De strijd van Texas tegen gedwongen vaccins op hoogtepunt

Artsen getuigen voor de senaat om zich te verzetten tegen verplichte COVID-injecties Het dringt bij veel mensen niet door hoe ver het al staat met het verplichten van de zogeheten “covidvaccins”. Dan is dit een heel goed voorbeeld.  Afgelopen week heeft de Texas Senaatscommissie voor Staatsaangelegenheden getuigenis afgelegd van artsen uit Texas over SB 1669: Stop […]