NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol

Column: Our great reset – Op naar een echte democratie!

Our great reset

Op naar een echte democratie!

Meer dan ooit bewijzen en bewerkstelligen politici het falen en slopen van de democratie.
Niet alleen in Nederland en België, maar zo ongeveer in de hele westerse wereld.

Het is natuurlijk al jaren duidelijk dat deze afbraak gaande is maar door de corona hoax is het zonneklaar dat dit de apocalyps (helaas niet in de betekenis van de overwinning van het goede op het kwade) van de democratie is.

Ik ben analist, geen politicoloog, maar door observeren, ervaren en analyseren van de politieke situatie in de landen waarin ik heb gewoond (Nederland en België) en het land waar ik nu woon (Perú), alle 3 (schijn)democratieën, heb ik toch een ‘troebele’ kijk op de zaken kunnen ontwikkelen.

Laten we maar beginnen met Nederland:

Eens per 4 jaar mogen we naar de stembus. Maar op wie je gaat stemmen maakt helemaal niets uit. Voor de verkiezingen wordt er een paar weekjes net gedaan alsof politici begaan zijn met u en mij en met het welzijn van het land. (Hier, pak aan, een pen en een bloknootje!).

Maar zodra de verkiezingspoppenkast voorbij is begint de echte poppenkast. Ze gaan onderling de postjes verdelen. Zij bepalen zelf wie er op welk plekje komt te zitten. Er wisselen een paar figuurtjes van stoel en het circus gaat gewoon door. Is dat ooit wel eens het resultaat geworden van waar u en ik op hebben gestemd? Welnee! Is er ooit wel eens iets uitgerold van wat in verkiezingstijd allemaal is beloofd? Welnee! En als het aan hun ligt gaat dat ook nooit veranderen.

Begrijpt u waarom de president van de Verenigde Staten, Donald Trump dagelijks gebashed wordt op radio, tv en in alle kranten? Dat is de invloed van de politiek op de pers. Die moeten pro regering schrijven. Maar niet pro voor een president die daadwerkelijk doet wat hij tijdens zijn campagne heeft beloofd.
Ja, daáág, dat kunnen we niet laten gebeuren.

‘Straks verlangen de burgers nog dat wij ook onze beloftes gaan nakomen’.

Trump heeft zijn lijn uitgestippeld op basis van alles wat hij de kiezers beloofd en voorgehouden heeft. Hij voert al zijn beloftes uit, of doet daar toch in ieder geval hard zijn best voor. Misschien is het niet de wil van iedereen. Maar wie het er niet mee eens is stemt de volgende keer maar niet op hem.

Goh, Eva Jinek, dat lijkt wel democratie zeg!

Behalve het FD zijn alle Nederlandse kranten in handen van 2 Belgische concerns. En wist u dat het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau (anno 1934), de bron waaruit vrijwel alle kranten en nieuwsdiensten het merendeel van hun nieuws putten, tegenwoordig eigendom is van Talpa (John de Mol)! Daar gaat het alleen maar om winst en goede betrekkingen met de overheden.
NPO, NOS en zelfs RTL nieuws en alle kranten zijn niets meer dan roeptoeters van de overheid.

Maar de politieke toestand in Nederland is nog lang niet zo gek als we het vergelijken met nummer 2 van mijn analyse:

(Ik heb getwijfeld over) België!

Ik heb 20 jaar in België gewoond en het heeft mij 10 jaar gekost voordat ik ook maar een sikkepit begreep van het politieke systeem. Eens per 4 jaar moeten we naar de stembus. En daarna voltrekt zich het meest achterlijke horror circus dat je je maar kan voorstellen.

De Un-united States of Belgium, noem ik het maar.
De Belgische politiek zit zo absurd complex in elkaar. Er zijn zoveel verschillende regeringen en ontelbaar veel parlementsleden die allemaal als een molensteen om de nek van het welzijn en de welvaart van België en de Belgen hangen. En corruptie, daar weten ze in België ook wel raad mee. In Nederland gaan de corruptieschandalen over een al dan niet terecht gedeclareerde zak gevulde koeken maar in België hebben vele parlementsleden ook nog nevenfuncties in schimmige VZW’s die door de overheid rijkelijk van liquide middelen worden voorzien. En die middelen worden door de parlementsleden op slinkse wijzen weg- of doorgesluisd naar bestemmingen die volgens de statuten van de VZW’s niet de bestemmingen zouden behoren te zijn.

Maar de indoctrinatie en hersenspoeling van de politiek tegen het volk is daar diep ingedaald.
Tegen mijn vrienden, die vrijwel allemaal graag over politiek debatteren, heb ik al eens een paar keer de oplossing geopperd: Een streep door de regering van Vlaanderen, een streep door de regering van Wallonië, een streep door de regering van het Duitse gewest, een streep door de regering van het Brusselse gewest, een streep door de Federale regering en dan voortaan verdergaan als 1 land, met 1 verkiezing en met 1 regering.
(In België mag je, hou je vast, bij de federale verkiezingen niet stemmen op iemand van buiten jouw gewest. Dus een Vlaming mag niet op een Waals politicus stemmen, etc. Hoe absurd is dat?)

Maar na mijn opmerkingen reageren mijn vrienden als door een wesp gestoken!

Vlaanderen opgeven? Dat nooit!

Tientallen jaren heeft de strijd tussen Vlaanderen en Wallonië gewoed dat Vlaanderen meer zelfstandige bevoegdheden zou moeten krijgen. Bevoegdheden die de federale regering zou moeten opgeven. Een paar jaar geleden is het gelukt. Meer bevoegdheden voor Vlaanderen. Hoera! Vlaamse vlag uit! En het resultaat? Is er iets verbeterd? Nee: Meer kabinetjes, meer ambtenaren, meer politici en vooral meer belastingen. En ach ja, ondertussen bij de federale overheid in Brussel gaat alles ook gewoon door.

In de 20 jaar dat ik in België heb gewoond heb ik werkelijk nog nooit gemerkt dat politici iets voor het land en voor de burgers hebben gedaan. Infrastructuur, justitie, politie, financiën en noem maar op, niets heb ik in 20 jaar zien verbeteren. Het enige wat steeds bereikt wordt is meer onderdrukkende regeltjes met bijbehorende boetes en belastingverhogingen.

Ik lees verschillende kranten (voornamelijk de koppen) en ook Knack. Ik heb nog nooit een politiek artikel gezien dat niet ging over het afkatten van andere politici of partijen, het verdelen van postjes, de ruzies tussen partijen, de ruzies tussen Vlaanderen en Wallonië, de bekokstoofde onderonsjes en ga zo maar door.

Heb ik ooit wel eens een visie, voorstel, plan ten behoeve van het land zien voorbij komen? Helaas, nee, niks!
Alleen maar hun eigen spelletjes en hun eigen belangetjes.
Als u de tijd heeft, lees eens deze column van Jean Marie De Decker, een wijs (en dus gebashed) politicus die de opa van Baudet en de vader van Pim had kunnen zijn. U gaat inhoudelijk van de column niets begrijpen maar dan begrijpt u wel mijn punt.

https://www.knack.be/nieuws/belgie/vivaldi-a-coalition-of-losers-het-enige-wat-hen-bindt-is-de-angst-voor-de-kiezer/article-opinion-1640347.html

En nog even iets over Europa:

Het lijkt alsof alle burgers zo tegen Europa en de Europese regering zijn maar volgens mij is dat ook allemaal veroorzaakt door misinformatie. In wezen zou het niet gek zijn als we De Verenigde Staten van Europa zouden hebben met een centrale Europese regering. Maar het zijn de locale politici die dit niet willen. Ze willen wel hun toekomstige Europarlementariër perspectieven en mogelijkheden behouden maar hun locale macht niet opgeven.
Er valt wellicht veel af te dingen op het Europese parlement en beleid, maar de wetgeving die daar gemaakt wordt is klip en klare heldere wetgeving. Het probleem is dat de meeste landen veelal hun eigen wetgeving mogen behouden en de meeste wetgeving van Europa niet hoeven over te nemen. Daarom is het allemaal een bureaucratisch complex gebeuren. En daarom kunnen locale politici naar believen de ‘schuld’ afschuiven en lekker afgeven op Europa maar tegelijkertijd blijven ze het wel koesteren. Want er ligt natuurlijk wel een mooi Europarlementariër baantje in het verschiet.

Maar het kan allemaal nog gekker.
Perú.

De laatste 8 presidenten van Perú zijn allemaal veroordeeld en opgesloten wegens corruptie. En dan bedoel ik corruptie op een niveau waar wij, West Europeanen, zich geen voorstelling van kunnen maken.

Perú zou het meest welvarende land van de wereld kunnen zijn. Vrijwel alle soorten bodemschatten, oceaanschatten en natuurlijke rijkdommen die er bestaan, zijn aanwezig in Perú.
Perú zou een bloeiende industrie en landbouw kunnen hebben van de meest uiteenlopende soort. Alle grondstoffen hebben ze zelf in huis.
Echter……
Mijn- olie- en gaswinningsconcessies worden voor een appel en een ei verkocht aan o.a. Canadese, Australische en zelfs Chinese bedrijven. Perú doet zelf niets met al zijn mineralen, metalen, goud en andere kostbaarheden. Industrie is hier niet. Alles is verpatst en de Peruanen zijn (relatief) een van de grootste importeurs van goedkope Chinese rommelproducten omdat ze zelf niks maken en hebben.

Ah, sorry, wacht even, de concessies worden niet voor een appel en een ei verkocht. Dat is niet waar: Er moeten ook nog enkele tientallen of honderdtallen miljoenen dollars extra voor worden betaald, maar dat dan op een buitenlandse bankrekeningen van de president en wat ministers en top ambtenaren.

Het gedrag van overheden daalt vanzelf neer in de samenleving.

Dat is altijd en overal zo. Correcte overheid, correcte mensen. Corrupte overheid, corrupte mensen.

De ambtenaren van net een niveau lager zien het gedrag van hun superieuren en vinden het niet meer dan terecht dat ze ook corrupt mogen zijn. Op een niveau hoger gebeurt het toch ook. En zo gaat dat maar door, tot en met de gemeente-inspecteur of politie-agent die de winkeliers afperst en de straatverkoper die zijn klant oplicht door het bankbiljet waarmee zijn klant betaald snel om te wisselen voor een vals biljet en dan verontwaardigd tegen de klant te zeggen dat die met een vals biljet heeft betaald.

Ook in Perú is stemmen verplicht. Maar het enige dat daarna gebeurt is dat het ene corrupte zooitje wordt verwisseld voor het volgende corrupte zooitje.

“If voting made any difference, they wouldn’t let us do it” (Mark Twain)

De laatste keer dat ik zelf gestemd hebt was in 2002 op een briljant intelligente econoom, heldere denker en doener. Helaas was hij al overleden, wegens vermoord, want die wilde ze er niet bij hebben!
Zogenaamd door een milieu activist omdat Pim zich niet had uitgesproken tegen bontjasjes!!! Haha bahbah!!! Als het cabaret was geweest was het misschien grappig.
Zoek maar eens op wie de enige persoon is die de BVD opdrachten kan geven zonder de kamer daarover te informeren. En zoek maar eens uit hoe zij over hem dacht. En zoek dan eens uit wat de milieu activist nog meer op zijn kerfstok had en zoek dan maar eens uit hoe fijntjes zijn familie onder de pannen is gebracht en hoe makkelijk hij er zelf vanaf gekomen is.

Op naar een echte democratie:

Wat is een echte democratie eigenlijk? Een echte democratie is een volksheerschappij, een samenleving waarin het volk beslist over wetten en regelgeving. Naar mijn weten bestaat dit nergens op de wereld.

In plaats daarvan bestaat er een indirecte democratie, waarbij het volk zijn vertegenwoordigers kiest die vervolgens beslissen over wetten en regelgeving.
Helaas heeft dat in de loop der jaren geleidt tot bovenbeschreven toestanden en ik denk dat er nog maar weinig Nederlanders, Belgen en Peruanen zijn die het gevoel hebben dat ze in een (indirecte) democratie leven en dat we vertegenwoordigd worden door de figuurtjes en partijtjes waarop ze stemmen.

Hoe komen we nu tot een echte democratie zonder partijtjes, partij-belangetjes, leugens, bedrog, cliëntelisme, onkunde….

Ik heb het volgende idee:

Een radicale omslag van het hele systeem. The Great Reset, Our Great Reset naar een echte democratie:
Echte verkiezingen waarbij niet meer op partijtjes maar op personen wordt gestemd. Nu lijkt dat wel zo te zijn maar dat is allemaal schijn. Nee, echt echte, op personen gerichte verkiezingen:
We kiezen voortaan rechtstreeks de minister president en we kiezen ook alle ministers.

Iedereen kan zich verkiesbaar stellen. Voor de functie van minister president en voor alle ministersposten.

En laten we wel wezen, als een doorgesnoven 3e klas schoolmeester en, bijvoorbeeld, een wijs iemand zoals (God hebbe zijn ziel) Prof. Dr. Bob Smalhout zich verkiesbaar zouden stellen voor de ministerspost Volksgezondheid dan hoop ik voor Hugo dat ie zijn schoolmeestersbaantje nog niet al heeft opgezegd.

In het huidige systeem kom je alleen maar aan die bak als je lang genoeg binnen het partijtje naar boven hebt gelikt en naar beneden hebt getrapt. Kwalificaties, opleiding of ervaring doen er niet toe.
Iemand die niet meedraait in het partijpolitieke molentje kan, ongeacht zijn of haar kwaliteiten, nooit een ministerspost, of zelfs maar een kamerzetel verwerven.

Maar wat zou u denken van Kees de Kort (macro-econoom en BNR Nieuwsradio economie-commentator) als minister van Economische zaken?
Dat kan in het huidige systeem nooit gaan gebeuren want Kees likt zich niet in in welke politieke partij dan ook.

Maar in het nieuwe systeem zou u wellicht wel voor hem kunnen stemmen. Zou u niet liever, bijvoorbeeld, een weg- en waterbouwkundig ingenieur als minister van infrastructuur hebben dan de sukkels en tuthola’s die de afgelopen decennia deze post hebben bekleed in Nederland?

En dan de kamerleden:

Ook dat is alleen maar een grote incestueuze toestand. Kamerzeteltjes voor onze vriendjes en als dat helemaal op een mislukking uitdraait, dan een burgemeester of wethouders postje.
“We moeten verjongen”, heeft de PvdA eens geprobeerd. Maar dat moest dan natuurlijk wel een symbolisch iemand zijn die al meedraaide in het partijtje.

Er werd een grietje uit de schoolbanken op een kamerzetel gezet, af en toe eens van stoeltje wisselen in de politieke poppenkast, jarenlang blijven meedraaien in het circus en behalve daar 30 kilo aankomen heeft ze verder nooit iets gepresteerd. En daarna is haar natuurlijk wel een mooi wethouderspostje (burgemeesterspostje is ze net misgelopen) in Amsterdam toegeschoven. En dat is maar één voorbeeldje.

Bij de meeste kamer debatten zie je voornamelijk lege stoelen want, ja, dat gedoe, “daar heb ik nou effe geen zin in en geen tijd voor”.
En diegenen die wel aanwezig zijn zitten met hun telefoontje te spelen wat dat is belangrijker dan het democratische debat dat gevoerd wordt. (en het trieste is dat dat wellicht in de meeste gevallen nog waar is ook)

Wat zou u ervan vinden als we de 150 tweede kamerleden en 75 eerste kamerleden gewoon ‘at random’ selecteren uit de bevolking? Daar zit dan misschien een dokter, ondernemer en ingenieur bij en ook een stratenmaker, boer, toiletjuffrouw, bijstandsmoeder en weet ik wat allemaal.

Denkt u dat die met elkaar minder van de samenleving begrijpen dan dat incestueuze zooitje dat er nu zit. Denkt u niet dat die echte volksvertegenwoordiging gezamenlijk prima toezicht kan houden op het wel en wee van het land en het gedrag van ministers? (België kent iets dergelijks bij belangrijke rechtszaken. Een at random geselecteerde volksjury.)

Een afspiegeling, want willekeurig geselecteerd, van de bevolking. Voor 4 jaar, en dan daarna allemaal weer terug naar huis en naar je werk.
Vet salaris, prima, maar geen nevenfuncties, en daarna geen voorzitter van een commissie-tje of burgemeesterspostje of wachtgeldregeling.

Dit systeem zou een perfecte oplossing voor Nederland en België zijn.
Het probleem is alleen:

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

De machthebbers die het systeem zouden kunnen veranderen hebben helemaal geen belang bij het veranderen van het systeem. Die gaan hun eigen kamerzetelpoten niet doorzagen. Zelfs al zou een ruime meerderheid van de mensen dit nieuwe systeem zien zitten, dan nog weet ik niet hoe het te realiseren.

Ik ben geen politicoloog of staatsrechtskundig geleerde, maar misschien zijn er mensen die dit lezen die dat wel zijn en kunnen die suggesties aanleveren. Het kan zo niet doorgaan! En als we zelf niets doen dan komt er een andere Great Reset aan. Maar dat is niet onze reset en behalve een groepje miljardairs wil niemand dat.

Perú:

In Perú gaat welke vorm van democratie dan ook gewoonweg niet werken. Ik ben op zich tegen dictaturen maar Perú heeft een staatsvorm nodig zoals China die heeft. Een soort van raad van bestuur die langjarig aan de macht blijft en een lange termijn ontwikkeling voor het land uitstippelt. Bij voorkeur zou die raad van bestuur (zeker de komende decennia) niet uit Peruanen moeten bestaan……..
Perutopía.

Met vriendelijke groeten,
Marcel van Tol

Ook van Marcel van Tol:

Column: The Big Corona Picture

Beoordeel dit artikel alstublieft. Het helpt mee om door de censuur heen te komen.

4.7 6 Stemmen
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
10 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments

We hebben uw hulp hard nodig

Ondersteun je immuunsysteem!

Laatste nieuws

NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol
10
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x