Hoe verzorgingstehuizen ongestraft gijzelen en straffen en autoriteiten wegkijken – Deel 3

HOE VERZORGINGSTEHUIZEN ONGESTRAFT GIJZELEN EN STRAFFEN EN AUTORITEITEN WEGKIJKEN – Een feuilleton in drie delen Deel 1 Deel 2  

Deel III – Over PL-etjes en hete brij In deel I van dit driedelig feuilleton beschreef ik hoe mijn vader in quarantaine werd gezet en tegen zijn wil zijn vrijheid werd ontnomen. In Deel II hoe de instelling alle rechten van mijn vader bij het grofvuil zette en zich verschool achter formaliteiten. In dit deel hoe autoriteiten, in dit geval de politie en het Openbaar Ministerie (OM) omgaan met zulke ernstige vermoedens van misdrijven.

Op woensdag 29 april omstreeks 15.50 uur belde ik de politie om aangifte doen. Ik kreeg NoordNederland aan de lijn. Via een terugbelverzoek kreeg ik korps Zeeland-West-Brabant om 16.20 uur aan de lijn: ‘U ken hiervan geen aangifte doen’. Pardon? Waarom dan niet? De letterlijke reactie: ‘Omdat me baas dat heb gezegd’. O, ja? Op grond waarvan dan? Geen antwoord. Deze politiedame inclusief haar baas kennen de wet niet waar ze het meest bekend mee horen te zijn; het Wetboek van Strafvordering. Dat verplicht de politie namelijk een aangifte op te nemen. Dat was nummer 1. Vervolgens belde een agent van Zeeland-West-Brabant en kreeg ik een telefoonnummer van het RIVM. Dat blijkt niet het RIVM. Het is een dwaalspoor naar een of ander coronameldpunt dat hier niets mee kan. Dat is nummer 2. Ik belde het RIVM. Die zijn hogelijk verbaasd dat ik hen bel met die vraag. Ze zijn inzake de Wet Publieke Gezondheid niet deskundig zegt men. De wet die gaat over het beheersen van pandemische besmettelijke ziekten en het RIVM zegt daar niet deskundig te zijn?!?! Nummer 3.

Omstreeks 17.15 u, nog steeds woensdag 29 april, deed ik aangifte via de site van de politie en ter V., Senior op de afdeling Intake en Service, maakte een afspraak mondeling aangifte te doen op bureau Goes donderdag 30 april, 15 uur. Ik ging daarheen maar werd onverricht terzake weggestuurd; men had de afspraak geschrapt. Niet dat we daar contact over hadden maar toch was dat volgens de politie ‘afgesproken’. Ze hadden geprobeerd me te bereiken en op grond daarvan was de annulering ‘geslaagd’. Dat was nummer 4. De agent deelde op het bureau mee dat de Officier de zaak naar de prullenbak had verwezen. Welke Officier van Justitie en op grond waarvan wist hij niet en hij was hij niet van plan het uit te zoeken; hij had het druk. Nummer 5.

Thuis bleek dat vlak voor de afspraak een mail was verstuurd; afspraak geannuleerd. Ik belde rechercheur De W.. Zijn boodschap; er is geen zaak. Hij kon niet uitleggen waarom, had de stukken bij de aangifte niet gelezen, wist niet welke Officier van Justitie betrokken was, etc.. Kortom, hij had zijn huiswerk niet gedaan. Wat volgde waren vaagheden en non-argumenten: ‘Hoe moeten wij dat dan doen? Uw vader weghalen uit de zorginstelling?’ Volgens mij wordt hij betaald om een aangifte te onderzoeken en wanneer er vermoedelijk een misdrijf is gepleegd naar bevinding te handelen. Ik vroeg of er een wettelijke noodverordening, ministeriële beschikking of iets soortgelijks de Wet publieke gezondheid (Wpg), of delen daarvan, buitenwerking had gesteld. Wist hij niet. Het was volgens hem een civiele zaak. Wederrechtelijke vrijheidsontneming een civiele zaak? Heeft deze rechercheur zitten slapen op de politieschool? Nummertje 6.

Ook in crisistijd lijkt mij dat de politie hoort te weten welke bevoegdheden ze wel of juist niet hebben. Dus het zou een fluitje van een cent moeten zijn om me als een jong hondje dat op het tapijt heeft gepoept mij met mijn neus op de feiten te drukken: ‘Kijk, hier staat het. U slaat de plank mis. De wet zegt dat we hier niets mee mogen of kunnen’. Maar nee hoor. Iedereen draait om de hete brij heen. Wat later ontving ik een link van rechercheur De W.. De site gaat over richtlijnen van de Rijksoverheid en speeches van Rutte. Weer zijn werk niet gedaan. En dat was 7. Ik diende een klacht in tegen De W..

Op dinsdag 5 mei belde De B., hulp-OvJ Oosterscheldebekken. Primair hetzelfde verhaal als de rest; zijn huiswerk niet gedaan, allerlei vage verwijzingen en geen concrete antwoorden. Hij nam de tijd maar ook hij, de zoveelste, wist niet of de bedoelde artikelen van de Wpg buiten werking gesteld zouden zijn of waarom het OM de zaak naar de prullenbak verwees. Hij noemde art. 26 Wpg – melding van ongewone aantallen besmettingen aan de gemeente. Dit artikel is echter niet relevant. Hij adviseerde mij contact op te nemen met het kabinet?!?! Goh, wat voelde ik me geholpen. De B. was nummer 8.

Op 13 mei belde A., klachtbehandelaar politie. Hij wist dat Van den O. (OvJ) de aangifte gezien en afgewezen had. Ook hij had zijn huiswerk niet gedaan; geen stukken gelezen, afwijzingsgronden wist hij niet, had niet uitgezocht hoe het zat met de Wpg en was niet van plan dat uit te zoeken. Kijk, zo komen we verder. Dus vroeg ik op welke gronden de politie thans opereert. Dat wist A. niet: ‘Moet ik dat weten?’ Dat is raar. De burger wordt geacht de wet te kennen maar de politie kent de eigen bevoegdheden niet? A. was nummer 9 in de rij.

Negen keer afpoeieren zonder uitleg of onderbouwing. Dat is geen toeval meer maar een patroon. Ik vroeg me af of dit vaker gebeurt. En dat klopt! Sterker, het is een onofficiële standaardprocedure, het PL-etje; platlullen en wegbonjouren. Waarom? Nou, minder aangiftes is goed want dan daalt op papier de criminaliteit en dat is de politieleiding en de politiek welgevallig. Lees het artikel Smiley’s scoren, platlullen en downgraden (https://www.groene.nl/artikel/smileys-scoren-platlullen-en-downgraden).

Ook op 13 mei belde ik naar het OM in Breda op zoek naar Officier Van den O. die de aangifte afwees. Ondanks een dringend terugbelverzoek, belde zij niet terug. Nummer 10. Inmiddels zijn politie en OM tweemaal aangeschreven waarvan beiden eenmaal aangetekend. Nummers 11, 12, 13 en 14. De politie heeft inmiddels gereageerd. Precies in de lijn zoals ze eerder ook reageerden; geen uitleg of fatsoenlijke informatie. Simpelweg het zoveelste PL-etje alleen nu schriftelijk.

Kijk, ik ben geen jurist. Dat heb ik bij alle contacten met politie en OM ook gezegd. Misschien heb ik het wel mis. Dat zou zomaar kunnen. Veeg me dan maar als een stout hondje met mijn neus door mijn eigen vuil. Stuur me de concrete regeling, beschikking, noodverordening of hoe het heten mag waarin staat dat (delen van) de Wpg buiten werking zijn gesteld en de rechterlijke toetsing niet aan de orde is bij quarantaine. Dan verdwijnt de hele kwestie als sneeuw voor de zon. Niemand. En waarom niet? Omdat de Wpg niet buiten werking is gesteld. En geloof me, daar heb ik zeer intensief naar gezocht. Ik stel dat politie en justitie wanhopig proberen deze misdrijven onder het tapijt te vegen omdat het Den Haag niet welgevallig is dat ze hierop handhaven. Mijn vader zal beslist de enige niet zijn jegens wie directie van verzorgingstehuizen dit misdrijf hebben gepleegd.

Samengevat, zowel politie als justitie draait om de hete brij heen. Er is wel degelijk een misdrijf gepleegd. Wanneer een plaatsvervangend rechter dat zegt (zie deel II), lijkt me dat bevestiging genoeg. Maar politie en Openbaar Ministerie weigeren concrete vragen te beantwoorden, bellen niet terug, beantwoorden geen brieven of antwoorden wel maar zeggen niets, inhoudelijk komt er nul komma nul onderbouwing. Dat is precies wat ik in Deel I en II ook al opmerkte. Er is sprake van een patroon van onwil, verschuilen achter formaliteiten, afpoeieren, doodzwijgen, tijdrekken, ambtelijke willekeur en plichtsverzuim. De conclusie is duidelijk; in tijden van crisis zijn het recht, de morele en ethisch normen en de zwakkeren in de samenleving de eerste slachtoffers. En dat met volle goedkeuring én medewerking van Den Haag, politie en justitie.

We zijn goed op weg in Nederland.

Zie deel 1:

Hoe verzorgingstehuizen ongestraft gijzelen en straffen en autoriteiten wegkijken – Deel 1

Zie deel 2:

Hoe verzorgingstehuizen ongestraft gijzelen en straffen en autoriteiten wegkijken – Deel 2

5 3 Stemmen
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
4 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
nl Dutch
X
4
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x