Oomen: het is asociaal om je niet tegen corona te laten vaccineren

Oomen: het is asociaal om je niet tegen corona te laten vaccineren Oei, wat gaan dit soort mensen boeten. Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949: “De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in […]