Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Klokkenluider bejaardenhuis: De vreselijke dood na de vaccinatie onder dwang

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

8 van de 31 senioren die leden aan dementie overleden door vaccin

Testen van levensgevaarlijke vaccins op ouderen in naam van de overheid. Met dwang, indien nodig geacht. Je kunt het je bijna niet voorstellen.

Na het lezen van al dit onrecht zou je je slapende medemens die jou uitmaakt voor “complotdenker” het liefst even figuurlijk de nek omdraaien.

Voor het eerst is er een ooggetuigenverslag uit een Berlijns bejaardentehuis over de gevolgen van de vaccinatie. 

Het is afkomstig van het AGAPLESION Bethanien Havelgarten bejaardentehuis in Berlijn-Spandau.

Binnen vier weken na de eerste vaccinatie met het BioNTech / Pfizer-vaccinproduct Comirnaty stierven daar 8 van de 31 senioren die aan dementie leden maar in goede lichamelijke conditie waren voor hun leeftijd.

De eerste dood vond plaats na zes dagen, vijf andere senioren stierven ongeveer 14 dagen na de vaccinatie. De eerste symptomen van de ziekte verschenen kort na de vaccinatie.

Volgens de informatie die tot nu toe beschikbaar is op 2020news.de, was de absoluut noodzakelijke adequate voorlichting over de risico’s van dit vaccin onvoldoende – onder andere Viviane Fischer, advocaat en Dr. Reiner Füllmich van de Corona-commissie sprak in een video-interview met de klokkenluider over de details van de vaccinatie, de symptomen die optraden en de verschillende aard van overlijden in relatie tot de vaccinatie. De video is te zien onder dit artikel.

Op 3 januari 2021 waren 31 bewoners van de dementieafdeling “begane grond / beschermde zone” ingeënt bij Comirnaty. De nabestaanden van nog eens drie senioren hadden bezwaar gemaakt tegen de vaccinatie, twee bewoners zaten in terminale zorg, waardoor vaccinatie niet nodig was.

De bewoners van deze afdeling zijn zeer actieve, “defensieve” dementerenden die lichamelijk in goede conditie zijn. U kunt zich de hele dag zonder beperking op de afdeling verplaatsen. De dag voor de vaccinatie waren de 31 gevaccineerde mensen allemaal gezond. Een paar dagen eerder was volgens het klokkenluidersrapport allemaal negatief getest op Corona.

De eerste vaccinatie bij de Comirnaty op 3 januari 2021 vond volgens de klokkenluider zo plaats dat alle bewoners verzameld waren in de lounge op de begane grond. Een vaccinatieteam bestaande uit een oudere vaccinatiedokter, drie assistenten en twee Bundeswehr-soldaten in Flecktarn-uniform voerde de vaccinaties uit. De thuiswerkers en de huisarts ondersteunden het proces. De rol van de Bundeswehr-soldaten die nooit van bij het vaccineren zijn weggegaan, is niet definitief opgehelderd.

Dr. Reiner Füllmich

Wat de klokkenluider echter kon vaststellen, was dat de aanwezigheid van de geüniformeerde militairen de senioren enorm intimideerde. De groep, die normaal gesproken een “sterk defensief gedrag” vertoont bij onbekende behandelingen, was nauwelijks herkenbaar omdat ze zo overwegend “vroom” was dat ze de vaccinatie bij Comirnaty hebben doorstaan. De klokkenluider vermoedt dat dit ook te maken kan hebben met het feit dat de zeer oude ouderen die nog getuige waren van de oorlog de rol van soldaten niet goed konden inschatten en mogelijk werden herinnerd aan traumatische oorlogsomstandigheden.

 

Vaccinatie onder dwang

“Tijdens de eerste vaccinatie werd een weigerende oudere vrouw vastgehouden door een verpleegster onder toeziend oog van de Bundeswehr-soldaten,” meldt de ooggetuige. Er was geen rechterlijke uitspraak voor deze dwang. In het algemeen is het zo dat ieder individueel geval een rechterlijke beoordeling vereist.

Volgens de klokkenluider werd de tweede vaccinatiedosis zonder waarschuwing gegeven waar de te vaccineren persoon werd gevonden. Een oude dame die nietsvermoedend in bed lag en begon te vechten tegen de tweede dosis, werd bijvoorbeeld door twee verpleegsters vastgehouden om haar verzet te overwinnen – wederom zonder noodzakelijk gerechtelijk bevel.

Volgens de klokkenluider wordt schrapen voor de PCR-test, waar sommige senioren zich tegen probeerden te verzetten, regelmatig met fysieke kracht tegen ouderen die zich tegen ongewenste verwijdering verzetten.

Volgens de informatie van de klokkenluider zijn de mantelzorgers en nabestaanden geïnformeerd over de vaccinatie – de senioren kunnen vanwege hun dementiebeperking geen effectieve vaccinatietoestemming geven – op basis van verouderde informatiebladen van het RKI / Groene Punt.

Daarin in het bijzonder de informatie die vereist is in overeenstemming met  Verordening (EG) nr. 507/2006  betreffende de EU-goedkeuring (voorwaardelijke handelsvergunning) verleend aan de vaccincommissie en over de belangrijke redenen voor de voorwaardelijke goedkeuring (in het bijzonder de mening van de vergunningverlenende autoriteit EMA met betrekking tot verschillende aspecten van de gegevenssituatie die moeten worden verbeterd, bijvoorbeeld met betrekking tot de interactie van Comirnaty met andere geneesmiddelen).

Directe symptomen na vaccinatie

Al op de dag van de vaccinatie begonnen vier van de gevaccineerde senioren ongebruikelijke symptomen te vertonen. Op de avond van die dag waren ze uitgeput en extreem moe, soms vielen ze tijdens het avondeten aan tafel in slaap. In het bloed werd een scherpe daling van de zuurstofverzadiging geconstateerd.

In het verdere verloop zette de loodzware vermoeidheid zich voort, de zuurstofverzadiging in het bloed bleef onvoldoende, soms naar adem snakken trad op en er was koorts, oedeem, huiduitslag, een geelgrijze verkleuring van de huid en de (kenmerkende) spiertrillingen op de bovenlichaam en armen.

De senioren vertoonden ook een verandering in persoonlijkheid, reageerden soms niet en weigerden te eten en te drinken. Een gevaccineerde oudere vrouw die voorheen ‘fit’ was voor haar leeftijd en niet aan een eerdere ernstige ziekte leed, stierf op 9 januari 2021, slechts zes dagen na de vaccinatie.

De dood van de gevaccineerde senioren vond plaats op 15 januari, 16 januari, 19 januari (2 doden), 20 januari, 2 februari en 8 februari 2021. De meest recent overleden senior was een voormalige operazangeres die optrad en op haar piano heeft gespeeld op de dag voor de vaccinatie. De klokkenluider meldt over de gezondheidstoestand dat de oude man regelmatig jogde, danste, muziek maakte en verder zeer dynamisch en actief was.

AGAPLESION Bethanien Havelgarten bejaardentehuis in Berlijn-Spandau

Van de senioren die voor de vaccinatie negatief testten, lieten er een aantal plotseling een positief testresultaat zien na de vaccinatie.

Geen van deze senioren vertoonde echter een van de bekende COVID-19-symptomen, d.w.z. symptomen van verkoudheid zoals hoesten, loopneus, verlies van geur en smaak, enz.

Op 24 januari 2021 werd de tweede dosis Comirnaty toegediend aan 21 senioren. Na deze vaccinatie vertonen volgens de klokkenluider elf senioren aanhoudende extreme vermoeidheid, soms hijgend, soms oedeem, huiduitslag en de geelachtig grijsachtige huidverkleuring.

Op 10 februari 2021 is de bejaarde die de tweede dosis Comirnaty heeft gekregen overleden, maar een deel van de bejaarden in deze groep gaat voortdurend achteruit.

De klokkenluider beschrijft op indrukwekkende wijze de verschillende aard van het stervensproces van de gevaccineerden. Gewoonlijk zouden de stervenden op een gegeven moment hun aanstaande dood accepteren en – misschien nadat ze voor de laatste keer een geliefde hadden gezien – in vrede gaan.

De dood zoals na de vaccinatie was anders. Het was “onmenselijk”. De oude mensen ademden zwaar, beefden hevig, waren innerlijk alsof ze wegstapten. Het leek hem een ​​eenzame, zinloze strijd tegen de dood, alsof  “de mensen wisten dat hun tijd nog niet was gekomen en daarom niet konden laten gaan”.

Strafrechtelijke klacht

Het bejaardenhuis AGAPLESION Bethanien Havelgarten werd door advocaat Viviane Fischer namens en op gezag van twee journalisten die het onderwerp onderzochten, gevraagd om commentaar te geven op de gebeurtenissen op 3 februari 2021, maar heeft niet gereageerd tot op deze dag.

Advocaat Viviane Fischer diende op 3 februari 2021 om 12:04 uur een strafrechtelijke klacht in bij de openbare aanklager, en bij de politie en bij prof.Klaus Cichutek , het hoofd van het Paul Ehrlich Instituut verantwoordelijk voor het registreren van bijwerkingen van vaccinaties , en de Berlijnse senator for Health, Dilek Kalayci , geïnformeerd over de gebeurtenissen.

Ook de gezondheidsafdeling werd geïnformeerd, evenals de afdeling van de Senaatsbestuur die verantwoordelijk was voor de zorg.

[the_ad id=”40491″]

Advocaat Fischer vroeg de officier van justitie om het lijk van de laatst overleden oude heer veilig te stellen en wees op de gevreesde dood van het toen opkomende achtste slachtoffer dat inmiddels aan zijn ziekte is overleden.

Naar aanleiding van een telefonische enquête op 8 februari 2021 was het proces niet terug te vinden in de griffie van het Openbaar Ministerie. Zo’n opname, zo werd aangekondigd, kon in Corona-tijden wel zes weken duren.

Advocaat Fischer heeft daarom op 8 februari 2021 ook aangifte gedaan via het internetstation van de politie.

Op de avond van 9 februari 2021 stelde de politie een personderzoek in met het oog op ingeleide onderzoeken, inbeslagname van de lichamen en mogelijke soortgelijke incidenten uit het verleden die door de autoriteiten werden onderzocht, die advocaat Fischer op zijn beurt namens de twee journalisten deed. 8 februari 2021 antwoordde als volgt:

“Tot dusver heeft de Berlijnse politie geen onderzoek ingesteld in verband met de sterfgevallen die u heeft beschreven. Dit soort onderzoeken wordt altijd gestart als een arts bij de afgifte van de overlijdensakte een niet-natuurlijke doodsoorzaak vaststelt. De Berlijnse politie is ook niet op de hoogte van de twee doden die u noemde.”

“In dit opzicht is er geen onderzoek gedaan of is het lichaam van de overledene veiliggesteld. De strafrechtelijke vervolging die u heeft ingediend, is ingediend bij de Berlijnse politie en wordt momenteel onderzocht door een gespecialiseerde commissaris van de strafrechtelijke politie of de Berlijnse officier van justitie. Informatie hierover is verkrijgbaar bij het parket van Berlijn.”

[the_ad id=”42813″]

 

Het opsporingsgedrag van de politie, dat momenteel niet erg betrokken is, is in strijd met het legaliteitsbeginsel en de strafrechtelijke vervolging voor misdrijven waaraan politie en officier van justitie zijn onderworpen.”, aldus advocaat Füllmich. Een overtreding hiervan zou de beschuldiging van obstructie van straf op kantoor kunnen rechtvaardigen volgens § 258 a StGB.

Artikel 160 (I) zin van het Wetboek van Strafvordering bepaalt: “Zodra het parket kennis krijgt van de verdenking van een strafbaar feit door middel van een rapport of op een andere manier, moet het de feiten van de zaak onderzoeken om om te beslissen of de openbare aanklacht moet worden ingediend.” Sectie 160 (I) zin 1 van het Wetboek van Strafvordering is van toepassing:

“De autoriteiten en agenten van de politiedienst moeten strafbare feiten onderzoeken en alle bevelen opnemen die uitstel van om te voorkomen dat de zaak wordt verduisterd.”

Het zou dus in strijd zijn met de huidige wet dat de politie alleen mag optreden als de huisarts of spoedarts die de overlijdensakte invult, zelfs de vaccinateur zelf, een onnatuurlijke doodsoorzaak bevestigt. Het is nu al de vraag of een externe arts, die bij twijfel de geschiedenis van de patiënt niet tot in detail kan kennen, überhaupt in staat is om de situatie en het sterftecijfer correct in te schatten.

Volgens de hier beschreven omstandigheden stelt advocaat Dr. Fuellmich, ongetwijfeld het grote aanvankelijke vermoeden dat de buitengewone frequentie van sterfgevallen – op de afdeling sterven meestal maar één of twee senioren per maand – niet aan natuurlijke oorzaken te wijten was.

Bij de elf senioren bij wie de gezondheid na de tweede dosis Comirnaty is verslechterd, dreigt ook achterstand.

De politie, de gezondheidsautoriteiten en de administratie van de Senaat staan ​​garant voor de veiligheid van de bevolking. Als de personen die zijn aangesteld om gevaar af te wenden zich niet aan deze verplichting houden, kunnen de betrokken personen strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor actieve hulp of medeplichtigheid door in functie niet lichamelijk letsel toe te brengen (met mogelijk de dood tot gevolg), aldus advocaat Fischer. Indien nodig moet ook de nalatige betrokkenheid worden onderzocht.

De politie is daarom verplicht om direct professioneel onderzoek in te stellen, ook ter bescherming van mogelijke toekomstige slachtoffers. Autopsie is verplicht. Een intrekking op een mogelijke theoretische beoordeling door politiedeskundigen, zoals aangegeven aan de advocaat Fischer door de verantwoordelijke afdeling LKA 115 (misdaden tegen mensen), kon niet worden geaccepteerd.

Voor de vraag welke symptomen zich voordoen na een vaccinatie en mogelijk tot de dood zouden kunnen leiden, is momenteel helemaal geen expertise aanwezig, al was het maar omdat er momenteel geen betrouwbare studieresultaten zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot het risico van het vaccin voor ouderen en, in het bijzonder waren er geen interactiestudies met andere geneesmiddelen.

Sterfgevallen Noorwegen

Na sterfgevallen in Noorwegen na de coronavaccinatie komt vaccinatie van zeer oude, kwetsbare mensen steeds vaker voor Expertise ontbreekt momenteel, al was het maar omdat er op dit moment geen betrouwbare onderzoeksresultaten zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van het risico voor ouderen door het vaccin, en met name geen interactiestudies met andere geneesmiddelen.

Na sterfgevallen in Noorwegen na de coronavaccinatie komt vaccinatie van zeer oude, kwetsbare mensen steeds vaker voor Expertise ontbreekt momenteel, al was het maar omdat er op dit moment geen betrouwbare onderzoeksresultaten zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van het risico voor ouderen door het vaccin, en met name geen interactiestudies met andere geneesmiddelen.

Na sterfgevallen in Noorwegen na de coronavaccinatie komt vaccinatie van zeer oude, kwetsbare mensen steeds vaker voor Niet langer aanbevolen in Noorwegen.

[the_ad id=”36617″]

Vanwege de legendarische causale verbanden tussen vaccinatie en de opeenstapeling van sterfgevallen, vooral onder ouderen, zijn overheidsmaatregelen dringend nodig om de gezondheid en het leven van alle mensen die klaar zijn om te worden gevaccineerd en degenen die al een dosis Comirnaty hebben gekregen, te beschermen. Dit kan de opschorting inhouden van het gebruik van dit vaccin voor de duur van een volledig en transparant onderzoek naar de rol die het heeft gespeeld bij de dood van ouderen wier lot het onderwerp is van dit artikel.

Deze overheidsmaatregelen zijn met name bedoeld voor diegenen die vaccinatiecentra willen bezoeken, bewoners zijn van bejaarden- of verpleeghuizen of werkzaam zijn in de gezondheidszorg met contact met patiënten.

Comirnaty

De Comirnaty lijkt niet zo zeker te zijn als men zou denken, gezien de vaccinatiecampagne van de regering en de vele publieke verklaringen van politici en experts die de lockdown-koers van de regering steunen.

Comirnaty is een zogenaamd mRNA-vaccin (mRNA = messenger ribonucleïnezuur). Het mRNA bevat de “blauwdruk” voor een eiwit op het oppervlak van SARS-CoV-2. Door de vaccinatie bereikt deze blauwdruk via minuscule vetdeeltjes (vette nanobodies) de lichaamscellen van de gevaccineerde persoon.

Deze zouden dan een eiwit moeten produceren dat op het oppervlak van het virus te vinden is. Dit is op zijn beurt bedoeld om het immuunsysteem te laten reageren, wat bedoeld is om ervoor te zorgen dat een geschikte immuunrespons kan optreden in het geval van een latere infectie met SARS-CoV-2.

Vanwege de ongewoon korte duur van de klinische proeven op mensen, is het vanuit het standpunt van 2020news.de duidelijk dat niet alle mogelijke negatieve effecten van dit vaccin kunnen worden onderzocht. Vanuit het standpunt van deskundigen bestaat er ook een bijzonder risico op de vorming van infectiebevorderende antilichamen (antilichaamafhankelijke versterking, ADE).

Dit is de naam van antistoffen die zich aan het oppervlak van virussen binden, maar deze niet neutraliseren, maar leiden tot een betere opname van het virus in een cel en zo de verspreiding en reproductie van het virus bevorderen. Infectiebevorderende antilichamen bevorderen de immuunpathogenese en vormen al lang een bekend potentieel gevaar van bepaalde vaccins.

Het optreden van dit risico is goed gedocumenteerd voor eerdere, mislukte pogingen om vaccins tegen coronavirussen (zoals SARS-CoV) te ontwikkelen. In sommige preklinische dierproeven werden de dieren ernstig ziek of stierven ze zelfs nadat ze in aanraking waren gekomen met het wilde virus door het verschijnen van antilichamen die de infectie versterken.

[the_ad id=”40511″]

Deskundigen vrezen ook dat het optreden van auto-immuunziekten en aantasting of bedreiging van de vruchtbaarheid, zwangerschap, ongeboren leven, borstvoeding met moedermelk en kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap is gevaccineerd, niet kan worden uitgesloten – vooral omdat de kans dat deze negatieve gevolgen optreden als gevolg van de opzet van de klinische proeven bij mensen, die BioNTech / Pfizer uitvoerde voorafgaand aan de voorwaardelijke goedkeuring door Comirnaty, kon niet of onvoldoende onderzocht worden.

Naar de mening van het Paul Ehrlich Instituut zijn de polyethyleenglycol (PEG) -bevattende lipidenanodeeltjes die daarin zitten ook mogelijke triggers van ernstige reacties die zijn waargenomen in verband met de vaccinatie met Comirnaty. Dit is ook verontrustend omdat talrijke preklinische onderzoeken hebben aangetoond dat PEG-liposomen geschikt zijn om stoffen door de bloed-hersenbarrière te transporteren.

In dierstudies zijn bepaalde liposomen ook in verband gebracht met de dood van specifieke cellen in de lever en longen. Meer details zijn te vinden in de opname van vergadering nr. 37 van de Coronacommissie (vanaf 03:55:00 in de ).

Volgens het EMA-dashboard zijn er op 12 februari 2021 al 54.828 ongewenste vaccinreacties gemeld. Op 31 januari 2021 waren dat er 26.849 .

Vanwege de vele zorgen over de vaccinatie is er al een intrekkingsverzoek ingediend tegen goedkeuring door de EMA. Volgens advocaat Fischer, advocaat Dr. Renate Holzeisen, voor cliënten die in Italië wonen, dient tijdig een klacht in tegen deze machtiging samen met een spoedprocedure bij het Europese Hof van Justitie (EHvJ).

Een dergelijke rechtszaak en een dergelijke aanvraag zijn mogelijk binnen een termijn van twee maanden na de verleende voorwaardelijke goedkeuring door Cominarty. Deze procedure zou nu ook vergezeld gaan van een internationaal netwerk van advocaten en wetenschappers, waartoe ook de leden van de Coronacommissie behoorden.

De uitspraak in het hoofdgeding en de beslissing in de spoedprocedure zullen gevolgen hebben in alle EU-lidstaten waarvoor de voorwaardelijke goedkeuring van de Comirnaty van kracht wordt.

Op 12 februari 2021 kondigde officier van justitie Viviane Fischer schriftelijk aan: “Uw strafrechtelijke klacht is hier al bekend, maar nog niet opgenomen in ons systeem, dus ik kan u op dit moment geen verdere informatie verstrekken. In het kader van de toelaatbare onderzoeken zal alles wat nodig is echter met de nodige versnelling worden aangespoord.”

Het gesprek met de klokkenluider:

Dit artikel is vertaald door CommonSenseTV.

Bron 2020news:
https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
30 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
30
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x