Goh, als je thuis op de bank ligt krijg je je geld ook wel.’

De kop van dit artikel heb ik bewust gekozen in de hoop dat U na het lezen van het artikel na gaat denken over de arrogantie en hypocrisie van hedendaags ambtsdragers. En de titel ambtsdragers heb ik bewust gekozen omdat dit gedrag zich niet enkel beperkt tot politici.  (zie het art. ¨Je zou toch !¨ […]