Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Rechtbank Weimar: Coronamaatregelen brengen democratie aan het wankelen

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Het is momenteel zoeken naar de rechtsgronden van de oneindig lange reeks van corona-maatregelen.

Onder het mom het “het coronavirus verslaan” zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische-, grondwettelijke- en humanitaire mensenrechten. De rechten vele honderden miljoenen mensen zijn wereldwijd en op onbeschrijfbare wijze geschonden.

Steeds meer rechters veroordelen de overheden die deze coronamaatregelen opleggen. Ze begaan dus nóg eens een misdaad door geen gehoor te geven aan rechterlijke uitspraken. Alles wat hen niet zint wordt genegeerd. Exact hetzelfde verhaal zagen we afgelopen jaren al in Amerika met de Democraten en hetzelfde komt nu hierheen.

Er zijn geen regels meer. Slechts één manier van denken, één narratief, is toegestaan en verder moet je echt je mond houden en gehoorzamen.

Geen uitleg. Geen onderbouwing. Moeilijke vragen negeren ze volledig. Het is zoals zij het willen en verder is er niets. In die knotsgekke situatie leven we nu. En het feit dat er miljoenen mensen gehersenspoeld in meegaan geeft aan hoe schuldig de media zijn.

Het juiste woord om deze situatie goed te omschrijven moet volgens mij nog uitgevonden worden. Zo erg. Zo onrechtvaardig. Zo bizar.

[the_ad id=”40504″]

We mogen van geluk spreken dat er steeds groter wordende organisaties zoals The World Doctor Alliance, Ärtze für Aufklarung, en Corona-ausschuss (De coronacommissie) zijn opgericht en zich hebben  georganiseerd om een werkelijke vuist te maken tegen deze misdaden tegen de menselijkheid. Dat zijn moedige mensen en zij zien het exact zoals u en ik. Er zitten hele grote namen tussen.

En al lopen ze tegen een muur van mediacensuur op, wanneer rechters beginnen te oordelen dan komen ook media er niet meer onderuit.

Daarbij willen ze, zo lijkt het, ook niet al te veel in de schijnwerpers staan tijdens deze voorbereidingen. Advocaat dr. Reiner Füllmich van Corona Ausschuss is ook betrokken bij het voorbereiden een strafklacht bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Al in een vroeger stadium waren deze mensen vastberaden tegen dit grote onrecht te vechten. Dit wordt gezien als letterlijk de grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden en zij zijn heel betrokken en vastberaden om alle verantwoordelijken voor een tribunaal te krijgen. (bron) (bron) (bron)

Mensenrechtenverdediger Sarah Luzia Hassel-Reusing bereidt een strafklacht voor bij het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege de coronamaatregelen en wordt gesteund door bovenstaande organisaties.

Internationaal Strafhof in Den Haag

 

De rechter komt tot de uitspraak dat alle Coronamaatregelen onrechtmatig en ongrondwettelijk zijn

Rechters worden steeds harder in hun oordelen tegen deze vergaande maatregelen.

Advocaat dr. Reiner Füllmich van Corona Ausschuss reageert op een duidelijk en heftig oordeel van de rechter in Weimar over de wettelijke basis van de coronamaatregelen.

Füllmich: “De rechter heeft aangegeven dat zijn uitspraak niet alleen de voorliggende zaak (zie inleiding) betreft, maar in strekking en reikwijdte heel Duitsland aangaat. Wij zullen de uitspraak ook aan onze collega’s in andere landen en de VS overhandigen.” (bron)

De rechter zei onder andere:

Bij een contactverbod gaat het om een zware ingreep in de burgerrechtenHet behoort tot de basisrechten van mensen in een vrije maatschappij om zelf te bepalen met welke mensen, als die daartoe bereid zijn, en onder welke omstandigheden hij in contact treedt.

De vrije ontmoeting van mensen met alle mogelijke verschillende doelen, is de elementaire basis van de samenleving.

De staat heeft zich hier nadrukkelijk van elke regulerende en beperkend ingrijpen te onthouden zoals over hoeveel mensen een burger thuis uitnodigt, met hoeveel mensen zich de burger zich in de openbare ruimte ophoudt om te gaan wandelen, sport te beoefenen, inkopen te doen of op een bankje in het park te zitten; dit hoort de staat niet te interesserenMet het contactverbod grijpt de staat in, ook al is dat met goede intenties (Füllmich: ‘dat geloof ik eerlijk gezegd niet’in de grondvesten van de samenleving, zeker wanneer hij een fysieke afstand tussen de burgers afdwingt.’

De rechter beklaagt zich erover dat de ‘noodtoestand’ (Ausnahmezustand) voor sommige burgers al normaal geworden is, waarbij hij een aantal grote schades opnoemt die deze toestand al heeft veroorzaakt in menselijk en economische opzicht. Hij stelt dat deze schaden te onderzoeken zijn, maar toch nu al als ‘gigantisch‘ kunnen worden aangemerkt, ook al weten we niet de precieze omvang.

[the_ad id=”37947″]

Door de verstrekkende maatregelen is de democratie aan het wankelen gebracht. – Rechtbank Weimar.

De conclusie luidt volgens de rechter:

‘…dat na eerdergenoemde feiten er geen twijfel kan bestaan dat alleen al het aantal doden die het gevolg zijn van de maatregelen het aantal doden die door de maatregelen voorkómen zijn, met een veelvoud overtreffen. Op grond hiervan volstaan de in deze zaak te beoordelen normen niet aan het criterium van ‘proportionaliteit‘.

Daarbij komen nog de directe en indirecte vrijheidsbeperkingen en de gigantische financiële schaden, de immense schade aan de gezondheid en ideële schaden.

Het woord ‘buiten-proportioneel’, zo gaat de rechter verder, ‘is te kleurloos om de omvang van het gebeuren maar enigszins te omschrijven. Bij de in Thüringen (voor de tweede maal) afgekondigde lock down, waarvan het contactverbod een wezenlijk onderdeel was en is, handelt het om een catastrofale beleidsfout (Fehlentscheidung) met dramatische gevolgen voor vrijwel alle aspecten van een mensenleven, voor de samenleving, voor de staat en voor de landen op het zuidelijke halfrond.‘ (grote sterfte door honger, red.).

Vervolgens stelt hij vast dat het aantal slachtoffers van de maatregelen groter is dan de ‘geredde’ levens en dat door de verstrekkende maatregelen de ‘democratie aan het wankelen is gebracht.

In Ecuador heeft een hoge rechter onlangs ook een heldere uitspraak gedaan. Die stelde dat je na 9 maanden niet meer kunt volstaan met het roepen van ach en wee, maar met harde feiten moet komen. En die feiten waren er in Ecuador niet en ook niet in Duitsland, volgens Füllmich.

Füllmich hekelt ook de persconferenties waarop journalisten met kritische vragen ‘schandalig‘ worden behandeld: ‘die persconferenties zijn een grap‘. Er is geen enkele ruimte voor kritiek.

Vertaling: EZAZ

De media doen er krampachtig verslag van.(bron)

Het vonnis in .pdf is alles behalve krampachtig

https://commonsensetv.nl/wp-content/uploads/2021/02/Amtsgericht-Weimar-Urteil-vom-11.01.21.-523-Js-202518-20.pdf

 

 

Extra pikant is de omstandigheid dat de uitspraak in het historisch beladen Weimar plaatsvindt, de plaats waarnaar de eerste poging voor een democratisch Duitsland werd vernoemd en dat in 1933 door de putsch van de Nazi’s ten onder ging. Ook de Nazi’s startten met noodwetten en inperking van fundamentele burgerrechten.

Zij die toen hoopten dat het wel loos zou lopen, kwamen bedrogen uit.

Reiner Füllmich: “Deze rechter heeft getoond hoe je met zo’n grote zaak om moet gaan als je niet richting Weimar 1933 wilt gaan.”

Dr. Reiner Füllmich maakte afgelopen oktober een lange video van 45 minuten. We hebben het voor u ondertiteld. Het is zeker de moeite waard om voor te gaan zitten. We hoeven er niet bij te vermelden dat deze video overal werd gecensureerd. Dat is standaard tegenwoordig. Erg he? Wacht maar als die afrekening komt…

 

 

Getuigenisoproep voor Internationale Strafhof in Den Haag

Mensenrechtenverdediger Sarah Luzia Hassel-Reusing bereidt een strafklacht voor  ter indiening bij het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege de coronamaatregelen.

Ze wordt ondersteund door haar man Volker Reusing en de Corona-commissie (Corona Ausschuss) met o.a. topjurist Reiner Füllmich.

Advocaat Viviane Fischer en advocaat Dr. Reiner Füllmich van de Corona-commissie leggen Reusings uit welke elementen van het internationaal strafrecht zij geïmplementeerd zien door middel van de Corona-maatregelen. Onder andere d.m.v. White Torture (aldus prof. Biderman) worden zeer veel mensen op strafrechtelijk relevante wijze getroffen door de coronamaatregelen die via de schokstrategie worden geïmplementeerd.

White Torture (witte marteling), vaak aangeduid als ‘witte kamer marteling’, is een soort psychologische martelingstechniek die gericht is op volledige zintuiglijke ontbering en isolatie. (bron)

Meer informatie over de strafbare feiten en folterpraktijken leest u in deze .pdf (vertaald van Duits naar Nederlands)

https://commonsensetv.nl/wp-content/uploads/2021/02/081120-fragen-fuer-zeugen-2-1.pdf

Originele Duitse versie: https://commonsensetv.nl/wp-content/uploads/2021/02/081120-fragen-fuer-zeugen-2.pdf

[the_ad id=”29797″]

Persbericht

Hier is het officiële persbericht van mevrouw Hassel-Reusing over de oproep tot getuigen (bron):

Mensenrechtenverdediger (in de zin van VN-resolutie 53/144) Sarah Luzia Hassel-Reusing bereidt een strafrechtelijke klacht voor bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag voor het gebruik van de shockstrategie onder het mom van corona.

Het gaat om de maatregelen die de ernst van een misdaad tegen de menselijkheid hebben bereikt (artikel 7 van het Statuut van Rome).

Burgers worden geschaad in het kader van een grootschalig en systematisch beleid in de vorm van individuele misdrijven moord (lit. a), vrijheidsbeneming (lit. e), marteling (lit. f), vervolging (lit. h) en ernstige aantasting van de lichamelijke of geestelijke integriteit of lichamelijke gezondheid (lit. k). Deze schokmaatregelen dienen de macht, ideologie en winstbelangen van verschillende overlappende privékringen.

De mensenrechtenactivist benadrukt: “Wereldwijde sterfgevallen en ernstige gezondheidsschade door de corona-schokmaatregelen zijn voornamelijk in de vorm van honger (in 2020 naar schatting 130.000.000 extra acuut hongerige mensen volgens een schatting van het Wereldvoedselprogramma vanaf april 2020).”

“Ook uitgestelde operaties, waaronder alleen al in Duitsland ongeveer 50.000 kankerpatiënten, en isolatie, shock en economische ondergang dragen hieraan bij. De gedwongen maskers leiden ook tot fysieke en psychische schade. Opvallend is ook dat sterfgevallen in verband met overdosering van drugs en met overhaaste invasieve beademing ook werden gebruikt voor shockpropaganda.”

Vanuit het standpunt van de mensenrechtenverdediger zijn de belangrijkste nadelen de isolatie en opsluiting van bewoners en quarantaine. Vooral in het geval van isolatie van kinderen binnen het gezin die dreigen te worden afgenomen, strikte uitreisbeperkingen en vrijwillige zelfisolatie vanwege het trauma veroorzaakt door de schokpropaganda (d.m.v. onder andere de media en de politiek).

[the_ad id=”41542″]

Een PCR-test die niet officieel is gevalideerd en dus medisch en juridisch twijfelachtig is, dient als basis.

De staat van vervolging werd voornamelijk opgevangen door de economische vernietiging van complete industrieën door middel van stillegging en gedwongen mondmaskers die het bedrijfsleven schade toebrachten.

Dit geldt ook voor de onrust en de gerichte economische vernietiging van artsen, journalisten, bloggers en mensenrechtenactivisten. Vanuit het standpunt van Hassel-Reusing treft dit ook kinderen, senioren en andere bevolkingsgroepen die bijzonder kwetsbaar zijn in de context van de andere feiten.

Het deactiveren en verwijderen van websites en kanalen, evenals individuele video’s die duidelijkheid verschaffen over Sars-Cov-2 of over de shockmaatregelen, kan vanuit het standpunt van de mensenrechtenverdediger objectief gezien een medeplichtigheid zijn aan een misdaad tegen de menselijkheid. Het voorkomt bijvoorbeeld dat slachtoffers worden geïnformeerd, maakt het gemakkelijker om de handelingen voort te zetten of maakt het moeilijker om informatie te verzamelen die belangrijk is voor de vervolging van misdrijven.

Marteling wordt uitgevoerd door middel van shockmaatregelen, voornamelijk in de vorm van psychologische marteling. Inclusief isolatiemarteling, perceptie monopolie, blootstelling, en demonstratie van duidelijkere Almacht (onbeperkte macht over alles en iedereen), van bedreigingen en vernederingen, evenals in de vorm van het tot stand brengen van ‘aangeleerde hulpeloosheid’ volgens Prof. Lieberman.

“De meeste politici over de hele wereld doen mee omdat ze zelf worden gemanipuleerd door middel van shock en eenzijdig advies, zoals duidelijk wordt gemaakt in de krant ‘How we get Covid-19 under control’ geschreven voor lobbyen tegen het federale ministerie van Binnenlandse Zaken”, aldus Hassel-Reusing.

De advertentie moet de aandacht vestigen op degenen die verantwoordelijk zijn voor het manipuleren van de perceptie van het publiek en besluitvormers, en naar degenen in wiens belang dit gebeurt, aldus Hassel-Reusing. “Volgens onze kennis zijn er een groot aantal tamelijk particuliere daders, van wie sommigen hun mensen in staats-, media- en internationale controlecentra hebben, en de exacte identiteit van enkele van de belangrijkste daders zal waarschijnlijk pas in de loop van het onderzoek.”

Om het ICC in staat te stellen een procedure te starten en de schuldige partij te bepalen, is het nodig om de systematiek uit te leggen of de mate waarin de benadeelde partij, hun familieleden of getuigen die getuige zijn geweest van een bijdrage aan het misdrijf, voldoende bewijs moeten leveren.

Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de mensenrechtenverdediger of de advocaat Viviane Fischer.

“Stuur uw verklaringen alstublieft schriftelijk, met uitdrukkelijke toestemming om ze te gebruiken om een ​​strafrechtelijke klacht in te dienen bij het Internationaal Strafhof voor misdaden tegen de menselijkheid veroorzaakt door de coronashockmaatregelen en met uw handtekening aan Sarah Luzia Hassel-Reusing, Thorner Str. 7, 42283 Wuppertal, of Viviane Fischer, advocaat, Waldenserstr. 22, 10551 Berlijn.”

“Als je kunt, stuur dan je verklaringen ook in het Engels, want Duits is helaas geen officiële taal bij het ICC.”

V.i.S.d.P.
Sarah Luzia Hassel-Reusing
Mensenrechtenverdediger i. S. v. UN-resolutie 53/144
Thorner Str. 7
42283 Wuppertal
Telefoon: 0202/2502621

Eventueel voorbeeldformulier:
https://commonsensetv.nl/wp-content/uploads/2021/02/Formular_fuer_Strafanzeige.docx

Dit allemaal wetende staan we morgen weer tegen iemand uit onze familie of vriendenkring die heilig in het coronasprookje gelooft, uit te leggen dat het virus toch echt niet het probleem is. Velen zullen je nog steeds aankijken alsof je gek bent geworden.

Het is vreselijk te zien hoe je medemens wordt gehersenspoeld en om ze slechts te overtuigen met wat simpele feiten over het topje van de ijsberg, is al een enorme opgave. Laat staan wat zich daarachter allemaal afspeelt.

We hopen dat Nederlandse medici en artsen ook gehoor zullen geven aan deze oproep. We hebben meer dan ooit dappere mensen nodig die opstaan door simpelweg de waarheid te vertellen. Zij die dat niet deden toen het nog kon, en dat is nu, zullen geen tweede kans meer krijgen om het goede te doen en als schuldigen gezien worden.

De uitspraken van deze rechter komen volledig overeen met de werkelijkheid. Iedere arts moet nu het volledige besef hebben dat er hier hele grote misdaden gepleegd worden die niets te maken hebben met een virus. En dan hoor je als arts op te staan, je collega´s te verzamelen en te handelen.

Bron:
https://unser-politikblog.blogspot.com/

Lees ook:

World Doctors Alliance: “We zullen in Neurenberg een nieuw proces regelen.”

Grootste misdaad tegen mensheid ooit met NIET werkende PCR-test -Dr. Reiner Füllmich

Advocaat Dr. Reiner Fuellmich – Coronabeleid grootste misdaad ooit en PCR test werk NIET

Dr. Reiner Fuellmich: “Drosten, de feitenvrije uitvinder van de compleet valse PCR testprocedure”

Dr. Reiner Fuellmich: “Drosten, de feitenvrije uitvinder van de compleet valse PCR testprocedure”


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
5 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
5
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x