1+1=2 toch? of is stikstof hier ook de schuldige?

Gelezen 27 Wat ik mijzelf afvraag is welk wiskundige formule men in Den Haag hanteert voor het berekenen van volume en indeling? Ikzelf meen op de hoogte te zijn zoals eenieder die basisschool gehad heeft dat de uitkomst van de som 1+1 nog altijd 2 is. En dat als ik een emmer heb van 10 […]

Jeugd en politiek

Gelezen 2 Column-Opinie Als 19-jarige student maak ik me zorgen over de hedendaagse politiek en mijn leeftijdsgenoten die zich er niet van bewust zijn hoe slecht het huidige kabinet bezig is voor onze leeftijdsgenoten. Ook schrik ik van het feit dat de jongeren de grootste groep niet-stemmers zijn. Het is het klimaat dat ons brainwashed […]