Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

OPEN BRIEF aan BURGEMEESTER Remkes van Den Haag

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Op 5 mei demonstreerde ik, Ab Gietelink van Café Weltschmerz, voor de vrijheid.

Het is een treurig en paradoxaal feit, dat 75 jaar na de Duitse bezetting op 5 mei 1945 onze fundamentele vrijheidsrechten in het kader van de corona maatregelen ons wederom gedeeltelijk zijn ontnomen!

In het actuele corona beleid is begrijpelijkerwijs een grote aandacht voor de spreiding van het virus en de medische zorg van besmette personen.

Máár in de parlementaire besluitvorming is er geen of nauwelijks DEBAT geweest en er is zeker geen afweging gemaakt van enerzijds de overbelasting van de IC-capaciteit tegenover de astronomische kosten en negatieve maatschappelijke effecten.

De zeer ingrijpende maatregelen zorgen voor een economische crisis met honderdduizenden werklozen.

Ze bedreigen de fundamenten van de rechtsstaat veroorzaken een fors welzijnsverlies voor 17 miljoen burgers en scheppen bij velen diepe psychologische trauma’s.

De politiek en de DOMINANTE MEDIA zijn gefixeerd op de medische kant en hebben SCHRIKWEKKEND weinig aandacht voor de vernietigende maatschappelijke effecten.

Als er een moment is in de naoorlogse geschiedenis om als burger je stem te laten horen en op te komen voor onze vrijheden dan is dat NU!!!

Zeer velen zijn het niet eens met het gevoerde beleid.

Maar de harde en ongekende maatregelen van bestuur en politie maken dat bij veel burgers een ANGST is ontstaan om te demonstreren.

Een angst om hun fundamentele vrijheidsrecht om te demonstreren uit te oefenen.

De dreiging van 400 euro boete en laf politie optreden schrikt mensen af om voor hun zo geliefde vrijheden op te komen.

Mijn deelname aan dit protest is door dit politieoptreden verworden tot een verbijsterende, angstwekkende en bedreigende ervaring in een strafrechtelijke staat.

Precies die bedreiging en die politiestaat die wij na WOII nooit meer wilde, werd in Den Haag weer zichtbaar.

En laat ik u schetsen hoe zich dat voltrok:

Uzelf had toestemming gegeven, meneer Remkes. Dat we niet op het Plein maar op de Koekamp naast het Malieveld een demonstratie mochten houden. Enkele honderden demonstranten met zelfgemaakte spandoeken hadden zich daar keurig verzameld.

Het was prachtig weer.
Er heerste een ontspannen en positieve sfeer.
Men lachte en men sprak met elkaar.
Men hield redelijk afstand.

En hief spreekkoren aan.

Het is mijn stellige overtuiging dat de politie in zijn volle uitrusting met helmen en paarden een extreme en overdreven reactie gaf aan deze in wezen vriendelijke en zachtmoedige demonstratie.

Op een gegeven moment werd er iets door een politie megafoon geroepen. Maar dat werd overstemd door een spreekkoor.

De politie kwam toen met paarden op de demonstranten inrijden.

En dat ging er niet zachtzinnig aan toe. De demonstranten gaven gehoor aan de oproep en verplaatste zich langzaam.

Van de Koekamp naar de ingang van het Centraal Station.

Een aantal mensen vertrok toen en een aantal bleef nog wat napraten. Terwijl de politie in vol ornaat toezicht hield.

Ikzelf raakte ook in gesprek met iemand.

En toen bleek plotseling dat wij door de politie OMSINGELD waren. Waardoor we niet meer naar de trein konden en werden gedwongen plaats te nemen in een grote politie reisbus.

Als de politie ons als collectief dan wel individueel voor het CS had gevraagd te vertrekken was ik zelf, en ik denk iedereen met mij, heus wel vertrokken.

Zeker als daarbij de waarschuwing van arrestatie was afgegeven.

Duidelijk is dat de politie dat heeft nagelaten en zijn taak heeft verzuimd.

En bewust het protest heeft laten escaleren.

Niemand van de arrestanten in de politiebussen begreep eigenlijk wat we fout hadden gedaan!!

En de politie wilde ons dat ook niet vertellen of uitleggen.

Wat toen volgde was even absurd en vernederend als buiten proporties.

88 vrijheidsdemonstranten werden op bevrijdingsdag naar het politiebureau gebracht.

We werden één voor één uitgeladen als vee. En zes uur lang zonder enige afleiding individueel opgesloten.

In kale politiecellen van 1 bij 1 meter.

Daarna moesten wij een schriftelijke verklaring  tekenen en werden wij zes uur later op staat gezet met de mededeling dat we strafrechtelijk zullen worden vervolgd.

Bevrijdingsdag werd voor deze 88 NEDERLANDERS gevangenisdag. En zal dat in mijn geheugen nog lang blijven.

Er werd tijdens de demo redelijk afstand bewaard.

En mede daarom is het absurd en cynisch waar te nemen dat ons werd verweten dat we de 1.5 m regel zouden hebben overtreden, terwijl de politie ons ZELF dwong met 40 mensen in een bus plaats te nemen.

Op het bureau waren de 1.5 meter codes volledig AFWEZIG.

Overal stonden politiemensen in groepjes dicht bij elkaar te praten. Ik begrijp heel goed dat collega’s met elkaar moeten overleggen en er niet uit kunnen komen met die idiote 1.5 meter samenleving.

Maar het is wel heel zuur en meten met twee maten dat ons strafrechtelijk wordt verweten wat de polite ZELF NIET DOET en ook op geen enkele manier het goede voorbeeld gaf.

Buitenproportioneel is ook het vergelijk in de omgang met andere protesten:

Bij het Boeren- en Bouwers protest afgelopen najaar werd geaccepteerd dat de boeren en de bouwers met hun tractoren en groot materieel straffeloos over de autobaan reden.

Terwijl wij als vreedzame en financieel belangenloze vrijheidstrijders worden OPGEPAKT en OPGESLOTEN.

Omdat we onvoldoende gehoor zouden hebben gegeven aan de politie terwijl dat HELEMAAL NIET WAAR was.

Het beleid is een aanslag op de fundamentele vrijheidsrechten van demonstratie, wij MOGEN volgens de wet op bevrijdingsdag komen demonstreren voor onze actuele vrijheidsrechten!

Maar de politiemacht maakt het zo intimiderend en bedreigend dat weinig burgers het op dit moment nog aandurven om in de publieke ruimte hun mening te komen laten horen.

Het beleid is een aanslag op het fundament van rechtstaat en democratie.

En ik richt mij niet allen tot u als burgemeester van Den Haag. Verantwoordelijk voor het mogelijk maken van demonstraties in onze politieke hoofdstad.

Maar u was tevens voorzitter van de commissie Parlementair Stelsel en presenteerde het rapport: ‘Lage drempels, Hoge dijken’.

U PLEIT daarin ZELF voor een progressieve vernieuwing van democratie en rechtstaat.

Ik citeer uit uw persbericht:

“Niet alle burgers voelen zich voldoende GEHOORD en vertegenwoordigd. De bestaande politieke onvrede bij een deel van de bevolking kan leiden tot afhaken en afkeer van de democratie. De staatscommissie adviseert het kabinet om nu passende maatregelen te nemen.”

Einde citaat.

En precies dát dreigt door het harde en repressieve Haagse politieoptreden: dat mensen AFHAKEN. ZE ZIJN ER KLAAR MEE.

Ik hoef u niet uit te leggen wat het belang is van de fundamentele grondrechten en dit specifieke recht om de straat op te gaan met een spandoek. U heeft er zélf een pleidooi over gehouden!!

Ik doe een beroep op u dat grondrecht van demonstratie in ere te herstellen en niet verder te bedreigen en daarom ook af te zien van de strafrechtelijke vervolging van de 88 vrijheidsstrijders!

Áls wij al iets fout hebben gedaan dan zij wij REEDS DISPROPORTIONEEL gestraft.

Er is de afgelopen weken veel aandacht geweest voor de Helden uit de zorg.

Misschien zou het tijd worden meer RESPECT te geven aan hen die vinden dat ze zonder betaling op willen komen voor en namens de rest van Nederland die niet durfde

Dat is even andere koek dan de Antifa- en  Extinction Rebellion activisten die wél een zak geld krijgen om te demonstreren en veel minder hard worden aangepakt.

De Nederlanders die naar Den Haag zijn gekomen voelen zich geroepen om te strijden voor de grondwet. Het onderdrukken van die roep is een SMET op de rechtstaat.

En doet denken aan de bittere bezettingsjaren ’40-’45 waarin de HELDEN van de VRIJHEID in de cel werden gegooid en vervolgd.

En laat ik eindigen met een citaat uit de speech van nota bene Koning Willem op 5 mei 2020 op een lege Dam in Amsterdam:

In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven.
En het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken.
Niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten en niet normaal maken wat niet normaal is.(!)
En onze vrije democratische rechtstaat koesteren en verdedigen, want alleen díe biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”(!!!)

Einde citaat van Koning Willem.

Meneer Remkes, ik vraag u hierbij het aan vrijheids demonstranten gedane onrecht recht te zetten.

Gegroet, demonstrant Ab Gietelink


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
1 Reactie
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
1
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x