Brief aan de tollenaars der staat

Beste weldenkende lezers, Zoals elk gezin in Nederland werden ook wij verblijd met een blauwe enveloppe met daarin de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Dat moest even bezinken en ik schreef de tollenaars der staat de onderstaande brief. ——————– Nergenshuizen, 13 april 2021 Aan:     Belastingophalers der gemeente en waterschap, Postbus 666, 1984 […]