Urgente aanpak klimaatcrisis en stikstofhoax!

Beste lezer.

Met dit schrijven zou ik graag Nederland willen helpen, om weer los te raken van het dieptepunt waar Nederland nu in verkeert.

De problemen zijn veroorzaakt omdat dit- en voorgaande kabinetten zich hebben gebezigd met regel en wetgeving die niet in het landsbelang waren, maar louter de belangen dienen van de EU, welke keihard onze bevolking treft, maar dus totaal haaks staan op de belangen van de Nederlandse bevolking.

Mijn doel is dat deze blog op Twitter, Facebook en Common Sense TV wordt uitgedragen aan de lezers en dat jullie als lezers dit weer gaan uitdragen aan kennissen, vrienden en familie, met daarop achterlatend je naam, zodat je hiermee aangeeft om dit uit te dragen onder zoveel mogelijk mensen.

Uiteraard zijn er dan vele brieven in omloop mocht deze opzet gaan slagen, maar door dit bericht telkens door te geven worden het aantal namen steeds indrukwekkender, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een omslagpunt, want er is een alternatief om uit deze malaise te komen, maar de veroorzakers van dit euvel lijken niet bepaald bereid om zich te scharen achter de bedenker van dit initiatief.

Het grote probleem is dat de PVV in een cordon sanitaire is geplaatst door premier Mark Rutte. De PVV wil een noodwet gaan hanteren, welke voor een half jaar van kracht is, zodat er in die tijdsspanne een gedegen oplossing gevonden kan gaan worden

Dit kabinet welke dus overijverig allerlei mooie plannetjes bedacht, om als het braafste jongetje van de klas in de EU in de spotlights te kunnen staan, heeft zich hiermee in eigen voet geschoten.

Men bedacht dus allemaal voor het oog prachtige regeltjes, maar deze kwamen dus nooit ten uitvoer, want dan had al heel snel gebleken dat het hier complete luchtfietserij betrof, maar toen een klimaatactivist ging procederen, belandde dit uiteindelijk bij de Raad van State, waarop een gerechtelijke uitspraak volgde.

In de afgelopen tientallen jaren is onze veestapel al gehalveerd, maar als het aan dit kabinet ligt, volgt er wederom een halvering van onze veestapel en worden boeren, die nu nog een eerlijk beroep uitoefenen, de dupe van iets wat helemaal geen vervuiling is en hiermee verdwijnt dan grotendeels ook een beroepstak die voor Nederland van groot belang is.

Hetgeen waar onze politiek compleet aan voorbij is gegaan, dat is dat men in Nederland zeer efficiënt de grond benut en aangezien wij een relatief vlak land kennen, heeft ons groot gemaakt in de akkerbouw en veeteelt, waarin wij een onschatbare bron van kennis hebben vergaard.

Nederland is al voor vele jaren koploper als het gaat om bloementeelt, groenteteelt, fruitteelt, veeteelt, visserij en export van de hieruit voortkomende producten, toonaangevend in de veredeling van gewassen en uiterst innovatief in het bedenken van methoden om tot verbeteringen te komen.

Helaas heeft de EU daar blijkbaar geen boodschap aan en dankzij Frankrijk werd bijvoorbeeld het pulsvissen  aan banden gelegd, werd er een stok gestoken in onze veredelingsmethoden en nu weer moet Nederland ook op andere vlakken van deze EU kapot, eerder al waren de chauffeurs aan de beurt geweest en nu zijn het weer de bouw en de grondwerkers die stuk moeten, van deze EU worden maar enkele mensen wijzer en het wordt dus de hoogste tijd dat wij het heft eens in eigen hand gaan nemen, want een premier als Mark Rutte en zijn regeringscoalitie doen alleen maar afbraak aan ons!

Men was deze zomer al volledig op de hoogte van dit euvel, maar het kabinet heeft werkelijk niets gedaan om hier enige verandering in aan te brengen, men dacht blijkbaar dat onze boeren zich zonder slag of stoot naar de slachtbank zouden laten leiden en laat ons land tot overmaat van ramp ook nog eens vollopen met gelukszoekers die we mogelijk nooit meer kwijt raken.

Onze atmosfeer bestaat net als de ons omringende landen uit 78% stikstof en 20.9% zuurstof, dat is gewoon een vast gegeven, ons milieu is vele malen schoner dan enige tientallen jaren geleden, je zou dus denken, wat is dan het probleem? Nou het probleem is dat de EU bepaalde richtlijnen trekt en onze kabinetten van Rutte clowns gaan daar helemaal in mee, er werden op dit kleine stukje aarde natuurgebiedjes gecreëerd, de zogenaamde postzegeltjes, welke afgegraven werden om een zo schraal mogelijke grond te verkrijgen, zodat daar plantjes geplant konden worden, die reeds voor lange tijd niet meer in Nederland voorkwamen en een wormpje dat alleen in zeer schrale kan gedijen.

Zoiets klinkt allemaal prachtig, maar in zo’n klein land ben je toch wel gelimiteerd in de mogelijkheden en om daar je akkerbouw en veeteelt voor op te offeren, dat is dan ook je reinste kolder, een simpele onweersbui kan zo’n postzegelgebiedje al aantasten, omdat er bij hevige bliksem ook de nodige verbindingen wordt aangegaan met de aanwezige stikstof, waardoor er met de neerslag ook stikstof in gebonden vorm zal doen neerslaan en waarvan de meeste planten in de natuur enkel maar profijt van zullen hebben!

Ook speelt de windrichting een belangrijke rol in de aanvulling van voedingsstoffen vanuit de lucht, de industrie en (vlieg)verkeer stoot ook bepaalde stoffen uit, maar ook daar wordt er in Den Haag nauwelijks een woord over gerept, hetgeen van wat er nu uit die stad klinkt zijn dolle maatregelen die niet gaan werken, die hooguit een reductie van 0,2% gaat opleveren van de stikstofuitstoot en men gaat niet in op het noodplan van de PVV, omdat deze partij geen globalistische partij is maar eerder realistisch genoemd kan worden.

We kennen een reeds lange geschiedenis van akkerbouw, veeteelt en visserij, maar in de negen jaar tijd dat we de kabinetten Rutte kennen, zien we een complete afbraak van hetgeen wij kennen, nu moet de bouwsector van hem weer op gang gebracht worden, maar ja wat wil je als er wekelijks zo’n 700 kansarmen Nederland aan gaan doen om hier te komen wonen!

Nederland moet in ieder geval geen derdewereldland gaan worden, de voedselbanken zijn al als paddenstoelen uit de grond geschoten, dus we moeten nu eens van ons gaan laten horen, zodat onze bevolking niet in een crisis gaat belanden die zijn weerga niet kent.

Resumerend zou het een heel mooi initiatief zijn, wanneer deze column als bericht heel Nederland rondgaat, waarbij de lezer dan zijn naam toevoegt, dat kan uiteraard via Facebook en Twitter, via Google en YouTube en via andere bronnen zoals ook Common Sense TV, geef dit schrijven door en steun de noodwet van de PVV waar maar mogelijk.

Mensen word wakker! Dit kabinet zit op een doodlopende weg en staat niet in dienst van ons, het zijn geen volksvertegenwoordigers meer, maar lakeien van Brussel.

Met vriendelijke groet Chris Collard!

P.S. Laat je horen!
0 0 Stemmen
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
nl Dutch
X
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x