STOF TER OVERDENKING – Deel 3: The Wave

Wat voorafging De reeks Stof ter overdenking, onderzoekt of er wetenschappelijke verklaringen zijn voor het gedrag van de meerderheid van de burgers onder het huidige regiem. Zijn er experimenten die uitwijzen hoe bereid mensen zijn om eigen normen en waarden los te laten en een totalitair regiem te omarmen? Deel 1 ging in op het […]