De Trias Politica is dood. Lang leve de Bananenrepubliek

De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht dienen in een zichzelf respecterende democratische rechtsstaat gescheiden te zijn. De Franse filosoof Baron de Montesquieu heeft dit systeem bedacht om de staat zo in te richten dat de drie machten gescheiden van elkaar elkaars functioneren het beste kunnen bewaken. Alleen zó kan nooit één […]