Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Je kunt niet alles weten…

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Als ik minister van volksgezondheid zou zijn en mijn werkzaamheden verbonden aan die functie correct zou willen uitvoeren, dan zou ik me niet slechts beroepen op een handjevol broodetende (belanghebbende) profeten om mijn beleid uit te stippelen.

 

Als u op zoek bent naar het juiste schoonmaakmiddel om uw terrastegels te reinigen, als u op zoek bent naar een goed advies in een juridische kwestie, als u op zoek bent naar een goed advies inzake een medische kwestie, of op zoek naar wat voor advies dan ook……

En u raadpleegt steeds 3 experts, dan zult u voor elk van deze kwesties wellicht al 5, vaak zelfs, tegenstrijdige oplossingen hebben aangehoord.

Misschien heeft wel niemand de gehele waarheid in pacht. Wellicht bestaat de waarheid bij ingewikkelde kwesties uit een afweging van voors en tegens, niet alleen betreffende opinies en onderzoeken, maar ook betreffende de gevolgen en resultaten. Dat kun je alleen maar doen na grondig geïnformeerd te zijn van langs diverse kanten en rekening houdend met alle aspecten van het probleem, alle aspecten van het beleid, alle aspecten van maatregelen, alle aspecten van de mogelijke oplossingen en met een hele grote dosis gezond verstand.

Van dit soort overwegingen is helemaal niets gebleken bij de machthebbers, (ministers)presidenten, ministers van volksgezondheid over vrijwel de gehele wereld.

Al 15 maanden zitten ze vast in hun eigen narratief.

Eén woord, één beleid, één set aan maatregelen, één oplossing, één toekomstbeeld. Dat is de enige weg.

 

Het zijn niet hier en daar enkele verdwaalde dwazen op CommonSenseTV of bij Viruswaarheid die verkondigen dat één woord, één beleid, één set maatregelen niet leiden tot een goede oplossing. Wereldwijd is er een heel leger aan artsen, microbiologen, immunologen, psychologen, ander medisch personeel, juristen, onderzoekswetenschappers, economen en wat dies meer zij, die al meer dan een jaar roepen, nee, schreeuwen om aandacht voor de vele gevaren die er kleven aan het beleid, de maatregelen en de vermeende oplossing die de machthebbers ons voorhouden.

En tussen al deze wetenschappers ontdek ik vrij veel consensus en steeds vrijwel 100 % tegenstelling tot de beweringen van de broodetende profeten waar de regimes zich op verlaten.

Als ik minister van volksgezondheid zou zijn in een eerlijke wereld, dan zou ik mijn taak serieus nemen en mij langs alle kanten laten informeren over de problematiek waar we mee te kampen hebben.

Dr. Mike Yeadon, een wetenschapper die 40 jaar ervaring heeft met medicijnen en vaccins is al een jaar bezig met (pogingen tot) het bewust maken van de mensheid over welke gevaren op de loer liggen en met welke onzin we bezig zijn betreffende de spuit experimenten.

Ik geef u, vrij vertaald, een paar citaten uit zijn interview met Daily Expose van een paar dagen geleden:

Er worden wereldwijd misdaden tegen een groot deel van de wereldbevolking gepleegd.

We zijn in de aanwezigheid van kwaadaardige en gevaarlijke ‘vaccins’ en het doel van de overheden is dat een zo groot mogelijk deel van de bevolking die krijgt ingespoten. Dit is waanzin want zelfs als deze middelen bewezen deugdzaam zouden zijn, dan nog zou je die alleen maar moeten toepassen bij diegenen die een duidelijk risico lopen aan het virus te overlijden.

Bij alle anderen, inclusief kinderen en baby’s, is het volstrekt onethisch om een nieuw goedje toe te dienen waarvan de (bij)werkingen volstrekt niet zijn gekarakteriseerd.

De grote vraag is dus: Wat is hun motief?????

Een theorie zou kunnen zijn: Geld. Maar dat motief klopt niet. Want als het ze om geld te doen zou zijn dan zouden ze ook de prijs kunnen verveelvoudigen en het middel alleen toedienen aan diegenen die het nodig hebben. Dus er is een ander motief.

Verder in het interview gaat dr. Yeadon in op de nadelige, schadelijke biologische aspecten van de spike-eiwit reactie die deze spuit in uw lijf veroorzaakt en wijst erop dat degenen die geen risico lopen door dit virus niet mogen worden blootgesteld aan de risico’s van deze middelen.

Als u het hele interview wilt beluisteren:

 

Maar waar het mij nu om gaat is dat er door de machthebbers naar niet één wetenschapper wordt geluisterd die een kritisch geluid laat horen. Dr. Yeadon is nota bene lange tijd in zijn carrière hoofd productontwikkeling geweest bij Pfizer. Dr. Luc Montagnier heeft het HIV virus ontdekt en voor zijn werk een Nobelprijs gekregen. De man is inmiddels bijna 90 jaar oud maar blijkt nog erg bij de tijd. Hij heeft (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) gesteld dat het virus uit het lab in Wuhan komt en dat dit ‘vaccin’ gaat leiden tot gigantisch veel sterfgevallen. De theorie dat het virus is ontstaan op de vismarkt in Wuhan verwijst hij resoluut naar het rijk der fabelen. In dit verband is het ook opmerkelijk dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de banden die anthony fauci (de viroloog die in de VS de dienst uitmaakt) heeft met het viruslab in Wuhan. Zijn rol in dit hele ‘circus’ is veel groter dan menigeen voor mogelijk houdt.

 

Dr. Pierre Capel heeft al zo vaak lezingen gegeven over de werking van het eigen immuunsysteem en geconcludeerd dat voor veruit de meeste mensen een ‘vaccin’ meer schade toebrengt dan goed doet. Duizenden artsen en wetenschappers, ondersteund door honderden peer reviewd onderzoeksrapporten, dringen aan op medicatie met onder andere hydroxychoroquine en ivermectine en te stoppen met de spuitexperimenten. Groepen artsen hebben de EMA en vele politici persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alle schade die wordt aangericht.

Het interesseert de machthebbers geen reet. Ze gaan gewoon door en luisteren nergens naar, behalve naar hun eigen kliekje ‘experts’ en natuurlijk naar klaus schwab. Pedro Sanchez, de socialistische/communistische president van Spanje heeft inmiddels openlijk zijn volledige medewerking aan de plannen van schwab/gates/rockefellers gepubliceerd. Uiteraard weer verpakt in een lijvig document met heel veel (700) pagina’s windowdressing, u weet wel, we doen het allemaal voor uw bestwil, wordt Spanje volledig onderworpen aan de davos-plannen. Meer overheid, meer controle, meer regels, meer belastingen, geen vrijheid en….. geen vlees meer eten.

 

Het lijkt wel alsof vrijwel iedereen op de gehele wereld veranderd is in complete idioten. En het lijkt er ook op dat dit bewust is aangestuurd. Niet alleen door de corona hoax maar bij vrijwel elk overheidsbeleid dat gevoerd wordt vraag je je toch af of we met complete onnozelen of met volslagen idioten te maken hebben. Neem nou het elektrisch en op waterstof autorijden. Politici bejubelen het alsof dat de meest revolutionaire ontwikkelingen uit de geschiedenis van de mensheid zijn. 100 % schoon autorijden. Wie wil dat nou niet? Maar de elektriciteit wordt opgewekt door bossen te kappen en het hout in energiecentrales op te stoken (de meeste centrales zijn nu nog gas-gestookt, maar daar willen ze van af), vervolgens via het elektriciteitsnet tot bij u thuis te brengen, waar u vervolgens een accu kan opladen en daarmee een paar rondjes kan rijden.

De nieuwe ontwikkelingen met waterstof auto’s is zo mogelijk nog absurder. Met een gascentrale wordt elektriciteit opgewekt, die elektriciteit wordt gebruikt om elektrolyse toe te passen op water, waardoor het water zich splitst in waterstof en zuurstof, een bijzonder explosief mengsel. Met de opgewekte waterstof wordt vervolgens in de experimentele auto weer elektriciteit opgewekt die de automotor gaat aandrijven. We hadden ook meteen op gas kunnen gaan rijden, toch?

(Maar deze absurditeiten even terzijde).

 

De scholen mogen weer open,

las ik in de krant. Maar de leraren durven niet. Die willen thuis blijven. De zuid-Europese landen willen dat de toeristen weer komen, want ze gaan helemaal failliet daar. Maar de mensen durven niet. Die willen thuis blijven. Afgelopen week maakte ik een fietstochtje en in een dorp verderop zaten 2 goede bekenden van mij op een terrasje een biertje te drinken. Met zo ruime afstand van elkaar dat ik me afvroeg of ze er ‘samen’ zaten. Ik stopte en stak enthousiast mijn hand uit naar 2 kameraden die ik al 15 maanden niet gezien had. Ze doken weg, verschrikt en verstijfd van angst.

Een goede vriend van mij werkt als chef-kok op een grote camping in Zuid Frankrijk. Hij heeft al bijna 2 maanden niets te doen. En ik denk ook niet dat daar veel verandering in gaat komen. De mensen die de indirect verplichte gifspuiten gaan halen zijn zo gehersenspoeld dat die toch niet meer hun huis uitkomen en de mensen die die spuit niet gaan halen, worden verplicht om een pcr test te ondergaan bij vertrek naar en bij terugkomst van hun reis naar de Dordogne. Gezin met 2 kinderen, 4 x 150 is pakweg 600 euro x 2 is 1.200 extra kosten om 2 of 3 weekjes op de camping te mogen staan…..

Ze hebben ons precies waar ze ons hebben willen. Het grootste deel van de samenleving staat doodsangsten uit voor niets. Nu worden de schaapjes ‘beloond’ met wat meer ‘vrijheid’. En u heeft weer het volste vertrouwen in de machthebbers en hun verstandige beleid. Ondertussen wordt achter uw rug om het vaccin paspoort ontwikkeld. En geloof me, dat paspoort gaat niet uw vaccinatiegeschiedenis behelzen, maar uw gehele geschiedenis. Op elektronische wijze worden hier al uw gegevens geregistreerd en internationaal toegankelijk gemaakt voor alle regimes. Medische gegevens, sociale gegevens, juridische gegevens, niet alleen van u, ook van uw familieleden. Is dat niet iets van China en Noord-Korea? zult u denken. Nou, wacht maar af. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Ondertussen wordt de pcr test zodanig aangepast dat het aantal vals positieven sterk daalt en dus de ‘werking van de vaccins wordt bewezen’. In de VS worden registraties van covid bij gevaccineerden alleen nog maar geaccepteerd als het aantal cycli van de pcr test maximaal 28 bedraagt. Over de pcr test heb ik al heel veel geschreven. Die dient überhaupt niet om wat voor diagnose dan ook te stellen. Maar als ze de cycli van de test altijd gemaximeerd zouden hebben op 28, dan was er van deze hele crisis/pandemie nooit spraken geweest en had ik u dit plaatje niet kunnen tonen:

 

En ondertussen blijven de mainstream nieuwsdiensten lekker doorgaan met het verspreiden van de paniek, de vaccinpropaganda en verdedigen van het absurdistische overheidsbeleid. Ik ben alles behalve voor censuur. Maar ik pleit ervoor om elke ‘journalist’ die niet weet wat het Corman-Droste paper is, die niet weet wat de Borger-retraction paper is, die niet weet welke reactie er van onze officiële instanties is gekomen op de retraction paper, onmiddelijk een volledig spreek en schrijf verbod moet worden opgelegd.

Als u het nog niet weet maar wel graag wil weten, kijk dan naar deze video waarin Flavio Pasquino dr. Peter Borger interviewt:

 

Overigens werd er in de VS al pakweg 10 dagen eerder,  begin januari 2020, een pcr validatie rapport, zoals de corman-droste, ingedient. En ook in dat rapport werd vermeld dat er geen sars-cov-2 virus aanwezig is. En tot op heden nog steeds niet gevonden, beste mensen.

 

Viruswaanzin in België en Viruswaarheid in Nederland hebben opgeroepen tot een groots debat over alle corona problematiek.

Michael Verstraeten en Willem Engel, de 2 kopstukken van de corona-critici in België en Nederland, dagen Jaap Van Dissel en mark van ranst uit tot een België-Nederland debat. Een debat over de maatregelen. Een debat waarin geen blad voor de mond wordt gehouden. Een debat over de vragen die de pers niet durft te stellen.

Ik denk dat Jaap van Dissel een dergelijk debat nog wel durft aan te gaan, maar krijgt daar zeker geen toestemming voor van de machthebbers. mark van ranst is een psychopathische lafbek die alleen veilig vanachter zijn schermpje of onder bewaking bij de publieke omroep verbale diarree kan uitkramen en is zeker niet in staat tot een inhoudelijk debat met Engel en Verstraeten.

Beiden zijn wel uitgenodigd maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat dat debat niet plaatsvinden. Althans, niet direct. Maar ze hebben een interessant alternatief bedacht. Het debat gaat virtueel plaatsvinden. Er is genoeg beeldmateriaal van deze beide virologische-dierenarts-wetenschappers om een montage te maken van vragen en antwoorden.

 

We houden u op de hoogte en komen hier zeker nog op terug.


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
29 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
29
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x