Perspectiefloos demonstreren?

Demonstreren is nog altijd een grondwettelijk recht dat steeds meer en vaker ter discussie komt. Veel overheden willen, om soms verschillende redenen, demonstraties verbieden. 
 Maar hebben demonstraties zin? Ja en nee! Er is door de jaren heen heel wat gedemonstreerd, omdat er veel misstanden zijn en waren. Veel mensen waren en zijn ontevreden en … Continue reading Perspectiefloos demonstreren?