NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoEspañol

The Great Reset – Corona als gangmaker van de vierde industriële revolutie

“Het belangrijkste kenmerk van de vierde industriële revolutie is niet dat de manier waarop we werken gaat veranderen. Nee, ditmaal worden wij veranderd.”

(Klaus Schwab, het meesterbrein achter het World Economic Forum <1>)

Klaus Schwab

 

U heeft zich wellicht wel eens afgevraagd waarom de ingrijpende beperkingen, die door het Corona-beleid aan onze vrijheid om ons te ontplooien worden opgelegd nog steeds gelden, terwijl de pandemie allang voorbij is. Nog steeds zijn de restrictieve maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf verstikkend.

Al twee maanden geleden werd er gewaarschuwd voor de gevreesde krediethervorming, die op de in de herfst verwachte golf van faillissementen zal volgen. Alle mogelijkheden om hiertegen in verzet te komen zijn glashard onmogelijk gemaakt. Moeten we geloven dat dit allemaal toeval is? Of een ongelukkige aanpak?

Ik denk van niet. Want opvallend is dat uitgerekend de maatschappelijke middenklasse beteugeld wordt. Het is veel te opvallend dat uitgerekend de middenmoot van de samenleving, d.w.z. het midden- en kleinbedrijf, de publiekrechtelijke sector en de vakbonden spaken in de wielen worden gestoken.

Al in maart had Lawrence “Larry” Fink, CEO van de vermogensbeheerder BlackRock (zakelijk vermogen: 7,4 biljoen dollar) aan zijn aandeelhouders geschreven dat de wereld na Corona niet meer hetzelfde zou zijn als daarvoor, en dat er zich “enorme investeringsmogelijkheden” <2> zouden voordoen in de post-Corona wereld.

Larry Flink

 

De vermogensverschuivingen in de paar maanden die dit Corona-beleid nu duurt zijn gigantisch:
Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, heeft tijdens de lockdown zijn privévermogen met zo’n slordige 25 miljard dollar kunnen vergroten. Mister Tesla, Elon Musk, werd 8 miljard dollar rijker en Eric Yuan, de uitvinder van het online conferentie-platform Zoom, zag zijn privévermogen in één maand met 2,58 miljard stijgen.

In 1990 bezaten 66 miljardairs samen 240 miljard dollar. Op dit moment hebben 614 miljardairs in de VS een eigen vermogen van 2.947 miljard dollar. Ze bezitten daarmee ongeveer zoveel als het minstverdienende twee derde deel van de Amerikaanse bevolking samen.

In Duitsland (en Nederland) is de ongelijkheid in welvaart iets minder schrijnend. Maar dat kan ons nog te wachten staan, wanneer de beperkingen die ons door het corona-beleid worden opgelegd, zo blijven als ze nu zijn.

Het is niet overdreven om te zeggen dat wij getuige zijn van een gigantische omwenteling, een soort aardschok, waarin de wereld zoals we die kennen een reorganisatie van dystopische dimensies ondergaat. Een proces van “creatieve vernietiging”.

Met andere woorden, we beleven de meedogenloze vernietiging van een nog redelijk intacte maatschappijorde en de implementatie van nieuwe, steeds sterker gecentraliseerde en onmenselijke structuren.

Wat ons te wachten staat kunnen we vergelijken met de vernietiging van de Indiaanse beschavingen. Of met wat er in de vroegmoderne tijd in Engeland gebeurde, toen de commons en de akkers van het volk werden afgepikt en in weilanden werden veranderd, waaruit de industrialisatie en het proletariaat zijn voortgekomen. Of met de destructie in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw van de socialistische staatsvormen in de derde wereld. We hebben er geen idee van wat er op dit moment gebeurt in de door corona geteisterde landen zoals India, Brazilië of Nigeria. De bedrijven daar gaan op grote schaal failliet. En daarop volgt onmiddellijk honger en de dood.

Er zijn nu ook geprivilegieerde mensen die in de chaos van de corona-ellende in de allereerste plaats prima mogelijkheden zien om de wereld helemaal opnieuw weer op te bouwen. Van bovenaf opgelegd, dat is duidelijk. Waarbij zij alles wat natuurlijk is, uit de weg ruimen en toewerken naar een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties.

Die op de reset-knop drukken en een nieuwe wereldsoftware uploaden.

De Grote Reset.

Dit is precies wat het World Economic Forum, dat één keer per jaar in het chique kuuroord Davos als de “Economische wereldtop” bijeenkomt, op het oog heeft.

Hier vergadert de créme de la créme: monarchen, politici, CEO’s, wetenschappers en niet te vergeten mediamagnaten. Maar het WEF werkt het hele jaar onafgebroken door en ontwikkelt concepten voor het ‘juiste’ kapitalisme.

De grote man achter het WEF is een Duitser, Klaus Schwab, een econoom uit Ravensburg. En hij runt samen met zin vrouw de Schwab Stichting. Deze stichting promoot zogeheten sociale ondernemers zoals de uitvinder van het microkrediet, Mohammad Yunus uit Bangladesh, of de Wikipedia-oprichter Jimmy Wales. Schwab wil laten zien dat sociaal engagement en winstgerichte bedrijfsvoering met elkaar verenigbaar zijn. Alles in deze wereld kan met succes vanuit winstoogmerk worden gerund.

Wanneer Schwab en zijn snuggere Praetoriaanse Garde het auditorium van Davos binnenkomen, luisteren alle machtigen van deze wereld eerbiedig naar de kapitalisme-paus uit Ravensburg wanneer hij vanaf zijn troon verkondigt:
“Het belangrijkste kenmerk van de vierde industriële revolutie is niet dat de manier waarop we werken gaat veranderen. Nee, ditmaal worden wij veranderd.” <3>

De vierde industriële revolutie is het grote levensthema van Schwab. Hij heeft er een boek over geschreven waarin we kunnen lezen:
“Ten eerste ben ik van mening, dat het niveau van leiderschap en het inzicht in de veranderingen die ons te wachten staan, bij alle participanten zeer gering is, terwijl het zo dringend nodig is om onze economische, sociale en politieke systemen opnieuw te overdenken om op de vierde industriële revolutie te reageren. Het gevolg is dat zowel op nationaal als op mondiaal niveau het geëigende institutionele kader om de innovatie te implementeren en opstanden te beperken in het beste geval ontoereikend is en in het ergste geval geheel ontbreekt.”
“Ten tweede ontbreekt volgens Schwab het narratief om de nieuwe technowereld zo aantrekkelijk mogelijk aan alle mensen aan te smeren. Als je de mensen niet achter je hebt, ontstaat er een “afweerreactie in de bevolking tegen de ingrijpende veranderingen die al aan de gang zijn”. <4>

Klaus Schwab is een slimme man. Hij ziet heel duidelijk dat het met het kapitalisme gedaan is als alles zo doorgaat zoals nu. Daarom is Schwab van mening dat de fase van het staatskapitalisme, die hij belichaamt ziet in Roosevelt’s New Deal en in de verlate industrialisatie van sommige derdewereldlanden, en het daaropvolgende marktradicalisme (dat hij simpelweg “liberalisme” noemt), ten einde is, en dat nu de tijd zou zijn aangebroken voor zijn “stakeholderkapitalisme”, niet te verwarren met het aandeelhouders(shareholder-)kapitalisme.

Dit houdt in dat de kapitalistische ondernemer niet alleen rekening dient te houden met zijn aandeelhouders. Hij moet ook de maatschappelijke omgeving meenemen. Voor vakbonden en voor de publiekrechtelijke sector is in dit concept dan geen rol meer weggelegd. Het winstprincipe moet in elke vezel van de samenleving doordringen.

Deze twee elementen: de vierde industriële revolutie en het stakeholderkapitalisme, wil Schwab nu een grote push voorwaarts geven, gedekt door de maatschappelijke verlamming door ‘corona’. Daarom wordt de volgende economische wereldtop in Davos in 2021 gehouden onder het motto van de Grote Reset. Dit wordt een tweeledig evenement. In dit kuuroord voor longziekten zullen zoals altijd de niet-meer-zo-piepjonge groten van deze wereld en hun iets jongere protégés elkaar fysiek en haptisch ontmoeten als corona dit toelaat. Tegelijkertijd komen de jonge stakeholders van de WEF-senioren via videoconferenties ook aan de bak. Zij worden dan vanuit alle hoeken van de wereld met het gebeuren verbonden. Al in april van dit jaar kwam het jonge talent van de heerlijke nieuwe techno-wereld via internet samen onder het motto “Reset Everything” <5>.

Euforische discipelen van de nieuwe plastic kunstwereld. Het ging om 5G, transhumanisme, kunstmatige intelligentie, crypto-currencies, vaccinaties van een nieuw type, en om levensverlenging.

En nu dus De Grote Reset.

Die komt echter niet zomaar uit de lucht vallen. Al in 2015 werd in de Verenigde Naties Agenda 2030 aangenomen, waarin de belangrijkste elementen van de reorganisatie van de wereldorde die nu op stapel staat, al uit de doeken werden gedaan. Dit werd nog eens onderstreept door een strategisch partnerschap tussen de VN en het World Economic Forum in juni 2019 <6>. Het partnerschap tussen Bill Gates en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt parallel met dit ontwerp van de toekomstige kunstmatige wereld.
En het is een echte eye-opener om te zien wie er allemaal betrokken zijn bij de Grote Reset <7>.

Hier vinden we Jennifer Morgan van Greenpeace. Of de secretaris-generaal van de wereldvakbond, Sharan Burrow. De grote openingsvideo maakt al duidelijk waar de hiërarchie tegenwoordig op is gefocust. De openingswoorden worden uitgesproken door de grote voorzitter Klaus Schwab vanaf zijn troon, versterkt door een museale microfoon <8>. Dan volgt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Charles, die zijn houterige woorden over de bescherming van de natuur hier en nu en zeker niet later, van een veel te hoog opgehangen telepromptor oplepelt. Dan is het de beurt aan Schwab’s ondergeschikte, de VN-secretaris-generaal António Guterres, met zijn flegmatieke begroetingstoespraak. Dan weer de kapitalisme-paus Klaus Schwab zelf.

En het is best interessant om te zien wie hier allemaal aan meedoet. Veel jonge start-ups, verzameld in de Top Tier Impact <9>, wat zoiets betekent als: de stoottroepen van de hoogste rang. Hier vinden we Ingmar Rentzhog.

Gaat er nu geen belletje rinkelen?

Rentzhog is de jonge Zweedse ondernemer die de klimaatpopster Greta Thunberg heeft uitgevonden en vervolgens haar naam heeft gebruikt om tientallen miljoenen euro’s voor zijn start-up “We don’t have time” in te zamelen <10>.

Alex Bates van Neocortex Ventures investeert in kunstmatige intelligentie. Ook de Young Entrepreneurs Club is betrokken bij de Great Reset, met 500 startups. Of ook Webit <11>.

Ooit van gehoord? Webit zette, met uitzondering van dit jaar, gigantische congressen op touw, waar opwindende innovaties uit de heerlijke wereld van de computers en het internet gepresenteerd en bekroond werden. Zo’n 15.000 technologiefanaten ontmoeten elkaar daar. Eén van de attracties was bijvoorbeeld de humanoïde sprekende pop Sophia.

In een video uit de tijd van vóór de reset leggen de Klaus-Schwab-aanhangers ons uit wat de heerlijke nieuwe totaal kunstmatige wereld ons te bieden heeft. Daarin praat bio-ethica Nita Farahany erover hoe fascinerend het is dat men nu de gedachten van mensen op een scherm zichtbaar kan maken, en dat het binnenkort mogelijk zal zijn om de “zwarte doos” van de meest verborgen gedachten van mensen te ontcijferen. Deze neuro-ethica, die doet denken aan Mephisto gespeeld door Gustav Gründgens, adviseert ook de Amerikaanse regering in het BRAIN (Brain Research through advancing innovative neurotechnologies) comité, dat door Obama was opgezet. Want ook de Amerikaanse overheid en DARPA, het onderzoeksnetwerk van het Pentagon, willen graag direct in onze hersenen kijken. Natuurlijk, verzekeren ze ons, gaat het alleen om het genezen van Alzheimer en dergelijke. Kijk eens aan.

En als we het zenuwstelsel van mensen straks kunnen besturen, is dat natuurlijk alleen maar met de altruïstische bedoeling dat mensen die in een rolstoel zitten weer stralend van geluk kunnen lopen.

Er zijn veel superrijken die de mensheid onbaatzuchtig willen helpen. We worden gedwongen om de strijd aan te gaan met Bill Gates en zijn gen-manipulerende vaccinaties. Maar Bill Gates wil ook de Afrikanen van de gesel van de malaria bevrijden. Daarom werkt zijn team koortsachtig aan het veranderen van de gen-sequenties van malariamuggen, zodat deze het gen dat de ziekte veroorzaakt niet meer kunnen overdragen <12>.

En Bill Gates zou Bill Gates niet zijn als hij ook de atmosfeer van de Aarde niet zou willen redden. Dat moet dan gebeuren door chemicaliën in de hogere luchtlagen te spuiten <13>.

Bill Gates en Elon Musk

 

En Elon Musk is met zijn SpaceX-ruimtevaartbedrijf inmiddels toonaangevend in de ruimtevaart, terwijl de contractueel met hem verbonden NASA nu nog slechts zijn junior partner en sponsor is.

Het is opvallend dat de Volksrepubliek China altijd betrokken is bij Schwab’s Grote Reset. Klaus Schwab is zoals gezegd een slimme man. Hij heeft ingezien dat het staatsapparaat niet helemaal onontbeerlijk is om de wereld weer met succes te kunnen opstarten. De machtmachine van China met zijn stabilisatoren: volksleger, Communistische Partij en staatsapparaat harmonieert perfect met de ambities van multimiljardairs als Jack Ma. En hoe soepel, snel en efficiënt deze machtmachine China het nieuwe supernetwerk 5G heeft ingevoerd, dat is niet alleen indrukwekkend om te zien voor het Westen dat altijd koploper was, maar ook een beetje beangstigend.

In dit licht kan de door het corona-beleid opgelegde lijdzame verstarring van onze beschaving dus ook worden geïnterpreteerd als een poging om de waargenomen achterstand ten opzichte van China en het in gang zetten van de Vierde Industriële Revolutie in één klap in te halen.

Hoe realistisch is deze Grote Reset eigenlijk?

Is het alleen een idee-fixe van een kliek superrijken? Helaas niet. In mijn boek uit 2014 Die Macher hinter den Kulissen <14> heb ik tegen een muur van verdachtmakingen in als zou dit een complottheorie zijn, kunnen aantonen hoe de democratische medezeggenschapsinstrumenten voor de volkswil (volonté genérale) en het algemeen belang, die moeizaam bevochten werden in een eeuwenlange strijd en stevig verankerd waren in de moderne maatschappij, stukje bij beetje werden geïnfiltreerd door netwerken en denktanks van superrijken, en van binnenuit werden uitgehold. Al in 2014 was het resultaat dat de politici zelf betrokken waren bij het aftakelen van de staat. Hoe zij belastingontduiking mogelijk hebben gemaakt en steeds verder hebben gefaciliteerd. Hoe ze de stichtingen introduceerden als wettelijk middel om belasting te ontduiken. Hoe die daardoor opgepepte stichtingen nieuwe, kunstmatig geconstrueerde debatten in de politiek binnen lieten siepelen; eerst stilletjes, toen steeds luider.

En sinds de publicatie van mijn boek is de situatie er niet beter op geworden, maar eerder slechter. Terwijl in de jaren zeventig het aandeel aan ondernemingswinsten dat aan de neus van de fiscus voorbijging ongeveer maar 5 procent was, werd in de jaren 2000 al meer dan 50 procent ten nadele van het algemeen belang weggesluisd. Op dit moment ligt het percentage ontegenzeglijk nog veel hoger. De staat verarmt, terwijl de miljardairs steeds rijker worden. Vandaag de dag moeten de staatshoofden (zie het huidige voorbeeld van Bill Gates met zijn heilige missie om alle zeven miljard burgers van de aarde in te enten) hun hoofd buigen voor de superrijken. Die zijn door stichtingen en netwerken, niet in de laatste plaats door het World Economic Forum, gekozen en getraind als leiders.

Het wereldbeeld van Klaus Schwab is natuurlijk hun eigen wereldbeeld. Wat dan anders? Het is natuurlijkste zaak van de wereld om het vermogen van de gemeenschap op een presenteerblaadje aan de superrijken aan te bieden. Alleen particulier winstbejag kan samenlevingen effectief aansturen, of niet soms?!

De stichtingen en netwerken van die elite zijn ook in de positie om met behulp van de media, door hun macht over de partijen en door synthetisch gecreëerde pseudo-oppositionele “grassroots bewegingen”, door middel van door stichtingen gefinancierde politieke educatie en via de online encyclopedie Wikipedia de laatste nog overgebleven echte democratische bewegingen in een onontkoombare houdgreep te nemen en ze op soepele, maar zeer incestueuze wijze te verstikken door middel van verknipte propagandafrases als “rechtse populist” of “samenzweringstheorie”. En ze zijn ook nog zo brutaal om volgens pseudowetenschappelijke methode <15> een significante correlatie tussen “samenzweringsmentaliteit” en de natuurgeneeskunde te construeren.

Oké. Ze kunnen dus alles naar hun hand zetten, die miljardairs. Of ze zich ook kunnen indekken tegen ongemakkelijke realiteiten valt nog te bezien. Ze hebben ons voor het blok gezet door onze democratische instellingen te vernietigen en de sociale samenhang te ontwrichten, door de eindeloze militarisering van deze wereld en door afgeschermde gemeenschappen (gated communities).

Veel gebieden in deze wereld zijn uit de hand gelopen. Hier kan geen kunstmatige intelligentie, al is hij nog zo slim, geen 5G-netwerk of genetische manipulatie meer iets aan doen.

En hoe kan synergie tussen mens en machine worden gecreëerd in een wereld waarin de sociale ongelijkheid zo groot is als nog nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is vertoond? Wanneer rivaliserende gangs van superrijken hun machtsstrijd gewetenloos uitknokken over de rug van een heel volk, zoals dat op dit moment het geval is in de VS, waar miljardair George Soros zijn synthetisch gecreëerde oppositiebeweging Black Lives Matter op de gewetenloze Manchester kapitalist Trump loslaat?

De Grote Reset staat niet op lemen voeten, maar op een snijdende hoop scherven. Toch wordt de Grote Reset ons opgedrongen.

Er is dus nog heel veel werk te doen. Is het eigenlijk wel mogelijk om een volledig verdoofd en nietsvermoedend publiek wakker te maken?
We moeten eerst uitzoeken wat we willen. Wat ons uitgangspunt eigenlijk is.

We kwamen dus uit een wereld waarin democratie hoog in ons vaandel stond. We kwamen uit een wereld waar sociale gerechtigheid heerste. In onze wereld gold dat het winstprincipe alleen kon uitrazen waar het geen kwaad kon. Er gold het primaat van de politiek. Van het algemeen belang.

Zo werden in het verleden alle belangrijke economische activiteiten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden of publiekrechtelijke instellingen. En een sterke middenstand werkte dicht bij de basis, door mensen voor mensen. Dit alles maakte ons leven zo makkelijk en vrij van zorgen.

Daar moeten we weer naartoe. Als eerste stap. Dus we moeten onze staat weer in orde maken en met een sterk, afdwingbaar belastingsysteem uitrusten. Zelfs bescheiden belastingverhogingen voor de superrijken zouden ons weer voldoende geld opleveren om een goed functionerende infrastructuur op te bouwen. Ook zouden we directe democratie moeten invoeren, zodat belangrijke praktische zaken niet aan partijprogramma’s worden gekoppeld, maar van geval tot geval kunnen worden beslist. En een imperatief mandaat zou ervoor zorgen dat gekozen functionarissen te allen tijde worden afgezet als zij hun verkiezingsmandaat niet uitvoeren.

Dit zijn maar een paar van de vele dingen die we kunnen inzetten in onze strijd tegen de Grote Reset. Wij verzetten ons apert tegen de heerlijke nieuwe techno-wereld van Klaus Schwab. Zodat we ons bestuur en politieke beslissingen in eigen hand houden, en ook zonder kunstmatige neurale impulsen stralend uit onze ogen kunnen kijken.

 

Door Herrmann Ploppa

Uit het Duits vertaald door Elisabeth Labrijn.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op KenFm.de, op 20.6.2020,
https://kenfm.de/the-great-reset-corona-als-schrittmacher-der-4-industriellen-revolution-tagesdosis-20-6-2020/

 

Voetnoten

<1>   https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0
<2>   Open brief van Blackrock-baas Larry Fink aan zijn aandeelhouders van 29.3.2020 https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter “De wereld zal door deze crisis heen komen. De economie zal zich herstellen. En voor de beleggers die hun ogen niet op de wankele grond aan onze voeten houden, maar op de horizon die voor ons ligt, zijn er enorme mogelijkheden in de markten van vandaag”.
<3>   https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0
<4>   Klaus Schwab: “De Vierde Industriële Revolutie”. Londen 2017
<5>   Alles resetten, 29-30 april 2020: https://reseteverything.events/
<6>   https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework
<7>   https://www.weforum.org/agenda/2020/04/world-vs-virus-podcast/
<8>   https://www.weforum.org/great-reset?emailType=Newsletter
<9>   https://www.toptierimpact.com/
<10> https://www.thelocal.se/20190209/start-up-used-child-climate-activist-to-raise-millions
<11> http://www.webit.org/about/index.php
<12> https://futurism.com/videos/the-
<12> https://futurism.com/videos/the-age-of-crispr-why-genetic-engineering-will-change-everything
<13> https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/06/bill-gates-climate-scientists-geoengineering
<14> Hermann Ploppa: De makers achter de schermen. Hoe transatlantische netwerken de democratie in het geheim ondermijnen. Frankfurt 2014. https://www.nomen-verlag.de/produkt/die-macher-hinter-den-kulissen/
<15> Pia Lamberty/ Roland Imhoff: Krachtige Pharma en zijn gemarginaliseerde alternatieven? Effecten van individuele verschillen in samenzweringsmentaliteit op de houding ten opzichte van medische benaderingen. Mainz april 2018 https://www.researchgate.net/publication/324210382_Powerful_Pharma_and_its_Marginalized_Alternatives_Effect_of_Individual_Differences_in_Conspiracy_Mentality_on_Attitudes_towards_Medical_Approaches

Voetnoot 1 en 4 video:

 

Aanvullend:

Achter onze rug voltrekt zich op dit moment de aanloop naar de grootste economische shock die de wereld ooit heeft gekend.

Tijdens de corona demonstratie Querdenken 711 in Stuttgart van 20 juni 2020 hield Ernst Wolff een indringende toespraak over de oorzaken van de economische ramp die ons op korte termijn te wachten staat.

De situatie staat nu op scherp.

Door de coronamaatregelen werden gigantische geldsommen door de centrale banken in de economie gepompt.

De burgers ontvingen hiervan slechts een paar kruimels. Terwijl de rijksten op aarde daardoor fenomenaal rijker zijn geworden en de armen nog armer, is een crash van het huidige financiële systeem door de zich exponentieel ophopende schuldenberg onontkoombaar.

Ernst Wolff pleit gepassioneerd voor een tijdige invoering van een democratisch geldsysteem – nu het nog kan! Deze video is een In het Nederlands ondertitelde verkorte, kernachtige versie van de volledige redevoering, die u hier vindt (in het Duits): https://www.youtube.com/watch?v=og7g_FnEyPI

Ernst Wolff is journalist en auteur van boeken en artikelen over de krachten achter ons financiële systeem, waaronder: Pillaging the World, The history and politics of the IMF, Marburg 2014; Finanz-Tsunami – wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht, Marburg 2017.

 

STEUN COMMONSENSETV!

4.3 4 votes
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
3 Reacties
meest gestemd
nieuwste oudste
Inline Feedbacks
View all comments
Bart

De 4e Industriele Revoltie wordt gevoed en bestuurd door de Agenda 2030 van de VN.

Je staat er bij en kijkt er naar.
Er wordt je niets gevraagd.
Maar binnen 10 jaar is het werkelijkheid.
Wil je dit? Is dit onze toekomst?

Blijlevens

Als wij nu eerst eens geen NPO meer zouden kijken allemaal dan zijn we al op de goede weg ,waarom om dat ze dan geen staats propaganda meer kunnen spuien .Dit geld ook voor BNR radio en radio 1 .Maar bekijk maar eens de mensen en of ze het doen ik weet het niet .Wat ik wel weet er moet iets gebeuren.

metavdmeer

Kijk al weken geen Nederlandse tv meer heel af en toe nieuws om te kijken wat ze weer aan elkaar liegen kan het woord corona niet meer horen. Zit al weken alleen maar te lezen over dit alles en nog loop ik achter heb ik het gevoel

Doe normaal…en  DRAAG HET UIT!

THIERRY BAUDET'S NIEUWE BOEK

POLITIEK VAN HET GEZOND VERSTAND

Van: Thierry Baudet

24,95 bij Succesboeken

Laatste nieuws

EURODYNAMYCA

Van: Jean Wanningen

19.95 bij succesboeken.nl
DE BILDERBERGS CONFERENTIES

Van: G.Aalders

22,50 bij Succesboeken
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x