Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Uitgebreide documentaire: Covid-19 vaccin biotechnologie uitgelegd & een overzicht van nieuwe technologieën en implicaties

 

Door Avalerion Awakes

Veel mensen zullen inmiddels bekend zijn met Dr. Carrie Madej’s ‘Mens 2.0’ videoverklaring & noodoproep aan de wereld die al zo’n drie kwart jaar circuleert op het internet. Dr. Carrie Madej is een medisch intern specialist en heeft haar eigen praktijk in McDonough, Georgia. Ze bestudeert vaccins al minstens 20 jaar.

In haar videoverklaring waarschuwt zij voor nieuwe technologieën die het potentieel hebben om ons in de wezenlijkheid van onze menselijkheid te kunnen raken en de weg te openen naar het transhumanisme. Ze focust zich m.n. op de risico’s van de genetische Covid-19 vaccins om het menselijk genoom permanent te kunnen veranderen. Ze waarschuwt ook voor andere technologieën die grote gevolgen kunnen hebben voor o.a. onze privacy en vrijheid, zoals microneedle patch Quantum Dot technologie en DARPA-Profusa hydrogel biosensors. Er bestaan ook technologieën zoals gene-drive extinction technologie die potentieel hele soorten kunnen uitroeien. Aan het einde van haar videobetoog raadt Dr. Madej mensen aan om vooral hun eigen onderzoek te doen en hun eigen conclusies te trekken.

Zo is de documentaire ‘Covid-19 vaccin biotechnologie uitgelegd & overzicht andere technologieën en implicaties’ tot stand gekomen. Het is gemaakt om Dr. Madej’s claims over de Covid-19 vaccins & andere technologieën te onderzoeken en, waar geverifieerd, te ondersteunen. De documentaire wordt ook ondersteund met een bronnenlijst die u hier kunt vinden.

De documentaire begint met Dr. Madej’s videoverklaring en wordt gevolgd door een twaalfdelig videoverslag die dieper op haar claims ingaat en nog meer gerelateerde onderwerpen behandelt. Overigens zijn niet alle onderwerpen in het videoverslag verwerkt, zoals gene-drive extinction technologie, maar informatie hierover kunt u in de bronnenlijst vinden.

 

Volledige documentaire: ‘Covid-19 vaccin biotechnologie uitgelegd & overzicht andere technologieën en implicaties’ (1:59:43 min)

 

De documentaire bestaat uit de volgende delen:

‘Mens 2.0’ videoverklaring & noodoproep aan de werel​d van Dr. Carrie Madej (24:20 min)
Hierin waarschuwt Dr. Madej voor het risico van de genetische Covid-19 vaccins om het menselijk genoom permanent te kunnen veranderen en voor andere technologieën die grote gevolgen kunnen hebben voor onze privacy, onze vrijheid en ons in onze menselijkheid kunnen raken. Technologieën zoals microneedle patch Quantum Dot technologie, DARPA-Profusa hydrogel biosensors en Gene-Drive Extinction technologie.

 

Deel 1-12: Covid-19 vaccin biotechnologie uitgelegd (24:00 min)
In dit deel worden de biotechnologie en de risico’s van de genetische Covid-19 vaccins op moleculair niveau in kaart gebracht. De Covid-19 vaccins zijn een nieuwe type vaccins die nog nooit eerder op de mensheid zijn toegepast en waar geen lange termijn onderzoek naar is gedaan. Er zijn valide punten van kritiek op de risico’s van deze vaccins die wetenschappelijk te onderbouwen zijn. De Covid-19 vaccins worden gemaakt m.b.v. genetisch modificerende technieken en voor de ontwikkeling en distributie ervan heeft de EU tijdelijk de regulaties omtrent genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) versoepeld. Alle Covid-19 vaccins zijn ofwel GMO-afgeleid of daadwerkelijke GMO’s die rechtstreeks in de vaccinontvanger geïnjecteerd worden.

 

Deel 2-12: Medische gegevens opslaan in de huid; Quantum Dot technologie (2:38 min)
Dit deel laat een nieuwe gepatenteerde techniek zien die is ontwikkeld door wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en deels gesubsidieerd door de Bill & Melinda Gates Foundation. De techniek maakt het mogelijk om bij de toediening van een vaccin een onzichtbare tatoeage in de huid aan te brengen die gescand kan worden met een speciale Smartphone. Zo worden de vaccingegevens opgeslagen in de huid.

 

Deel 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:11 min)
In dit deel wordt Dr. Madej’s beschrijving over de hydrogel biosensors verkend. Deze hydrogel technologie is in staat om biologische waarden zoals zuurstof en glucose live in het lichaam te monitoren. Daarnaast claimen de makers dat virussen, zoals het coronavirus, ook gedetecteerd kunnen worden en een pandemie weken voordat het plaatsvindt op die manier voorspelt en wellicht voorkomen kan worden. De hydrogel biosensors zijn in staat om te verbinden met kunstmatige intelligentie zoals die in Smartphones, vanwaar de waarden direct te volgen zijn. Dit kan enorme gevolgen hebben voor onze privacy. Van hydrogel kunnen ook microrobots gemaakt worden die in het lichaam allerlei taken kunnen uitvoeren en medische kwesties het hoofd kunnen bieden.

 

Deel 4-12: Vaccinatieschade en risico’s (19:57 min)
In dit deel wordt de vaccinatieschade of letsel van vroege ontvangers van de Covid-19 RNA vaccins van Moderna en Pfizer in beeld gebracht. Het begint met een verslag van Dr. Vernon Coleman die een rapport van de Centers of Disease Control and Prevention (CDC, Amerikaanse RIVM) aanhaalt waarin staat dat er bij zo’n 3% van de eerste 112.807 vaccin ontvangers ernstige gezondheidsschade was geconstateerd. Het laat ook een aantal beelden zien van twee Moderna en Pfizer RNA-vaccin ontvangers die kort na het inenten last kregen van oncontroleerbare stuiptrekkingen. Er komen ook twee artikelen aan bod die o.a. de dood van een arts n.a.v. Covid-19 vaccinatie, letsel bij participanten van de Covid-19 klinische vaccinproeven, gevaarlijke/risicovolle ingrediënten van de Covid-19 vaccins en een gebrekkig proefopzet van de klinische Covid-19 vaccinproeven beschrijven.

 

Deel 5-12: Vrijstelling van aansprakelijkheid voor vaccinfabrikanten (3:01 min)
In Amerika is sinds 1988 een wet aangenomen die vaccinfabrikanten vrijstelt van aansprakelijkheid voor letsel dat wordt opgelopen door hun vaccins. De Europese Unie heeft de Covid-19 vaccinfabrikanten ook vrijstelling van aansprakelijkheid toegezegd.

 

Deel 6-12: Foetale cellijnen die gebruikt worden in de ontwikkeling van de
Covid-19 vaccins (1:49 min)
Voor de ontwikkeling van een aantal Covid-19 vaccins worden menselijke foetale cellijnen gebruikt die van afkomstig zijn van menselijk geaborteerd weefsel. Hier kunnen mensen ethische bezwaren tegen hebben.

 

Deel 7-12: Nederlandse & Europese Covid-19 vaccincontracten & vaccinatieplicht (7:06 min)
Dit deel geeft een overzicht van verkennende gesprekken en contracten die Nederland en de Europese Unie met Covid-19 vaccinfabrikanten zijn aangegaan. Fabrikanten waarmee namens NL en de EU wordt onderhandeld zijn: Janssen (Johnson & Johnson), AstraZenica, Sanofi/GSK, Curevac, Moderna, BioNTech/Pfizer en Novavax. Let wel deze fabrikanten leveren Covid-19 vaccins die verschillende technologieën/werkingen hebben. Dit wordt in detail besproken in ‘Deel 1-12: Covid-19 vaccin biotechnologie.’

 

Deel 8-12: Optionele Radio Frequency Identity (RFID) tags in de
vaccinatiespuiten (6:34 min)
Het Amerikaanse leger is in 2020 een $138 miljoen contract aangegaan met ApijectTM, een bedrijf dat geneesmiddelen, waaronder vaccins, kan voorverpakken in spuiten en snel in groten getale (honderden miljoenen exemplaren) kan produceren. Het bedrijf biedt ook de optie om voorverpakte vaccinatiespuiten met RFID/NFC tags te leveren voor GPS-tracking en om vervalsing tegen te gaan. Een compilatie laat zien dat RFID-technologie en digitalisatie van mensen een steeds groter deel van onze samenleving gaat innemen.

 

Deel 9-12: Snelle uitrol van het biometrisch gezondheids ID/paspoort (13:08 min)
In dit deel is een aantal videofragmenten te zien van o.a. de Verenigde Naties en de Thales group, een multinationaal Defensiebedrijf dat o.a. digitale biometrische ID-wallet systemen ontwikkeld voor overheden. Deze biometrische ID-wallet systemen staan klaar voor wereldwijde uitrol en zullen een groot deel van ons leven gaan digitaliseren en cruciaal zijn voor toegang tot gebouwen, luchthavens, werk etc. Ze zullen gekoppeld worden aan verplichte (Covid-19) vaccinaties en de opkomende Centrale Bank Digitale Valuta (CBDC) betaalsystemen.

 

Deel 10-12: Centrale Bank Digitale Valuta (CBDC) (4:39 min)
De centrale banken zijn bezig met proefconcepten en het invoeren van proeven met centrale bank digitale valuta (CBDC). Dit deel laat zien dat de Europese Centrale Bank, de Nederlandsche Bank en de Federal Reserve (Amerikaanse Centrale Bank) hier in rap tempo naar toe bewegen. Dit betekent het onvermijdelijke einde van contant geld. Een recente Microsoft patentaanvraag voor een cryptovaluta systeem dat gebruik maakt van lichaamsactiviteit gegevens komt ook aan bod.

 

Deel 11-12: Bestaande geneesmiddelen; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectine (2:36 min)
Hydroxychloroquine is een betaalbaar en beschikbaar medicijn dat al meer dan 65 jaar in de geneeskunde wordt gebruikt voor o.a. het behandelen van malaria en reuma. Uit wetenschappelijke studies en ervaringen van artsen is gebleken dat het medicijn vooral in combinatie met zink en azithromycine goed werken tegen coronaziekte. Er is gepleit voor het gebruik ervan in de eerstelijnszorg door artsen & wetenschappers uit verschillende landen die grootschalig worden gecensureerd op de mainstreamkanalen.
Ivermectine is een ander betaalbaar en beschikbaar geneesmiddel dat nog beter blijkt te werken dan HCQ, ook in de tweedelijnszorg en als profylaxe (behandeling om ziekte te voorkomen).

 

Deel 12-12: Protesten tegen verplichte vaccinatie (10:30 min)
In dit laatste deel wordt, n.a.v. de voorgaande delen, samengevat waar we als bevolking op afstevenen: Verplichte inentingen met synthetische nucleïnezuren (DNA of RNA) die het potentieel hebben om ons genoom permanent te kunnen veranderen; Verplichte biometrische immuniteitspaspoorten die gekoppeld zullen worden aan verplichte vaccinaties en cruciaal zullen zijn voor onze deelname aan de samenleving.
Een fragment van een Deens protest tegen de Deense epidemische wet en verplichte vaccinaties wordt getoond. Dit wordt vervolgd door een compilatie van een aantal van de technologieën waar Dr. Madej voor waarschuwt, met het oog op een Bijbelse profetie uit het Nieuwe Testament en afgesloten met een actueel nummer over vaccinatie van Guydence en Ask Gabz.

 

Technologie & Spiritualiteit

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn zo geavanceerd dat ze kunnen herdefiniëren wat het betekent om mens te zijn. Van onze natuurlijke genetische opmaak, tot onze interactie met elkaar, met kunstmatige intelligentie, onze lichamelijke autonomie en onze vrijheid. Technologische vooruitgang hoeft niet persé slecht te zijn, het gaat erom hoe nieuwe technologieën worden ingezet. Zoals het er nu naar uitziet, kan er haast niet anders geconcludeerd worden dan dat zeer geavanceerde technologieën tegen ons ingezet worden voor controle en macht door een relatief klein groepje machthebbers die deze technologieën in handen hebben. Maar het kan anders, zoals Catherine Austin Fitts eerder heeft gezegd; De mensen die deze geavanceerde technologieën in handen hebben en gebruiken voor macht en controle, hebben geen verbeeldingsvermogen en zijn zo voorspelbaar. Ze hebben het spirituele niveau van een Neanderthaler. Als we als mensheid verder willen komen en onze menselijkheid niet willen verliezen, moeten we ons spiritueel verder ontwikkelen. Dan kunnen we zulke mooie dingen doen en geavanceerde technologieën ten goede van de mensheid gebruiken.

Zie ook de Café Weltschmerz nieuwsbrief

 

Over Avalerion Awakes

Avalerion Awakes is een initiatief dat is ontstaan nadat het duidelijk werd dat er een groeiende en alarmerende mate van censuur in het Westen is ontstaan sinds het begin van de coronapandemie. Waarbij zelfs artsen en wetenschappers grootschalig worden gecensureerd en nauwelijks kunnen deelnemen aan het publieke debat op de mainstreamkanalen om het officiële narratief te bekritiseren en enige invloed op het coronabeleid te hebben.

Met een slogan als ‘Quest for Truth’ staat waarheidsvinding altijd voorop, waarbij vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting de basis vormen. Toegang tot informatie staat hoog in het vaandel, zodat mensen in staat zijn om zelf onderzoek te doen en hun eigen conclusies te trekken.

Met een academische achtergrond op het gebied van moleculaire biologie & biochemie, past het initiatief ook een academische aanpak toe in de onderzoeken die het publiceert. Het initiatief richt zich m.n. op de coronapandemie en probeert om onderdrukte en gecensureerde informatie boven tafel te krijgen en op een overzichtelijke manier te presenteren, met een brede kijk op globaal niveau. Het werk wordt altijd zoveel mogelijk ondersteund met bronnen die ter beschikking worden gesteld aan de kijkers en lezers.

Avalerion Awakes kanalen

Bitchute
Lbry.tv
Rumble

Steun/donaties

Als u mijn werk waardeert en mij wilt steunen om dit werk te kunnen blijven voortzetten, kunt u een vrijblijvende bijdrage doneren op mijn Bitcoin of Ethereum wallet.

Bitcoin wallet adres: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK
Ethereum wallet adres: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Bij voorbaat hartelijk dank! 🙏

 

Gerelateerde video’s van het Avalerion Awakes kanaal

Gerelateerde artikelen van Averlerion Awakes

 

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
6 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
6
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x