Waar heeft die pandemie zich toch verstopt?

Gelezen 77 Vandaag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de aantallen overlijdens van 2020 in Nederland bekend gemaakt, met vermelding van de doodsoorzaak. Er is in 2020 spraken van een lichte oversterfte in vergelijking met 2019. Die oversterfte wordt toegedicht aan covid-19, maar daar zijn nogal wat kanttekeningen bij te maken. Ten eerste moet […]

GOEDE ZORG? MIJ EEN ZORG!

Gelezen 34 Wanneer er één beroepsgroep een centrale rol speelt in de coronahoax is het wel ‘de zorg’. De zorg is zo’n sector waar je in terecht komt omdat je daar een bewuste keus voor gemaakt hebt. Een zeker idealisme zal daarbij zeker een rol spelen. Je wordt niet per ongeluk arts of verpleegkundige, toch? […]

CIJFERLIJSTJES: DIVERSITEIT IN DE BAJES

Gelezen 7 CIJFERLIJSTJES: DIVERSITEIT IN DE BAJES Dat sommige, maar al te bekende, groepen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit is algemene kennis. Maar hoeveel precies? Dat is het beste af te lezen aan gedetineerdencijfers, sinds het misdadigers betreft die zijn geïdentificeerd, opgepakt en berecht voor niet al te lichte vergrijpen. Hieronder een lijstje met bevolkingsgroepen, […]

CBS: Voor de eerste keer in 5 jaar negatief migratiesaldo

Gelezen 8 Netto vertrokken er 109 migranten in April, daarmee is dit de eerste keer sinds Juli 2015 dat meer emigreerden dan immigreerden in een maand. Het migratiesaldo verschilt per groep, met verrassende resultaten: Netto kwamen er 870 autochtonen met Nederlandse achtergrond (terug) naar Nederland Het migratiesaldo voor Westerse allochtonen was -1026, terwijl die voor […]

Waar zijn Nederlanders in de meerderheid/minderheid?

Gelezen 32 Nederland is zijn geheel bestaat voor 76% uit Nederlanders, 13% niet-westerse en 11% westerse allochtonen (2019). De vraag in dit artikel is: “Hoe zijn autochtonen en allochtonen verspreid?” Uit de top 100 van gemeentes met het hoogste percentage allochtonen*, zijn er vier die meer dan 50% scoren: Den Haag 54% allochtoon Amsterdam 54% […]

Nieuw netto-migratierecord in Nederland!

Gelezen 2 114.100 migranten erbij in 2019. In 2019 kreeg Nederland er in totaal 132.000 mensen bij, waarvan slechts 18.000 door het verschil tussen het aantal geboortes en sterfgevallen. Dit was de snelste bevolkingsgroei sinds 1975, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland telt op dit moment dus 17.400.000 mensen (op dat hele kleine […]

Economische groei voornamelijk door langer doorwerken ouderen

Gelezen 5 Tussen 2008 en 2018 steeg het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 9.3%*. Deze groei was merendeels het gevolg van dat er 5.3% meer werkuren werden gedraaid en de arbeidsproductiviteit steeg met 3.9%, oftewel 57% van de economische groei komt door meer gewerkte uren. Maar wie werken er nu meer (netto-arbeidsparticipatie) sinds 2008? De […]

BEVOLKINGSGROEI LAATSTE 12 MAANDEN + 129.000

Gelezen 5 In de laatste 12 maanden (november 2018 tot en met oktober 2019) is de bevolking in Nederland gegroeid van 17.271.000 naar 17.400.000. Oftewel een toename van 129.000 mensen. Deze 129.000 bestaan voor een groot gedeelte uit netto-migratie (+110.000) en voor een klein gedeelte uit een geboorteoverschot (+19.000). Het geboorteoverschot is een geheel allochtoon […]

Cijfers CBS – Sterke toename migratie

Gelezen 15 Volgens de cijfers van het CBS is de netto-migratie gestegen. In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er in Nederland 102.000 inwoners bij. Dat zijn er ruim 23.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna net zoveel als in heel 2018. Vooral het immigratieaantal is hoger. Dat meldt het CBS […]

GEREGISTREERDE VERDACHTEN PER BEVOLKINGSGROEPEN (CBS)

Gelezen 7 Gelukkig is ons land nog niet zó politiek correct dat het achterwege laat om onderzoek te doen naar criminaliteit en migratieachtergrond. Dat kleine beetje gezond verstand dienen we te koesteren. Noot: Onderstaande cijfers betreffen zowel buitenlanders die hier wonen, alsook mensen die in het buitenland wonen en hier in Nederland staan geregistreerd als […]