Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Texas (+17) klaagt VIER Staten aan bij Hooggerechtshof

Verspreid de vrijheid!

Texas heeft een rechtszaak aangespannen bij het Hooggerechtshof tegen Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Het gaat de coalitie van Staten om het verkiezingsproces in de aangeklaagde Staten. Dit proces zou volgens Texas Attorney-General Ken Paxton geplaagd zijn door ‘aanzienlijke en ongrondwettige onregelmatigheden’ die de uitslag wel eens zouden kunnen veranderen.

Texas beroept zich op Artikel 28 van de U.S. Code Sectie 1251(a) waarin staat dat het Hooggerechtshof ‘originele en exclusieve jurisdictie’ zal hebben bij geschillen tussen twee of meerdere Staten.

De procureur-generaal van Texas Ken Paxton schrijft in de officiële indiening:

“De vermeende wijzigingen van niet-wetgevende actoren in de naar behoren uitgevoerde verkiezingswetten van staten, die in strijd zijn met de toekennende staatswetgevers van de staat met plenaire bevoegdheid met betrekking tot de benoeming van presidentiële kiesmannen.”

Volgens de officiële indiening zijn er in het verkiezingsproces wijzigingen aangebracht die niet door de daarvoor bevoegde instellingen – de Staatsparlementen – zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen zouden zijn doorgevoerd door de Gouverneurs en Staatssecretarissen van de Staten.

Deze veranderingen in het proces zouden ongrondwettig zijn omdat de Grondwet duidelijk de Staatsparlementen aanwijst als enige orgaan dat wijzigingen in de verkiezingswetten en processen kan maken.

‘Verschillen in behandeling van kiezers’

Het document gaat verder:

“Intrastatelijke verschillen in de behandeling van kiezers, met gunstiger toegewezen aan kiezers – wettig of onwettig – in gebieden die worden bestuurd door de lokale overheid onder democratische controle en met bevolkingsgroepen met hogere percentages democratische kiezers dan andere gebieden van verdachte staten.”

De rechtszaak beschuldigen de Staten ervan een verschillende behandeling te hanteren van verschillende regio’s. Deze verschillende behandeling zou voor sommige kiezers, overweldigend Democraat, beter uitkomen dan de behandeling van de andere kiezers.

De onregelmatigheden bij het stemmen in de Staten zouden overeenkomen met de ongrondwettige versoepelingen van integriteitsbeschermingen in het stemproces en verkiezingswetten van de individuele Staten. Deze versoepelingen zouden voor het Coronavirus zijn doorgevoerd, maar zijn omstreden om verschillende redenen.

Zo heb je de poststemmen die waren toegestaan door Pennsylvania, terwijl de Grondwet van Pennsylvania deze verbiedt. Hierom probeerde Pennsylvania een referendum bij te voegen bij de verkiezingen, die over een grondwetswijziging zou gaan om de poststemmen toch wel mogelijk te maken, maar dan zouden er dus geen poststemmen mogen worden gebruikt totdat die wijziging is gedaan. In totaal waren er 2.629.183 poststemmen uitgebracht in Pennsylvania.

Volgens de indiening zijn niet alleen de wetten van die Staten overtreden, maar ook federale benodigdheden:

“Al deze tekortkomingen – zelfs de schendingen van de kieswet van de staat – zijn in strijd met een of meer van de federale vereisten voor verkiezingen (d.w.z. gelijke bescherming, een eerlijk proces en de kiesmannenclausule) en ontstaan dus onder de federale wetgeving.”

Bush v. Gore

Bij deze refereren ze ook naar Bush v. Gore, de zaak in het Hooggerechtshof waar de verkiezingsstrijd van 2000 werd besloten tussen gouverneur van Texas: George W. Bush en vicepresident Al Gore. Het Hooggerechtshof had toen besloten dat de telling van Florida zoals die was aangekondigd voor de hertelling stond, waardoor George W. Bush, de zoon van de 41ste president George H.W. Bush (1989-1993), werd gekozen tot president van de Verenigde Staten.

Deze zaak zei namelijk het volgende:

“Zie Bush v Gore, 531 U.S. 98, 113 (2000) “significante afwijking van de wetgevende regeling voor het benoemen van presidentiële kiesmannen vormt een federale constitutionele kwestie” – Opperrechter William Rehnquist

Volgens de zaak die is ingediend gaan de huidige onregelmatigheden buiten de proporties die in 2000 aan de orde waren. Zo zou het veel meer de federale en staatswetten negeren dan 20 jaar geleden.

Ze stellen dat de tekortkomingen bij deze verkiezingen voorkomen om te weten wie de verkiezingen écht heeft gewonnen en dreigt alle verkiezingen in de toekomst te overschaduwen.

Genoeg om de uitslag te veranderen

“Alles bij elkaar hebben deze tekortkomingen invloed op een uitkomstbepalend aantal stemmen in een groep staten die een uitkomstbepalend aantal verkiezingsstemmen uitbrengen. Deze rechtbank dient toestemming te verlenen om de klacht in te dienen en, uiteindelijk, het gebruik van onwettige verkiezingsuitslagen te bevelen zonder herziening en bekrachtiging door de wetgevende macht van de verwerende staten en voor voorlopige hechtenis aan de respectieve wetgevers van de verwerende staten om presidentskiezers te benoemen op een manier die in overeenstemming is met de kiezers Clausule en ingevolge 3 U.S.C. §2.”

De tekortkomingen zijn volgens de indieners genoeg om de uitkomst van de verkiezingen te bepalen en zouden daarom ook voorlopig nog niet morgen worden gecertificeerd. Zodra de certificatie zou zijn geweest is het veel moeilijker om verkiezingsfraude uit het totaal aantal stemmen te halen, want de uitslag was al officieel verklaard.

‘Poststemmen grootste bron van fraude’

Het stemmen per post, zowel de ‘absentee’ en ‘mail-in ballots’ steeg enorm tussen de verkiezingen van 2016 en de verkiezingen van 2020. In 2016 stemden nog 33,5 miljoen mensen per post, in 2020 waren dit maar liefst 65 miljoen! Dat was het totaal aantal stemmen dat Hillary Clinton in 2016 heeft gekregen. Volgens een rapport van 39ste president Jimmy Carter en voormalig staatssecretaris James Baker in 2005, waren bij de verkiezingen van 2000 de post- en absent-stemmen “de grootste bron van potentiële verkiezingsfraude.”

“Stembiljetten bij afwezigheid zijn op verschillende manieren kwetsbaar voor misbruik: blanco stembiljetten die naar het verkeerde adres of naar grote woongebouwen worden gestuurd, kunnen worden onderschept. Burgers die thuis, in verpleeghuizen, op het werk of in de kerk stemmen, zijn gevoeliger voor druk, openlijk en subtiel, of voor intimidatie. Regelingen voor het kopen van stemmen zijn veel moeilijker te detecteren wanneer burgers per post stemmen. Staten moeten daarom de risico’s van fraude en misbruik bij stemmen bij afwezigheid verminderen door “derde partij” organisaties, kandidaten en politieke activisten te verbieden om bij afwezigheidsstemmingen om te gaan. Staten moeten er ook voor zorgen dat stembiljetten bij afwezigheid die door verkiezingsfunctionarissen zijn ontvangen vóór de verkiezingsdag, veilig worden bewaard totdat ze worden geopend en geteld.”

Volgens het rapport van democratisch oud-president Jimmy Carter staan de absent-stemmen dus open voor grote fraude. Zo kunnen ze worden onderschept, of op het verkeerde adres worden afgeleverd, mensen kunnen ook worden geïntimideerd of onder druk worden gezet om op een bepaalde manier te stemmen. Daarnaast spreken ze hier ook over het fenomeen ‘ballot harvesting’ dat in 2018 in Californië de verkiezingen in Orange County heeft bepaald en heeft veranderd van Republikeins naar Democraat.

Het rapport spreekt ook over het ervoor zorgen dat de stembiljetten niet worden geopend vóór verkiezingsdag, en dat ze veilig moeten worden bewaard. Er zijn vele berichten uit Staten als Pennsylvania dat de stemmen niet veilig werden bewaard en al van tevoren open werden gemaakt.

The Washington Post sprak in augustus 2020 nog over het complot om president Abraham Lincoln in 1864 te dwarsbomen door via poststemmen zijn herverkiezing te voorkomen.

Kiesmannen niet tellen

Texas Attorney-General Paxton verzoekt het Hooggerechtshof om te verklaren dat de kiesmannen die stemmen vanuit Pennsylvania, Georgia, Michigan en Wisconsin niet mogen worden geteld, en dat ze in strijd zijn met de ‘Electors Clause’ en het 14e amendement van de grondwet.

De vier Staten vallen onder de Staten waar het juridische team van president Donald Trump probeert de uitslag van de verkiezingen aan te vechten die Joe Biden, volgens de ‘legacy media’, de overwinning gaven. Al die Staten hebben de uitslag al gecertificeerd, desondanks probeert Team Trump het nog om te slaan.

Marc Elias, een advocaat voor de Democraten, heeft zijn mening op Twitter gezet:

President Trump reageerde ook op Twitter:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1336811823232921600?s=20

17 Staten steunen Texas

Een totaal van zeventien andere Staten hebben hun handtekening nu ook onder de rechtszaak gezet: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah en West Virginia.

We gaan zien wat het Hooggerechtshof gaat doen!


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x