CommonSenseTV Get real!

Steun het échte nieuws!

Onze Facebook, Twitter en Telegram

Mailwisseling Drs. C. van Rijn (Verzekeringsarts) en het RIVM

Vanaf april heb ik getracht een redelijk gesprek te kunnen voeren met het RIVM. Zie hieronder het resultaat.

Email naar RIVM op 2 april 2020

Onderwerp: Model corona

Geachte mijnheer, mevrouw,
Ik mis op de website en in de media inschattingen van de -IFR, wordt hier onderzoek naar gedaan? Waar blijven de steekproeven!!
Verder mis ik:
a) Inschatting verloren levensjaren zonder lockdown (een range volstaat)
b )Inschatting verloren levensjaren met lockdown
c) Inschatting verloren levensjaren ten gevolge van lockdown (roken, armoede, obesitas, suïcide)

-Kosten per gewonnen levensjaar= Totale kosten recessie/a -(b+c)
De wet van Hippocrates geeft aan: gij zult in eerste instantie niet schaden. De lockdown gaat m.i leiden tot veel gezondheidsschade.
MvG
C. van Rijn, arts

***

Email naar RIVM 14 april 2020

Onderwerp: IFR – Di 14-4-2020 11:33

Geachte mijnheer, mevrouw,
Waar blijft in hemelsnaam de inschatting van de IFR. Wereldwijd wordt alleen over de CFR gesproken, waarom?
Les 1 bij een pandemie: probeer de IFR in te schatten. Wij zijn 5 maanden verder en tasten nog in het duister over de IFR, waarom????
MvG
drs C. van Rijn, arts

***

Email naar RIVM 19 april 2020

Onderwerp: Lockdown opheffen

Geachte mijnheer, mevrouw van het RIVM,

Ik ben de auteur van onderstaand artikel. Daarin kom ik met, weliswaar berekeningen op de onderkant van een sigarendoos, tot de conclusie dat een lockdown niet verstandig is.
Inmiddels is de IFR bekend dankzij het onderzoek bij sanquin, ook de gemiddelde leeftijd en levensverwachting van de coronarisicogevallen is bekend. Er werken genoeg epidemiologen bij het RIVM die tot dezelfde conclusie gekomen zullen zijn: de lockdown gaat meer levens kosten dan het gaat opleveren zolang er geen uitzicht is op een vaccin op korte termijn.
Ik besef heel goed dat er een dilemma speelt zoals in het klassieke filosofische tramdilemma. Dit dilemma gaat als volgt:

De bestuurder van een op hol geslagen tram komt bij een splitsing en kan alleen van een spoor naar een ander spoor sturen; vijf man werken ver weg op een spoor en één man vlakbij op het andere; iedereen op het spoor waar hij op gaat zal doodgaan. Degene aan wie dit probleem wordt voorgelegd moet dan overwegen of hij of zij vijf mensen in de verte wil redden door van spoor te wisselen en daarmee die ene persoon op te offeren.

Het RIVM heeft nu ook de keuze om de staat te adviseren tussen 1 man redden die zichtbaar en nabij is of 5 mensen te redden die ver weg en onzichtbaar zijn. In deze vergelijking is de ene man een kwetsbare oudere en de 5 mensen zijn de werkelozen in de toekomst.
Urgenda deed aanspraak op op art. 2 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens om het klimaat te redden. Ik doe bij deze ook een beroep op deze artikelen om de levens van de werkelozen in de toekomst te redden.
Een beetje theatraal misschien maar iemand moet voor hun opkomen.

Als u nu, d.d. 19-04, genoeg data en argumenten heeft is er geen excuus voor uitstel van het opheffen. Zeker niet als u straks met bepaalde argumenten de lockdown gaat opheffen, de argumenten die u nu al tot uw beshikking heeft. Een beetje gezichtsverlies vanwege een grote resolute ommezwaai tav de lockdown is minder erg dan het grote gezichtsverlies wat de parlementaire enquete in de toekomst zou kunnen opleveren. Rutte geeft er vast wel weer een mooie eloquente draai aan.
C. van Rijn
https://gefira.org/en/2020/04/17/what-is-a-lifes-worth/

***

Email naar RIVM 21 april 2020

Onderwerp: Lockdown opheffen

Geachte meneer, mevrouw,
In onderstaand artikel wordt aangetoond dat de meerwaarde van een lockdown op de besmettingsgraad de R waarde nagenoeg nihil is.
De bewezen effectiviteit van een lockdown was bij aanvang al twijfelachtig. Gaarne daarom voldoende bewijs voor het nut van voortzetting indien er geen spoedige opheffing zal plaatsvinden. (Een oppervlakkige correlatie zegt niets over de causaliteit) Ik verwacht vroeg of laat een dichtgetimmerd epidemiologische verhandeling om de overwegingen te onderbouwen.
https://groene-rekenkamer.nl/11692/het-duurste-feestje-ter-wereld/
MvG
drs. C. van Rijn

***

Email naar RIVM 23 april 2020

Onderwerp: Tuchtzaak

Geachte mijnheer, mevrouw,

Ik heb er wakker van gelegen maar voor mij genoodzaakt een tuchtzaak te beginnen tegen de betrokken artsen rondom regering en RIVM.
Gezien de aanvankelijke paniek en onduidelijkheid sta ik volledig achter het tot nu toe genomen beleid. Echter ben ik nu van mening dat de eed van Hippocrates wordt overschreden; primum non nocere, gij zult niet schaden. Langzaam maar zeker wordt namelijk duidelijk dat de lockdown wellicht meer schade toebrengt dan het oplevert.
Mocht er voldoende twijfel zijn dat meer levensjaren verloren gaan (QALY) dan er gewonnen worden dient de lockdown mijns inziens per acuut gestopt te worden.

Langzaam maar zeker trekt de mist op omtrent de cijfers en de dodelijkheid van het virus. Wereldwijd wordt middels steekproeven uiteindelijk de IFR duidelijk. (ik besef dat er nog onduidelijkheid is over de details omtrent noemer en de deler).
Verder wordt ook wereldwijd de besmettelijkheid duidelijk. Hieruit blijkt dat de meerwaarde van de lockdown mogelijk beperkt is op de R-waarde.

Verder wordt langzaam maar zeker bekend wat de meerwaarde is van een opname op de IC, percentages die het overleven en de te verwachten winst op de QALY. Dit in vergelijking met het naar huis sturen van patiënten met een fles zuurstof en medicatie.
Verder vind ik dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de negatieve bijeffecten op de levensverwachting van patiënten die nu op de wachtlijst staan, en de mensen die in de toekomst in armoede en schuldsanering belanden. Er wordt alleen gesproken over de economie, zelden over de gezondheidseffecten van een slechte economie. Het verlies aan QALY door de lockdown zie ik nooit terug, niet in de media niet bij het RIVM.

Indien de som (gewonnen QALY- verloren QALY door complicaties van de lockdown) aannemelijk negatief is dient de behandeling per acuut stopgezet te worden en omgezet te worden in het Zweedse model. Een voorbeeldsom ziet u in de bijlage, u kunt zelf de getallen finetunen.
Daarom zal ik per 29 april overwegen een klacht indienen tegen de artsen indien a) de meerwaarde van de lockdown onvoldoende aannemelijk is gemaakt en b) zij de lockdown voor sport, horeca en Retail niet hebben geadviseerd op te heffen en om te zetten naar het Zweedse model.
MvG, C van Rijn

Email naar RIVM 28 april 2020

Re: tuchtzaak Meldingnummer: M2004 9571
Geachte meneer, mevrouw,
u kunt professor van Dissel melden dat er een klaagschrift is gegaan naar de tuchtcommissie in Den Haag.
Hij mag zich daar verantwoorden. Hij zal een afschrift van de onderbouwing van mijn klacht wellicht binnenkort ontvangen.
Met vriendelijke groet,

C. van Rijn.

Bijlage: klaagschrift_2019 (1).odt

***

Antwoord RIVM 1 mei 2020

Van: noreply@rivm.nl <noreply@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 09:00
Aan:
Onderwerp: Re: tuchtzaak Meldingnummer: M2004 9571

Geachte drs. van Rijn,

Dank voor uw e-mailbericht. Met betrekking tot de punten die u aanhaalt in uw e-mail is het RIVM niet de dienst die dergelijke beslissingen neemt.
U geeft aan dat a) de meerwaarde van de lockdown onvoldoende is en b) verzoekt de lockdown op te heffen en om te zetten naar het Zweedse model.
Deze zaken zijn verantwoordelijkheden van het kabinet en de Tweede kamer, waarover u desgewenst de volksvertegenwoordiging voor kunt benaderen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

RIVM Informatiepunt,
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

***

Email naar RIVM woensdag 6 mei 2020

Onderwerp: Transmissie covid 19

Geachte mijnheer, mevrouw,
https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/%24FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf
Hieruit bleek:
The secondary infection risk for study participants living in the same household increased from 15.5% to 43.6%, to 35.5% and to 18.3% for households with two, three or four people respectively (p<0.001)
Als ik deze informatie combineer met de informatie van een superspreadevent waar in 2uur tijd 45 van de 121 aanwezigen besmet raakte.
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-29/coronavirus-choir-outbreak

En in combineer het met het feit dat buitenshuis nauwelijks besmettingen optreden.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1

Luchtvochtigheid speelt waarschijnlijk ook een rol.
https://www.maurice.nl/2020/04/14/zo-gaat-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus-vooral/

Kom ik tot de volgende hypothese:
Covid 19 transmissie gaat voornamelijk via de lucht.
Er is een minimum hoeveelheid partikels of luchtconcentratie nodig.
Een besmet persoon is wellicht maar een beperkte tijd in staat deze hoeveelheid partikels in de lucht te brengen.
Zingen en schreeuwen is een extra risicofactor.
Ventilatie en luchtvochtigheid spelen een grote rol.
Afstand speelt geen rol

Advies: in treinen en openbare gebouwen 1.5 meter afstand regel opheffen: ramen open zetten, indien mogelijk luchtvochtigheid controleren. Spreken in trein alleen met masker.

(lockdown opheffen en berusten is ook een optie: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078717v1).
MvG
C. van Rijn

***

Email naar RIVM aan Liselotte Asten 7 mei 2020

Onderwerp: Data mortaliteit

Geachte mevrouw van Liselotte Asten,

Ik zou graag een onderzoekje willen doen.
kunt u mij misschien wat gedetailleerder data zenden van de aantallen en leeftijden bij overlijden van 2018-2019 en ook van huidige seizoen 2020?
ik zou graag de verloren QALY berekenen van de CORONA en deze vergelijken met de verloren QALY van de influenza van 2018-2019.
Ik zou u zeer dankbaar zijn.

MvG

C. van Rijn, verzekeringsarts.

P.S. indien u dit zelf reeds in de planning hebt zou ik graag op de hoogte blijven, ik ben erg benieuwd.

***

Op dat ene antwoord na kreeg ik alleen het standaardbericht terug van de RIVM:

Beste meneer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht. Op dit moment ontvangen we heel veel vragen over het nieuwe coronavirus. Het lukt ons helaas niet meer om alle vragen persoonlijk te beantwoorden.
Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen
 op de website van RIVM.

Hier een voorbeeld van de onkunde van het RIVM wanneer je vragen hebt en je belt de hulplijn op die door het RIVM zélf is opgesteld.
Het geeft zo duidelijk weer dat ze de burgers onderschatten en echt denken dat heel Nederland uit schapen bestaat.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MydutMaRvgs[/embedyt]
Geef ze eens een belletje! Het is in ieder geval gratis! En zoals u hoort en heeft gelezen, aan professionaliteit geen gebrek bij het RIVM. De hoeders van onze gezondheid.

Deel en like zoveel mogelijk! Zo doorbreken we samen de censuur!

4.6 27 Stemmen
Artikelbeoordeling

Kom naar ons Telegram-kanaal

Volg ons op Twitter en Facebook

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Terug naar boven