Het is pompen of verzuipen!

Het is pompen of verzuipen! Soms ben ik abuis. Momenteel denk ik dat ik mij ernstig vergist heb. Al sinds jaar en dag was ik namelijk in de veronderstelling dat we als Nederlanders een zeevarende natie waren die eeuwenlang de wereld zeeën heeft beheerst. Ik veronderstelde dat Nederlanders het bouwen van dijken en het inpolderen […]

Zinloze debatten verdoezelen de ware problemen

Zinloze debatten verdoezelen de ware problemen Nadat in het land de debatten lijdzaam zijn gevolgd en ondergaan, rest alleen de conclusie: pure tijdverspilling! Wat een ongelofelijke brij aan herhalingen, verontschuldigingen, elkaar gelijk geven met zeer omfloerste non-argumenten. Wellicht aan het eind met z’n allen naar het inmiddels weer ontsloten terras. Daar vatten ze amicaal een […]

Brief aan de tollenaars der staat

Beste weldenkende lezers, Zoals elk gezin in Nederland werden ook wij verblijd met een blauwe enveloppe met daarin de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Dat moest even bezinken en ik schreef de tollenaars der staat de onderstaande brief. ——————– Nergenshuizen, 13 april 2021 Aan:     Belastingophalers der gemeente en waterschap, Postbus 666, 1984 […]