Christen-bashing: Katholieke Kerk de nek omgedraaid door Amsterdams diversiteitsbeleid

Het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder wekt bij de subsidie-commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van KLEUR en/of met een totaal ANDERE dan een Nederlandse achtergrond: ‘Afgaande op het ondernemingsplan en het Actieplan Diversiteit en Inclusie heeft het katholieke museum Ons’ Lieve Heer op Solder […]