Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Is de lockdown de ENIGE en BESTE oplossing?

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Van: www.lockdown-archive.org

Allereerst SUPER goed nieuws
De mortality rate van de griep is 0,16% en die van Corona 0,2%.
Corona is niet of nauwelijks dodelijker dan een normale griep (met griepvaccinatie). Procentueel gezien maar ook in absolute aantallen zijn ze gelijkwaardig.

Dit in tegenstelling toen in maart de lockdown afgeroepen werd en RIVM een 25x hoger sterftecijfer presenteerde van 5%. Aantal mensen gestorven tijdens griepseizoen aan griep of griep/corona is ook gelijkwaardig.

Is de lockdown de ENIGE en BESTE oplossing?
Nu het dodencijfer en % sterftecijfer normaal blijkt te zijn, blijft de overbelasting van IC bedden (andere operaties uitstellen etc.) de enige reden voor een Lockdown volgens het kabinet? Zie discussie Baudet en Rutte

We besluiten voor een “Nederlandse” of “Belgische” lockdown
Onder lockdown verstaan we hierbij een vergelijkbare lockdown die we in maart 2020 hebben gehad of zoals hij in België is toegepast.

Lockdown heeft naast de economische impact ook zeer veel emotionele impact voor kinderen, volwassenen en ouderen. De stress neemt toe, daarmee neemt de weerstand af en is men gevoeliger voor welke griepvirus dan ook. Zelfmoordpogingen neemt toe, huiselijk geweld neemt toe, depressies nemen toe, werklozen nemen met 400.000 toe in 2021 volgens DNB, het stilvallen van de wereldeconomie kan leiden tot 100 miljoen doden.

We besluiten voor een “Zweedse” Lockdown
Uitgangspunt hierbij is dat de ouderen extra beschermd worden maar geen eenzame opsluiting krijgen of afgezonderd worden van de familie.
De gezondheidszorg voor de niet Corona zieken loopt normaal verder. Hooguit uitstel van niet noodzakelijke operaties zoals dat bij een normale griep ook gebeurd.

Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende IC bedden hebben?

A)Opschalen eigen IC bedden van 1.150 naar 1.700? bedden (tijdelijk)
B)We corrigeren de sanering van 1.150 bedden van de laatste 4 jaar permanent.
C)We kopen bij Duitsland 1.000 IC bedden. Alleen al Noordrijn-Westfalen met 18 miljoen inwoners heeft 6.000 IC bedden. Relatief goedkoop bij de grensgebieden.
D)We zetten reeds succesvol gebruikte medicijnen in een vroeg stadium in zodat IC opname voorkomen wordt. Vijftig plus wetenschappelijke onderzoeken zijn beschikbaar. Landen die HCQ hebben ingezet hebben 73% minder Corona doden per miljoen inwoners dan landen die HCQ niet hebben ingezet. Sciensano, de Belgische RIVM heeft ook vastgesteld E)Dat patiënten met HCQ gebruik een lager sterftecijfer hadden.
F)De gemiddelde behandelingstijd op IC is reeds gehalveerd doordat men efficiënter behandeld. Dit verdubbelt het aantal IC bedden capaciteit.
G)Wat is het verschil tussen het eerste en tweede corona seizoen. De toegenomen positieve PCR testen in juli, augustus en september hebben aangetoond dat zij een totaal onbetrouwbare voorspelling zijn wat betreft IC opnamen en Corona doden.
H)Is de behandeling niet erger dan de kwaal? Willen we de mensonterende buikligging met beademing met een niet prettige revalidatie gebruiken bij de grote groep 80 plussers met 1 of meerdere aandoeningen. Deze groep heeft vaker nog maar enkele maanden of jaren te leven. Wil je dat deze mensen nog aandoen?

Indien alsnog blijkt dat we te weinig IC bedden hebben gaat fase 3 in:
In fase 3 worden geen nieuwe patiënten opgenomen die weinig kans hebben om te overleven en een korte levensverwachting hebben. Ik zou mijn (oude) moeder liever een vreedzame dood gunnen dan aan een lijdensweg te beginnen zonder al te veel hoop op gezonde levensjaren.

Fase 3 is het grootste en enige risico dat we nemen als we geen lockdown toepassen.
Gezien alle mogelijke maatregelingen is dit niet of beperkt te verwachten.

PS: We laten wereldwijd 10.000 kinderen PER DAG langzaam maar zeker dood gaan van de honger. Door de lockdown en de financiële gevolgen hiervan zal dit aantal meer dan verdubbelen.

Wat is uw persoonlijk keuze? We horen dit graag van u.

Onderstaand vindt u nog een toelichting van bovenstaande punten.

Ad [A+B] : Is het terugdraaien van het saneren van 1150 IC bedden in de afgelopen 4 jaar ook een oplossing. Goedkoper dan de lockdown?
De bijwerkingen en kosten van een lockdown rechtvaardigen ons inziens elke investering in (tijdelijke) opschaling van de IC bedden en medewerkers. Vier jaar geleden had Nederland 2300 IC bedden en bijbehorende medewerkers hiervoor. Daarnaast kon men ook nog opschalen. Duitsland heeft nu ruim 4x meer bedden per miljoen inwoners dan Nederland. Duitsland heeft een overschot aan bedden.
Zweden heeft 2350 IC bedden (3,5x aantal Nederland) en heeft zonder Lockdown geen ontwrichting gehad van de gezondheidszorg.

Ad [C] : Gebruik maken van de IC-bedden overcapaciteit van Duitsland
Noordrijn-Westfalen telt bijna 18 miljoen inwoners. De deelstaat telt volgens Van Aken 6000 IC-bedden. Nederland heeft minder dan zeven IC bedden per 100.000 inwoners, onze oosterburen rond de dertig. Dat is dik vier keer zoveel dan de IC bedden waarover Nederland beschikte toen de corona pandemie ons land bereikte.

Ad [D] : Kan het op tijd inzetten van het medicijn HCQ opnames IC-opnamen voorkomen?
Onze minister van gezondheid vond de arts die HCQ succesvol inzette een kwakzalver. Het gebruik HCQ werd in Nederland tegengewerkt. Nu blijkt dat het wettelijk niet verboden is om HCQ te gebruiken.
Vele landen en artsen hebben HCQ wel met succes gebruikt.

Studies HCQ

Wereldwijd hebben wetenschappers het aantal doden per miljoen vergeleken bij landen die consequent HCQ vroeg hebben ingezet en landen die geen HCQ hebben ingezet. Landen die HCQ vroeg hebben ingezet hebben 73,1% minder doden per miljoen inwoners dan landen die niet met HCQ hebben gewerkt.
Zie https://hcqtrial.com

 

 

In België hebben onderzoekers in samenwerking met Sciensano (Belgische RIVM) ook met een lager sterftecijfer bij gebruik HCQ (zonder toevoeging zink).
http://Ziekenhuis studie [België] HCQ – 8075 patiënten

Duizenden artsen hebben het samen met azithromycine en zink geïmplementeerd als de “standaardzorg”.
Daarnaast zijn er vele studies gedaan. Met name vroeg inzetten levert goede resultaten op, wat beperkt gebruik IC te goede zou komen. Bij laat inzetten van het ziekteproces van HCQ zijn de resultaten wisselend.
https://c19study.com

6 Augustus 2020: Het American Journal of Medicine heeft zojuist in de pre-press een studie geaccepteerd die bevestigt dat een vroege behandeling met Hydroxychloroquine en azithromycine bijdraagt aan een aanzienlijke vermindering van het wijdverbreide gebruik van ziekenhuismiddelen, de morbiditeit en de sterftecijfers van virussen.

Met vriendelijke groet,

Marcel

Dit is een initiatief van Team Lockdown Archive.

Het Lockdown-Archive is een archief, gelijk een bibliotheek, gemaakt door het Lockdown-Archive Team en iedereen die bijdraagt aan de inhoud van www.Lockdown-Archive.org doormiddel van de “mijn lockdown bijdrage”.
Het L-A team heeft voor jou belangrijke Corona bronnen op deze website bij elkaar gezet zodat je gemakkelijk alle informatie over Corona in al haar aspecten kunt vinden.
Op de homepage heeft het L-A team betreffende belangrijke onderwerpen informatie voor je gevisualiseerd in filmpjes gebruikmakend van gerespecteerde bronnen zoals RIVM, de Belgische en Zweedse “RIVM”, WHO etc.
Jij kunt ook bijdragen door nieuwe bronnen via “mijn Lockdown bijdrage” formulier in te sturen. Het L-A team zal alle Lockdown relevante informatie plaatsen op de Lockdown-Archive website.

Voor meer informatie:

Team Lockdown Archive

Email: team@lockdown-archive.org
Website: www.lockdown-archive.org

Ook van Team Lockdown Archive.

Dit is naar vele scholen en leraren in Nederland verzonden. Er worden geen conclusies getrokken. Cijfers, vrijwel allemaal van het RIVM, op een rijtje gezet en in context geplaatst.
[the_ad id=”29759″]

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x