Mijn vader is overleden. Opnieuw een covid dode? Of toch niet?

De vaste bezoekers van CommonSenseTV weten dat ik al regelmatig heb geschreven over onjuiste diagnostisering en onjuiste registratie van doodsoorzaken. Maar al te gemakkelijk wordt op de overlijdensformulieren Covid-19 opgeschreven, terwijl de werkelijke doodsoorzaak een hele andere kan zijn. Vele overheden belonen medici om dit te doen. Mijns inziens is dit een zware misdaad. Zowel … Continue reading Mijn vader is overleden. Opnieuw een covid dode? Of toch niet?