Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

STOF TER OVERDENKING – Deel 1: Het Milgram-experiment

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vier experimenten van toepassing op de coronahoax

Alle inhoudelijke argumenten tegen de huidige coronamaatregelen en de gevolgen daarvan, zijn intussen uitgekauwd tot in den treure. Het resultaat is mager; we zitten in de zoveelste ‘intelligente’ lockdown waarbij de alleenheerser tot op detailniveau aan het micro managen is welke detailhandel wel of niet open mag zijn op grond van de meest idiote argumenten. En dat terwijl winkels nota bene niet eens tot publieke plaatsen mogen worden gerekend aldus een uitspraak van de voorzieningenrechter in 2014. Niet dat het regiem zich daar iets van aantrekt uiteraard. Want zoals we weten staat een dictatoriaal regiem boven recht en wet zoals genoegzaam is bewezen in de achterliggende maanden. Bovendien tovert het regiem de nieuwe bedreiging als een konijn uit de hoge hoed; het gemuteerde virus.

Qua inhoudelijke argumenten tegen de hoax zijn de andersdenkende partijen wel uitgedacht en is de boodschap méér dan voldoende uitgedragen. Zij die toch al niet in de hoax geloofden werden in hun mening gesterkt.

Maar de lieden die wat minder sterk in hun schoenen staan, goedgeloviger en naïever zijn laten zich moeilijker overtuigen. De ware volgers van de coronadoctrine zijn wars van elke informatie die hun geloof zou kunnen aantasten en lopen sowieso fanatiek in het gelid.

Kortom, de continue hersenspoeling en indoctrinatie vanuit het regiem, voluit gesteund door de msm heeft zijn vruchten afgeworpen; de massa volgt kritiekloos het regiem. En dat terwijl iedereen die twee plus twee kan optellen kan begrijpen waarom het allemaal nergens op slaat. Maar ja, ‘Ware domheid is een ongeneeslijke ziekte’, zo sprak de schrijver, journalist en historicus Otto von Leixner. Waarvan akte.

De psychologie achter de coronahoax

De vraag is welke psychologische achtergronden die volgzaamheid heeft? Hoe zij wordt afgedwongen? Wat zijn de effecten? Hoe komt het dat zo’n groot deel van de bevolking kritiekloos zich de meest idiote maatregelen laat welgevallen, hun privéleven laat dicteren, hun bedrijven laten kapotmaken zonder dat, excusez le mot, de pleuris uitbreekt.

In een serie artikelen komen vier psycho-sociale experimenten langs die een mogelijke verklaring geven voor dat fenomeen van slaafse volgzaamheid. Let wel, verklaringen maken dat je wellicht begrijpt wat er gebeurt. Dat is nog iets anders dan goedkeuren.

Aan bod komen het Milgram-experiment, het Stanford-prison experiment, The Wave en het Stockholm-syndroom.

[the_ad id=”29761″]

Het Milgram-experiment

Stanley Milgram was een professor aan de Yale Universiteit in de USA in de jaren zestig vorige eeuw. Hij leidde een team dat onderzocht in welke mate proefpersonen geneigd zijn mensen met gezag te gehoorzamen. Dat gezag kan het traditionele legitieme gezag zijn; een politieman, burgemeester, minister. Maar ook een chef, directeur, coach, trainer, onderzoeker of een arts kunnen in die rol treden.

Milgram zocht mensen om mee te doen aan het experiment onder de dekmantel van een geheugenstudie. Het doel daarvan was zogenaamd om het effect van straf op het leervermogen te testen. Er was een financiële vergoeding voor hen die deelnamen aan het experiment.

In het geheugenexperiment werden vragen gesteld door de proefpersoon aan een andere deelnemer. In werkelijkheid was dat een acteur die onder een hoedje speelde met de wetenschappers. Maar dat weet de proefpersoon, de vragensteller, uiteraard niet. Hij denkt dat de acteur net als hij meedoet aan de geheugenstudie en het effect van straffen op het geheugen.

Het experiment startte met een loting die ook doorgestoken kaart was; de proefpersoon stelt de vragen en de acteur moet ze beantwoorden. De geheugenstudie bestond uit het leren van woordparen; hond-kat, kei-schoorsteen, boom-enkel, etc., etc.. De proefpersoon noemde een van de woorden en de ander, de acteur, moest het bijpassende woord kiezen uit vier mogelijkheden. Wanneer hij het mis had, moest de proefpersoon hem straffen, een elektrische schok. Elke vergissing betekende een zwaardere elektrische schok.

Uiteraard waren er in het echt geen schokken. Elke reactie van de ondervraagde stond op band. Zo kreeg elke nieuwe proefpersoon precies dezelfde reacties bij elke schok die hij gaf. Bij 135 volt begon de acteur ook op de scheidingsmuur tussen de kamers te bonzen en zogenaamd pijnreacties en steeds ergere schreeuwen te geven; in werkelijkheid de opname. Wanneer de spanning was opgevoerd tot 300 volt, bonsde de acteur op de scheidingswand, klaagde over zijn hart en stopte met reageren op vervolgvragen. Maar het experiment ging toch door tot dodelijke schokken van 450 volt.

Cruciaal is dat de proefpersoon op elk moment kon stoppen. Op dat moment trad de onderzoeker in zijn rol van gezagsdrager en maande de proefpersoon beleefd maar dringend door te gaan. Hij gebruikte vier gestandaardiseerde reacties: ‘Gaat u maar verder, hoor’, ‘Voor het experiment is het nodig dat u doorgaat’, ‘Het is essentieel dat u doorgaat’, ‘U heeft geen keuze; u moet doorgaan’.

Wanneer de proefpersoon bezorgd was over de gezondheid van de ander, zei de onderzoeker dat de electroshoks weliswaar pijnlijk waren maar geen schade toebrachten. Ook nadat de acteur stopte met reageren na de 300 volt-schokken en de proefpersoon wilde stoppen werd hij gemaand door te gaan: ‘De leerling vindt het misschien niet leuk maar u moet doorgaan tot hij alle woordparen heeft geleerd.’

Het experiment eindigde wanneer de wetenschapper zijn vier standaardreacties had gebruikt en de kandidaat desondanks aangaf te willen stoppen. Anders ging het door tot de zwaarste schok was toegediend.

Resultaten en conclusies van het Milgram-experiment

De onderzoekers hadden verwacht dat slechts enkele proefpersonen, sadisten, zouden doorgaan tot 450 volt-schokken. Echter 65% van de deelnemers ging door tot 450 volt. Dat is dodelijk. Sommigen wilden afhaken bij 135 volt maar de verzekering dat de proefpersoon geen schade zou oplopen en zij daar niet voor verantwoordelijk waren, haalde velen over de streep en gingen door tot het einde. Ook wanneer ze zich daar ongemakkelijk bij voelden.

Milgram’s conclusie was dat de grote meerderheid van mensen (65%) zich niet verantwoordelijk achten voor hun daden wanneer deze in opdracht van een autoriteit worden uitgevoerd. Hij toonde aan dat de ruime meerderheid van de mensheid in staat is tot gruweldaden wanneer het gezag in de ogen van de proefpersoon daartoe gerechtvaardigd is. Zelfs als dat indruist tegen het normen- en waardenstelsel van de proefpersoon.

Hannah Arent, een Duits-Amerikaanse filosofe van joodse komaf en gevlucht voor de nazi’s schreef een boek over de rechtszaak tegen Eichmann. Hij stond terecht in Jerusalem wegens de jodenvervolging in nazi-Duitsland. De titel was Een rapport over de banaliteit van het Kwaad (1963). Zij betoogt dat de betrokkenen wellicht geen kwade bedoelingen hebben maar dat kritisch denkvermogen afwezig is of bewust wordt uitgeschakeld bij het kritiekloos opvolgen van bevelen van hogerhand.

Ook de econoom Robert Shiller droeg bij aan het verklaren van de resultaten van Milgram. Hij betoogde dat mensen wordt aangeleerd dat wanneer experts iets zeggen, dat dat waarschijnlijk ook wel klopt. Zelfs al lijkt dat niet overeen te stemmen met wat mensen om zich heen zien gebeuren.

Een halve, driekwart eeuw later…. The Game of Death

De wereld is veranderd na WOII, de Neurenbergprocessen, de experimenten van Milgram. De technologie nam een reuzenstappen, de levensstandaard nam, met name in het westen en ook in vele Aziatische landen een hoge vlucht, er kwam meer en beter onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, informatie ligt letterlijk voor het grijpen.

De vraag is of dit ook invloed heeft op de ethische waarden en normen van de wereldburger.

Een Frans team van onderzoekers stelde zich deze vraag en deed het Milgram-experiment over. Ze voegden één extra element toe; televisie.

In essentie was de opzet van het experiment hetzelfde als dat van Milgram. Het kreeg echter de vorm van een televisiequiz waar mensen zich voor konden inschrijven. Uit dertienduizend aanmeldingen werden 80 kandidaten geselecteerd. Na de uitleg door de nepproducer van de show gingen alle kandidaten akkoord om de ondervraagde elektrische schokken toe te dienen en tekenden daartoe een contract. Ook hier werd met de loting gesjoemeld. De ondervraagde was altijd een ingehuurde acteur net als bij Milgram.

In tien dagen werden 80 kandidaten getest. Allemaal met publiek en een acteur wiens reacties, als bij Milgram, allemaal voorgeprogrammeerd waren. Een bekende presentatrice fungeerde als het gezag voor de vragenstellende kandidaten. Ook zij heeft, met als bij Milgram, vier standaardreacties wanneer kandidaten twijfelen. Op het paneel was de zwaarte van elke toe te dienen electroshock en het effect van hiervan af te lezen. Ook hier kon elke kandidaat stoppen wanneer deze dat wilde.

Het team had niet verwacht dat zovelen zouden gehoorzamen. Na tien dagen van experimenten moesten ze de waarheid onder ogen zien. Maar liefst 81% van de kandidaten ging door tot het bittere einde; het toedienen van een dodelijke elektrische schok van 460 volt. Bij Milgram was dat 62%.

 

Een tv-zender kan dus ongestoord een persoon ter dood veroordelen onder het mom van amusement met instemming van het publiek. Acht op tien mensen gehoorzamen. De vraag was uiteraard: ‘Waarom?’ Het antwoord is gehoorzaamheid. De documentaire gaat hier diep op. En ook hoe televisie, de main stream media voor velen, de rol van gezagspersoon heeft verkregen. Een gezagspersoon wiens waarden en normen je dient te gehoorzamen en te volgen. De documentaire belicht hoe de ondervragers proberen te sjoemelen, hun daden proberen te vergoelijken, weg te redeneren, te negeren. Op het moment dat kandidaten willen stoppen, krijgen ze het vooruitzicht op het positieve eindresultaat: ‘De ondervraagde zal je straks dankbaar zijn’. Wanneer ook dat niet helpt, wordt het publiek erbij betrokken om de kandidaat onder druk te zetten om maar door te gaan. Slechts negen kandidaten stoppen zeer voortijdig omdat het tegen hun waarden indruist om onmenselijke bevelen te gehoorzamen en uit te voeren. Zeven stoppen in de eindfase.

Het is allemaal niet bepaald verheffend. Maar wel, o zo leerzaam. Voor wie deze huiveringwekkende documentaire van anderhalf uur wil zien: Youtube – zoekterm ‘Milgram experiment – Jeu de la mort (NL subtitles)’. Ik waarschuw u maar; dit is geen luchtig vermaak.

De huidige situatie bevestigt de resultaten van het Milgram-experiment

 • In de setup van het Franse team gedroeg 81% van de deelnemers zich als folteraars. De overgrote meerderheid volgde de instructies op ook al druisten ze in tegen de waarden en normen die men van huis uit meekreeg; je doet je medemens geen kwaad. Een deel had twijfels maar ging toch door. Een fors deel echter twijfelde nooit. Net als nu, 80 % volgt de bevelen op van het regiem en voldoet aan de meest idiote eisen. Een flink deel daarvan naar volle overtuiging. Maar met of zonder twijfel, Befehl ist Befehl-gedrag heeft uiteindelijk hetzelfde resultaat. Men doet een ander kwaad, brengt leed of letsel toe.
 • In het experiment hadden de deelnemers de mogelijkheid om te stoppen op elk door hen gewenst moment. Daar zaten geen sancties of andere negatieve gevolgen voor hen aan vast. Maar het huidige regiem straft naar willekeur en disproportioneel ieder die betrapt wordt of overtredingen. En wanneer het regiem niet straft, straft de massa de andersdenkende; sociale uitsluiting. Dat maakt het koesteren van een afwijkende mening gevaarlijk want de mens in een sociaal wezen. Bovendien, uit deze gekte valt niet te ontsnappen. Het is letterlijk overal.I n het experiment werd de druk door de tv als het ware direct uitgeoefend. Maar de gemiddelde mens kijkt in zijn hele leven anderhalf keer zoveel tv als dat hij werkt. De manier hoe de tv en andere msm andere meningen weert en ontmoedigt wordt de zwijgspiraal genoemd. Het uitgangspunt is dat mensen irrationeel reageren: ‘Heb je die enge beelden gezien? Dus klopt het wat de overheid zegt.’ Die boodschap wordt eindeloos herhaald in alle toonaarden. Het volk wordt gehersenspoeld. Men accepteert de boodschap van de media als De Publieke Opinie. Maar Churchill sloeg de spijker op de kop: ‘Er is géén publieke opinie slechts gepubliceerde opinie.’ Hoe dan ook, men conformeert zich. Zo niet volgt sociale uitsluiting. De invloed van televisie is enorm en wordt op geen enkele wijze gecontroleerd of ingeperkt.
 • Op de tv-set stonden de ondervragers er alleen voor. Geen steun van wie dan ook. Onderhandelen was onmogelijk. Normaal gesproken (!) kan iedereen steun zoeken in het netwerk van familie, naasten, buren, collega’s, vrienden, bij andere bedrijven in de branche, men kan onderhandelen. Maar die steun voor andersdenkenden is er niet of nauwelijks. De meerderheid volgt slaafs de doctrine. Bovendien, protesteren tegen een totalitair regiem blijkt zinloos en onderhandelen onmogelijk.

 

 

Naar mijn schatting volgt 80% van het volk slaafs de meest idiote coronamaatregelen die hen worden opgelegd door het regiem. Een regiem dat voluit gesteund wordt door de msm. Sterker, in het zadel gehouden wordt door de msm. ‘Ich habe es nicht gewusst’, is er niet bij. Iedereen kent de negatieve gevolgen voor anderen, bedrijven, ouderen in de verpleegtehuizen en zwakkere groepen in onze ‘samenleving. En desondanks blijft de goegemeente slaafs in de pas lopen. Terwijl het maken van een morele keuze voor iedereen mogelijk is, negeert de overgrote meerderheid negeert hun interne morele code van goed en fout en vervalt in slaafse gehoorzaamheid; Befehl is Befehl.

Het Milgram-experiment maakt inzichtelijk hoe dat werkt. Maar dat maakt het gedrag van de meerderheid moreel gezien niet minder verwerpelijk.

Ik wens u een Kerst van bezinning.
En wijsheid voor de toekomst.

Karel Nuks

Meer van Karel Nuks:

Zesluik: Onze falende democratie

Deel I: Onze falende democratie – OVER HET ZWAKTEBOD EN ARMOE TROEF

 

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
7 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
7
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x