Debat de TweedeKamer

Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit - Algemeen overleg voorgezeten door Helma Lodders in de Troelstrazaal

Stikstofproblematiek

De meest voorkomende vorm van commissieoverleg. Een algemeen overleg is een reguliere vergadering van een commissie met ministers of staatssecretarissen. In een AO komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde. In een AO stellen Kamerleden vragen aan de bewindspersoon, die daar vervolgens op antwoordt. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een VAO (Verslag Algemeen Overleg) op de agenda staan.

Sprekers

Debat de TweedeKamer

Internationaal - Plenair debat voorgezeten door Khadija Arib in de Plenaire zaal

Buitengewone Europese top van 20 februari 2020

Op verzoek van mevrouw Maeijer van de fractie van de PVV debatteert de Kamer met minister-president Rutte over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020.

Sprekers

Kabinetsleden

Sprekers