Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

Hugo de jonge pleegt ambtsmisdrijf. Gevangenis in?

Verspreid de vrijheid!

De corruptie blootgelegd

Afgelopen week lukte het Gideon van Meijeren om in een half uur lang betoog kraakhelder uit te leggen wat er precies mis is in dit land en hoe corrupt ons politieke systeem in elkaar zit en hoe corrupt onze politici ook handelen.

De ergernis van hugo de jonge was aan zijn gezicht af te lezen.

Hij liet zich zo kennen dat hij Gideon, die een aantal keiharde waarheden aan het licht bracht over deze criminele minister die hoofdverantwoordelijk is voor heel veel ellende, bloed en ontwrichting in onze samenleving, letterlijk de rug toekeerde. Té veel waarheden kon zelfs hugo niet meer verdragen.

De psychopaat hugo met een Duivelse blik op zijn gezicht. De man is een gevaar voor de samenleving. Richtte de AIVD zich daar maar eens op.

En al beseft u na deze inbreng hoeveel bloed deze man aan zijn handen heeft, dan nog beseft u, net als wij, pas de helft van wat dit onmens heeft aangericht. Zelfs zijn “aanhangers” zullen hier achter komen.

Er hangt zoveel ellende vast aan het optreden en handelen van mensen zoals hugo de jonge, het is bijna niet voor te stellen.

Wanneer men goed doorredeneert dan verdient deze man, en veel van zijn collega´s, de ergste straf mogelijk binnen de kaders van de wet. Deze man moet zich verantwoorden.

Hier een verkorte versie van de ruim half uur lang durende inbreng van Gideon van Meijeren van het Forum voor Democratie.

Een aantal citaten plaatsen wij onder de video:

Hier is de volledige speech te bekijken:
https://commonsensetv.nl/belangrijkste-debat-v-h-jaar-maar-iedere-nederlander-wordt-de-rug-toegekeerd/

hugo de jonge

Deze schoolmeester is er neergezet vanwege zijn meedogenloze karakter en niet vanwege zijn talenten en kennis. Zijn immens grote ego en hunkering naar aandacht, om slechts een aantal van zijn psychopatische trekjes aan te duiden, maken hem geknipt voor deze positie voor de globalisten die hem zijn opdrachten hebben gegeven.

Gideon van Meijeren laat weten dat ook hij niet denkt dat hugo de jonge slechts een incompetente minister is. Dat hij het beste voorheeft met de bevolking maar als schoolmeester zijnde niet de kwaliteiten heeft om zijn taak uit te voeren. Nee, hij ziet de jonge als iemand die dit bewust doet en zich schuldig maakt aan een ambtsmisdrijf.

Van Meijeren over de integriteit van de jonge: “Daar geloof ik niet meer in. Het is inmiddels volstrekt duidelijk dat deze situatie wordt misbruikt om een totale overheidscontrole te bewerkstelligen.”

Daaraan toevoegend: “Er is geen gezondheidscrisis. Er is een vrijheidscrisis!”

Ook licht Gideon toe dat het een pertinente leugen is dat de zogenaamde “wetenschappers” deze opgeklopte kolder die ons land kapot maakt, het “corona” en “vaccin” verhaal ondersteunen.

Nee, het zijn de media- en politieke wetenschappers die dit beweren. Zij zijn per definitie niet onafhankelijk omdat zij onderdeel zijn van de overheidsinstelling het RIVM.

De echte wetenschappers, verreweg de meesten, weten precies wat hier aan de hand is. Maar zij worden gecensureerd. Schaamteloos.

Door wie wordt u liever geïnformeerd? Door hugo de jonge (schoolmeester, einde CV) en Jaap van Dissel of door de uitvinder van het mRNA-vaccin en gerenommeerde wetenschappers op dit gebied waaronder Nobelprijs-winnaars?

Ambtsmisdrijf

Ook licht Gideon toe dat het wetsvoorstel dat hier wordt besproken, om van Corona een A-ziekte te maken, op tijd werd ingediend op 24 februari 2020.

Op 18 maart 2020 mochten Kamerleden schriftelijke vragen stellen.

“Maar toen gebeurde er iets opvallends!”, aldus Gideon. “De minister weigerde deze vragen binnen de wettelijke termijn, één maand, te beantwoorden.”

“De minister voldeed daarbij niet aan zijn WETTELIJKE VERPLICHTING om een spoedige behandeling van dat wetsvoorstel te bewerkstelligen.”

Van Meijeren vervolgde: “De minister (de jonge) handelde dus onrechtmatig. Pas nadat FvD herhaaldelijk bleef aandringen kwam de minister op 27 mei met de antwoorden.”

Één jaar en twee maanden te laat dus.

“En al die tijd ging Nederland gebukt onder de grootste vrijheidsbeperkingen die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gekend.”

We werden vernederd door mondkapjes die dienen om ons “gedrag te beïnvloeden”. Avondklokken. Afstandsregels., Kuchschermen. Lockdowns. De regering bepaalde hoeveel mensen u in huis heeft.

Barbaren. Ouderen werden opgesloten en zijn weggekwijnd. Nee, deze mensen verdienen straf. Heel veel straf.

Vam Meijeren: “Het heeft er alle schijn van dat de minister (de jonge) helemaal niet zat te wachten op een inhoudelijke behandeling van dit wetsvoorstel. Dat hij niet wilde debatteren over de vraag hoe gevaarlijk “corona” nu eigenlijk echt is. Wetende dat dit geen ziekte is net zo gevaarlijk als ebola.”

Maar op deze manier heeft de jonge het dus meer dan een jaar onmogelijk gemaakt voor het parlement om zich hier over uit te spreken.

“Door een wettelijke verplichting willens en wetens niet na te komen, heeft de minister zelfs een ambtsmisdrijf gepleegd, zoals opgenomen in artikel 355, onderdeel 4 en artikel 356 van het wetboek van strafrecht.”

“Strikt genomen zou de minister hiervoor dus kunnen worden gevolgd en ook worden veroordeeld tot een gevangenisstraf. En mijns inziens zou dat ook terecht zijn als je ziet hoeveel schade hier is aangericht.”, aldus Gideon.

De minister mag van geluk spreken dat de opdracht tot vervolging moet worden gegeven door de meerderheid van de Tweede Kamer.

“En laat nou net de Tweede Kamer op geen enkele manier nog serieus te nemen zijn als controleur van de regering of als “zorgvuldig wetgever.”

“Het maakt de kamer niet eens uit dat er onrechtmatig wordt gehandeld.”

Gideon vervolgt:

“Ik heb nog voorstellen gedaan om hier een hoorzitting over te houden met deskundige juristen die zouden bevestigen dat hier sprake is van onrechtmatig handelen.”

Maar alles werd geblokkeerd. Een bananenrepubliek. Nederland is geen democratie meer. Het is een bananenrepubliek vol corrupte incompetente eigenheimers.

“Ik heb verzocht de Raad van State hier voorlichting over te geven. Maar ook daarvoor geen steun van de Kamer.”

“Bizar! Als hier zulke sterke aanwijzingen zijn dat het wetgevingsproces hier niet rechtmatig wordt gevolgd, en dat de juridische grondslag onder al deze maatregelen niet deugdelijk is, dan is het de plicht van het parlement, als mede wetgever, om hier serieus naar te kijken.”, aldus van Meijeren.

Over dat er niemand aanwezig is bij dit debat terwijl dit het belangrijkste debat is voor de Nederlandse bevolking op dit moment zei Gideon:

“Waar is iedereen? Het is toch bizar dat die partijen het gewoon volledig laten afweten?”

“Misschien dat ze allemaal de afschaffing van de slavernij aan het vieren zijn maar ondertussen wordt hier een wetsvoorstel behandeld dat een nieuwe vorm van slavernij bekrachtigd.”

Wir haben es nicht gewusst

“Voorzitter, het is schaamteloos. Het is taakverwaarlozing. Het is een dikke middelvinger naar alle Nederlanders.”

De bevolking moet betrokken worden bij dit soort aangelegenheden maar men schuwt het debat. Men durft er niet voor uit te komen welk beleid zij voeren. Welke agenda zijn volgen. Logisch, want niemand in Nederland wil dit beleid. Wil The Great Reset.

“Ik heb er geen woorden voor, voorzitter. Wat een parlement! Men doet niet eens meer alsof!”

Gideon van Meijeren gaat een hoofdelijke stemming aanvragen zodat we in ieder geval de namen en koppen kennen die niets willen doen aan dit criminele wanbeleid.

“Het is belangrijk wie er aan welke kant van de geschiedenis staat. Niemand kan zeggen: Ich habe es nicht gewusst.

“Nederland heeft er recht op te weten wie er kiest voor een “gezondheidsdictatuur”. Wie er kiest voor medische apartheid en een samenleving die wordt beheerst door angst!”

Gideon halt het moment nog eens aan dat demissionair minister van Volksgezondheid hugo de jonge aanschoof bij WNL op zondag.

“En hij zei het gewoon letterlijk: Als hij het noodzakelijk vindt om zich niet aan de wet te houden dat hij zich niet aan de wet houdt. Dat hij onrechtmatig handelen geoorloofd vindt.”

De jonge heeft niet het lef om Gideon van Meijeren ook maar een minuut in de ogen aan te kijken omdat deze landverrader wet dat hij fout zit. Hij keert hem zelfs, met een in en in vals en arrogant gezicht, een aantal malen de rug toe.

“Ik zie dat hij zijn rug naar mij toekeert maar dit zijn uitspraken die direct onze rechtsstaat ondermijnen.”

hugo de jonge zal de geschiedenis ingaan als een crimineel. Een volksverrader. Een moordenaar. Een persoon die msidaden heeft gepleegd tegen de mensheid.

En wij kunnen niet wachten tot dat eindelijk gebeurt. Want hugo: je hebt ons leven verziekt en je land verraden. Je bent van het allerlaagste soort en je komt hier niet mee weg.

Wij moeten van jou, van jullie, af! Jullie slopen miljoenen mensenlevens. Jullie behandelen de bevolking als Üntermenschen. Maar de Üntermenschen dat zijn jullie. En dat zal duidelijk worden. Helaas door een harde les voor veel van onze landgenoten, maar het komt boven tafel. En ome Klaus gaat jou niet beschermen tegen het Nederlandse volk dat voor jou komt.

Alsof het Klaus wat kan schelen, overigens. Hij beschikt over evenveel empathie als deze mensen. 0

Nieuwkomers in kamer

En de rest van de Kamer? BBB, Ja 21? Oplichters. Ook die van de Plas, waar we nota bene nog “reclame” voor hebben gemaakt.

Het is een vrouw gebleken die het politieke spel wel leuk vindt in plaats van het op de schop te gooien. Ze had direct kunnen zien in wat voor beerput zij was beland (ze kwam binnen middenin de toeslagenaffaire) maar is van hetzelfde laken een pak en wil gewoon meedraaien in dit politieke verrotte systeem.

Laat staan de figuren zoals Joost Eerdmans, de compleet gedegradeerde Annabelle Nanninga, Hans Smolders die denkt overal mee weg te komen omdat hij de chauffeur van Pim Fortuyn was die achter Volkert aan ging na de moord.

Pim zou zich omdraaien in zijn graf.

En zo zijn er nog veel meer. Huichelaars.Verraders van het land. Dat wordt duidelijk op een cruciaal moment waar Nederland alle vrijheden die het land had dreigt kwijt te raken. Schaam jullie!

Nu maar hopen, want ik weet dat niet iedereen positief is over deze partij en ik ben er ook al 2x ingetrapt, dat personen van het FvD het wel oprecht menen. En dan nog verwachten we meer actie van ze. Als dit de strijd van ons leen is dan moet alles op alles worden gezet.

Volledige inbreng van Gideon:

Toelichting gepleegde ambtsmisdrijven:

Kunnen slechts politici deze man(nen) aanklagen vanwege een ambtsmisdrijf of kan het volk dat ook?

Artikel 355 artikel 4

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, worden gestraft de hoofden van ministeriële departementen.
1
die hun medeondertekening verlenen aan koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat worden geschonden;
2
die uitvoering geven aan koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen, wetende dat deze niet van de vereiste medeondertekening van een der hoofden van de ministeriële departementen zijn voorzien;
3
die beschikkingen nemen of bevelen geven of bestaande beschikkingen of bevelen handhaven, wetende dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat worden geschonden.

Artikel 356

Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie worden gestraft de hoofden van ministeriële departementen aan wier grove schuld te wijten is dat de in artikel 355, onder 4°, omschreven uitvoering wordt nagelaten.

Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
46 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
46
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x