Amerika: De Jacht op Uw kinderen is geopend.

COVID-19-vaccin voor kinderen is essentieel voor groepsimmuniteit.   Het bereiken van groeps-immuniteit is niet mogelijk zonder een COVID-19-vaccin voor kinderen . Dit betekent een grote deuk in de inspanningen voor de groepsimmuniteit, aangezien kinderen onder de 18 jaar ongeveer 22% van de Amerikaanse bevolking uitmaken. Deskundigen schatten dat de vereiste immuniteitsdrempel voor het coronavirus tussen 70-90% van […]

U zal niets bezitten en U zal gelukkig zijn.

Armoede “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften” in twittertaal trending in Europa. Of dat zou toch trending moeten zijn. In de titel staat de uitspraak van het W.E.F. dat onder meer in hun agenda heeft staan: Het ¨uitroeien¨ van armoede. Maar naar aanleiding van onderstaand artikel ga ik er gemakshalve maar vanuit dat […]

#PROTECT THE CHILDREN

We willen gaan marsen met actief dienende, dan wel oud-militairen (veteranen), om zo meer aandacht te krijgen voor seksueel misbruik van kinderen, human trafficking van kinderen, orgaan handel van kinderen en ritueel misbruik van kinderen. Ook willen wij dat de pedopartij PNVD verboden wordt! De mars staat op maandag 30 november 2020 gepland. Vanwege alle […]