Uit de Staatscourant: Ten bate van de collectieve bewustwording

Uit de Staatscourant Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19 9 maart 2021 nr. BS/2021005198 De Staatssecretaris van Defensie Gelet op: −de artikelen 3, 4, 5 en 6 van de Wet immunisatie militairen; −artikel 12h, tweede lid, van de Wet ambtenaren defensie; −en artikel 92 van het Algemeen militair ambtenarenreglement. Gezien het advies van het Commissie Deskundigen Immunisatie […]