Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

In your face: Free Masonry=Illumunati ~ featuring Theodor Herzl en de Zionisten

Verspreid de vrijheid!

Free Masonry=Illumunati ~ featuring Theodor Herzl en de Zionisten

In Deel 5 van onze reeks gaan we onze laarzen aantrekken, want shiiii is getting deeep!

Na het lezen van dit artikel zal het u gaan duizelen door alle input ! Maar u was toch al misselijk door de reeds ontstane schade aangebracht door onderstaande figuren.

Deel 5: Theodor Herzl, Adam Weishaupt, Rothschild en hun Zionisten, Vrijmetselaars en de Illumunati.

 

Mensen denken meestal niet verder dan het woordje ‘Illumunati‘.

Wie de Illuminati precies zijn en welke gezichten daarbij horen, welke groep oververtegenwoordigd is en wat de connecties onderling zijn, daar durft men niet eens aan te denken!

Men kijkt niet verder dan hun neus lang is, terwijl de antwoorden toch echt vóór onze neus liggen.

 

 

 

ZIONISME

In het begin van de 19de eeuw begonnen sommige Vrijmetselaars erover te dagdromen om, naar eigen zeggen, Europa te ‘ontdoen van Joden’ om zo een gekoloniseerd Palestina te kunnen billijken. Een Joodse Staat.

Eind 19de eeuw recruteerde, naar verluidt, de Britse inlichtingendienst Theodor Herzl, in de Weense ‘gentlemen’s clubs’ van Rothschild ten tijde van de Weimar Republiek, voor dit doeleinde.

 

 

Theodor Herzl die eigenlijk Benjamin Ze’ev heet, was een joodse journalist en politiek activist die het Zionisme ‘uitvond’: een Joodse Staat oprichten.

In 1889 trouwde deze Oostenrijkse Hongaar met de dochter van een rijke joodse zakenman.
In augustus 1897 organiseerde hij een congres in Zwitserland waar Zionisten van over de hele wereld aan meededen. Benjamin Ze’ev was de eerste president van de World Zionist Organisation.

 

 

Herzl (Ze’ev) vond dat ‘je aanpassen aan de gewoontes van oorspronkelijke inwoners van een land‘ Joodse mensen niet vooruit helpt, daarom moeten Joden in de tegenaanval gaan en een eigen Staat stichten in Palestina. Aldus Theodor Herzl. Hij schreef in 1896 hierover in zijn pamflet The Jewish State.

 

 

Moses Hess (zie deel 3), vriend en collega van Karl Marx publiceerde reeds in 1862 een boek ‘Rome en Jerusalem‘ waarin exact hetzelfde idee naar voren wordt geschoven: de noodzakelijke emigratie van alle Joden naar landbouwgebieden in Palestina. ‘Broodnodig voor Joden en de gehele mensheid’. Aldus Moses Hess.

Naar aanleiding van de moordaanslag, van de socialistische terroristenNarodnaya Volya‘, op tsaar Alexander de tweede in 1881 (zie deel 3) ontstond er een ‘vervelende sfeer‘ in Rusland tussen Russen en socialistische Joden.

 

 

In datzelfde jaar schreef Leo Pinsker op zijn beurt ook een pamflet getiteld ‘Auto-Emancipatie’, waarin hij oproept om zo snel mogelijk weg te vluchten van de Russische woede (pogroms) en eigen kolonies te stichten op grondgebied van de Palestijnen.

 

 

Tijdens de eerste, drie dagen durende, World Zionist Organisation van Theodor Herzl
waren er zo’n 200 delegaties aanwezig, waaronder zijn grootste supporter: schrijver Max Nordau, ook een paar Christenen en internationale persmuskieten, naast hoofdzakelijk Joodse zakenlui en studenten. Zij luisterden hoe Herzl uitriep:

“Wij leggen hier de eerste steen. Zionisme is de terugkeer naar het Jodendom, nog voordat wij terugkeren naar het land Israel.”

https://www.britannica.com/biography/Theodor-Herzl

 

 

Theodor begon de Zionistische krant ‘Die Welt‘ en initieerde de onderhandelingen met de sultan van Turkije over samenwerking tot het verkrijgen van Palestijns grondgebied om een autonome Joodse staat neer te zetten. De sultan weigerde zijn medewerking.

Herzl vestigde zijn hoop toen op Groot-Brittanië die een Joodse Staat wel zag zitten op Brits terrein: de Sinai Peninsula. Maar ook dit project faalde.

De Britten gaven als optie nog om een Joodse staat te starten in Oeganda, Oost-Afrika, maar dat wekte het afgrijzen van het merendeel van de Zionisten tijdens hun congres in 1903. Er braken zelfs vechtpartijen
uit.

 

 

Theodor Herzl was niet in staat dit conflict te sussen en hij stierf aan hartfalen op 44-jarige leeftijd, nabij Wenen.

Gedurende zijn leven hield Herzl talloze dagboeken bij.

 

 

Een paar citaten:

“Rijke joden heersen over de wereld.
Het lot van alle regeringen van alle naties ligt in handen van deze rijke Joden. Zij zijn het die oorlogen beginnen tussen landen en naar wens wordt er weer vrede gesticht.”

“Als de rijke Joden zingen dan dansen de leiders van alle landen, ondertussen worden de rijke Joden rijker.” -Theodor Herzl-

Herzl wilde niet-joden, goyem, misbruiken om zijn droom, een joodse staat, te verwezenlijken.

 

De joodse Theodor Herzl was meer dan bereidwillig om Zionistische pogroms te orkestreren om daarmee steun voor zijn droom te katalyseren. Zo schreef hij.

De goyem, die hij anti-semieten noemt, zouden onbewust, volgens zijn dagboeken, als marionetten gaan meewerken zijn doel te bereiken, “als de goyem maar voldoende zouden worden opgestookt door Joden om anti-semitisch gedrag te gaan vertonen”.

Hoe meer ‘uitgelokte pogroms’, hoe beter. Dan zou de roep om een eigen Joodse staat namelijk beter worden gehoord en begrepen.

“Het is essentieel dat het Joodse lijden ERGER wordt.
Dit zal ons helpen bij het realizeren van onze plannen.” Aldus Herzl.

“Ik heb een fantastisch plan: ik zal
niet-Joden ertoe aanzetten om alle rijke Joden te onteigenen en al hun bezittingen af te nemen.
De anti-semieten zullen ons op die manier assisteren om Joden te onderdrukken en de Jodenvervolging te versterken.”

 

“Anti-semieten zullen onze beste vrienden zijn.” -Theodor Herzl-

“Het is een uitstekend idee om respectabele en kundige anti-semieten erbij te roepen als curatoren om alle bezittingen van Joodse mensen te onteigenen en ten gelde te maken.” Blz.83 dagboek

“Anti-semieten worden vrienden waar wij op kunnen rekenen. De anti-semitische landen worden onze bondgenoten.” Blz.84 dagboek

 

 

De grote meerderheid van joodse mensen vond Zionisme een aanslag met genocidale implicaties voor Joden en het Jodendom.

Na Herzl’s publicaties tekenden dan ook 500 leiders van Joodse gemeenschappen een petitie die voorstond ZIONISME illegaal te verklaren als zijnde een ‘GODDELOZE BEWEGING‘.

Herzl’s congres in 1897 begon met muziek uit Wagner’s Tannhäuser en de Protocols of Zion werden aangenomen. Deze protocollen beschrijven hoe wereldheerschappij verwezenlijkt zou moeten worden.

 

Eerste druk van de Protocollen.
‘The great within the miniscule and the Anti-Christ’

 

De Staat Israël werd uiteindelijk gesticht op 14 mei 1948. De eerste premier van de Joodse Staat was David-Ben Gurion.

 

 

De ‘Protocols of Zion’ werden geschreven door Zionistische Vrijmetselaars Adam Weishaupt en co.

Sommigen beweren echter dat de Protocols of Zion in elkaar geflanst zijn door Russische conservatieven om jodenhaat aan te wakkeren. Zij vergeten echter erbij te vermelden dat Theodor Herzl, volgens zijn eigen dagboeken, er zélf op uit was om anti-semieten in Europa op te porren tegen Joodse mensen.

 

 

Adam Weishaupt kwam uit Bavaria, Duitsland.
Na de dood van zijn Joodse vader kwam hij onder de hoede te staan van Baron Johann Adam Ickstatt en werd opgevoed door Jezuïten.

 

De eerste Jezuït als Paus: Paus Fransiscus

 

In 1773 verbood Paus Clemens XIV ‘de Orde der Jezuïten‘, daarop begon Adam Weishaupt ‘de Orde der Perfektionisten’.

Professor Adam Weishaupt stelde op verzoek van Mayer Amschel Rothschild in 1773 het plan voor zijn ‘Orde’ op.

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) – Stamvader van de Rothschilds

 

 

De Joods-Duitse bankier Mayer Amschel Rothschild vergaarde met geld dat hij ‘leende‘ van een Duitse prins een groot fortuin.

Mayer Amschel Rothschild werd geboren als zoon van een goudsmit en antiekhandelaar, die ook geldwisselaar is, iets dat meer Joden destijds deden. Dat geldwisselen interesseerde Rothschild vooral en hij besloot te werken bij de Oppenheimers Bank in Hannover. Daar maakte hij zoveel indruk dat hij al snel junior partner werd en genoeg geld verdiende om de zaak van zijn inmiddels overleden vader over te nemen. Hij veranderde zijn naam van Bauer naar Rothschild, naar het rode schild dat voor zijn winkel hing.

 

Stamvader van het huis Rothschild, die eigenlijk Bauer heette, Mayer Amschel Rothschild

 

Dankzij zijn contacten bij de Oppenheimers Bank had Rothschild al snel zakelijke connecties met prins Wilhelm IX von Hessen-Hanau, één van de vele prinsen aan het Duitse hof.

Toen Napoleon oprukte besloot de rijke prins Wilhelm zijn vermogen bij Rothschild te stallen, voor het geval hij ooit moest vluchten. Rothschild kreeg de juwelencollectie en ook veel schuldbekentenissen van de Europese vorsten die gebruik hadden gemaakt van het Duitse leger. Rothschild stuurde meteen zijn vijf zoons rond om het geld te innen.

Dit zogenaamd ‘geleende’ geld gebruikte Rothschild vervolgens voor investeringen en om zelf leningen mee te verstrekken. Een groot deel van het kapitaal ging naar zoon Nathan, die er in London veel geld mee maakte.

Rothschild kreeg vijf zonen en vijf dochters. De dochters trouwden bankiers, de zoons werden zelf streng opgevoed om goede bankiers te worden. Amschel werd bankier in Frankfurt, Salomon in Wenen, Nathan in London, Calmann in Napels en James in Parijs.

Toen de stamvader van het huis Rothschild in 1812 overleed, EISTE hij via zijn testament dat de hoge posities in de banken ALLEEN mochten worden bekleed door (mannelijke) Rothschilds, voor zolang de Rothschild-dynastie bestaat. De oudste zoon van de oudste zoon werd het hoofd van het huis. Ook werd bepaald dat familieleden die het testament besloten aan te vechten, onmiddellijk uit de familie zouden worden gezet.

https://www.google.com/amp/s/historiek.net/mayer-amschel-rothschild-1744-1812/5917/amp/

Op verzoek van deze Mayer Amschel Rothschild en met de hulp van (achteraf gezien waarschijnlijk fictief persoon) graaf van Saint-Germain (Meester Rakoczy) en baron Adolph Knigge (een vooraanstaand vrijmetselaar die pas in 1780 als lid aantrad en de orde in 1784 verliet na Adam Weishaupt te hebben beschuldigd van jezuïtism) begon Adam Weishaupt ‘de Orde der Perfektionisten’.

Vrijmetselaars spreken elkaar aan met het woordje ‘broeder‘.

Weishaupt nam de naam “Broeder Spartacus” aan en hernoemde zijn orde tot:

                ‘de Illuminati’

De organisatiestructuur van de Illuminatie, met lokaal opererende cellen die niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan (waarvoor de structuur van de orde der Jezuïeten waarschijnlijk model heeft gestaan), werd later overgenomen door onder meer OCCULTISTEN. (Satanisten, Luciferians)

Het was pas in 1777 dat Adam Weishaupt lid werd van de Vrijmetselaars-loge ‘Theodor zum guten Rath’, in München, alwaar hij trachtte zijn Illuminati-gedachtegoed in de doctrines van de vrijmetselarij te introduceren. Tevens gebruikte hij de vrijmetselarij om voor zijn eigen pseudovrijmetselaarsloge leden te werven.

Het werkelijke doel van de Illuminati was op zijn zachtst gezegd ‘vaag’ en gehuld in mysterie.

Omdat Weishaupt anti-kerk was en anti-royalistische sentimenten had (alhoewel geld dat via deze royals vergaard werd meer dan welkom was), namen sommigen aan dat het hier een soort van proto-communistische organisatie betrof welke een revolutie wilde bewerkstelligen.

In 1784 beraamden de Illuminati een staatsgreep tegen het Huis Habsburg, maar het complot werd verijdeld door politie-spionnen welke de orde hadden geïnfiltreerd uit naam van de koning.

Dit leidde in maart 1784 tot het verbod op de Illuminati.

Bron

De katholieke kerk verbiedt de Vrijmetselarij in eminenti apostolatus sinds 1738, maar de Vrijmetselaars heten iedereen welkom, ookal zijn veel lodges erop tegen dat er tegenwoordig bij bepaalde lodges ook vrouwen, ‘zusters‘, mee mogen doen.

Alle leden erkennen het bestaan van ‘the Supreme Being’. (Deze mag men echter geen Jezus, God, Allah etc. noemen)

Private lodges die begrenst worden door staat, provincie of landsgrenzen, staan onder supervisie van regionale lodges, genaamd Grand Lodges of Grand Oriënt. Deze lodges hoeven elkaar niet persé te erkennen.

 

 

De Lodge vergadert regelmatig. Nieuwe leden worden tijdens deze vergaderingen gekozen, leiderschap wordt jaarlijks toegewezen, hun verslagen worden besproken, correspondentie en rekeningen bekeken en de balans wordt opgemaakt.
Ook liefdadigheids-evenementen worden er georganiseerd.
Daarnaast worden er ceremonies gehouden waarbij maçonnieke graden worden uitgedeeld aan leden en ook lezingen staan vaak op de agenda.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een formeel diner, vaak feestelijk, met zang en drank.
Wat er zoal op het menu staat wordt niet genoemd.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christian_attitudes_towards_Freemasonry

Er zijn veel strikte oeroude regels waar iedere Vrijmetselaar zich, op straffe van, aan dient te houden.
Bijvoorbeeld de graad die je hebt behaald dien je geheim te houden. De ‘Code of Silence’.

 

 

Free Masons (Vrijmetselaars) doen deze belofte tijdens hun initiatie-rite die je moet ondergaan wanneer je bent goedgekeurd na een geheime en anonieme stemmingsronde tijdens welke er ‘ballen’ worden opgehaald. Zonder opgaaf van reden zorgt een ‘zwarte bal’ ervoor dat je als kandidaat wordt afgewezen.

 

 

Vrijmetselaars maken veel gebruik van geheime handgebaren, handdrukken, signalen, tekens en symboliek.

Ook hebben zij een eigen geheimtaal: De Pigpen Cipher Key.

 

Bron

Free Mason lodges in Israël

 

https://freimaurer-wiki.de/index.php/En:_Grand_Lodge_of_the_State_of_Israel

 

 

 

 

 

Free Masonry is gebaseerd op de allegorie over Hiram Abiff die was aangesteld door Koning Solomon
om de Tempel in Jeruzalem (Israël) te bouwen. 1000 jaar voor Christus.
a.k.a. Mount Zion.

 

Hiram Abiff werd ook wel de ‘Zoon van de Weduwe’ genoemd.

 

 

De Heilige Tempel werd gebouwd om de ‘stenen tafelen’ (stone tablets) met daarop de ‘Tien Geboden‘ en daarmee de Heilige aanwezigheid God’s, in onder te brengen.

Koning Salomon zegt het ontwerp van de Tempel linea recta van God te hebben ontvangen.
Hiram wist ook van de geheimen van het goddelijke plan.

De bouw van de meer dan 15.000 Vrijmetselaars Lodges van vandaag de dag zijn gebaseerd op het bijbelse ontwerp van Solomon’s Tempel.

Solomon’s Tempel en Mount Zion zijn heilig en dat is waar het woord Zionisme vandaan komt.

Het hebben van een exclusief recht op Jerusalem is van groot belang om de Tempel van Solomon te kunnen HERBOUWEN.

Wereldwijd zijn er ruim 6 miljoen Free Masons die denken het Licht te verspreiden, maar in feite zijn zij juist erg bang voor het licht.

In 1446 begon William St.Clair met de bouw van de beroemde Rosslyn Chapel in Schotland, welke uiteindelijk ‘omgedoopt’ werd tot ‘Masonic Lodge‘.
Het was eigenlijk het hoofdkwartier van de Tempeliers, ook wel de Tempel van Jahweh genaamd.
(Jahweh is de naam van de Joodse God)

Onder toeziend oog van Oliver St.Clair was de Tempel in 1480 eindelijk klaar!

 

 

De familie St.Clair bedacht een eigen maçonniek systeem.

 

 

In 1736 werd William St.Clair de eerste Master van de Masonic Lodge. Hij was verbonden aan het geheime genootschapPrieuré de Sion’. Een Zionistische Vrijmetselaars Orde.

 

 

De infiltratie van de Vrijmetselaars Lodges begon vrij vroeg in de 1540’s.

De Free Masons begonnen passieve leden aan te nemen, die niet een bepaalde ‘bouwvak-achtergrond’ hadden zoals:

Bankiers, geleerden, landeigenaren, magiërs en architecten.

Dit soort lui wilden dolgraag bij een Lodge horen ookal kwamen zij niet uit het juiste milieu.

 

Free Masons Hall, Londen

 

In Londen is boven een pilaar van het Free Mason gebouw aldaar een symbool te zien. Het symbool van ‘Global Power‘. (Wereldwijde macht)
Een wereldbol gevangen in een net.

 

 

 

 

 

Ook op de Free Mason’s Hall staat te lezen, in het Latijn, dat alle Free Masons moeten gehoorzamen en hun lidmaatschap geheim moeten houden: the Code of Silence.
Ook nadat zij inzicht hebben verkregen in de ware beweegredenen van de Masons.

 

 

Ook staat er op datzelfde gebouw boven de hoofdingang in het Hebreeuws uitgehakt:

Holy for Jahweh

 

 

Het is door een rabbijn geschreven in de Torah. De tekst heet ‘The Holy Crown’.

En onthult de ideologische origine van de Free Masons.

 

 

Het Frans-Schotse Maçonnieke systeem bestaat uit 33 graden verdeeld over 7 klassen.

Naar verluidt was er een trap met 33 treden in Solomon’s Tempel.

 

 

Dit Frans-Maçonnieke systeem is het meest gebruikte systeem wereldwijd heden ten dage.

In hun propaganda video’s worden alleen de Vrijmetselaars in ceremonies en processies vertoond, maar in feite zijn deze heren vaak gewillige stukken gereedschap in de handen van vereende economische krachten achter de schermen die al het beleid bepalen en de banken beheren.
De meeste leden zijn zich niet bewust van de bloedige geschiedenis van hun organisatie.

Zij wilden graag Vrijmetselaar worden om hun carrière op gang te helpen, zonder lidmaatschap zouden zij de top niet halen.

De Free Masonry ontstaan in Ingolstadt, Bavaria, heeft de macht over alles.

Ingolstadt, Bavaria, daar waar de 28-jarige Adam Weishaupt zijn Illuminati orde begon.

1 mei 1776 begon deze orde en werd in 1779 door middel van het overnemen van een aantal zorgvuldig uitgekozen Vrijmetselaars-reglementen gekoppeld aan de Free Masons.

Hun beroemste slogan luidt:

THE ILLUMINATI MUST RULE THE WORLD

 

 

De Illumunati willen graag vrij en onafhankelijk zijn.

Hoe vrijer de Free Masons zijn, hoe meer de niet-Free Masons als slaven moeten leven.

Om mensen om de tuin te leiden en in de val te lokken doen de Free Masons alsof zij de ‘Engelen van het Licht‘ zijn en dat alle praatjes over Free Masons en ‘het Kwaad‘ en hun ‘kwaadaardige intenties‘ niks anders zijn dan manifestaties van mensen ‘hun ziekelijke verbeelding’.

 

 

Het grootzegel (one eyed piramide) staat nog steeds op de dollar bill. Deze dollar bill werd geïntroduceerd door President Franklin Delano Roosevelt, die in 1933 opdracht gaf de piramide af te beelden op het one dollar biljet, 144 jaar nadat het Amerikaanse Congres de piramide als symbool op het grootzegel had geaccepteerd.

Het grootzegel betekent dat de Free Masons alle macht in handen hebben en houden in Amerika, ongeacht wie er president is.

Roosevelt was een 32ste graad Free Mason.

 

De piramide is opgebouwd uit 33 stenen lagen.

Onder de piramide op het dollarbiljet staat wat de Free Masons aspireren:

Novus Ordo Seclorum – Nieuwe Orde der Tijden

 

 

De eerste Free Mason Lodges zag men reeds verschijnen in de kolonieën begin 18de eeuw, die koloniën riepen later de Verenigde Staten uit. Deze lodges vergaarden snel veel macht mede dankzij o.a., Free Mason Moses Hess en Free Mason J.Bush.
13 van de 39 handtekeningen die staan onder de
Grondwet van de Verenigde Staten waren handtekeningen van Free Masons.

 

George Washington wordt Master Mason, 4 augustus 1753

 

Er ontstond ook de ‘Anti-Masonic Partij’. Een politieke partij het onverwachts heel goed deed in de peilingen en het zelfs schopte tot derde partij van de VS. De oprichter heette Thurlow Weed.

 

 

Veel kerkgenootschappen waren sterk gekant tegen de Vrijmetselaars: ondermeer de Methodisten, de Baptisten en de Presbyteriaanse Kerk.
De Anti-Masonic partij haakte in op de grote onrust die ontstond na de waarschijnlijke moord op een bouwvakker.

Tegen de tijd dat arbeider Willliam Morgan in 1826 plotseling van de aardbodem verdween hadden de Free Masons op elk vlak een vinger in de pap op sociaal, economisch en politiek niveau.

William Morgan was een simpele arbeider (toevallig een metselaar) die een Free Mason lodge had geïnfiltreerd en vertelde hier en daar dat hij een boek zou uitbrengen over de geheime taktieken van de Free Masons.

De Free Masons, bevangen door angst, paniek en woede over het boek, begonnen Morgan hierom lastig te vallen.

 

 

Maar William Morgan wist van geen wijken: zijn boek over de cryptische ceremonies en rituelen moest en zou worden uitgegeven door zijn vriend David C.Miller. Waarin William bewijzen van ernstige ‘rottenness‘ zou onthullen.

Hierop werd de drukkerij door een knokploeg vernield en in brand gestoken.

William werd in de cel gegooid om een luttel vergrijp (een uitstaande schuld van $2.65 en het niet terugbrengen van overhemd en das die hij had geleend van de eigenaar van de lokale taveerne).

Hij werd diezelfde avond op borgtocht vrijgelaten. Zijn borg bleek betaald door Free Masons, waaronder Loton Lawson.

Ooggetuigen zagen dat hij vlug in een rijtuig werd gesmeten en daarna is nooit meer iets van William Morgan vernomen.
Zijn laatste woorden waren naar verluidt: ‘Murder!!’

https://www.history.com/news/freemason-secrets-revealed

De Free Masons die de Nieuwe Wereld Orde voorstaan zaten ook achter de Franse Revolutie en zij creëerden het Socialisme.

Leden van de Grand Oriënt Lodge werden ministers na de Februari Revolutie van 1848.
In 1849 waren alle belangrijke socialistische leiders opeens lid van de Grand Oriënt.

Socialisme en Free Masonry are one and the same!

 

 

Free Masons zaten achter de Russische revolutie en creëerden het Communisme.

 

 

Politici, industrialisten en militaire kopstukken kwamen tijdens een bijeenkomst tot een compromis met de tsaar, maar velen van hen waren stiekem achter gesloten deuren elkaars bondgenoten (Free Masons) en zweerde samen tegen de tsaar.

 

 

Stiekeme Free Masons met de nog lachende Tsaar Nikolaas II, die later verbannen werd en vermoord

 

In 1912 werden de geheime Free Masons opgericht in St.Petersburg.
En hadden al snel meer dan 300 leden.

 

 

Joods advocaat en politicus Alexander Fyodorovich Kerenski bemachtigde een hoge positie in de regering en beraamde een anti-tsaristische coupe. Hij was een sleutelfiguur in de Russische Revolutie van 1917. Na deze Februari Revolutie van 1917 bekleedde hij verschillende ministersposten, totdat hij en de rest van de regering omver werd geworpen door Lenin en zijn Bolsjewieken tijdens de Oktober Revolutie in 1917. (Zie deel 3)

(Bron: Revolutie door Schuld, De Radicale Eenwording der Aarde)

De Free Masons hebben ook de touwtjes in handen in de EU. (Europese Unie)

 

 

Vrijmetselaars presenteren zichzelf als ‘wijs‘ en ‘eerlijk‘, zich zogenaamd slechts bezighoudend met liefdadigheid.

Maar het is uitgesloten dat dat een wijs en eerlijk persoon überhaupt een Free Mason zou wíllen zijn.

Een lid van een Masonic Lodge kan niet tegelijkertijd wijs en eerlijk zijn.
Als hij een Free Mason is én intelligent, dan kan hij onmogelijk eerlijk zijn.

Dit klopt vooral aangaande de communisten.

 

 

De Free Masons in de EU richten du moment een ravage aan, zonder ook maar één enkele tegenwerking. Ook oproep tot het gaan bijhouden van de aantallen Free Masons in de EU is onderwijl bewust stopgezet in Straatsburg.

De Free Masons zijn er van overtuigd dat het overal tentoonstellen van hun SYMBOLEN een bepaalde ‘low frequency‘ energie opwekken. De invloed van deze energie op de omgeving is NIET POSITIEF.

De Britse Free Masons namen de Egyptische Obelisk, die oorspronkelijk toebehoorde aan Koning Toet Moses III, mee naar Londen.

 

 

De Naald van Cleopatra staat bij de Victoria Embankment naast de rivier de Theems.
Op 13 september 1878 werd de obelisk geplaatst, na vervoerd te zijn vanuit Alexandrië.

Free Mason Dr.Erasmus Wilson betaalde het dure transport, waarbij 6 man het leven liet in de Golf van Biskaje.

 

 

De obelisk staat symbool voor ‘de Zon’.

We zien maçonnieke ‘obelisken’ (‘Grieks voor puntige instrumenten’) overal terug.

Bijvoorbeeld in München, Duitsland, Toronto, Canada, New York, USA.

In februari 1881 liet o.a. Vrijmetselaar William H.Vanderbilt een obelisk, van 69 feet hoog, verrijzen in New York in Central Park. Achter het Metropolitan Museum of Art.

 

 

De obelisken (de 3 Naalden van Cleopatra) van Londen, Parijs en New York stonden oorspronkelijk 3500 jaar geleden bij de ‘Tempel van de Zon‘ in Heliopolis in Egypte.

Zwarte schorpioenen schuilen onder deze obelisken.

De schorpioen is een belangrijk symbool voor de Vrijmetselaars.

 

 

Als de Zon in het teken staat van het sterrenbeeld Schorpioen gebeuren er belangrijke duistere dingen, zoals:

~Implementatie van het Sovjet regime op 8 november 1917

~In november 1993 werd de EU opgericht.

Ook Architectuur wordt door de Masons gebruikt om de NWO tot stand te brengen.
Zoals de bouw van de ‘Onzichtbare Tempel‘ (voor niet-Masons)

 

 

Ook wordt er door Free Masons kabbalistische magie toegepast om de samenleving te ondermijnen.
Kabbalah is een oude Joodse traditie die integraal is aan de Torah en wordt vaak gezien als de ‘ziel‘ van de Torah.

Nog twee andere belangrijke pijlers van Solomon’s Tempel zijn ‘ingepikt‘ door Vrijmetselaars.
De twee pilaren Boaz en Jachin verbeelden Isis en Osiris.
(Isis is de vrouw én zus van Osirus, die God van de Onderwereld is)

De Free Masons hebben het voor het zeggen in de wetenschap, het culturele leven, economische ontwikkelingen en politiek.

Ook goyem kunnen Free Masons worden. Dit zijn, volgens Theodor Herzl, slechts varkens die niet weten waar ze mee bezig zijn.

 

 

Nathan de Rothshild 1802 richtte in 1802 The Lodge of Emulation op in Londen.

 

 

 

James en Amschel de Rothschild:
In 1840’s werden deze Rothschilds lid van de Lodge de Supreme Council of France.

 

 

Bankier Ferdinand de Rothschild richtte de Ferdinand de Rothschild nummer 2420 lodge op in Buckinghamshire, Engeland.

Leonard de Rothschild werd tijdens zijn studie in Oxford gerecruteerd door de leider van de Ronde Tafel lodge: Lord Alfred Milner.

 

Alfred Milner

 

De Ronde Tafel Lodge

 

B’nai B’rith Lodge

 

Paus Fransiscus op bezoek bij B’nai B’rith

Volgens Moskou is B’nai B’rith superieur aan alle andere takken van Free Masonry. (zie deel 2)

B’nai B’rith opereert als het ware als Free Masonry binnen de Free Masonry en werd opgericht op 13 oktober 1843, door 12 Joodse Free Masons in St.Germain Café in New York City, en heette aanvankelijk ‘Wunderbrüder’. (Wonderbroeders)

https://www.bnaibrith.org/giving.html

Samen met Dhr.Rothschild vormen zij de 13 bloedlijnen van de Illumunati.

De meest ‘evil‘ Free Mason was Albert Pike, oudste van zes kinderen van Benjamin en Sarah Pike, die eigenlijk Benjamin Chase heette.

Deze joodse advocaat werd geboren in 1809 in Boston en werd pas in 1850 een Vrijmetselaar.

 

 

Op 2 januari 1859 behaalde hij een hoge graad en uiteindelijk schopte hij het tot
Souvereign Grand Commander of the Supreme Council.

“Leden van de Free Masonry hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze natie.” Valt er te lezen in het Amerikaanse museum over Pike.

Er is een standbeeld opgericht voor Albert Pike in Washington D.C.
Daar wordt hij geroemd om zijn functies als advocaat, vertaler, filosoof, wetenschapper, schrijver, filantroop, soldaat en dichter.

Zijn Illuminati-naam was Lumod Enhoff en hij werd de Duivel van de 19de eeuw genoemd.
Lumod, die tevens een Luciferian was (Satanist), was geobsedeerd door het idee van wereldheerschappij.

Satan (Hebreeuws: שָׂטָן śāṭān, “tegenstander”) is binnen het christendom de naam van de duivel. Dat de duivel Satan heet, staat in het Nieuwe Testament. Hij wordt vaak gezien als een gevallen engel of de gevallen aartsengel Lucifer, die door God uit de hemel werd geworpen toen hij tegen God in opstand kwam.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Satan

Pike schreef over Lucifer:

“Lucifer de lichtdrager, rare naam voor de Spirit of Darkness.
Lucifer, de Zoon van de Morgen. Het is Hij die het Licht verspreidt.”

 

 

Albert Pike wilde graag drie Wereldoorlogen en twee grote Revoluties zien gebeuren, die een weg zouden vrij banen richting een ‘World Government‘.

 

 

Islam en politiek Zionisme zullen elkaar vernietigen, aldus Pike.

 

 

 

Op Albert Pike’s kladblok lezen wij terug:

‘Wij, de Free Masons, laten Nihilisten en Atheïsten los op de samenleving en de horror die daaruit zal ontstaan toont het effect van totale goddeloosheid (Atheïsme) en de bron van absolute wreedheid en de meest bloederige onrust.’

 

 

‘Dan zullen overal de burgers zich geroepen voelen om zich eindelijk te verzetten tegen de heersende minderheid, maar zij zijn dan al afgedwaald van- en gedesillusioneerd door het Christendom en zonder kompas de weg kwijt.’

 

 

‘En niet wetende wie of wat te adoreren zullen zij het ware Licht gaan zien middels de universele manifestatie van de doctrine van Lucifer.
Deze manifestatie volgt op de vernietiging van het Christendom en het Atheïsme, beiden worden verslagen en tegelijkertijd geëxtermineerd.’

Groetjes, Appie Pike

 

 

 

 

 

David Rockefeller jr. zei in 1994:

“Wij staan op het punt over te gaan tot ‘global transformation‘.
Wij hebben slechts één grote crisis nodig en de massa zal de NWO accepteren.”

 

 

Mensen denken niet verder dan het woordje ‘Illumunati‘. Wie de Illuminati precies zijn en welke gezichten daarbij horen, welke groep oververtegenwoordigd is en wat de connecties onderling zijn, daar durft men niet eens aan te denken!

 

 

Dit verschijnsel wordt wellicht door hersenspoeling (dus o.a. angst om op een paar tenen te trappen) veroorzaakt, maar erger nog ontstaat het uit pure desinteresse en laksheid.

Het maken van heldere observaties leidt al gauw tot het eeuwenoude stempel: anti-semiet!

 

 

De Free Masons hebben ondermeer de regering, de politiek en de media in hun zak, door deze drie puzzelstukjes verkeren wij, de mensen, in een permanente staat van Ontkenning.

 

 

Men kijkt niet verder dan hun neus lang is, terwijl de antwoorden toch écht vóór onze neus liggen!!

 

 

Rabbijn Isaac Mayer Wise zei in 1855:

Free Masonry is een Joods bolwerk. Waarvan de geschiedenis, de graden, de inrichting, de wachtwoorden en de uitleg Joods zijn van begin tot eind.

The New York Tribune, 28 oktober 1927.

 

Rabbijn Isaac Mayer Wise

 

Er zijn twee belangrijke hoofdrabbijnen in Israël.

De Rabbijn van de Askenazische Joden en de Rabbijn van de Sephardische Joden.

De Askhenazi Joden zijn veelal uit Duitsland en Oost-Europa naar Israël gekomen. De Sephardische Joden uit Spanje en Portugal. Deze twee groepen boteren niet goed met elkaar.

Voornamelijk de Askenazi Joden belanden overal op hoge posten.

 

Neturei Karta (Hebreeuws: נטורי קרתא , Wachters van de Stad), voluit Neturei Karta International – Jews united against Zionism, is een charedisch-joodse organisatie (ook wel aangeduid als ultraorthodox-joods) die bekendstaat om hun vreedzame strijd tegen Zionisme.

De stichting van Israël wordt beschouwd als ongehoorzaamheid aan God: alleen de Messias, en dus niet een groep Zionisten, zou de Joodse staat mogen herstellen. Vinden deze ultra-orthodoxe Joden.

In de ogen van de Ultra-Orthodoxe Joden vormen de activiteiten van de Zionisten ook een regelrechte provocatie naar de Arabieren, waarvan onschuldige Joden het slachtoffer zouden (kunnen) worden.

 

 

Neturei Karta keuren het toewerken naar een Joodse staat door de Zionisten af. Volgens hen moeten joden loyale onderdanen zijn van de gezagsdragers van de volkeren onder wie zij wonen.

Zij staan met hun standpunten recht tegenover Theodor Herzl.

 

 

Op 18 juli 1949 zonden hun rabbijnen Amran Blau en Aharon Katzenellenboge  een memorandum naar Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarin zij deze dringend vroegen om ‘bescherming tegen en redding van de heerschappij van de zionisten op die manieren die goed zijn in uw ogen.’

Neturei Karta is op grond van hun geloof er van overtuigd, dat er geen duurzame vrede mogelijk is zolang de staat Israël bestaat; zij steunen een Palestijnse Staat.

In oktober 2005 verklaarden zij, dat de toenmalige president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, alleen tegen de politieke ideologie van zionisme was, maar niet tegen het judaïsme of de joden, al dan niet in Palestina.

De verschillende facties van Neturei Karta publiceren enkele weekbladen met Torah-literatuur, bijna altijd gericht op de strijd tegen het Zionisme. Gedurende lange tijd gaven ze ook persberichten uit.

 

https://www.britannica.com/place/Israel/People

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot Ziens bij Deel 6!!

 

 

Deel 1: Barbara Spectr

Oy, THEY!!!! Wij willen namen!! UPDATE

Deel 2: Richard Kalergi

KALERGI: Everybody’s Bastard’s Plan

Deel 3: Holodomor

HOLODOMOR: de ongekende genocide door Marxisten

Deel 4: Moordkwartet Roosevelt

Moordkwartet – Hooton, Kaufman, Morgenthau, Nizer: Duitser moet kaputt

 


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
26 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
26
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x