide-spread COVID-19 testing were not associated with reductions in the number of critical cases or overall mortality.”

“Was Germany’s Corona Lockdown Necessary?” by Christof Kuhbandner, Stefan Homburg, Harald Walach, Stefan Hockertz. Advance: Sage Preprint, June 23, 2020.

“Estimation of the current development of the SARS-CoV-2 epidemic in Germany” by Matthias an der Heiden, Osamah Hamouda. Robert Koch-Institut, April 22, 2020.

Did COVID-19 infections decline before UK lockdown? by Simon N. Wood. Cornell University pre-print, August 8, 2020. “

“Comment on Flaxman et al. (2020): The illusory effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe” by Stefan Homburg and Christof Kuhbandner. June 17, 2020.

Professor Ben Israel’s Analysis of virus transmission. April 16, 2020. “Some may claim that the decline in the number of additional patients every day is a result of the tight lockdown imposed by the government and health authorities. Examining the data of different countries around the world casts a heavy question mark on the above statement.””

“Impact of non-pharmaceutical interventions against COVID-19 in Europe: a quasi-experimental study” by Paul Raymond Hunter, Felipe Colon-Gonzalez, Julii Suzanne Brainard, Steve Rushton. MedRxiv Pre-print May 1, 2020.

“Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic” by Thomas Meunier. MedRxiv Pre-print May 1, 2020.

“Trajectory of COVID-19 epidemic in Europe” by Marco Colombo, Joseph Mellor, Helen M Colhoun, M. Gabriela M. Gomes, Paul M McKeigue. MedRxiv Pre-print. Posted September 28, 2020.

“Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: old and new predictions” by Ken Rice, Ben Wynne, Victoria Martin, Graeme J Ackland. British Medical Journal, September 15, 2020.

“Modeling social distancing strategies to prevent SARS-CoV2 spread in Israel- A Cost-effectiveness analysis” by Amir Shlomai, Ari Leshno, Ella H Sklan, Moshe Leshno. MedRxiv Pre-Print. September 20, 2020.

Too Little of a Good Thing A Paradox of Moderate Infection Control, by Ted Cohen and Marc Lipsitch. Epidemiology. 2008 Jul; 19(4): 588–589.

“Smart Thinking, Lockdown and COVID-19: Implications for Public Policy” by Morris Altman. Journal of Behavioral Economics for Policy, 2020.

“SARS-CoV-2 waves in Europe: A 2-stratum SEIRS model solution” by Levan Djaparidze and Federico Lois. MedRxiv pre-print, October 23, 2020.

“Did Lockdown Work? An Economist’s Cross-Country Comparison” by Christian Bjørnskov. CESifo Economic Studies March 29, 2021.

”Four Stylized Facts about COVID-19” (alt-link) by Andrew Atkeson, Karen Kopecky, and Tao Zha. NBER working paper 27719, August 2020.

“How does Belarus have one of the lowest death rates in Europe?” by Kata Karáth. British Medical Journal, September 15, 2020.

“Association between living with children and outcomes from COVID-19: an OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England” by Harriet Forbes, Caroline E Morton, Seb Bacon et al., by MedRxiv, November 2, 2020.

“Exploring inter-country coronavirus mortality“ By Trevor Nell, Ian McGorian, Nick Hudson. Pandata, July 7, 2020.

“Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation” by Quentin De Larochelambert, Andy Marc, Juliana Antero, Eric Le Bourg, and Jean-François Toussaint. Frontiers in Public Health, 19 November 2020.

“States with the Fewest Coronavirus Restrictions” by Adam McCann. WalletHub, Oct 6, 2020.

The Mystery of Taiwan: Commentary on the Lancet Study of Taiwan and New Zealand, by Amelia Janaskie. American Institute for Economic Research, November 2, 2020.

“Predicting the Trajectory of Any COVID19 Epidemic From the Best Straight Line” by Michael Levitt, Andrea Scaiewicz, Francesco Zonta. MedRxiv, Pre-print, June 30, 2020.

“Government mandated lockdowns do not reduce Covid-19 deaths: implications for evaluating the stringent New Zealand response” by John Gibson. New Zealand Economic Papers, August 25, 2020.

“Lockdowns and Closures vs COVID – 19: COVID Wins” by Surjit S Bhalla, executive director for India of the International Monetary Fund.

“Effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19: A Tale of Three Models” by Vincent Chin, John P.A. Ioannidis, Martin A. Tanner, Sally Cripps, MedXriv, July 22, 2020.

“Assessing Mandatory Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID‐19” by Eran Bendavid, Christopher Oh, Jay Bhattacharya, John P.A. Ioannidis. European Journal of Clinical Investigation, January 5, 2021.

“Lockdown Effects on Sars-CoV-2 Transmission – The evidence from Northern Jutland” by  Kasper Planeta Kepp and Christian Bjørnskov. MedXriv, January 4, /2021.

“A First Literature Review: Lockdowns Only Had a Small Effect on COVID-19” by Jonas Herby, SSRN, January 6, 2021.

“The effect of interventions on COVID-19” by Kristian Soltesz, Fredrik Gustafsson, Toomas Timpka, Joakim Jaldén, Carl Jidling, Albin Heimerson, Thomas B. Schön, Armin Spreco, Joakim Ekberg, Örjan Dahlström, Fredrik Bagge Carlson, Anna Jöud & Bo Bernhardsson . Nature, December 23, 2020.

“Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an internet-based ecological study,” by R. F. Savaris, G. Pumi, J. Dalzochio & R. Kunst. Nature, March 5, 2021.

“Evaluating the effects of shelter-in-place policies during the COVID-19 pandemic” by Christopher R. Berry, Anthony Fowler, Tamara Glazer, Samantha Handel-Meyer, and Alec MacMillen, Proceedings of the National Academy of Science of the USA, April 13, 2021.

“Inferring UK COVID‐19 fatal infection trajectories from daily mortality data: Were infections already in decline before the UK lockdowns?” by Simon Wood. Biometic Practice, March 30, 2021.

“COVID-19 Lockdown Policies: An Interdisciplinary Review” by Oliver Robinson, SSRN (in review) February 21, 2020.

“Covid Lockdown Cost/Benefits: A Critical Assessment of the Literature” by Douglas W. Allen. Working paper, Simon Fraser University, April 2021.

 

 

 

 

 

 

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
46 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
46
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x