Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Polarisatie op straat en maatregel moeheid.

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lieve lezers,

Graag wil ik het met u hebben over de huidige staat van de samenleving in het dagelijks leven. Het is u vast niet onopgemerkt gebleven dat doorgaans sinds de herinvoering van de mondmaskers de sfeer wederom wat grimmiger is geworden. Wij mensen zijn natuurlijk van nature sociale wezens die behoefte hebben aan contact. Dat contact varieert van een vriendschappelijke aai over de bol tot innige omhelzing. Van diepzinnig gesprek tot oppervlakkig koetjes en kalfjes gepraat. Al deze vormen van sociale interactie is van essentieel belang om ons mensen enigszins gelukkig en functionerend te houden. Om aan deze haast primaire levensbehoefte te voldoen moeten we tegenwoordig heel wat meer werk verrichten. Waar we voorheen gezellig naar de bingo konden of tot in de kleine uurtjes aan de bar konden hangen moeten we ons nu behelpen met bijvoorbeeld digitale “zoom” vergaderingen om onze sociale contacten te onderhouden. Voor bijvoorbeeld fysieke kerkdiensten en of andere samenkomsten moeten we ons vaak inschrijven indien dit al mogelijk is. En in het andere geval kunnen we onze samenkomsten of kerkdiensten via een livestream online bekijken. Er is een hoop veranderd in onze wijze van communiceren en hoogstwaarschijnlijk niet in de gunstige zin van het woord. Want onze manier van sociale interactie is nu eenmaal een uiterst complex systeem. Om een minimaal gevoel van saamhorigheid te bereiken hebben wij meer nodig dan beeldbellen. We moeten elkaar in de ogen kunnen kijken, elkaar een schouderklopje kunnen geven of elkaar simpelweg de hand schudden. Wij zijn pas in staat om elkaar goed te begrijpen wanneer we de gezichtsuitdrukking van de ander kunnen lezen. De intonatie van de stem gecombineerd met de expressie in iemands gelaat laten ons vaak weten in welke gemoedstoestand de ander verkeerd zodat wij op onze beurt daar dan weer op kunnen anticiperen. Het zien van mimiek is dus van groots belang om aan onze gecompliceerde manier van communiceren vorm te geven. En hoe tragisch is het dan om te zien hoe zeer wij daar nu in beperkt worden op alle mogelijk denkbare manieren.

Naast dus de al eerder genoemde beperkingen omtrent samenkomsten, uitgaansmogelijkheden en zaken van dien aard, worden we ook vaak op andere manieren gehinderd. Zo worden we tegenwoordig vaak belet om spontaan iets te ondernemen omdat men altijd weer te maken krijgt met vreemdsoortige regels zoals het tonen van QR-codes of het vooraf registreren, inschrijven, reserveren of welke andere vorm van aankondiging dan ook. De spontaniteit van even gezellig een vorkje prikken buitenshuis is er dus veelal niet meer bij. Dit is een groot gemis in ons dagelijks leven en heeft allerlei kwalijke gevolgen rondom de onderlinge verhoudingen die wij trachten te behouden en helaas blijft het daar niet bij. Verder wordt onze mentale en fysieke gesteldheid ook ernstig ondermijnd door de beperking op het doen van lichamelijke bewegingsactiviteiten zoals het uitvoeren van sport door middel van het opleggen van vaak demotiverende regels. Ook halen wij namelijk vaak voldoening uit het gezamenlijk uitvoeren van diverse activiteiten en vrijetijdsbestedingen variërend van boekenclubs, zangkoren en sportverenigingen tot het ondernemen van simpele bezigheden zoals het samen gaan winkelen. Waar wij eerder gezellig een middagje naar de stad gingen om juist dat ene fel begeerde item te vinden waarbij de opinie en adviezen van ons gezelschap vaak doorslaggevend is, zijn we nu veelal veroordeeld tot het alleen de winkel in gaan. Dat wil zeggen als we de desbetreffende winkel al in mogen want ook dat zou in de nabije toekomst wel eens een discutabel punt kunnen worden. Maar afgezien daarvan, wanneer we al de winkel naar keuze bereikt hebben krijgen we vaak niet eens meer de kans om in alle rust rond te snuffelen of de tijd te nemen voor het passen van een kledingstuk. Nu wordt er van ons verlangd dat we ons aan looproutes houden en zo snel mogelijk weer buiten staan. Of in extreme gevallen zoals afgelopen winter mag men alleen de winkel in op afspraak waarin men slechts een beperkt tijdsbestek kreeg om zijn of haar aankoop te doen. Al met al is het er niet gezelliger op geworden en voorlopig hoeven we ook niet op beterschap te rekenen. Sterker nog, de beruchte R zit inmiddels al weer een tijdje in de maand met de gebruikelijke jaarlijkse lamlendigheid tot gevolg. De gure weersomstandigheden in het “R” seizoen zijn al eeuwen berucht als aanjager van niesbuien, hoesten, kuchen en ga zo maar door. Niets wat we niet aankunnen, ofschoon de beleidsmakers daar het hartgrondig mee oneens zijn. De mensen die zogenaamd deskundig zijn en in al hun wijsheid de demissionaire bende van Rutte moeten adviseren, zijn al weer moord en brand aan het gillen. Daarmee worden ze actief ondersteund door hun media vazallen en het gros rent er wel weer achteraan. Ook dit fenomeen begint een jaarlijks voorspelbaar gegeven te worden dus ik houd de komende weken mijn hart vast voor welke gereedschapskist vol met draconische “maatregelen” ingezet zal worden.

Als ik zou moeten speculeren dan kan ik wel een behoorlijke lijst van mogelijke scenario’s schetsen. Geen van de mogelijke noodpakketten zijn wenselijk laat staan nuttig maar zijn bovenal gecreëerd om de totale incompetentie van kabinet en parlement te verdoezelen. Tenminste ik hoop dat het om stupiditeit gaat want het alternatief zou dan alleen maar kwaadwilligheid kunnen zijn en dat is ronduit beangstigend. Linksom of rechtsom dat het beleid enkel nadelige gevolgen heeft staat buiten kijf. De uitwerking is naast de vele negatieve medische consequenties ook buitengewoon desastreus voor de sociale aspecten die ik eerder in dit artikel heb aangestipt en het gaat verder. De afgelopen week was ik van huis en heb even geen aandacht besteed aan nieuwsberichten. Toen ik eenmaal terug was en ik zette de computer aan, kwam ik tot de constatering dat er kennelijk massaal onrust was uitgebroken met serieuze rellen tot gevolg. Op zich kon je daar op wachten natuurlijk maar het geeft wel aan dat de boel op scherp staat ook onder de burgers zelf wordt de boel aardig vijandig. Het aspect verdeel en heers, is door de beleidsmakers wereldwijd tot kunst verheven en begint nu zichtbaar vruchten af te werpen. Waar je vorig seizoen enkel scheve gezichten kreeg bij het niet naleven van mondkapjes waanzin wordt men er vandaag bij kans om gelyncht. En dat maakt dat we momenteel moeten kiezen tussen twee kwaden met aan de ene kant een hele waslijst aan gezondheids- problemen veroorzaakt door mondmaskers of bakken met haat en nijd ervaren door je medeburgers die kennelijk geen waarde hechten aan hun gezondheid. Voor mij is de keuze snel gemaakt en heb lak aan boze blikken maar sommige mensen voelen zich steeds meer geïntimideerd en ik begrijp dat volledig. Veel mensen ervaren dagelijks extra stress doordat ze angstig zijn om door Boa’s geranseld te worden wanneer ze per ongeluk in het openbaar niesen of hoesten. Al die angst voor Grapperhaus zijn knokploegen en of een horde van woeste medeburgers ondermijnt op haar beurt nog meer de gezondheid. Stress is dodelijk in de juiste hoeveelheden en om je te wapenen tegen al deze mentale en fysieke aanslagen moet je stevig in je schoenen staan en op korte termijn misschien zelfs nog wel steviger.

Wanneer de overheid besluit om het extreem polariserende 2G beleid door te zetten is er de mogelijkheid dat de vlam in de pan schiet. Afgezien van de misselijke uitsluiting waar veel mensen hinder van gaan krijgen is de kans groot dat de tweedeling van de samenleving nog meer zal worden versterkt. Deze week zag ik een reportage over de dystopische situatie in Oostenrijk. Wanneer u deze video bekijkt, krijgt u algauw een aardig beeld van wat ons mogelijk nog te wachten staat. Zonder al teveel op de video in te gaan wil ik wel even benadrukken dat de Oostenrijkse mentaliteit ronduit verwerpelijk is. In Oostenrijk is momenteel ongeveer 65% gevaccineerd wat een enorm verschil is met bijvoorbeeld Nederland met zijn 84% geprikten. Toch is een groot gedeelte van de Oostenrijkse geprikte bevolking volkomen onverschillig ten aanzien van hun misdadige overheidsbeleid. Ze zijn volkomen blind voor de schadelijke gevolgen en sterker nog, de gemiddelde Oostenrijker staat volledig achter het extreme uitsluit en opsluit beleid en sommige vinden zelfs dat de huidige lockdown voor ongevaccineerden nog veel te mild is! Absurd is het niet? Ook de Oostenrijkse intellectuelen staan er weer goed op en laten hun ware snode aard zien. Nu is Oostenrijk historisch gezien al vaker een discutabele eend in de bijt geweest maar men zou toch verwachten dat onderhand wel eens van de geschiedenis geleerd zou zijn. Niet dus, niet daar maar ook niet hier. Maurice de Hond heeft dit prachtige column geschreven waarin hij ook aankaart dat hij ernstige principiële bezwaren heeft tegen de uitsluiting van mensen door middel van een 2G beleid. Ook haalt hij daarbij zijn eigen familie geschiedenis aan en hoe zijn ouders ooit uitsluiting hebben moeten ervaren. De column is echt alleszeggend en ik hoop dat iedereen de inhoud goed tot zich door laat dringen voordat het te laat is.

Voor nu hoeven we voorlopig nog slechts kille misprijzende blikken te verwachten. En laten de brave burgers hun tips over buren die zich niet houden aan de maatregelen nog even voor zich. Slechts wat domme opmerkingen van gezagsgetrouwe onwetende nitwits op straat en nog geen brandende fakkels en hooivorken in de voortuin. Overijverige klikspanen zijn van alle tijden maar voor alsnog zijn ze tamelijk ongevaarlijk doordat ze nog in de minderheid zijn en waarschijnlijk nog te weinig motivatie hebben om al die moeite van het verraden van medeburgers te ondernemen. Zolang er nog te weinig financiële prikkels in de vorm van beloningen tegenover staan zal het in de meeste gevallen nog niet zo’n vaart lopen. Althans nog niet want de geschiedenis leert ons weer dat mensen vreselijke wezens kunnen zijn die makkelijk tot verschrikkelijke dingen in staat zijn wanneer ze een klein fooitje wacht. In de Gezond Verstand van vorige maand had Pieter Stuurman een interessant artikel geschreven over het totale gebrek aan moreel besef bij het overgrote gedeelte van de bevolking. Normen en waarden zijn schijnbaar niet zo gangbaar als dat ik had gehoopt. Maar gelukkig is het niet alleen maar doffe ellende. Zo nu en dan komt het namelijk ook wel eens voor dat je een ander ongemaskerd gezicht tegenkomt en dat schept meteen een band. Een vriendschappelijke glimlach in combinatie met wederzijdse herkenning en goedkeuring maakt dat er ook sprake is van een hoop verbroedering. En ook heb ik tijdens mijn uitstap vorige week zelf ook een hele aangename ervaring opgedaan. Zo was ik namelijk in een kringloopwinkel/ legerdump in het noorden van het land op schattenjacht en daar heb ik naast prachtige spullen ook een klein stukje hoop gevonden. De jonge man die de winkel beheerde op dat moment was namelijk naast uitstekend gekleed met een fraaie hoed ook nog eens een heuse vrijheidsstrijder. Overal rondom de toonbank waren teksten geplakt die aantoonden dat deze ondernemer dezelfde gedachtes heeft over de huidige gang van zaken en daar dan ook openlijk vooruit komt. Omwille van mogelijke politie invallen of iets dergelijks te voorkomen zal ik vaag blijven maar wil toch even iets zeggen tegen de desbetreffende ondernemer in de hoop dat hij wellicht dit artikel leest.

@ ondernemer,
Hartelijk dank voor je prachtige winkel waarin ik zo aangenaam verrast werd door je briljante stickers op de kassa en goede hoed. Graag zal ik je vaker bezoeken en mijn persoonlijke collectie uitbreiden met je geweldige items. Mijn dank is groot en ga zo door!

Groetjes Anne (de ook hoed dragende blondine die je vroeg of je iets kon melden over de Franse militaire Rode Kruis tas.)

Links:

Blog Maurice

Lockdown voor ongevaccineerden krijgt groen licht in Oostenrijk


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
31 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
31
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x