Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Het vaccin dashboard, update

Ik heb de nieuwste gegevens voor u van overlijdens en bijwerkingen die zijn gerapporteerd aan EudraVigilance, Vaers, als bonus heb ik ze ook van het UK gevonden en presenteer ik u een schokkende analyse over de ‘vaccin efficiëntie’ in Schotland.

 

Zoals de overheid u bestookt met nieuwe besmettingen, overlijdens en hospitalisaties door het vermeende virus, zo moeten wij de andere kant laten zien. Want die informatie krijgt u niet via de mainstream media of het RIVM.

Wederom met een kleine toelichting: De RIVM’s van alle 27 EU landen rapporteren aan EudraVigilance over de bijwerkingen (mild en ernstig) en overlijdens die vermoedelijk zijn toe te schrijven aan de mRNA en vector spuiten.

Ik had al eens uiteengezet dat Nederland koploper is met het aantal meldingen en dat vele andere landen veel minder, weinig of nauwelijks iets rapporteren. Daar komt nog bij dat ik onlangs tot de ontdekking kwam dat bij Lareb 95 tot 97 % van de meldingen (die de basis vormen voor de RIVM rapportage aan EudraVigilance) afkomstig zijn van de slachtoffers en/of hun dierbaren zelf. Artsen, GGD’s, ziekenhuizen en andere medici melden dus niet of nauwelijks als er slachtoffers vallen onder de ingespotenen. Ik durf daaruit wel de conclusie te trekken dat de meldingen bij Lareb, ondanks dat dat de hoogste aantallen zijn van alle EU landen, ook nog maar een (wellicht klein) deel is van de werkelijke schade.

Maar goed, dat zijn gedachtes en overwegingen. We zullen het moeten doen met de harde cijfers en die zijn eigenlijk al schokkend genoeg. Geen enkel medisch experiment zou worden voortgezet als dit al de collateral dammage op de korte termijn is.

 

Bijna 22 duizend doden! Meer dan 2 miljoen bijwerkingen, waarvan de helft, dus meer dan 1 miljoen ernstig!!

hugo de jonge is niet geïnteresseerd in dit soort statistieken of in onderzoek. Evenmin is hij geïnteresseerd in het persoonlijk leed dat zich voltrekt bij vele slachtoffers en de familieleden daarvan, hence zijn weigering om met de BuitenParlementaireOnderzoeksCommissie het gesprek aan te gaan.

Bij de BPOC2020 zijn bijna 1.500 overlijdens en bijna 1.500 gevallen van ernstige gezondheidsschade gemeld.

Bij het Lareb zijn er tot en met 17 augustus 509 overlijdens door de ‘vaccins’ gemeld.

agnes kant (noch wal) is als directeur van het Lareb eigenlijk de verantwoordelijke voor de correcte en complete verzameling en analyse van deze gegevens, maar ja, zij volgt de instructies van hugo op.

De BPOC2020 heeft agnes uitgenodigd voor een verklaring en uitleg in de commissie:

 

 

In Amerika hebben we VAERS als het instituut waar meldingen van gezondheidsschade en overlijdens worden geregistreerd. Er wordt vanuit gegaan dat ongeveer 10 % van de schade gevallen daadwerkelijk gemeld wordt. Officieel onderzoek van Harvard wees uit dat zelfs maar 1 % wordt gemeld, maar dit onderzoek dateert van 2010 en ik ga ervan uit dat de meldingsbereidheid met de min of meer gedwongen genspuiten een stuk hoger ligt.

Maar dit zijn de laatste officiële cijfers:

 

 

  • 12,791 overlijdens
  • 16,044 permanent gehandicapt
  • 70,667 spoedafdeling bezoeken
  • 51,242 ziekenhuisopnames
  • 13,139 levensbedreigende gezondheidsschade

Nogmaals, u mag er met zekerheid van uitgaan dat dit een onderrapportage betreft. De meeste meldingen komen van de slachtoffers en hun familieleden zelf. De medici, ook in Europa, hebben geen zin in deze rompslomp.

Maar op basis van de officiële cijfers, daar moeten we ons vooralsnog maar op baseren,

zijn er dit jaar aan de covid gifspuiten al meer dan 2 keer zoveel mensen overleden dan aan alle andere vaccins tussen

1991 en eind 2020!!!!

 

Oh, by the way, ik vond ook nog een afzonderlijke rapportage over ongeboren vruchten:

 

 

De ‘vaccins’ worden van harte aanbevolen bij zwangere vrouwen, dames en heren. Ook nog een 1.270 miskramen en doodgeboren kindjes als gevolg van de ‘vaccins’………

 

Dan het Verenigd Koninkrijk:

Ik heb hier geen uitvoerige analyse van, maar het lijkt mij, gezien de bevolkingsaantallen en vaccinatiegraad, ook een forse onderrapportage.

Daily Expose heeft een analyse uitgevoerd op de getallen en tabellen die zijn verstrekt door de gezondheidsautoriteiten in Schotland. Door handig met getallen en data te schuiven en te manipuleren, proberen ze de harde realiteit te verbergen. Uit de tabelletjes van Public Health Scotland blijkt op het eerste gezicht dat de overlijdens door covid-19 in hoofdzaak de ongevaccineerden overkomen.

Kijkt u maar: (let op, dit gaat niet over vaccinschade maar over overlijdens door covid-19, uitgesplitst naar gevaccineerden met 1 of 2 doses en ongevaccineerden)

 

Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk dat de ongevaccineerden ruimschoots oververtegendwoordigd zijn en veel meer risico lopen om te overlijden. Maar ook hier is de firma list en bedrog aan het werk geweest. De startdatum is namelijk gesteld op 29 december, toen er nog (vrijwel) niemand gevaccineerd was. Ook in de maanden januari, februari, maart lag de vaccinatiegraad nog laag. En vrijwel iedereen die gedurende die periode, de piekperiode wegens winterseizoen, is overleden wordt nu dus op de hoop van de ongevaccineerden gegooid. Volledig gevaccineerden zijn er pas sinds kort en dus is het logisch dat dat getal lager uitkomt. Daily Expose heeft er een grondige studie van gemaakt en deze cijfers vergeleken met die van een week daarvoor.

De conclusie uit deze analyse is: Houdt u zich goed vast!!:

72 % van de covid-19 overlijdens betreft gevaccineerden. 

Gevaccineerden hebben 5,5 keer meer kans om te overlijden dan niet-gevaccineerden.

 

Hoe lang ze al deze leugens nog kunnen blijven volhouden vragen u en ik ons af?

Wellicht nog heel lang, want de mainstream media negeren (waarschijnlijk in opdracht) al dit soort statistieken en analyses.

Maar de waarheid komt wel een keer bovendrijven!!

Laat dit plaatje eens goed tot u doordringen:

In de zomer van 2020 waren er geen overlijdens in Schotland. En wat zien we gebeuren in de zomer van 2021………

Ze zullen er wel een nieuwe variant bij verzinnen om hiervoor verantwoordelijk te worden gesteld.

Ik heb het u al vaker geconcludeerd:

Waar deze spuitdwang voor bedoeld is dat weten we nog niet, maar zeker is dat het niets te maken heeft met uw en mijn gezondheid.

 

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
9 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
9
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x