Christen-bashing: Brand gesticht bij eeuwenoud CHRISTELIJK KLOOSTER in Turkije

Op zaterdag 8 augustus woedde er een zware brand op het terrein van het christelijke klooster Deyrulzafaran in de Zuidoost-Turkse provincie Mardin. Terwijl de brand werd geblust, vonden de plaatselijke bewoners verbrande lijken van verschillende dieren. Meer dan honderd kostbare bomen werden door de brand vernietigd. Ooggetuigen zeggen dat de brand door vier personen werd […]

Christen-bashing: Katholieke Kerk de nek omgedraaid door Amsterdams diversiteitsbeleid

Het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder wekt bij de subsidie-commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van KLEUR en/of met een totaal ANDERE dan een Nederlandse achtergrond: ‘Afgaande op het ondernemingsplan en het Actieplan Diversiteit en Inclusie heeft het katholieke museum Ons’ Lieve Heer op Solder […]