Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Het wordt steeds ingewikkelder….

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Als je een leugenaar bent, dan moet je intelligent zijn. Je moet namelijk heel goed onthouden wat je hebt verteld, welke strategie je hebt gebruikt, hoe je leugens in de toekomst kunnen uitpakken en wat je er dan over kan zeggen.

De waarheid vertellen is veel gemakkelijker. Daar hoef je niet speciaal intelligent voor te zijn, maar je moet daarvoor wel over een bepaalde dosis fatsoen en eergevoel beschikken.

 

mark rutte is wel een vlotte babbelaar maar een slechte leugenaar. Hiervoor heeft hij echter wel een slimme truc bedacht om zichzelf weer te bevrijden als hij helemaal is vastgelopen in zijn web van leugens. Dan heeft hij er namelijk “geen actieve herinnering” meer aan. Die truc heeft hij een paar keer succesvol toegepast. Maar op een gegeven moment, na herhaaldelijk gebruik, gaat de prik eraf van deze truc. Dan wordt het lauwe, vieze, slappe cola en trappen de mensen er niet meer in.

Daarom heeft hij onlangs een nieuwe truc bedacht:

Vanaf nú gaat hij het allemaal heel anders doen.

Dus vol vertrouwen gaan we met mark weer verder.

Hij gaat niet meer liegen, loog hij.

(U kunt trouwens bij mark wel op een heel eenvoudige wijze detecteren wanneer hij liegt. Dat is namelijk als u zijn lippen ziet bewegen).

 

Maar er staan hem zware tijden te wachten. Iedereen die in de afgelopen, pakweg, anderhalf jaar is overleden en eens een keer zo’n wattenstaaf in zijn neus gedouwd heeft gekregen staat geregistreerd als corona dode. Al had je terminale kanker, een hartaanval of een zwaar auto-ongeluk gehad. Staafje naar binnen, en ja hoor, corona. Nog sterker: het staafje is niet eens noodzakelijk. Als een dokter vermoedens heeft dat iemands doodsoorzaak mede te wijten zou hebben kunnen zijn aan corona, dan volstaat dat al.

Maar nu gaan er opeens heel veel mensen dood aan gen- en vectortherapie experimenten. Dat is een lelijke tegenvaller want voorlopig moeten alle mensen vertrouwen houden in deze 2-jaarlijkse spuiten. Nu moet markje dus toch weer zijn leugens tevoorschijn toveren en zeggen dat deze overlijdens natuurlijk niet door de spuiten kunnen komen maar door hartfalen zijn veroorzaakt.

Arme mark, hoe lieg je je daar nou weer uit?

Wat nou als de mensen er achter komen dat het in de ziekenhuizen helemaal niet zo’n paniektoestand was als steeds werd beweerd. Okay, de ziekenhuizen zijn in het voorjaar, najaar en vooral in de winter behoorlijk vol. Maar dat is de laatste jaren al zo. En dat komt door mark, die fors bezuinigd heeft op uw en mijn gezondheidszorg. Zoek maar op hoeveel (IC) ziekenhuis bedden er 10 jaar geleden (hé, toen was mark er ook al) waren en hoeveel er (hé, mark is er nog steeds) nu zijn.

 

Een Belgisch onderzoeksjournalist van Het Laatste Nieuws kwam, na veel spitwerk want enorm tegengewerkt, tot de schokkende conclusie dat er ronduit wordt gelogen over de bezetting van ziekenhuisbedden met corona patiënten. Zijn conclusie is dat ziekenhuizen aan financiële optimalisatie doen. Oftewel, hoge premies opstrijken door te melden dat de bedden bezet zijn door corona patiënten. Gezien het feit dat de overheid niet geïnteresseerd is in dergelijk onderzoek of zelfs ook medewerking aan onderzoeken saboteert, mogen we toch op zijn minst een beetje achterdochtig worden?

Een citaat:

HLN ONDERZOEK. Sjoemelen ziekenhuizen met coronacijfers? Documenten wijzen op ‘financiële optimalisatie’

Manipuleren sommige ziekenhuizen hun coronacijfers om daar financieel beter van te worden? Overheidsdocumenten wijzen in die richting. Wij kregen ze na lang aandringen in ons bezit en zochten naar uitleg in de sector. Wat we ontdekten, roept vragen op. “Financiële optimalisatie is mogelijk.” Maar de politiek wil weten: “Zijn de ziekenhuizen met ons voeten aan het spelen?”.

Nou, volgens mij wil de politiek dat helemaal niet weten. Volgens mij is de politiek de hoofdschuldige in al deze farces.

 

In Duitsland hetzelfde verhaal. Uit onderzoek is gebleken dat vorig jaar gemiddeld slechts 4% van de IC bedden bezet waren door covid/griep patiënten. Het ministerie van volksgezondheid heeft dat onlangs zelfs bevestigd.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/2-quartal/corona-gutachten-beirat-bmg.html

 

Zou het in Nederland anders zijn?

Nee, ik heb regelmatig gerapporteerd over de bezetting in enkele grote ziekenhuizen in Nederland. Een tijd lang had ik inzage in de ziekenhuis bezetting van één van de grootste ziekenhuizen in Nederland, in Breda, en daar is nooit uit gebleken dat er een capaciteitsprobleem is.

Oei mark, hoe lieg je je daar nou weer uit?

 

Oh, en nog even dit. Dit document van maart vorig jaar kwam ik onlangs pas tegen, maar is wel heel erg veel zeggend over de plandemie.

stcrt-2020-18941

 

Dit document is onlangs stilzwijgend verlengd want het was maar voor 1 jaar geldig. Let goed op. Deze publicatie in de Staatscourant dateert van 30 maart 2020. U weet nog wel dat zo rond half maart 2020 de corona/covid hoax is begonnen.

En die overviel alle regeringsleiders, toch?

Een behoorlijke hoeveelheid paniek werd gecreëerd want och en wee, wat zou ons allemaal te wachten staan? mark sprak ons op een ogenschijnlijk oprecht verontruste wijze toe.

hugo de jonge wist al kort na het uitbreken van de plandemie dat er helemaal niets tegen te doen was, behalve een vaccin (dat geen vaccin is). hij wist namelijk al dat dat de mRna en vector shit eraan zat te komen. Daar was namelijk op 30 maart door De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Van Nieuwenhuizen Wijbenga, een wetswijziging voor gepubliceerd. Een wijziging op de wetgeving die gemaakt is na de genetische experimenten met stier Herman en schaap Molly. Een wetswijziging die opeens toelaat dat er lekker met uw DNA mag worden geknutseld, zonder eerst de gevolgen daarvan te onderzoeken.

Ik heb lang geleden al eens een column geschreven:

 

 

In die column heb ik aangetoond dat er in 2017/2018/2019 al door heel veel landen covid-19 pcr tests en ander covid-19 materialen zijn besteld. Wat een zieners zijn het toch, onze dictators.

 

Die anti-genetische manipulatie wetgeving die de toekomst en veiligheid van mens en dier moest beschermen, die wetgeving is al voor dat er ook maar een woord gesproken werd over genetische manipulatie-covid-spuiten, opgeschort.

 

Wybren, tijd om nog weer eens wat vragen te stellen.

Oei, mark, hoe ga je je hier uitlullen? Dit staat zwart op wit, in de Staatscourant gedrukt nog wel.

En nu zijn ze volop bezig met de, vorig jaar maart al toegelaten, genetische manipulatie experimenten op uw lichaam.

Die gaan ons redden. Daarmee gaan we ‘terug naar normaal’. Misschien. Als de cijfers het toelaten.

Maar nu blijken er heel veel mensen na hun experimentele spuiten nog steeds besmet te kunnen raken met de hernoemde griep. Hoe moet daar nou weer een punt aangeluld worden?

Er zijn al artsen en doctoren die durven toegeven dat er meer ziekenhuisbedden bezet worden wegens ernstige bijwerkingen dan wegens de pandemische griep.

De effectiviteit van dit spuitexperiment wordt gesteld op 94 a 95 %.

Dat is een leugen waar mark zelfs niet op zou zijn gekomen. 94 a 95, dat is toch wel heel hoog. Dan zou zo’n spuit er toch voor moeten zorgen dat je niet meer ziek wordt?

Nee, mensen, in mijn column:

 

Viel al op te tekenen dat het risico om deze griep te krijgen ontzettend klein is. Het is gegoochel met cijfertjes om u uiteindelijk in een sprookje te laten geloven.

Of je die spuit nou wel of niet in je arm hebt laten zetten, de kans om deze griep te krijgen is ontzettend klein, de kans om er ernstig ziek aan te worden is heel erg ontzettend klein. De kans om eraan dood te gaan is miniem.

De sterftecijfers over 2020 wijken nergens ter wereld af van de langjarige gewogen gemiddelden.

Ik ga u uitleggen hoe ze er toe gekomen zijn om hugo en mark en het grootste deel van de bevolking te hebben wijsgemaakt dat deze spuit 95 % effectief is.

In de spuitgroep,  21.830 proefpersonen bij de eerste Pfizer test, kregen er 8 griepklachten. In de placebogroep, ook 21.830 waren dat er 162. Twee verwaarloosbare getallen.

Maar als je 8 deelt door 162, dan kom je uit op 5 %. En de conclusie die ze daar uit trekken is dat de kans dat je ziek wordt met vaccin dus slechts 5 % is en het experiment dus 95 % bescherming biedt. Denk er maar even over na beste mensen. Hier kunnen Hans Klok en David Copperfield niet eens tegenop. Dit is vieze gore volksverlakkerij.

 

Dus ja mark, er valt dus de komende tijd nog heel veel voor je bij elkaar te liegen.

 

Want de belofte dat de spuiten ‘de enige oplossing’ zouden zijn lijkt niet helemaal goed uit te pakken.

In vrijwel alle landen waar ze driftig met de spuit aan de gang zijn lopen de overlijdensgetallen fors op. Wij zijn natuurlijk geen ‘conspiracy denkers’ maar het is wel opmerkelijk dat door de ‘nieuwe griep paniekpandemie’ vooral ouderen met veelal terminale ziektes onder de leden, overleden. Maar met de experimentele spuiten zijn vooral vrouwen tussen de 18 en 60 jaar de klos.

Elk weldenkend mens zou allang gestopt zijn met deze absurde idioterie. Maar mark niet, die gaat lekker door. Net als de croo, merkel, macron, sanchez en alle anderen. Hé, wat een toeval, die lui zijn allemaal kind aan huis bij klaus schwab en leden van het World Economic Forum.

wef eu

 

Laten die nou net in samenwerking met de Verenigde Nazi’s (nee, geen typefout) een nieuw rapport hebben opgesteld waarbij de noodzaak van een wereldregering uitvoerig uit de doeken wordt gedaan. Dat is onze enige bescherming tegen toekomstige plandemies. Het rapport bestaat uiteraard uit heel veel blabla, 86 pagina’s maar liefst. 85 pagina’s om u wijs te maken dat ze het beste met ons voor hebben, maar de wereldregering is de enige oplossing.

COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final

 

Maar in eigen land zitten ze ondertussen ook niet stil.

Vroeger bestond er zo iets als Medisch Geheim. Uw medische gegevens zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming ter inzage aan medici. Die wet is recent al omgebogen. Medici mogen al zonder uw toestemming uw dossier inzien, maar zijn dan wel gehouden aan geheimhoudingsplicht. Maar hugo en zijn bende konden daar niet voldoende mee uit de voeten. Als hugo uw medisch dossier wil inzien, dan kan hij dat met deze nieuwe wetswijziging, als hij vindt dat het noodzakelijk is. En niet alleen hugo! Ambtenaren krijgen inzage in uw dossier om te controleren of u zich wel aan de regels houdt. En niet alleen ambtenaren, we zijn er nog niet.

Naar wetenschappelijke maatstaven moet het wel deugdelijk zijn.

Oh nee, dat hoeft helemaal niet meer. Dat is alleen maar lastig en dan moet mark later nog meer leugens gaan ophangen. Nee, die wetenschappelijke deugdelijkheid, daar hebben we alleen maar last van. Die ambtenaren die u moeten gaan controleren hebben daar toch helemaal geen verstand van.

Ik verzin het niet, dames en heren. Hier een citaat uit de wetswijziging:

Deze voorziening is nodig om in uitzonderlijke situaties een vergunning te

verlenen ondanks dat de wetenschappelijke deugdelijkheid niet kan worden

beoordeeld of aangetoond.

Maar het toezicht van de Gezondheidraad blijft toch wel bestaan?

Ja, natuurlijk. Of, nee, toch maar niet. Dat is ook alleen maar lastig. Wat moet mark nou zeggen als daar vragen over komen?

De verplichting tot het vragen van advies aan de Gezondheidsraad, zoals bedoeld

in artikel 6, blijft in deze uitzonderlijke situaties gehandhaafd. Hiermee is

gewaarborgd dat een vergunningaanvraag nog altijd door deskundigen wordt

beoordeeld.

Als het echter gaat om bevolkingsonderzoek dat van rijkswege wordt aangeboden,

is er na inwerkingtreding van het wetsvoorstel geen sprake meer van een

vergunningplicht. De voorliggende regelgeving ziet dus niet op initiatieven vanuit

de overheid, maar wil ruimte geven voor initiatieven van andere organisaties in

uitzonderlijke omstandigheden.

Voor het aanvragen van een vergunning is het advies van de Gezondheidsraad nog nodig.

Maar deze wet voorziet er in dat er geen vergunningsplicht is en dat andere organisaties ruimte krijgen om onderzoeken op u te verrichten en u dossier mogen inzien.

Welke ‘andere organisaties’?????

Daar wordt in de wetswijziging met geen woord over gerept. Dat betekent dus dat hugo, zonder meer, zonder controle, zijn wef en who vriendjes en zijn eigen ambtenaren toestemming geeft om u aan onderzoeken te onderwerpen en uw medische gegevens in te zien.

wijziging-van-de-wet-op-het-bevolkingsonderzoek-in-verband-met-actuele-ontwikkelingen-op-het-terrein-van-preventief-gezondheidsonderzoek

 

Godsamme, mensen, wat is hier toch allemaal aan het gebeuren?

 

Godsamme mark, ondanks alle bomen beginnen steeds meer mensen toch in te zien dat het bos een kaartenhuis van leugens is.

 

mark, ik zal je een beetje op weg helpen. Voor de korte termijn dan, want op langere termijn komt je kop alleen maar dieper in de strop.

1: Verlaag de cycli van de pcr test tot 20. Dan zul je zien dat het aantal besmette patiënten enorm daalt. Dankzij de spuitjes natuurlijk.

2: Problemen die ontstaan door de spuitjes, ernstige bijwerkingen en overlijdens, die wijt je aan onderliggende ziektes die die mensen toch al hadden.

3: Je kunt ook nog proberen om de melding van bijwerkingen te saboteren. Vele landen doen dat al. Maar als dat uitkomt dan moet je wel heel overtuigend kunnen blijven beweren dat je daar geen actieve herinneringen aan hebt.

4: Iedereen die wel ziek wordt van de griep, inclusief de sukkels die de spuit hebben laten zetten, die zijn ziek geworden door de andere varianten.

 

Ik denk dat je zelf nog wel een reeks andere leugens paraat hebt, dus voorlopig kan je wel weer even vooruit.

 

Maar aan deze cijfers ontkom je niet mark. Ik al eens uiteengezet dat dit op zijn best een enorme onderschatting en op zijn ergst het topje van een gigantische ijsberg is. In Europa is melding van overlijdens en bijwerkingen van de covid spuit experimenten niet optioneel maar moet worden uitgevoerd door alle locale rivm’s en door de belanghebbende farmabedrijven zelf. Gebleken is dat er in sommige landen wel en in sommige landen niet of nauwelijks iets wordt gemeld. Gek he, als je in België een spuit krijgt hoef je je geen zorgen te maken, maar als je in Nederland een spuit krijgt dan gaat er nog al eens iets mis. Ik gok dat het aantal overlijdens wel eens 2 x zo hoog kan liggen.

25% van de injuries, oftewel meer dan 100.000, betreft ernstige bijwerkingen.

En in de VS

Daar is melding aan het VAERS systeem van de CDC vrijwillig. Uit eerder onderzoek bleek dat slechts 1 % van de bijwerkingen van vaccins wordt gemeld. Dat zal nu wel wat hoger liggen met de covid experimenten, maar zeker is dat die 4.434 een enorme onderschatting is en dat het werkelijke getal, u mag er zelf naar raden, vele, vele, vele, vele malen hoger ligt.

 

Stof tot nadenken….


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
21 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
21
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x