Voorwoord

Veel mensen maken zich zorgen om klimaatverandering. Ze krijgen te horen dat als we niet snel aanpassen mensen dood zullen gaan en het is dan ook niet vreemd dat dit voor stress zorgt. Het viel ons echter op dat voornamelijk klimaat sceptici maar weinig aan het woord kwamen en snel belachelijk werden gemaakt. 

Op deze pagina zult u onze persoonlijke samengevatte analyse zien van wat er mogelijk echt gaande is omtrent klimaatverandering en of u zich echt zorgen moet maken. De focus zal liggen op het laten horen van sceptische wetenschappers, omdat de standaard media het standaard verhaal omtrent klimaat verandering volop wordt verspreid.

Even voor de duidelijkheid, dit is het standaard verhaal; globale opwarming van de aarde komt door de uitstoot van fossiele brandstoffen, veroorzaakt door mensen. Als we niks doen, dan gaan we veel negatieve gevolgen in de komende decennia’s krijgen.

De analyse zal onderhevig zijn aan verandering, want wij blijven constant zoeken naar nieuwe informatie en bronnen. We zullen onze bronnen aan de onderkant van deze pagina delen zodat u het zelf kan bekijken. 

We maken de analyse zoveel mogelijk aan de hand van vragen en antwoorden, zodat u makkelijker kunt terug vinden wat u zoekt.

Vragen en antwoorden

Hier hebben wij aan de hand van stellingen/vragen een overzicht gemaakt, waarbij u redelijk makkelijk kunt terug vinden wat u zoekt.

Wat is CO2 en is het echt een gevaarlijke gas?
Kooldioxide (CO2) is net als Zuurstof (O2) nodig voor het leven op aarde. Er is 500x meer 02, dan CO2 op aarde, wat goed laat zien dat CO2 waardevol en belangrijk is. Meer CO2 zorgt voor meer groen op de aarde, omdat het zuurstof is voor planten en bomen. Meer zuurstof voor planten en bomen, zorgt dan voor o.a. meer agrarische productie. 

CO2 is een broeikasgas, wat dus zorgt voor opwarming binnen een afgesloten ruimte. Opvallend is dat de temperatuur bij de oppervlakte en daarboven warm wordt, terwijl het juist koeler wordt naarmate je hoger in de atmosfeer komt. Zonder broeikasgassen was dit niet het geval.   

Het broeikaseffect zorgt ervoor dat er een leefbare temperatuur op de aarde ontstaat. Het zorgt ook voor het weer, door de verschillende temperaturen binnen de atmosfeer. Voor de duidelijkheid; zonder het broeikaseffect, zou bijna de hele aarde bedekt zijn met ijs, met andere woorden, het broeikas effect en CO2 is nodig. 

Met een speciale thermometer kan je dit zelf meten door op wolken en het heelal te richten. 

Het is in eerste instantie dus niet vreemd dat men denkt dat CO2 door fossiele brandstof uitstoot verantwoordelijk is. Echter is de hoeveelheid CO2 deeltjes in de lucht relatief gezien zeer weinig, namelijk 4 moleculen per 10000 luchtmoleculen is een CO2 deeltje. Vergeleken met een eeuw geleden, is het aantal CO2 deeltjes toegenomen met 1 molecuul per 10000, aangezien het destijds 3 deeltjes per 10000 was. 

Of een andere manier van meten; sinds de industriële tijden is er een CO2 toename van ongeveer 275 deeltjes op een miljoen (0,0275%) tot 410 deeltjes (0,041) nu. Dat is een CO2 stijging van ongeveer 50%, relatief zeer veel dus. Dit wordt echter gemeten op de locaties waar de CO2 uitstoot plaats vind; nabij steden en de bewoonde omgeving. 

Als je echter kijkt naar de atmosfeer in zijn geheel, dan is het zeer weinig. Namelijke de eerder genoemde toename van 1 deeltje op de 10000.

Voor de duidelijkheid; als je meet op plekken waar veel CO2 uitstoot is, dan meet je inderdaad een gigantische toename sinds 1950, maar zodra je gaat kijken naar de hoeveelheid CO2 in de wereld, dan is de toename te verwaarlozen. In 1950 was van alle deeltjes in de lucht ongeveer 0,3% terwijl dat nu 0,4% is. 

Wetenschappers die werken voor het IPCC meten alleen op lokale plekken en gebruiken modellen. Klimaatsceptici kijken het liefst naar de satelliet en andere meetgegevens, waarbij ze dus kijken naar wat de natuur doet/heeft gedaan. Ze blijven liever weg van modellen toekomstige voorspellingen, omdat deze te onvoorspelbaar zijn.  

Er is berekend, dat het natuurlijke broeikaseffect van de aarde is toegenomen met 1 a 2% door menselijke gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2. Zie voetnoot 1

Er zijn verschillende voorbeelden van onderzoekers waarbij ze demonstreren dat verhoogde CO2 de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Een bekende is de Climate 101 van Bill nye die u kunt vinden op youtube. Meteorologist Anthony Watts heeft dit experiment echter ontkracht en die vind je terug onder voetnoot 2.

Er wordt gespeculeert dat tijdens de ijstijd er maar 150 deeltjes CO2 per miljoen waren en planten zuurstof te kort hadden, waarbij ze nu steeds beter krijgen. In feite zijn we dus de natuur een klein beetje aan het helpen met onze uitstoot. Veel planten zouden blij zijn met veel meer, namelijk tussen de 1000 en 5000 deeltjes per miljoen. 

De natuurlijke uitstoot van C02 is 20 tot 30x zo groot als die van de menselijke uitstoot. Nog meer CO2 uitstoot zou het volgende betekenen = meer groei natuur, minder droogt, efficiënter watergebruik, meer voedsel, enz. Dit zou betekenen dat veel mensen uit armoede kunnen komen. 

Het is dus niet raar om juist te zeggen dat we meer CO2 nodig hebben en hier zou minstens een discussie over moeten zijn. 

Maar 97% van de klimaatwetenschappers is het over klimaat opwarming eens toch?
Dit wordt ook wel de 97% consensus genoemd. De manier hoe dit onderzoek echter is uitgevoerd, is zeer simplistisch. De vragen die aan wetenschappers werden gesteld, waar erg breed en kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.

Ook werden er slechte papers gebruikt (geen peer review, gemaakt door studenten enz), waarin simpelweg werd aangenomen dat globale opwarming door fossiele brandstoffen komt. Een klein deel van studies houd rekening met de uitstoot van mensen en de natuurlijke klimaat cyclus van de aarde.

Ook waren er veel bureaucraten bij betrokken die andere belangen hebben dan wetenschappers. In veel gevallen worden deze wetenschappers betaalt door de staat, waardoor ze in zekere mate moeten zeggen wat de staat wilt.

Veel wetenschappers gingen daarnaast blind akkoord met de claim, omdat dat ze vertrouwde in hun collega’s. Groepsdenken op grote schaal. Een echte wetenschapper moet altijd sceptisch zijn, maar momenteel gebeurd dat steeds minder.

Er zijn 5 belangrijke wetenschappelijke vragen, waarop eerst antwoord moet gegeven, voordat men kan concluderen dat de opwarming van de aarde gevaarlijk is en door mensen komt. Het gaat om deze vragen;

-Is opwarming en de klimaatverandering door mensen veroorzaakt?
-Is het gedeelte van opwarming dat wordt veroorzaakt door mensen groot genoeg om gevaarlijk te zijn?
-Zijn de klimaatmodellen betrouwbaar in het voorspellen van klimaatverandering?
-Zijn de voorgestelde klimaat wetten goed genoeg om klimaatverandering te verminderen?
-Zullen deze wetten meer goed voor de mensheid doen dan hen beperken?

De auteur van; Global warming skepticism for busy people geeft aan dat hij op eerste instantie nergens een ja wilt neerzetten.

Heeft het internet (Google) een bias zoekmachine?
Vroeger konden klimaatsceptici wetenschappers prima hun mening via het internet verspreiden en dan met name via Google. Echter heeft Google ervoor gekozen, om de mening van sceptici ondergeschikt te maken aan sites die aangeven dat klimaatverandering komt door CO2 uitstoot. 

De eerste pagina’s die worden weergeven via Google met de zoekterm; klimaatsceptici, zijn sites die sceptici juist proberen te ontkrachten. Dat laat een behoorlijke bias zien en burgers die geen verstand hebben van wetenschap, krijgen daardoor maar 1 kant te zien, waardoor ze niet volledig geïnformeerd zijn.

Heeft de media een bias omtrent klimaatverandering?
De media heeft baat bij emotionele gebeurtenissen in de wereld, want zonder deze gebeurtenissen hebben zij geen of minder werk. Denk er maar over na; als alles in de wereld goed ging, dan hadden nieuws verspreiders weinig te doen. Emotionele gebeurtenissen zorgen simpelweg voor kijkers.

De standaard media heeft de neiging om positieve gebeurtenissen niet, of in minder mate te melden. Dat is niet vreemd, want de media heeft hier minder baat bij. Ondertussen zie je juist meer berichtgeving over gebeurtenissen die de label “doem”kunnen krijgen. 

Er wordt bijvoorbeeld vaak gezegd door een groepje activisten en politieke leiders dat we nog maar beperkte tijd hebben om de wereld te redden en nu moeten ingrijpen. Echte feiten hiervoor worden niet gegeven. Deze mensen krijgen op tv redelijk wat zendtijd, terwijl klimaatsceptici dit veel minder krijgen. 

Ook zullen ze 2 kampen maken, zij die het eens zijn met klimaatverandering en de rest is een klimaatverandering ontkenner. Het moge duidelijk zijn dat dit een zeer kwalijk zaak is, want bepaalde nuances worden niet genoemd.

Op YouTube worden steeds meer filmpjes verwijderd van mensen die iets plaatsen over klimaat verandering, welke een alternatieve versie geven dan het standaard verhaal. Vervolgens worden van deze gebruikers hun video’s verwijderd, of krijgt het kanaal geen financiële compensatie meer.

Met hoeveel graden is de globale temperatuur toegenomen?
Iedereen die zegt dat klimaatverandering niet bestaat, is onwetend. Het klimaat is al biljoenen jaren aan het veranderingen sinds het ontstaan van de aarde. Klimaatsceptici worden vaak verweten dat zij niet geloven in klimaatverandering, maar dit is onzin.

Waar zij over twijfelen, is de mate waarin een verhoogde CO2 uitstoot daarbij aan bijdraagt. Het is een veelgemaakte fout om globale opwarming meteen te koppelen aan het toedoen van mensen. Satelliet gegevens van de afgelopen 40 jaar, laten zien dat de temperatuur met ongeveer met 0,13 graden per jaar is toegenomen. 

Zelfs deze temperatuur verandering hoeft niet te komen door mensen. De mate waarin de aarde opwarmt door natuurlijke processen is namelijk minder duidelijk. Het opwarmingstempo geeft ook aan, dat er geen directe reden is tot paniek zoals dat wordt verspreid door bepaalde organisaties. 

Je zou kunnen zeggen dat klimaat alarmisten een soort van eco-geloof verspreiden, dat niet wordt ondersteund door de wetenschap. De klimaatmodellen produceren namelijk 2x zoveel warmte dan de observaties waarnemen gemeten vanaf 1979 door; satellieten, weer ballonnen en globale weer data. 

De satellieten kunnen de globale temperatuur van de aarde goed meten en dus betrouwbaarder zijn dan lokale meetpunten zoals in een stad (welke vaak warmer zijn). Satellieten zijn er nog niet zolang en vandaar dat er wordt gemeten vanaf 1979 zodat de gegevens daarvan ook gebruikt kunnen worden. 

Als men de data van weerballonnen, satellieten en weer metingen bekijkt, dan komen deze behoorlijk overeen, waarbij vooral weerballonnen een hogere opwarming laten zien dan die van satellieten en weer metingen. Vergelijken wij deze metingen echter met de klimaatmodellen, dan zijn deze laatst genoemde gemiddeld genomen, 67% warmer dan de observaties zien. 

De klimaatmodellen houden vooral rekening met oppervlakte temperatuur metingen welke niet een volledig beeld geven van de hele aarde en onderhevig zijn aan zeer flexibele temperatuur verschillen. Ze meten alleen lokale plekken. Deze meetgegevens geven niet goed weer wat het globale klimaat doet.   

Het aparte is, dat deze globale observaties al beschikbaar waren bij het IPCC voordat de klimaatmodellen uitkwamen. Door echter te spelen met de data, krijgt men een hele andere uitkomst die een veel hogere opwarming laat zien dan de observaties. Waarom? 

Waarom gebruiken modellers niet de observaties om hun modellen accurater te maken? Dit komt deels doordat zij hun modellen willen laten aansluiten op oppervlakte waarnemingen. Ook zal het financiële aspect een rol spelen; men heeft geïnvesteerd in de stelling dat klimaatverandering een probleem is. 

Het is veel beter om voor lange termijn alle mogelijk processen die van invloed kunnen zijn op het klimaat te meten, zodat de data steeds betrouwbaarder wordt. 

Het is belangrijk dat de klimaatmodellen die gebruikt worden voor het bepalen van politiek beleid zo accuraat mogelijk zijn. Het lijkt erop dat dit niet het geval is. Er is bijvoorbeeld nog weinig bekend over de rol van de oceanen op het klimaat. 

Het is ook lastig om te zeggen wat een ideale temperatuur is voor de aarde op een wetenschappelijke manier. Een temperatuur voordat mensen kwamen als optimaal beschouwen is eerder een gelovige of filosofische kijk. Globaal gezien, zou het beter zijn als de aarde wat warmer zou zijn. 

Hoe zijn klimaatmodellen opgebouwd?
Klimaat modellen bevatten vaak vele lijnen van code zodat ze klimaatopwarming kunnen berekenen. Het probleem is echter, dat ze dit alleen kunnen doen met CO2 waardes en ze dus niet rekening houden met opwarming door natuurlijke processen. Ze zijn daar simpelweg niet voor ontwikkeld. 

Veel wetenschappers begrijpen deze natuurlijke processen niet en daarom zullen ze het al helemaal niet kunnen verwerken in een model, zoals dat wel met CO2 kan. Het is niet heel vreemd dat ze dit denken, want CO2 heeft een broeikas effect en kan dus voor opwarming zorgen. Meer hierover onder het kopje CO2.

Het probleem is echter dat deze modellen worden gebruikt als bewijs, dat opwarming van de aarde komt door CO2 uitstoot van mensen. Hiermee wordt de natuurlijke klimaat cyclus van de aarde buiten beeld gehouden, wat een niet volledig overzicht geeft. 

Veel van de modellen houden geen rekening met een veranderende klimaat, terwijl er genoeg historisch bewijs is voor globale koude en warmte periodes. CO2 neemt toe en aangezien de modellen gemaakt zijn om dat te meten, maar houden dus 0% rekening met natuurlijke factoren. 

Welke impact hebben natuurlijke processen op de opwarming van de aarde?
Het moge duidelijk zijn dat er veel processen aan de gang zijn, die invloed hebben op het globale klimaat. Omdat veel wetenschappers niet volledig begrijpen hoe deze processen werken, wordt de opwarming van de aarde toegekend aan menselijk toedoen, omdat dat beter verklaarbaar is. 

Sinds 1600 neemt de globale temperatuur toe en daarvoor kunnen mensen niet de schuld krijgen, aangezien er pas sinds 1950 een flinke toename van CO2 te zien is. Hoe kan het dat opeens sinds 1950 de temperatuurstijging de schuld is van een CO2 stijging, terwijl deze al stijgt sinds 1600 na de ijstijd? 

Veel is nog onbekend over de natuurlijk invloed en daarom gaat men ervan uit dat opwarming van de aarde komt door CO2, omdat de effecten hiervan bekend zijn. Dit is vergelijkbaar met het fenomeen dat het streetlight effect heet; men zoekt alleen maar op plekken welke bekend zijn (onder het licht).

In tegenstelling tot de CO2 stelling, wordt opwarming van de aarde door natuurlijk processen niet goed begrepen en is het zeer onvoorspelbaar. Hierdoor kijken weinig onderzoekers naar deze mogelijkheid van de globale opwarming. 

Tevens zijn veel van deze processen niet in cijfers uit te drukken vanwege de onzekerheid, waardoor het niet in een model verwerkt kan worden. Dit betekent niet dat een natuurlijke oorzaak aanwezig is. 

Om het aardse klimaatsysteem in zijn geheel te veranderen door middel van opwarming en of afkoeling moet er een energie toename, of afname zijn tussen de aarde, zon en het heelal. De veranderingen zijn intern of extern en ontstaan door verschillende factoren zoals de zon, komeet, vulkaanuitbarstingen, menselijke CO2 uitstoot,  oppervlakte zee en diepe water rotatie enz. 

In welke mate komen de klimaatmodellen overeen met de globale observaties?
Over een periode van 40 jaar, geven de modellen een ongeveer 35% hogere opwarming aan, dan die van de observaties (1979 tot 2019). In de afgelopen 20 jaar zelfs 50% (1999-2019). Wat ook opvalt, is de grote mate van variaties in temperatuur stijging en daling, terwijl die van de modellen redelijk stabiel is. 

Het is dus vreemd, dat de modellen als richtlijnen worden gebruikt. Grote kans dat veel wetenschappers dit verschil niet weten en er simpelweg uitgaan dat hun collega’s weten waar ze het over hebben. 

Leidt het hebben van een een andere mening omtrent het klimaat tot geweld?
Naast de constante demoralisering, demonisering en stoppen van financiële donaties aan klimaatsceptici, wordt er in sommige gevallen op hen geschoten.  Bijvoorbeeld tijdens de 2017 march for science op een universiteit. 

Wat vaak gebruikt wordt om sceptici belachelijk te maken, is de uitspraak; climate change deniers. Een uitspraak die een verwijzing is naar de holocaust ontkenners. Dat is uiteraard niet zo een leuk label en is intellectueel zeer lui. Een discussie wordt daarmee vermeden. Zie time to push back against the global warming nazis onder 3.

In deze blog bespreekt spencer dat de klimaat-alarmisten dichterbij de nazies komen dan zij, “de ontkenners”. Hier volgde een reactie op die u kunt vinden onder 4.

In sommige gevallen is echter ook het tegenovergestelde gebeurd, maar denk dan meer aan haatmail en demonisering. Voorstanders van klimaatmodellen worden vaak; klimaat gekkies of bomenknuffelaars genoemd, ook niet leuke labels. 

Hoe zit het met de financiële zaken omtrent klimaatverandering?
Veel klimaatonderzoek wordt betaalt door de overheid en dus eigenlijk door de burgers. 

Zoals elders vermeld, worden weinig klimaat onderzoeken betaalt door big oil, al zijn er uitzonderingen. Tegengestelde uitspraken van bijvoorbeeld algore en andere alarmisten zijn over het algemeen onjuist. Zelfs al zijn die situaties waarbij dat gebeurd, er stroomt veel meer geld naar organisaties die klimaatalarmism pushen. Zie 5

Het is tevens niet moeilijk om discussies te zien op tv over klimaatverandering door mensen, terwijl je praktisch nooit big oil moeite ziet doen om die beschuldiging te ontkrachten. 

Overheden nemen verschillende testen af bij jonge wetenschappers en als zij een ander geluid laten horen dan die van een klimaatverandering is waar en het komt door CO2, dan is de kans groot dat ze minder of geen subsidie meer krijgen. Om deze reden, zie je dat veel klimaatsceptici tussen de 50 a 70 jaar oud zijn.

Niet vreemd, want zij zijn minder afhankelijk van financiële steun van buitenaf en kunnen zo hun eerlijke mening geven. Veel jonge wetenschappers willen carrière maken doen dan ook wat er wordt gevraagd. Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt.  

De globale opwarming van de aarde stelling is dan ook een ideaal probleem voor veel wetenschappers om geld te krijgen voor hun onderzoeken. Hoe groter het probleem lijkt, hoe meer geld zij krijgen. De ideale basis voor eigen belang. 

Net als bij onder andere immigratie, zie je dat ngo’s van bijvoorbeeld George Soros en de Clinton foundation, veel geld overmaken naar organisaties die zeggen dat het klimaat warmer wordt door CO2 en we nog maar weinig tijd hebben. Denk aan; Greenpeace, Extension Rebellion enz.

Wie financiert de klimaatsceptici?
Het verhaal op de wandelgangen luidt dat de olie industrie deze mensen betaalt en dus simpelweg hun eigen belangen proberen te beschermen via deze weg. In realiteit is dit maar in beperkte mate aan de gang, want de olie industrie weet dat de wereld nog niet klaar is om massaal over te gaan op alternatieve energie. 

Wind, zon, waterstof enz. is nog te onpraktisch en duur voor de werelds energievraag. Om die reden, worden veel klimaatsceptici niet betaalt door big oil, simpelweg omdat het (nog) niet nodig is. Het is best mogelijk dat dit in de toekomst meer gebeurd. 

Auteur laat zich er echter niet door leiden en trekt zijn eigen woorden. Global warming boek

Hoe zit het met de doom en gloom voorspellingen?
In 1968 bracht Paul ehrlich het boek; The Population Bomb uit, welke erg succesvol was. In het boek werd aangegeven dat veel mensen zouden doodgaan in de jaren 70 doordat de hoeveelheid mensen meer zou groeien dan de hoeveelheid beschikbare eten. Het tegenovergestelde gebeurde. 

Een aantal wetenschappers omarmen de doem wijze omtrent het klimaat, aangezien zij aanwijzingen hebben om daarin te geloven, of er belang erbij hebben. Dit is echter niet een professionele wetenschappelijke manier van werken, want zij maken ook vaak voorspellingen die niet uitkomen.

Er wordt tegenwoordig veel nieuws verspreidt wat gezien kan worden als doom, terwijl er weinig tot geen wetenschappelijk bewijs voor gegeven. Het is dan ook belangrijk dat we sceptisch blijven en kritisch nadenken over wat er wordt gezegd. 

Dit is niet vreemd, want emotie verkoopt en als mensen in angst verkeren, dan zijn ze makkelijker te controleren. Ook heeft de media baat bij dit soort berichten, want als alles in de wereld goed ging, dan hadden zij geen werk. Het is dan ook niet vreemd dat je vaak de meest extreme gebeurtenissen ziet op het nieuws, terwijl positieve zaken maar in beperkte mate belicht worden. Dit gebeurd bij verschillende onderwerpen. 

Door wereldwijd nieuws zie je nu veel meer dan vroeger, maar dat betekent niet dat gebeurtenissen erger zijn geworden. Om deze reden moeten we kijken naar de feiten en of statistieken. Mensen zoals al gore, neil degrasse tyson, bill nye en andere klimaat alarmisten verspreiden deze doem alleen maar meer. 

Vervolgens gaan standaard mensen zoals onze school leraren kinderen vertellen wat er globaal gebeurd. Zij baseren hun informatie weer op boeken van auteurs die zelf maar 1 kan van het klimaat verhaal hebben gehoord.  

Het is dan ook niet vreemd dat veel kinderen en jong volwassen met een zeer negatieve kijk naar de toekomst kijken. Ze krijgen immers geen ander geluid te horen dan het doemverhaal. Het jammere is tevens dat veel 

Er wordt af en toe vermeld dat CO2 toename de hoogste is in de afgelopen 800000 jaar en dat kan best kloppen als men gegevens op een bepaalde manier verwerkt. Een voorbeeld van de CO2 toename op Hawaii, waar de langste metingen van CO2 bekend zijn. 

In het boek zijn 2 modellen te zien, waarbij 1 een flink stijgende lijn heeft en de andere praktisch horizontaal blijft. Beide modellen zijn correct, maar geven een compleet ander perspectief op de situatie. Het eerste model is namelijk relatief en houd maar rekening met 0,016% van de atmosfeer, terwijl het 2de model rekening houd met de totale atmosfeer, waardoor de stijging van CO2 niet waar te nemen is. 

Grafieken kunnen dus simpelweg gemanipuleerd worden op een manier waarbij iets heel dramatisch lijkt, maar dit in werkelijkheid niet is. Hetzelfde trucje wordt vaak gedaan bij temperatuurstijgingen. 

Ondanks dat observaties een veel positiever geluid laten horen dan aangegeven in de klimaatmodellen van de IPCC, krijgen burgers vaak te horen dat het alleen maar slechter gaat met het klimaat en dat mensen verantwoordelijk zijn.  

Doemvoorspellingen die niet uitkwamen;
Paul ehrlich 1968 book, The Population Bomb = gaf aan dat veel mensen dood zouden gaan door te weinig voedsel. Het tegenovergestelde gebeurde. 

Wat heeft de politiek met het klimaat te maken?
Er wordt vaak gezegd dat klimaatverandering door mensen wetenschappelijk is bewezen en daarom geen discussie mogelijk is. Dit is wederom een tactiek om andere meningen buiten te sluiten. Nep wetenschap mag blijkbaar, zolang het maar de juiste politiek visie omarmt. 

Het lijkt er namelijk op, dat men de term wetenschap gebruikt als een wapen van monddood maken, terwijl de echte drijfveer voor de klimaatverandering door mensen, een politieke en ideologische overtuiging is. Je zou kunnen zeggen dat het in sommige gevallen een religie is. 

De politiek heeft belang bij klimaatverandering. Als namelijk blijkt dat er meer regulering van private sectoren nodig is, dan heeft de overheid redenen om uit te breiden, waarmee ze alsmaar meer macht naar zich toe trekken. 

Het lijkt erop dat een deel van de wetenschap en de politiek samenwerkt voor hun eigen financiële belang. Omdat de politiek de wetenschap subsidieert, hebben ze al snel een bias bij de uitkomst daarvan. Wetenschappers weten dat als ze een bepaald geluid produceren de subsidie toe of afneemt.   

Een mooi voorbeeld is al gore, die leuk heeft verdient met het ruilen van carbon credits, nadat hij druk had gezet op congres om het carbon trading-systeem over te nemen.

De overheid vraagt aan wetenschappers om te zoeken naar bewijs van menselijke toedoen op de opwarming van de aarde en betaalt hen daarvoor. Wetenschappers zullen hun best doen omdat te vinden. Als je tegen diezelfde wetenschappers zegt dat ze moeten zoeken naar natuurlijk oorzaken voor opwarming van de aarde, dan vinden ze dat ook. 

Is er een bias van acceptatie op papers die door verschillende wetenschappers worden gedeeld?
Papers die wat positiever zijn over de staat van het klimaat worden al snel afgewezen, om kleine problemen, terwijl papers die een negatiever beeld van het klimaat schetsen, met meer kunnen wegkomen

Voorbeelden
-Een paper van hem en een collega was peer reviewed en gedeeld in de “journal remote sensing”. De redacteur daarvan moest ontslag nemen door financiële druk van buitenaf. Hij werd waarschijnlijk financieel gesteund door een klimaatalarmist, die het er niet mee eens was.
-In sommige gevallen werden er zelfs papers geweigerd door peer reviewers, zonder dat deze ze überhaupt hadden gelezen. De auteur wist dat, omdat de gegeven redenen helemaal niet aansloten bij de inhoud van de papers.
-De redacteuren hebben vaak te weinig tijd om alle papers te bekijken en gaan dus uit van wat er uit het peer review onderzoek komt.
-Skeptics die de peer reviewers bias vonden, werden weggezet als zuurpruimen en zo werd dus een debat vermeden. Hier zou wat verandering in komen na climategate.

*Het moge dus duidelijk zijn, dat bepaalde mensen met een andere visie/mening op de wereld hun geld gebruiken als middel van macht. Het is niet vreemd dat wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, ook hier van toepassing is.

Welke rol speelt de United Nations (UN) en The intergovernment panel on climate change (IPCC) ?
In het 5de IPCC rapport geven ze aan dat CO2 uitstoot waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde sinds de 20ste eeuw. Uit hun gebruikte papers blijkt echter dat een groot deel niet betrouwbaar is. Er zitten bijvoorbeeld papers tussen die niet peer reviewed zijn, of zelfs van studenten. 

Het IPCC gaat ervan uit dat de globale opwarming van de aarde puur door externe energie onbalansen komt, namelijk die van menselijk CO2 uitstoot. Ze houden niet rekening met andere externe energie onbalansen en al helemaal niet met die van interne. 

In het 3e rapport van de IPCC, geven zij aan dat het klimaat chaotisch en lastig te voorspellen is op lange termijn. Wij citeren; “The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.” Global warming boek

Echter hoor je klimaatalarmisten hier niet over en veel van de IPCC medewerkers lijken het te zijn vergeten. 

Het UN/IPCC en wetenschappers die volgens de regels van bureaucraten willen spelen maken klimaatmodellen die beperkt zijn in het berekenen van wat er echt gebeurd met het klimaat. Ondanks biljoenen dollars, kunnen deze modellen nog steeds niet nauwkeurig de opwarming van de aarde voorspellen. Deze wordt namelijk geschat tussen de 1,5 en 4,5 graden. 

Ook hebben un en IPCC medewerkers af en toe interessante uitspraken;

“One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy … we redistribute de facto the world’s wealth by climate policy.”—United Nations climate official Ottmar Edenhofer

“This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model for the first time in human history.” —United Nations Framework Convention on Climate Change Executive Secretary Christiana Figueres

De klimaat consensus komt van het intergovernmental panel on climate change (IPCC) die nauw samenwerken met het UN. Hoewel hier veel verschillen wetenschappers werkte met  diverse meningen werkte, lijkt het erop dat alleen degene die CO2 zien als de primaire opwarming van de aarde, te zijn gebleven. 

Dat is niet vreemd, want de IPCC is eigenlijk een politiek orgaan, waarbij wetenschappers worden gecontroleerd op statistieken/modellen die overeenkomen met politieke energie doelen. Wetenschappers met een sceptici houding worden simpelweg niet uitgenodigd of zijn gestopt omdat ze de manier van werken bias vonden. 

De rapporten van de IPCC zijn over het algemeen maar mild van toon omtrent alarmism, maar de begeleidende samengevatte brieven kunnen behoorlijk eenzijdig en bias zijn. Deze rapporten worden wel besproken, maar de mening van sceptici worden praktisch genegeerd. 

Dit was niet altijd zo, maar het lijkt erop dat de IPCC een meer politieke rol is gaan spelen na 1995. U kunt meer informatie vinden onder 6. 

Het is in ieder geval belangrijk om sceptisch te zijn over de uitkomsten van de UN en het IPCC.

Wat was climategate?
Op november 2009 werden er duizenden mails van de universiteit van east anglia zonder toestemming verspreid, genaamd; climategate. De mails lieten zien dat een zeer machtige groep van alarm/doem klimaatwetenschappers geen concurrentie wouden hebben.  

For example, Phil Jones of UEA wrote to Michael Mann (of Hockey Stick fame) in an email labeled “HIGHLY CONFIDENTIAL:” = “I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin [Trenberth] and I will keep them out somehow—even if we have to redefine what the peer review literature is!”

Niet ter verrassing van klimaatsceptici, want het tegenhouden van een alternatieve kijk, gebeurd ook in andere sectoren. 

Is er een complot van wetenschappers en de politiek omtrent klimaatverandering?
Je zou kunnen denken dat dit een complot is, maar het is eerder een samenloop van omstandigheden. Veel politieke leiders en wetenschappers zijn ervan overtuigd dat ze goed doen bij het redden van de wereld en zullen dan ook enthousiast zijn om te helpen. 

Een ander deel heeft simpelweg niet de kennis en ervaring om een ander geluid te laten horen en volgt simpelweg de standaard stelling. Of ze het nou weten of niet, hun keuzes zorgen ervoor dat overheden meer macht en controle krijgen over burgers. 

Hoeveel banen zijn er bij gekomen door klimaatverandering?
Er wordt vaak gezegd door politiek leiders, dat klimaatverandering door mensen voor veel banen gaat zorgen, omdat het probleem immers opgelost moet worden. Echter zie je dat die banen alleen binnen bepaalde sectoren toenemen, terwijl het juist elders afneemt.

Toename = meer politici, bureaucraten, wetenschappers en zelfs bedrijven.
Afname = olie medewerkers, autosector enz.  

Het moge duidelijk zijn, dat zonder een klimaatprobleem, bepaalde banen niet nodig zijn. Het is dan ook niet moeilijk om te beseffen dat veel mensen baat hebben bij de klimaatverandering door mensen stelling, omdat ze daardoor geld verdienen. Een kwestie van eigenbelang dus.  

Uiteraard willen ook de olie en autosector medewerkers hun baan houden, dus eigenbelang is niet vreemd. Echter zou het vreemd zijn dat veel banen erbij komen binnen de politiek, voor een probleem dat mogelijk helemaal geen probleem is. 

Zijn er meer stormen, rampen en weersveranderingen door klimaatverandering?
Het is lui om de dramatische weer situaties die nu af en toe voorkomen, te linken aan klimaatverandering door mensen. Dit is simpelweg angst verspreiden. 

Uit data blijkt namelijk dat de mate van stormen niet is toegenomen en in sommige gevallen juist is afgenomen. Onthoud dat vooral de media baat heeft bij het verspreiden van negatief nieuws, omdat die vaak meer click krijgen dan een positief nieuwsbericht. 

Er is geen toename van branden, die is juist in veel gebieden afgenomen door actieve preventie van mensen. 

Hoe zit het met de ijskappen en ijsberen?
Het is correct dat de ijskappen smelten, maar dat dit komt door mensen en hun CO2 uitstoot is kortzichtig. Vooral de noordelijke ijskappen smelten langzaam, terwijl Antarctica volgens satellietgegevens niet veel veranderd is. Niet vreemd, want er is weinig temperatuurverschil geweest daar zo. 

Hier een boek die gaat over metingen die plaats vonden in de periode van 1920 tot 1940. Uit het boek bleek dat de ijskap veel verandering ondervond al lang voordat mensen grootschalig CO2 begon uit te stoten. Uit studies blijkt dat de noordelijke ijskap al sinds 1900 aan het smelten was door een stijgende temperatuur.

Klimaat alarmisten gebruiken ook vaak foto’s van instortende ijskappen op Antarctica, maar dat is een natuurlijk proces. Artiekelen zoals deze worden gebruikt om mensen bang te maken;

De ijskappen zijn onderdeel van een dynamisch systeem dat constant verandert en het zou dan ook vreemd zijn als ze constant dezelfde hoeveelheid ijs zouden omvatten. 

Er komen echter steeds meer oude boomstronken te voorschijn op alaska en het westen van canada, wat betekent dat er eerder bomen waren op de plekken waar ijs was. Dat moet betekenen dat het vroeger veel warmer was geweest op een natuurlijke manier, aangezien CO2 door mensen toen geen rol speelde. 

Zie Mendenhall Glacier in Alaska. De bomen zijn tussen de 1000 en 2000 jaar oud en dat komt overeen met de Roman and Medieval Warm Period.

Ook wordt de afname van polar beren vaak als bewijs gezien voor klimaatverandering door mensen. Volgens een rapport van Susan Crockford Is geen bewijs voor de afname van ijsberen. Foto’s van magere ijsberen is simpelweg niet bewijs van ijsberen die het slecht doen door klimaatverandering door mensen. . 

Ook al gore had het er niet meer over in; An inconveniënt sequel. Zie 7, 8, 9 en 10 voor meer informatie. 

Zijn hittegolven toegenomen?
Het klopt dat de temperatuur van de aarde gemiddeld genomen aan het stijgen is, maar de globale temperatuur in 2018 was bijvoorbeeld maar 0,23 graden boven het 30 jarige gemiddelde. De warmere gebieden werden daarbij gecounterd door de koudere. 

Hittegolven worden sneller door de media gemeld dan lange koude periodes en daardoor worden de perspectieven van mensen op een eenzijdige manier beïnvloed. 

Hoe zit het met de opwarming invloed van de oceanen op het klimaat?
De globale opwarming van de zee sinds 2005 tot 2017 was gemiddeld 0,04 graden. Er is gemeten tot een diepte van 2 kilometer. 

Weinig mensen en wetenschappers houden rekening met het effect van de oceanen op het klimaat. Door verschillende processen zoals; wind, stroming, verdamping en neerslag, zijn de oceanen constant aan het circuleren, waarbij het diepe koude zeewater ruilt met het warme oppervlaktewater en zo een warmer of koudere oppervlakte van de zee geeft. Dit process kan zeker een effect hebben op het klimaat. 

Er wordt zelfs gesproken over de mogelijkheid dat dit proces in grote lijnen verantwoordelijk is voor de kleine ijstijd en middeleeuwse warmte periode. Dit is echter speculatie, want er is niet veel geld beschikbaar om dit te onderzoeken vergeleken met onderzoeken naar de effecten van CO2. 

Er wordt gesproken over een stijgende zeespiegel door smeltend ijs water. Echter is het lastig om te weten waardoor de zeespiegel stijgt door verschillende factoren zoals;

Uit observaties en metingen blijkt dat de zee tot 1950 globaal aan het stijgen was met 0,5 inches per decennia. Er is gekozen voor 1950, omdat mensen daarvoor nog niet veel CO2 uitstoten. Volgens een alarmistische  onderzoeker, is dit toegenomen naar 0,8 inch per decennia, nog steeds zeer weinig. Het is onduidelijk of dit ook klopt en hoeveel van die 0,3 inch extra per decennia door menselijke activiteit komt. 

Het is goed mogelijk dat de zee stijgt door opwarming  van de aarde, maar dat wil niet zeggen dat mensen daar automatisch verantwoordelijk voor zijn. Het is ook belangrijk om te onthouden dat men bijna nooit spreekt over de natuurlijke zee stijging. 

De zee was al aan het stijgen voor 1950 en dat toont aan dat men rekening dient te houden met een natuurlijke stijging. Het is wel mogelijk dat steden die nu aan het water zitten verplaatst moeten worden naar hogere gebieden, maar daar is genoeg tijd voor. In sommige gevallen zal het mogelijk zijn om dijken te bouwen. 

Er wordt ook vaak gezegd dat koralen verdwijnen door temperatuurstijging van de oceanen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zie 11.

Wat zijn de gevolgen van het klimaatbeleid?

Mensen hebben energie nodig om gebruikt te kunnen maken van hun; licht, auto, kookplaat enz. Zonder deze energie, ervaren mensen al snel minder mogelijkheden. Veel mensen op de wereld leven dagelijks zo.

Wat je ook vind van fossiele brandstoffen, ze hebben een enorme economische groei mogelijk gemaakt en de welzijn van vele mensen verbetert. Het is goedkoop, redelijk makkelijk te vinden en efficiënt. Door het klimaatakkoord uit te voeren, zal de economie gaan krimpen, want alternatieve “duurzame” vormen van energie zijn nog te duur. 

Voor maar weinig mensen is bijvoorbeeld een tesla praktisch om elke dag te gebruiken. Een snelle transitie naar duurzame energie zal grote gevolgen hebben voor het dagelijkse leven, want dat wordt gegarandeerd duurder en veel mensen zullen daardoor in armoede terecht komen. 

Wind en Zonne-energie kan namelijk nog niet in de energievoorziening voldoen zoals fossiele brandstoffen dat momenteel wel kunnen. 

Het is beter om fossiele brandstoffen te gebruiken zolang nodig, terwijl daarnaast alternatieve energie mogelijkheden worden ontwikkelt. Op deze manier ontstaat er langzaam competitie voor de fossiele brandstof, waarna de wereld kan kiezen. 

Veel bedrijven die CO2 uitstoten moeten gaan betalen, voor een probleem, dat eigenlijk helemaal geen probleem is. Dit zal er tevens voor zorgen dat een aantal van deze bedrijven failliet gaan.  

Conclusie

Aan de hand van ons onderzoek, kunnen we nu al concluderen dat er iets niet in de haak is omtrent klimaatverandering. Teveel van deze informatie komt niet overeen met wat de UN, IPCC en politiek ons vertelt.

Het is dan ook belangrijk dat iedereen zijn eigen onderzoek doet en alternatieve informatie opneemt. Wees kritisch over wat de media, politiek en mensen om u heen vertellen. U mag dan ook zeker kritisch zijn naar wat hier wordt beschreven en daarom voegen wij bronnen toe. 

Naar jelle’s persoonlijke mening, is er meer aan de hand dan klimaatverandering en is dit simpelweg een manier van de elite van de wereld om meer controle te krijgen over de populatie. Zij kunnen o.a meer controle krijgen door een globale CO2 belasting in te voeren, waardoor economische groei zwaar wordt beperkt. 

Het is te complex om uit te leggen wat er allemaal speelt en daarom zal dit later aan bod komen. Echter is het naar mijn idee belangrijk om rekening te houden met dit scenario. Dit zijn stellingen/vragen waar u over na kan denken; 

Achterliggende agenda’s en of gedachtegang
-Globale Elite denkt in termen van; controle, macht en geld.
-Elite ziet een grote bevolking als een bedreiging/concurrentie van hun positie. 

Als we dit niet willen, dan zullen we moeten gaan protesteren en niet betalen voor het beleid van het kabinet. Koop maar alvast uw gele hesjes, verzamel eten en bereid u voor op een lang protest. 

Voorbeelden van hypocriete elitaire mensen;

Waarom mag prins Harry wel vliegen? is hij echt zo speciaal?
https://www.thesun.co.uk/news/9744378/meghan-markle-prince-harry-private-jet-french-riviera-ibiza/
https://www.thesun.co.uk/news/9629712/prince-harry-google-camp-climate-change-celebrities/
http://theconversation.com/these-celebrities-cause-10-000-times-more-carbon-emissions-from-flying-than-the-average-person-123886

Leonardo dicaprio vliegt 8000 miles om een omgeving prijs te krijgen? De hypocrisie is groot.
https://qz.com/690321/leonardo-dicaprio-took-an-outrageous-8000-mile-trip-in-a-private-jet-to-pick-up-an-environmental-award/

Al gore, Obama allemaal hebben ze huis aan zee – zeggen dat de zee gaat stijgen maar blijven er gewoon wonen? https://www.youtube.com/watch?v=c5GqGicGCss

Greta Turnberg;
Het front meisje van de UN en IPCC, waarvan veel mensen vinden dat ze goed werkt verricht en de wereld redt. Helaas is de alternatieve kijk op haar acties niet zo positief en dient zij simpelweg een agenda.

Wordt gebruikt = Greta wordt gebruikt door de eerder genoemde organisaties om hun politieke agenda er door te drukken. Zij kan hierbij een perfecte rol spelen, aangezien ze nog maar een kind is en aanneemt wat de mensen om haar heen zeggen.

Bekendheid = werd gescout op school. Is het niet vreemd dat een relatief onbekend persoon opeens zeer bekend wordt door het hebben van een bepaalde politieke kijk? Hoe wordt zij opeens de voorgrond van het klimaat debat? Toevallig gezien door iemand van het UN bij haar school?

Coach = heeft een klimaat coach, die haar helpt bij het maken van speeches. Zij moet dus vertrouwen op informatie voorziening van de mensen om haar heen, omdat ze zelf geen wetenschapper is.

Globaal probleem snel actie = Greta zegt vaak dat we een globaal probleem hebben en we snel in actie moeten komen. Dit past mooi bij de agenda van het UN voor een wereld regering (welke rol zij graag willen), waarbij de focus ligt op het “redden van het klimaat”. Iedereen moet dan anders leven en zal armer worden.

De stelling van; klimaat verandering is een globaal probleem en we moeten allemaal helpen, is de perfecte reden om een wereld regering af te dwingen. Snel in actie komen is een mooie manier om mensen niet aan het denken te zetten en te handelen op basis van emoties.

UN TOP = ook interessant dat je bij een UN bijeenkomst praktisch alleen mensen hoort praten over de ernst van het klimaatprobleem en niet de andere kant hoort. Waarom niet? Ook bijzondere dat Greta mooie prijzen krijgt terwijl ze eigenlijk zelf niet veel bedenkt.

Media = aan Greta wordt veel media tijd besteed en ze wordt in een positief daglicht gezet, terwijl je dus praktisch niks hoort van klimaat sceptische wetenschappers.

Kritiek geven = als je kritiek hebt op Greta, dan wordt al snel je mond gesnoerd, want ze is een kind en ziek. Dit kan dus mooi als een excuus gebruikt worden om alle kritiek op haar onbeantwoord te laten, iets wat haar omgeving van te voren bedacht kon hebben. Hier komt dan ook de stelling vandaan, dat zij wordt gebruikt door haar omgeving.

Met boot zee oversteken = grappige is dat die boot van een Monaco prins was en vroeger zelfs van een Rothschild. De invloed en belangen van elite is duidelijk. Zijn deze machtige mensen echt zo bezorgd om het klimaat, terwijl ze geen positieve geschiedenis hebben? het gaat dan vooral om de Rothschilds.

Doe wat ik zeg, niet wat ik doe = Hoewel Greta probeert over te komen als iemand die heel klimaat neutraal leeft, blijkt uit een aantal berichtgeving dat dat tegenvalt. Denk aan het terug vliegen van bemanning na de boot reis en eerste klas reizen met de trein (terwijl doen alsof je zielig op de gang zit).

Overige vragen;
-Waarom zie je greta bijna nooit in een discussie met een klimaat scepticus?
-Waarom zie je op een UN bijeenkomst vooral globalisten en machtige mensen, terwijl greta daar eigenlijk geen onderdeel van uitmaakt?

Bronnen
https://www.rt.com/news/465501-greta-thunberg-hates-you/

Samengevat

Mindset omtrent klimaatverandering;
Zolang men de klimaatmodellen van de IPCC vertrouwd en CO2 wordt gezien als een gevaarlijk stof die we moeten verbannen, zal de de-carbonisatie van de economie doorgaan.

Zolang men niet inziet dat de klimaatmodellen beperkt zijn in hun manier van meten, meer c02 juist goed zou zijn voor de planeet, omdat het voedsel is voor de planten, zullen we niet stoppen met de de-carbonisatie van de economie. 

Hoe zit het met de toename van stormen en extreem weer?
Globaal gezien is hier geen toename van geconstateerd. 

Veel onderzoek nodig;
Er is nog veel onderzoek nodig is en meningen tussen wetenschappers verschillen. Dat is ook de bedoeling, men moet het met elkaar oneens zijn om zo tot een discussie te komen waarbij alle betrokken er slimmer uit komen.

De temperatuur stijgt;
Ja, maar het stijgt de helft minder snel dan de standaard voorspellingen. Volgens observaties zal een temperatuurtoename van ongeveer 1,5 graden waarschijnlijk zijn. Dat is de onderkant van de IPCC modellen.  

Eigen belang;
Veel milieuactivisten, bureau en technocraten kunnen elk hun voordeel halen uit de klimaat verandering. Of dat nou het innen van meer belasting, dan wel de persoonlijke overtuiging dat fossiele brandstof slecht is. 

Kuddedieren;
Veel wetenschappers, politieke leiders en burgers nemen simpelweg over wat de IPCC zegt en geloven dat klimaatverandering komt door de CO2 uitstoot van mensen. Dit is niet vreemd, want veel mensen gaan uit van de expertise van iemand anders, of doen zelf geen onderzoek. 

Het broeikaseffect en CO2;
Helpt de aarde leefbaar te maken, doordat de oppervlakte warmer is dan hoger in de atmosfeer. Dit zou zonder het broeikaseffect en CO2 niet zo zijn. Dit effect zorgt ook voor het weer dat we vandaag kennen, door verschillende van temperatuur binnen de atmosfeer.  

Het broeikaseffect probeert de oppervlakte van de aarde warmer te maken, terwijl het weer er juist voor zorgt dat het afkoelt (regen). Dit proces is constant bezig elkaar in balans te houden. Zelfs als we de CO2 uitstoot gaan verminderen, zal het resultaat praktisch niet te meten zijn. 

Natuurlijk processen opwarming aarde;
In de media en standaard vormen van nieuws hoor je alleen maar over de effecten van CO2, maar nooit over de natuurlijke processen die daarbij een rol kunnen spelen. Er wordt gebruik gemaakt van de naïviteit van burgers omtrent het klimaat en dat deze controleerbaar zou zijn door CO2 te beperken. Dit is niet waar. 

Observaties vs modellen;
Sceptici vertrouwen liever op observaties die de algehele temperatuur van de aarde meten en dus niet op lokale metingen welke zeer volatiel zijn. Observaties geven aan wat er daadwerkelijk is gebeurd met het klimaat en terwijl een klimaatmodel eigenlijk een simulatie is.

Sceptici begrijpen dan ook niet helemaal waarom de IPCC, al gore, milieubewegingen, media en andere groepen vaak een alarmistische toon hebben welke niet overeenkomt met de observaties. De feiten zijn in hun nadeel, maar toch blijven ze dat weigeren, om wat voor reden dan ook.  

De IPCC en UN;
De UN en IPCC kunnen eigenlijk gezien worden als een politiek orgaan met een bias van controle. Hoewel de klimaatmodellen van het IPCC niet overeenkomen met de daadwerkelijk observaties, gelden ze wel als leidraad voor bijvoorbeeld het Parijs akkoord. 

Hoe gaat het met de ijsberen en ijskappen?
Ijsberen populatie is volgens een 2018 studie van Susan Crockford stabiel en er zijn geen problemen. De noordelijke ijskappen zijn aan het smelten, maar dat is al aan de gang van rond 1900 op een natuurlijke manier. 

Hoe gaat het met de oceanen?
Deze stijgen, maar wederom op een natuurlijke manier en veel minder dan er wordt gezegd. Met veel koralen gaat het ook beter dan er wordt verteld op het nieuws. 

Gevolgen klimaatakkoord;
Het beperken van fossiele brandstofgebruik door belastingen, zal zorgen voor armoede en dat zal ervoor zorgen dat mensen doodgaan. Energie is namelijk van groot belang in onze huidige wereld.

Het halen van het Parijs akkoord zal sowieso zorgen voor een minimale temperatuur reductie. Als je überhaupt zou geloven dat de CO2 uitstoot slecht zou zijn voor de planeet. Ondertussen lopen verschillende politieke leiders te pronken met nog strengere CO2 doelstellingen. Zie 12.

Wat kunt u doen?
Na het lezen van dit stuk, bent u mogelijk verbaasd en of verward. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u onze analyse ziet als onzin. Wat u ook denkt, maakt niet uit, het gaat er ons om dat we een alternatieve kijk verspreiden. Het is belangrijk dat u zelf onderzoek gaat doen en kritisch kijkt naar de wereld en ja dat geldt voor onze analyse, maar ook voor het standaard verhaal wat u voornamelijk in de standaard media hoort.

Interessante vragen
Waarom ziet u bijvoorbeeld weinig tot geen sceptici op tv?
Waarom mag er geen discussie plaats vinden en wordt die 97% consensus vaak gebruikt, terwijl dat geen goede wetenschap is?
Hoe kan het dat veel grote gebeurtenissen in het verleden allemaal niet zijn uitgekomen en lijkt alsof er elke keer iets nieuws wordt bedacht?

Bronnen

Hier vind u onze bronnen.

Voetnoten;
1 https://pdfs.semanticscholar.org/5e1b/7b58a0e52de13292af4e6cfb5fa10c389993.pdf
2 https://wattsupwiththat.com/2011/09/28/video-analysis-and-scene-replication-suggests-that-al-gores-climate-reality-project-fabricated-their-climate-101-video-simple-experiment/
3 http://www.drroyspencer.com/2014/02/time-to-push-back-against-the-global-warming-nazis/
4 http://www.drroyspencer.com/2014/02/hypocrisy-at-the-anti-defamation-league/
5 https://www.dailysignal.com/2015/04/29/how-big-money-impacts-environmental-policy-2/
6 https://www.greenworldtrust.org.uk/Science/Social/IPCC-Santer.htm
7 https://archive.org/details/arcticice00zubo
8 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379116302128
9 https://www.businessinsider.nl/antarctica-ice-melt-glaciers-ice-shelf-collapse-2018-6?international=true&r=US
10 https://polarbearscience.files.wordpress.com/2018/02/crockford_state-of-the-polar-bear-2017_gwpf-report-29_feb-2018-final.pdf
11 https://wattsupwiththat.com/2017/03/01/how-noaa-and-bad-modeling-invented-an-ocean-acidification-icon-part-1-sea-butterflies/
12 https://www.lomborg.com/press-release-research-reveals-negligible-impact-of-paris-climate-promises

Interessant;
Zoek termen = gat in ozon laag, globale cooling van 1970, zure regen, climategate, enz.

Doelstellingen van UN agenda 2030 – komen best goed over;
https://interessantetijden.nl/wp-content/uploads/2017/10/Screen-Shot-2017-10-09-at-11.34.11.png

Ga je echter doorkijken, dan komt er een alternatieve versie tevoorschijn. Deel ook even 20 door 30. Toeval?
https://interessantetijden.nl/wp-content/uploads/2019/09/70722178_10158835820889046_5939022769080500224_n.jpg

Interessante boeken;
-Global Warming Skepticism for Busy People – roy spencer – engels – amazon
-The Politically Incorrect Guide to Climate Change – marc morano – engels – amazon
-An Inconvenient Deception: How Al Gore Distorts Climate Science and Energy Policy – roy spencer – engels – amazon
-INCONVENIENT FACTS: The science that Al Gore doesn’t want you to know – gregory wrightstone – engels – amazon

https://www.bol.com/nl/p/warme-aarde-koel-hoofd/9200000101809395/
https://www.bol.com/nl/p/deenergietransitie/9200000100305959/
https://www.bol.com/nl/p/ecomodernisme/9200000071290369/
https://www.bol.com/nl/p/the-politically-incorrect-guide-to-climate-change/9200000089657031/
https://www.bol.com/nl/p/state-of-fear/9200000005440652/
https://www.bol.com/nl/p/the-politically-incorrect-guide-to-global-warming-and-environmentalism/9200000028290477/

Interessante sites;
https://wattsupwiththat.com/
http://co2science.
https://www.climategate.nl/
https://groene-rekenkamer.nl/
https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/
https://clintel.nl/
https://climatism.blog/
https://principia-scientific.org/
https://realclimatescience.com/
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions

Interessante youtube filmpjes;
het gaat uitstekend met het klimaat + agenda 2030+orwell https://www.youtube.com/watch?v=PmSLQ5jasHc
The uncertainty has settleld = https://www.youtube.com/watch?v=GuoxLggqI_g
Documentairemaker Marijn Poels uncertainty https://www.youtube.com/watch?v=auU-rs5NPlI
Klimaatnazies – blauwe gans = https://www.youtube.com/watch?v=YuXYydVmYUM
Zelfde auteur als hierboven opgepakt https://www.youtube.com/watch?v=E7xqqk6nybg&t=1s
Het IPCC Parijs akkoord is voor rijke mensen en overheden = https://www.youtube.com/watch?v=Bkar4jn3JWw

Interessante youtube kanalen;
Tony Heller
CDN
PragerU
The Heartland Institute
David Icke
Blue Tiger Studio
Voor de Ommekeer TV en De Ommekeer