Wie zijn wij en wat willen we bereiken met CSTV?

In het kort:

CommonSenseTV is begonnen als een eenmansverzet tegen de huidige situatie in Nederland en in het algemeen door video´s te verspreiden op Youtube. We zijn volledig onafhankelijk. CSTV blijft in leven door de hulp van kijkers en lezers. Meer hierover onder de kop “Steun ons”.

We willen proberen mensen bewust te maken van de gevaren van het globalisme. We zien een wereld die langzaam aan het veranderen is. Veel mensen merken dit maar begrijpen niet waarom en welke krachten er precies spelen.

Door de onbetrouwbare, beperkte en onvolledige berichtgeving van de standaard nieuwsmedia zijn wij naast ons Youtube-kanaal ook deze website gestart waarop zoveel mogelijk eerlijk nieuws verspreid wordt, columns worden geschreven en video´s worden gemaakt.

Aan de hand van dit nieuws en andere informatiebronnen verspreiden wij een eerlijk aanbod van wat er speelt in de wereld en proberen we persoonlijke analyses te maken en updaten met nieuwe informatie zodra die beschikbaar komt.

Hoewel wij over het algemeen als politiek rechts zullen worden beschouwd, willen wij de feiten het woord laten voeren. Het is common sense dat iedereen zijn eigen perceptie heeft en dus gebeurtenissen op een andere manier interpreteren. Onvermijdelijk zullen we af en toe fouten maken. Uiteraard zullen wij ons best doen om dit te minimaliseren en rectificeren waar nodig. Iets waar de media nogal moeite mee heeft.

Iedereen binnen het politieke spectrum is welkom en wij willen graag dat mensen aan de hand van deze feiten met elkaar in discussie gaan op het forum of onder de artikelen en video´s. Op een volwassen manier. Zonder persoonlijke aanvallen en onnodig taalgebruik. Daar zullen we goed op letten.

Wij denken dat veel mensen een negatief beeld hebben gekregen van rechtse partijen en om die reden niet op hen zullen stemmen. Dit terwijl wij de kans groot achten dat als mensen echt zouden weten hoe de wereld werkt, dit wel zullen doen. Wij zetten ons er dan ook op in om u te laten zien wat er gebeurd en u kunt zelf overwegen of het nog wel om links of rechts gaat. We houden van Nederland. Racisme is ons vreemd maar politieke correctheid ook.

Dit was de korte beschrijving van waar wij voor staan. Lees verder voor onze meer gedetailleerde visie.

 

De 5 grootste problemen van vandaag de dag:

In onze visie zijn dit de 5 grootste problemen van vandaag de dag in Nederland en wereldwijd, alhoewel ze eigenlijk allemaal met elkaar verbonden zijn.

Globalisme

De huidige koers van de Europese Unie is de koers van het globalisme. Het streven naar een Europa zonder grenzen waarin mensen van alle culturen, religies en afkomst samensmelten tot één geheel zonder identiteit onder de mooi uitgevonden naam diversiteit. Zonder de gevolgen onder ogen te willen zien gaat men er blijkbaar vanuit dat die culturen automatisch in vrede met elkaar samen zullen leven. Helaas is dat een utopia waarin de slecht geïnformeerde burger graag wil geloven. En daar maken de machthebbers handig gebruik van.

Dit alles in een grote superstaat met een centrale macht in Brussel. De landen verliezen langzaam maar zeker hun soevereiniteit. Alle enorme problemen die deze gevaarlijke ideologie met zich meebrengt worden genegeerd en onder het tapijt geschoven en onze elite, de oude politiek, gaan mee in deze koers die wordt bepaald vanuit Brussel.

Deze groep slecht geïnformeerde burgers wordt wel steeds kleiner door het digitale tijdperk. Vandaar de haast met het afschaffen van referenda, de klimaatplannen snel doorvoeren, de desastreuze Green Deal van Frans Timmermans, het niet bindende migratiepact van Marrakesh waarvan we de gevolgen beginnen te zien en waanzinnige fenomenen zoals Greta Thunberg worden ingezet.

Waar mensen zoals wij vaak worden neergezet als nazi´s en fascisten hebben juist deze globalisten veel kenmerken van deze ideologieën. Dit terwijl wij strijden voor soevereiniteit en directe democratie zodat de macht weer terug gaat naar de burgers met een groot hart voor Nederland en de Europese bevolking.

Immigratie

Zoals bij ons en andere alternatieve media te zien is, loopt de volstrekt onnodige massa-immigratie van economische asielzoekers (niet te verwarren met vluchtelingen) totaal uit de hand. Échte vluchtelingen die aantoonbaar grote risico´s lopen en instemmen met de normen en waarden van het gastland, hebben wat ons betreft recht op kwalitatieve hulp en eventueel opvang. Maar wat er nu gaande is, heeft niets meer te maken met vluchtelingenhulp. Het is een obsessieve manier van de globalisten om Europa letterlijk om te volken met alle gevolgen van dien. Deze massa-immigratie wordt door alle media onder het tapijt geschoven. Maar wij zullen dit dagelijks laten zien alsook de gevolgen hiervan.

Ook willen we laten zien wat is Islam precies inhoudt. Is men wel bewust wat de Koran voorschrijft aan moslims en hoe het ieder aspect van hun leven beïnvloed?

Een grove fout van politici is dat ze iets volledig goedkeuren en als een religie beschouwen zonder zich er werkelijk in te verdiepen. Zo irrationeel en zo gevaarlijk…

Mainstream Media

De mainstream media zorgt ervoor dat mensen die niet de kans hebben om op zelfonderzoek uit te gaan, een compleet verdraaid wereldbeeld krijgen. Door de corrupte eenzijdige media die aantoonbaar hun eigen politieke agenda draaien, stemmen veel mensen op partijen waarop ze nooit zouden stemmen, zou men de waarheid weten.

Ze zien ons wakkere mensen, die continu dicht op het nieuws zitten, vaak als rechts of zelfs extreem rechts. Een grote misvatting die in stand wordt gehouden door diezelfde media.

Deze mensen moeten bereikt worden. Het is iemand niet altijd aan te rekenen een wereldbeeld ver van de waarheid te hebben vanwege een drukke baan, geen grote interesse in de politiek of andere redenen. Deze mensen moeten wakker gemaakt worden en weten dat als voorbeeld de NPO slechts één bron is en aantoonbaar bestaat uit mensen met een politieke voorkeur.

Links tot extreem linkse organisaties

De media praat graag over extreem rechts. Een vrijwel niet bestaande vijand die wordt gecreëerd door de media en extreem linkse mensen. Er is in Nederland geen extreem rechts geweld en demonstraties zien we ook niet. En toch wordt het keer op keer benoemd.

Wanneer er eens een incident is, wordt dat enorm uitvergroot door de media. Maar de échte problemen zijn extreem linkse (terroristische) organisaties zoals Antifa. Maar ook de klimaatreligie, de zogenaamde feministen en groeperingen zoals LGBT. En juist die zaken worden massaal onder het tapijt geschoven en zelfs beschermd.

Links is nog steeds verweven in multinationals, onderwijs, rechters en enorm veel andere instituten en daar waar links opschuift naar de extreme kant zien we dit overal in het dagelijkse leven terug. Denk aan reclames, films, jeugdprogramma´s, openbare gelegenheden. In heel veel facetten van de samenleving.

Een groepering zoals LGBT is ook een voorbeeld van extreme organisaties. Of iemand nou homoseksueel is, of hetero, of zich wellicht in het verkeerde lichaam geboren voelt, dat kunnen sommigen raar vinden maar leven en laten leven is een goed motto. Geweld tegen deze groep mensen is uit den boze.

Maar dit heeft allemaal niets meer te maken met acceptatie van deze mensen. Wat deze groeperingen (met succes) proberen te bereiken is dat een complete samenleving aangepast wordt aan een minderheid van 2% tot 3% van de bevolking.

Deze mensen trekken alle aandacht naar zich toe en de media geeft ze hiertoe alle kans. Nieuwe regels voor theaters worden opgesteld waarin men niet meer mag spreken van: “Dames en heren!” omdat dit de geslachtsloze zou beledigen. Dit is één simpel voorbeeld maar het gaat veel verder dan dat. Ook dit verschijnsel belichten wij uitgebreid op ons kanaal.

Een echte feminist wil beoordeeld worden op haar kwaliteiten en niet op haar geslacht. En zo zou het, wat ons betreft, ook moeten zijn. Wat dat betreft zijn wij ook feministen zonder te erkennen dat er uiteraard natuurlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Maar qua rechten mag er geen verschil zijn.

Maar de hedendaagse extreme groep die zichzelf feministen durven te noemen, proberen het (wederom met succes) voor elkaar te krijgen dat er speciale wetten komen die mannen harder straffen en dat er met quota´s gewerkt wordt op verschillende vlakken. Dat is niet echt gelijkheid van man en vrouw. Daarbij strijden ze voor een grote groep immigranten die vanwege hun ideologie homo´s niet accepteren en vrouwen niet als gelijkwaardig zien.

Dit is op geen enkele manier te rijmen en toch krijgt het de volle aandacht.

Klimaatreligie

De klimaatreligie bestaat al tientallen jaren. Doordat de mens voor het internettijdperk geen oneindige bronnen tot zijn beschikking had, was het in het verleden makkelijker de mensen iets voor te houden. De angst voor de klimaatverandering wordt handig door overheden gebruikt. Het is een gereedschap om op een “legitieme” manier veranderingen in de samenleving toe te passen ter bevordering van de centrale macht.

Voor mensen die veel en dicht op het nieuws zitten zijn verschijnselen zoals Greta Thunberg en de klimaatdiscussie (die nooit echt een discussie is geweest) en vooral de klimaatplannen onbegrijpelijk en tenenkrommend. Voor wakkere mensen is het iets onwezenlijks om te zien hoeveel mensen zich hierin mee laten slepen, in plaats van op een rationele wijze naar de klimaatverandering te kijken. Je hoeft geen geleerde te zijn om objectief eens te gaan zoeken wat er écht speelt. Het is zo duidelijk zichtbaar wat er achter deze klimaatreligie zit, maar de mensen moeten het wel kunnen en willen zien.

Tot slot

Natuurlijk zijn er mensen die al deze punten onderschrijven. Die echt graag een Europa willen zonder grenzen met oneindige immigratie vanuit vooral Afrikaanse landen naar Europa toe. Of deze mensen stilstaan bij de gevolgen is iets wat moeilijk te beoordelen is, maar het recht dit te willen heeft ieder mens. Maar wij durven wel te beweren dat heel veel mensen helemaal niet zitten te wachten deze kant op te gaan maar zich niet bewust zijn wat er speelt en het verkeerde vakje inkleuren.

Wij willen met CSTV op een eerlijke manier laten zien wat er daadwerkelijk aan de hand is in de wereld. De andere kant van het verhaal. Dit proberen we op een zo eerlijk mogelijke manier onderbouwd met goede en meerdere bronnen. Uit onze artikelen en onze video´s zal soms een mening van de auteur naar boven komen maar de kern, de feiten, die moeten kloppen. En iedereen maakt fouten maar daar streven wij naar.

Dit zijn de vier hoofdpunten waar wij tegen strijden. Natuurlijk heeft ook hier iedereen zijn eigen mening en perceptie maar op deze vlakken zijn we het eens en hebben we hetzelfde doel. Namelijk dat we weer eens even normaal gaan doen. Een samenleving creëren gebaseerd op gezond verstand en rationaliteit.

Als dit verhaal je aanspreekt, sluit je bij ons aan! Schrijf je in. Reageer op de artikelen en de video´s. Je mag meehelpen. Zelf nieuws insturen of video´s maken die we wellicht kunnen plaatsen. Alles om de mensen wakker te schudden!

Het wijzer en bewust worden van de mens hoort bij de evolutie en is niet te stoppen. Maar het kan bloedige gevolgen hebben zolang de globalisten hun zin krijgen en het volk zelf niet op tijd ingrijpt. De macht ligt toch echt nog bij ons maar daarvoor moeten we eerst collectief wakker zijn.

Wij willen alles doen wat binnen ons vermogen ligt om dit te realiseren.

Met vriendelijke groeten,
Het team van CSTV