Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

HOLODOMOR: de ongekende genocide door Marxisten

Verspreid de vrijheid!

Auteur: Leslie Alexis

 

Holodomor: de ongekende en gebagatelliseerde genocide op Christenen

Wie bedacht dit? Wie zijn de moordenaars?

Beste lezer, ken uw vijand en wees baas in eigen brain, want u bent geheid de volgende die aan de beurt komt.

 

 

Bepaalde waarheden worden bewust onder het tapijt geschoven en mogen domweg niet besproken worden, want dan zal het je bezuren.

 

 

Maar alles verzwijgen is slapjanus van broekepoepetanus, dus, here we go!

Deel 3: Karl Marx en zijn bolsjewieken

“Of u het nou leuk vindt of niet, die World Government komt er hoe dan ook.
De enige vraag is: Geeft u tegengas of geeft u toestemming?!”

Dit zei joods bankier Paul Walburg in de Senaat, 17 februari 1950.

 

 

Paul Walburg is de broer van Max Walberg die Robert van Coudenhove-Kalergi geld gaf voor het opzetten van de PAN-europese Unie, na bij Robert geïntroduceerd te zijn door Baron Louis de Rotschild. Zoals uitgebreid beschreven in Deel 2 van deze CommonsenseTV reeks.

 

 

De internationale Rothschild familie – de ‘banking cabal’ en architecten van de NWO – regiseert en financiert communisten sinds jaar en dag, zo ondersteunden zij ook Frederick Engels en
Moses Mordechai Levi (Karl Marx).
Deze twee schreven het  Communistisch Manifest.

 

Frederik Engels

 

Het pamflet van 12.000 woorden werd voltooid in zes weken en op zo’n manier geschreven om communisme voor een breed publiek begrijpelijk te maken.

 

 

Ook schreef Marx (Levi) graag gedichten over hoe hij verlangde naar het ‘ruïneren van de gehele wereld‘ en de mensheid ‘into the abyss‘ te lokken in gezelschap van Satan.

 

 

Het is dan ook geen verrassing dat Marx veel aanhangers kent in het Oosten van de Verenigde Staten, broedplaats van satanistische groeperingen, zoals zij die babylonisch occultisme aanhangen.

In tegenstelling tot de ware Israëlieten uit het Oude Testament, misbruikt deze specifieke groep satanisten de Talmud, waarin staat dat de Joden over de wereld zullen heersen en alle rijkdommen van de aarde zullen erven.

In hun ogen zijn niet-joden (goy) inferieure wezens die goed als slaven kunnen dienen.

Waar de Koran Jasu al-Masih (Christus) beschrijft als een Profeet, schrijft de Talmud dat Jezus verblijft in de hel die vol zit met hete uitwerpselen. (Talmud, Gittin 57a)

Christenen mogen volgens dat boek beroofd, uitgebuit en vermoord worden.

De bolsjewieken (marxisten) vermoorden meer dan 60 miljoen mensen in Rusland en Oekraïne tussen 1917 en 1987.

Communisten willen bestaande regeringen en religies omverwerpen.
Onderwijl is de salon-praat dat zij een ‘sociaal Utopia’ aan het kweken zijn een truc om tirannieke leiders aan het stuur te kunnen zetten en hun communistische groepering handen en voeten te geven.

Marx en Engels werden onderwezen door Vrijmetselaar Moses Hess, een van de grondleggers van Zionisme en
Socialisme.

Hij bracht Karl Marx in contact met de Free Masons (Vrijmetselaars).

 

Karl Marx doet een Free Mason handgebaar

 

Vrijmetselaars gebruiken communisme als dekmantel om hun ware doel te verhullen: het promoten van atheïsme (=God bestaat niet), verwoesting van individuele vrijheden, macht en rijkdom voor de elite en de massa wordt tot slavernij gedwongen.

“Door de verschillende sociale klassen te agiteren en tegen elkaar op te zetten wordt voorkomen dat zij met elkaar gaan samenwerken tégen de heersende elite.”, aldus Moses Hess.

 

 

Hij benadrukte dat socialisten/communisten niets te maken willen hebben met nationalisme, maar hij
koesterde en ondersteunde vurig nationalisme voor de Joden. Zionisme.

Tijdens de laatste helft van de 19de eeuw en voor de revolutie van 1917
beraamde de veelal joodse bolsjewieken een anti-christelijke communistische revolutie in Rusland.

Zij initieerden moord, terreur en rellen. Velen werden geëlimineerd.
Waaronder Tsaar Alexander II in 1881, die omkwam tijdens een bomaanslag.

 

 

 

Dit resulteerden in wraakacties tegen bolsjewistische joden door de nieuwe tsaar en de blanke christelijke bevolking.

De bolsjewistische Revolutie werd gesponsord door de cabal – bankiers en financiers waaronder vrienden van Rothschild, Max Warburg en Jacob Schiff die via de communistische ideologie hun New World Order wilden installeren.

 

 

Schiff trainde joodse revolutionairen in New York City, zoals bijvoorbeeld Leon Trotski (echte naam: Lev Davidovich Bronstein)

 

 

Na de training werden zij naar Rusland gestuurd en ingezet tegen de russische Christenen.

Trotski recruteerde jonge joodse Russen die hij optrommelde in de joodse migranten wijken van New York.

Warburg regelde een verzegelde trein voor Vladimir Lenin, om hem van Duitsland naar Rusland te transporteren alwaar hij de bolsjewieken moest gaan leiden.

Zij besloten Nikolaas de Tweede Aleksandrovitsj (hij was tsaar van Rusland, grootvorst van Finland en titulaire koning van Polen) en zijn complete gezin af te slachten, waarna de macht in St. Petersburg werd overgenomen door de bolsjewieken.

 

 

Heel Rusland kregen zij in handen en men leefde vanaf toen in angst voor de Cheka (geheime politie en voorloper van de NKVD en KGB), die iedere dissident of tegenstander onmiddelijk af maakte.

Montgomery Schuyler van de Amerikaanse militaire inlichtingen dienst stuurde in maart en juni 1919 twee rapporten naar Washington, waarin hij tot in detail de joodse rol in de bolsjewistische revolutie beschreef.

Deze rapporten werden pas in 1957
vrijgegeven.
De originelen zijn bewaard gebleven in US National Archives in Washington en open voor publiek ter inzage.

Het eerste rapport verzonden vanuit Omsk op 1 maart 1919, bevat de volgende paragraaf:

“Het is waarschijnlijk onverstandig om dit hardop te roepen in de USA, maar wordt nu en sinds het begin geleid en gedomineerd door russische joden van het meest ongure type.”

Aldus Kapitein Montgomery Schuyler.

 

 

Het tweede verslag dateert van 9 juni 1919 en werd verzonden vanuit Wladivostok en luidde:

“Van de 384 bolsjewistische commisarissen waren er 2 zwart, 14 Chinees, 22 Armeens en meer dan 300 waren joods, van deze 300 waren er 264 vanuit de USA afgereisd naar Rusland sinds de downfall van het Tsaardom.”

 

 

Kogelgaten in de muur na de executie van de tsaren familie

 

Trotski was, samen met Vladimir Lenin, degene die de Oktober Revolutie van 1917 leidde.
Hij ging werken voor Buitenlandse Zaken en werd commandant in het Rode Leger tijdens de russische burgeroorlog van 1918 tot 1923.

Vladimir Ilyich Ulianov (Lenin), wiens opa van moeder’s kant Joods was, stond van 1917 tot 1924 aan het hoofd van de Soviët staat.

 

 

Als bloeddorstige megalomane psychopaat gaf hij opdracht de tsaren familie te doden en richtte hij de Cheka op en samen met kameraad Stalin organiseerde hij de ‘Red Terror’.
Hij kreeg drie hersenbloedingen, werd doofstom en stierf op 54 jarige leeftijd in 1924.

 

 

Van 1917 tot 1924 stierven er om en nabij 9 miljoen mensen door de burgeroorlog van 1918-1923, die hongersnood en bloedbaden tot gevolg had.

 

 

De Holodomor (Oekraïens: Голодомор), letterlijk “het vermoorden middels uithongeren”

 

 

 

Geschiedkundige Eustace Mullins
had hier het volgende over te zeggen.

 

 

De orgie van massamoord, plundering en marteling die volgde na de joodse triomf in Rusland is ongeëvenaard in de geschiedenis van de wereld …

 

Aldus Eustace Mullins.

Christenen werden uit hun bed gesleurd, gemarteld en vermoord.

Sommigen werden beetje bij beetje in stukken gesneden of gebrandmerkt met strijkijzers en de ogen uitgestoken.

Russen werden met hun vingers aan het plafond gespijkerd of op de vloer aan de ketting gelegd waarna zij hete lood in hun mond kregen gegoten.

Maar meestal werd je als russisch Christen vastgebonden aan een paard door de straten gesleurd, bekogeld met stenen en doodgeschopt door de meute.

Zwangere Christen vrouwen werden aan een boom vastgebonden om hun baby uit hun lichaam te kunnen snijden.

Dit volgens schrijver Eustace Mullins in ‘The Secret Holocaust

Mullins, die vanwege zijn constatering van feiten anti-semitisch wordt genoemd, schreef ook een boek genaamd: ‘Murder by Injection‘.

 

 

Lenin werd opgevolgd door Josef Stalin, die eigenlijk Ioseb Dzhugashvili heette.
Deze dictator trouwde driemaal met jodinnen.
Onder zijn heerschappij zijn er ongeveer 40 miljoen onschuldige mensen uitgeroeid in goelags, door gefabriceerde hongersnoden en liquidaties van tegenstanders.

 

 

De goelags, de tegenwoordige F.E.M.A. kampen (Federal Emergency Management Agency), werden na de dood van Stalin in 1953 gesloten en in 1960 werd het hele goelag-systeem opgedoekt in Rusland, alhoewel gevangenissen voor dissidenten bleven bestaan.

In 1929 was Stalin begonnen met het confisqueren van grond van rijke boeren.

 

 

 

Boeren die weigerden werden naar de goelags gedeporteerd.

 

 

Oekraïne verzette zich hier tegen en wilde onafhankelijk worden van de
Soviët-Unie.
Als antwoord hierop werden de boeren, de intelligentia en de verzetsleiders geëxecuteerd en oogsten en voedselvoorraden werden afgepakt door de communisten, opdat er een hongersnood zou ontstaan.
De Oekraïners werden doodgehongerd.

 

 

Joods militair leider tijdens de Revolutie van 1917, Lazar Kaganovich, was ook Commisaris van Propaganda bij het Rode Leger un 1918 en goede vriend van Jozef Stalin.
Kaganovich implementeerde het beleid van collectivisatie en kreeg de opdracht de verzetsmensen in de Oekraïne uit te roeien.
Dit alles resulteerde in de grote expres veroorzaakte hongersnood van 1932-1933.

 

 

Lazar Kaganovich

 

Een van de bedenkers van het goelagsysteem was de russisch-joodse Genrikh Yakoda.

 

Yakoda met echtgenote Ida

 

Hij was tevens hoofd van de geheime dienst NKVD van 1934 tot 1936.

 

 

Ook joodse bronnen noemen hem een van de zwaarst gestoorde moordenaars van de 20ste eeuw.

Verzetsman Alexandr Solzhenitsyn schat het aantal doden op 66 miljoen van 1917 tot 1957.

 

 

In februari 1945 werd hij gearresteerd en veroordeeld tot acht jaar straf in een werkkamp, omdat hij in een brief aan een vriend een paar boze uitspraken had gedaan over het regime van Stalin.
In 1953 werd hij vrijgelaten na de dood van Jozef Stalin.

 

 

Hij schreef boeken om het Westen te waarschuwen voor de horrors van het goelag-systeem en het zelfde verschrikkelijke lot dat o.a. de USA te wachten staat met Marxisten in de regering.

 

 

Politiek wetenschapper R.J. Rummel van de Universiteit van Hawaï berekende dat 61,9 miljoen mensen systematisch zijn uitgemoord door de door Joden gecreërde Soviët-Unie van 1917 tot 1987.

 

 

Israëlisch journalist Sever Plocker
erkent de vooraanstaande en dominante rol van marxistische Joden in de bolsjevistische revolutie en geeft toe dat er minstens 20 miljoen slachtoffers zijn gevallen in de deze genocide.

 

“Turns out that Jews too can, when they become captivated by messianic ideology, can become great murderers,
among the greatest known by modern history.”

“Wat blijkt? Ook joodse mensen kunnen erge moordenaars blijken te zijn, wanneer zij getriggerd raken door de messiaanse ideologie, verworden zij tot een van de meest verschrikkelijke groepen moordenaars die de moderne geschiedenis kent.”

Aldus Sever Plocker.

Geschiedkundige Michael Hofmann
zegt:

“Afijn, hier hebben we de ergste genocide plegende politieke beweging, die de grootste concentratiekampen bouwde met daaraan gekoppeld het meest afschrikwekkende slavenarbeid systeem dat je kunt bedenken, waarin tientallen miljoenen Christenen zijn omgekomen, aangestuurd en bedacht door Khazaarse Joden en de wereld is muisstil over deze holocaust en oorlogsmisdaden en over de identiteit van de daders en de architecten hiervan.”

 

 

 

 

 

“We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by CONQUEST or CONSENT?”

 

 

 


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
52 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
52
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x