Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Hoe de boeren langzaam de nek om wordt gedraaid

Hoe de boeren langzaam de nek om wordt gedraaid

Men gaat er vaak vanuit dat Nederland bestuurd wordt door onze overheid. Dat is niet zo, onze overheid bestaat voor een groot deel uit marionetten in handen van invloedrijke groepen waaronder banken en het World Economic Forum (WEF). Deze twee partijen hebben veel baat bij minder boeren in Nederland en sturen al lange tijd aan op hun ondergang.

Het doel van de banken is duidelijk, winst, winst en nog meer winst. Aangezien binnen Nederland de economische meerwaarde van boeren beperkt is kunnen de banken meer winst halen uit verplaatsen van de boerderijen naar landen als Bulgarije. Dat de levenskwaliteit van de dieren in Bulgarije aanzienlijk lager is interesseert verder niemand.

Het doel van het WEF is nieuw soort wereldorde met meer socialisme, meer controle en meer overheid. Zij willen de wereld hervormen met hun Great Reset en sustainable development goals.(1)

Aangezien de boeren veel land hebben staat dit voor macht, kapitalisme en vrijheid, alles waar zij tegen zijn.

Boeren moeten daarom kapot van deze groepen en dat is een programma die al lange tijd wordt uitgerold. Carola Schouten is in dit proces slechts een poppetje met een opdracht en daarom is haar handelen niet invoelbaar, niet als een mens maar een robot die een programma uitvoert. (10)

Het plan om de boeren te verjagen zit al jaren in de planning en verloopt via de natura 2000 gebieden. In 2001 is tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad besloten natuurgebieden aan te wijzen dit alles in het kader van natuurbescherming. (2) Het uit de duim gezogen argument bestond er uit dat het verlies aan soorten planten en dieren in 2020 gestopt zou moeten zijn.

Nog niet alle lidstaten hebben definitief alle natura gebieden aangewezen, voor veel landen had het volkomen terecht geen enkele haast. Nederland daarentegen was er wel als de kippen bij om 162 gebieden uit te kiezen en hierbij zijn opvallend veel heidegebieden. Deze keuze vond natuurlijk niet plaats volgens een referendum, de overheid heeft zonder enige vorm van overleg precies die gebieden aangewezen die bij Het Grote Plan pasten.

Wat ze er aanvankelijk niet bij vertelden is dat de EU vervolgens op het idee kwam dat deze natura 2000 gebiedjes tot in de eeuwigheid identiek diende te blijven. Verandering is slecht luidt het nieuwe mantra. Het deert hen niet dat dit ingaat tegen alle regels en wetten van de natuur; dat de natuur altijd evolueert verzwegen ze voor het gemak. Het verlangen dat niets mag wijzigen aan de natura 2000 gebieden is vergelijkbaar als een sneeuwpoppenwedstrijd houden in de winter, en vervolgens zeggen dat de mooiste 162 sneeuwpoppen voor altijd behouden moeten blijven, ook gedurende de zomers.

De natuurlijke geschiedenis van Nederland was er een met voornamelijk bos. Toen er meer mensen kwamen werden er veel bomen gekapt voor het brandhout en om landbouw en veeteelt op dit land te kunnen bedrijven. In de 18e en 19e eeuw werd voor de mestvoorziening van de akkers gebruik gemaakt van schapenpoep. Hiermee werden de rond de dorpen liggende akkers van fosfaat en stikstof voorzien. Echter de verder van het dorp gelegen “woeste grond” verarmde geleidelijk en de begroeiing veranderde. Heide is dus niet meer dan de natuur van verschraalde grond, met andere woorden door de mens veroorzaakte verarming en uitputting van de bodem met daarbij passende schrale begroeiing.(3)

Heide is dus een situatie van zielige plantjes op onnatuurlijk arme grond. Vroeg of laat zullen door natuurlijk beloop deze heidegronden weer terugkeren in hun oorspronkelijke toestand. Fosfaat en stikstof zal ooit weer terug waaien op deze gronden en ze zullen terugkeren in hun natuurlijke situatie te weten, vol met echte natuur met groene planten, bomen en bossen.

Rondom boerderijen gaat het proces van vergroening sneller. Een strookje grond van ongeveer 200-300 m rondom een boerderij wordt iets sneller van stikstof (NH3) voorzien. Op dagen dat het heel hard waait komt de NH3 mogelijk iets verder. Dit gaat om kleine hoeveelheden, de depositie van stikstof rondom de boerderij is maar een fractie van wat u met een scheutje Pokon bij uw boeketje giet.

De Europese Unie heeft dus volgende narratief bedacht; namelijk dat heide voor altijd en eeuwig heide moet blijven. Kosten noch moeite mogen worden gespaard om een natuurlijke vergroening van de heide te voorkomen. Het RIVM werkt hier driftig aan mee met absurde modellen en slechte meetmethoden ten aanzien van de stikstof. (4) Ondanks dat de geschiedenis er altijd één is geweest van verandering van de natuur en biodiversiteit verkoopt de EU de mythe dat wij in 2020 het perfecte natuurlijke equilibrium hebben bereikt.

Deze religie van het ideale evenwicht wordt op meer vlakken verkondigt : dit geldt ook voor de temperatuur en CO2. Deze zijn in de loop van de geschiedenis altijd veranderd maar mogen volgens de WEF nooit meer wijzigen. Het verkooppraatje is dus nu dat de wereld en Nederland in het bijzonder zijn perfecte staat heeft bereikt en nooit meer dient te veranderen. Zaken als dinosauriërs en ijstijden waren namelijk een grote vergissing van de natuur die nooit meer mogen plaatsvinden. Nu is het goed en iedere verandering moet vermeden worden, aldus Het Geloof van het World Economic Forum.

Stikstof van de boeren leidt echter tot deze afschuwelijke vergroening van de natuur. Onder het motto redden van de natuur en vertraging van verandering wordt dus nu met een groen sausje de boeren de nek omgedraaid. Ieder NH3-molecuul is er een teveel dus alle boerderijen moeten weg volgens dit verhaal.

Deze flauwekul wordt overal uitgedragen; de kranten en televisie, die voor 95% in handen zijn van dezelfde personen verkondigen dit nieuwe mantra. Onze kinderen worden op school via gebrainwashed met deze verkrachting van de wetenschap en de geschiedenis (5)

Boeren die tegen hun ondergang protesteren worden als te agressief, onredelijk en natuurhaters bestempeld. Mensen die goed onderbouwde stikstofrapporten schrijven worden als nazi weg gezet door GeenStijl. (6) Alles is een goed geoliede machine om u als bevolking voor te liegen en te bedriegen om Het Grote Plan door te drukken.

En als de boeren het gevoel hebben dat ze maar slecht vertegenwoordigd worden door hun vakbond, hun corporatie en hun vaktijdschriften hebben ze volkomen gelijk. De rot en de corruptie zit namelijk veel dieper dan ze denken. De enige die nog met enige redelijkheid voor hun rechten opkomt zijn Mesdag en Farmers Defence Force.

Wat veel boeren niet begrijpen is dat ze denken nog invloed te hebben. Ze denken de overheid nog te kunnen overtuigen met redelijk argumenten. Dat kan echter helemaal niet, evenmin als de maffia niet te overtuigen valt met redelijke argumenten.

Wat menig boeren ook niet ziet is dat er net als zijzelf meer groepen zijn die langzaam gewurgd worden door de overheid. Menig boer denkt dat de media en overheid alleen onredelijk is over hun eigen situatie maar is blind voor andere groepen die nu even goed gemangeld worden op dezelfde wijze.

We zien het nu bijvoorbeeld rondom corona hoe door en door rot het systeem is en hoe ver men gaat met de leugens om de horeca te vermoorden. In de media worden cruciale onderwerpen als IFR, HCQ, vitamine D en PCR al vanaf dag 1 structureel verzwegen in de media. (7) Dit alles heeft als doel de nieuwe heilstaat erdoorheen te drukken en een nieuwe herstart te maken, zonder boeren, zonder horeca en met iedereen aan het vaccin. Als dit klinkt als een complot is dat een scherpe waarneming, dat is het namelijk ook.

Zoals de boeren het idee hebben alleen nog door Mesdag vertegenwoordigd te worden, geldt hetzelfde voor clubjes als ClintelViruswaarheid en orthomoleculaire artsen. U zult deze groepen nooit in de reguliere media genoemd of vertegenwoordigd zien. Al deze groepen worden zorgvuldig vermeden, geframed, belachelijk gemaakt en langzaam de nek omgedraaid. En het is diezelfde media die sommige boeren laten denken dat Willem Engel een sekteleider is, zo denkt Willem Engel wellicht dat de boeren de natuur kapot maken. Ook denken velen dat de zeespiegel stijgt, en dat de griepprik een betere oplossing is tegen griep dan gezond eten. (8-9) Allemaal misverstanden, een al 30 jaar zorgvuldig opgebouwd bedrog door de media met eindeloze herhaling en inspelen op emoties.

Verandering komt daarom niet vanuit de overheid, redding komt uit het helpen van uw buurman en uw naasten. Luister naar hun verhaal, vermijdt conflicten en verdeeldheid en steun elkaar waar het kan. Vertrouw geen enkele media, vertrouw ook dit verhaal niet, controleer alles driedubbel en twijfel dan nog. Zet uw televisie uit, zeg uw krant op en zoek naar nieuwe bronnen van informatie.

Mijn advies is nu vooral: ken uw vijand, verenigt u tegen de overheid. United we stand, divided we fall.

Geïnspireerd door Niemöller het volgende gedicht.

Eerst kwamen ze voor de vissers

maar ik kwam niet voor ze op

want ik was geen visser

Toen kwamen ze voor de boeren

maar ik kwam niet voor ze op

want ik was geen boer

Toen kwamen ze voor de artiesten

maar ik kwam niet voor hen op

want ik was geen artiest.

Toen kwamen ze voor de horeca

maar ik kwam niet voor hen op

wat ik had geen restaurant.

Toen kwamen ze voor mij

maar niemand kwam voor mij op

want er was niemand over

om voor mij op te komen

1)

2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Natura_2000

3) https://www.climategate.nl/2019/07/82953/

4) https://klimaatgek.nl/wordpress/2019/10/22/stikstofprobleem-3/

5) https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-stikstof/

6) https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/03/ongehoord-nederland-fascistjes-gaan-met-eerste-online-uitzending-direct-nat-neonazi-als-stikstofexpert/

7)

8) https://klimaatgek.nl/wordpress/zeespiegel/

9)

10)

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
8 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
8
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x