Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Rechtbank beveelt: België moet ‘alle coronamaatregelen’ binnen 30 dagen opheffen

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

België moet ‘alle coronamaatregelen’ binnen 30 dagen opheffen, oordeelt Brusselse rechtbank

De Belgische Staat is door de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel bevolen om ‘alle coronamaatregelen’ binnen 30 dagen op te heffen, op straffe van een dwangsom. De Liga voor de Rechten van de Mens had de rechtszaak aangespannen. De klagers vechten onder meer het systeem van de ministeriële besluiten aan, waarbij de federale regering zonder inspraak van het parlement volop coronamaatregelen invoert.

De rechtbank is nu van oordeel dat alle coronamaatregelen illegaal zijn, omdat de wettelijke basis van de ministeriële besluiten uit drijfzand bestaat.

De verdediging had aangevoerd dat deze besluiten “systematisch worden onttrokken aan de Raad van State onder het mom van hoogdringendheid”. Volgens de advocaten is die hoogdringendheid, na een gezondheidscrisis die nu al een jaar duurt, slechts een excuus om het parlement te ontlopen.

“De gevolgen zijn nog niet zo dramatisch. Het is niet zo dat van de ene dag op de andere geen enkele maatregel meer zal gelden”, reageert Kati Verstrepen voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Overheid kan in beroep gaan

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is te horen dat het vonnis bestudeerd wordt. Tegen de beslissing is sowieso nog een beroep mogelijk.

Peter De Roover (N-VA): ‘Vonnis is blamage voor de regering’

Het vonnis van de Brusselse rechter over de coronamaatregelen is “het accident waiting to happen waarvoor de regering de ogen sloot”. Zo reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover op de uitspraak waardoor de maatregelen binnen de dertig dagen moeten worden opgeheven. De Roover heeft het over een blamage voor de regering.

“Vandaag gebeurt waarvoor ik reeds maanden waarschuw”, aldus De Roover. “Deze regering nam enorme risico’s door te kiezen voor ministeriële besluiten bij het doorvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen in haar coronabeleid. Die waarschuwing werd door de regering in de wind geslagen.

“Deze regering heeft in het doorvoeren van haar coronamaatregelen met vuur gespeeld en ze werd gewaarschuwd, zowat week-na-week in het parlement. Door een periode van 30 dagen te voorzien is het de rechter die de regering behoedt voor totale chaos, maar de politieke schade is gigantisch”, besluit De Roover.

 

De Liga voor Mensenrechten schrijft op hun site:

Ter herinnering: beide Liga’s trokken eind februari naar de kortgedingrechter omwille van het ontbreken van een pandemiewet. Tot nu toe nam de Minister van Binnenlandse Zaken maatregelen die onze grondrechten inperken zonder voldoende wettelijke basis en zonder vooraf de Afdeling Wetgeving van de Raad van State te raadplegen. Deze langdurige illegale situatie stelden de Liga’s aan de kaak voor de kortgedingrechter. We vroegen een voldoende wettelijke basis.

De kortgedingrechter is de beide Liga’s gevolgd. De drie wetten die tot nu toe de basis moesten vormen voor de beslissingsmacht van de Minister van Binnenlandse Zaken – de wet op de civiele bescherming, de wet op de civiele veiligheid en de wet op het politieambt – waren enkel voldoende om snel te reageren in een acute crisis. Ze kunnen volgens de korgedingrechter evenwel niet gebruikt worden voor een crisis die nu al meer dan een jaar duurt. De algemene en langdurige wijze waarop de Minister van Binnenlandse Zaken maatregelen neemt die grondrechten inperken, vindt geen grond in die drie wetten. “De huidige manier van werken is dus niet voorzienbaar voor de burger en is bijgevolg in strijd met het legaliteitsprincipe”, legt Liga-voorzitter Kati Verstrepen uit.

De kortgedingrechter beveelt dan ook aan de Belgische staat om een wettelijke basis te voorzien en zo de bestaande, illegale situatie teniet te doen. Onze overheid moet dus voorzien in een pandemiewet, binnen de 30 kalenderdagen. Iedere dag te laat moet de staat een dwangsom van 5000€ betalen.

De Liga voor Mensenrechten en de Ligue des Droits Humains zijn opgelucht met deze uitspraak en hopen dat de parlementaire debatten over de pandemiewet verder opgenomen worden. Gelet op de beperkingen van de fundamentele vrijheden die zijn opgelegd om de Covid-19-pandemie te bestrijden, is een debat binnen het parlement namelijk van essentieel belang. Beperkingen op deze rechten en vrijheden zijn uiteraard mogelijk, maar gezien het belang van wat er op het spel staat en de noodzaak om het recht op leven en gezondheid van individuen te beschermen, moeten zij billijk en evenredig zijn. Zelfs in een gezondheids- of veiligheidscrisis moeten de beginselen van de rechtsstaat en de legaliteit gerespecteerd worden. Afgezien van de formele eisen die zij stellen, vormen deze beginselen de beste garantie voor de democratische legitimiteit van de genomen maatregelen en dus voor de steun van de bevolking.

Zoals wij tijdens onze tussenkomst in de hoorzittingen in de Kamer hebben aangegeven, lijkt het ons dat het huidig voorontwerp van pandemiewet dat momenteel wordt besproken niet aan deze eisen voldoet. Belangrijk daarbij is dat het voorontwerp voorziet in talrijke bevoegdheden die aan de regering worden verleend om fundamentele rechten en vrijheden te beperken. De uitspraak van de kortgedingrechter van vandaag lijkt onze bezorgdheid te bevestigen.

“Het staat daarbij ook buiten kijf dat de toekomstige pandemiewet niet enkel de huidige manier van werken in wet moet gieten, maar net verder moet denken en onze rechtstaat langdurig moet beschermen ook in tijden van crisis. Het zou goed zijn als de parlementsleden die dit voorontwerp moeten bespreken hiermee rekening zouden houden bij hun werkzaamheden”, concludeert nog Liga-voorzitter Verstrepen.

 


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
16 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
16
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x