Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

Het Haagse hellehol en dubbele petten

Verspreid de vrijheid!

copy/paste Info die te belangrijk is om niet met iedereen te delen.
Het opent de ogen om door het door de overheid opgetrokken rookgordijn van leugens de juiste weg te blijven zien.
https://www.interessantetijden.nl/2021/09/16/het-haagse-hellehol-en-dubbele-petten/

STUDIECENTRUM VOOR NATUURLIJKE HISTORIE

Van Natuur/Wetenschapsjournalist & Fotograaf Rypke Zeilmaker

Pels Rijcken de landsadvocaat

Via Willem Engel van Viruswaarheid, vernemen we dat landsadvocaat Hans Besselink van Pels Rijcken tegelijk een functie heeft als plaatsvervangend rechter. Die zou mee gaan helpen om de boeren van hun land te procederen, een taak waar Rob Jetten zich als lobbyist in de Tweede Kamer al voor inzette, zodat hij promoveerde naar de Trilateral Commission. Maar wie wist dat we ook een ‘parlementair advocaat’ hadden? En dat die voor haar kantoor tegelijk betrokken is bij de CO2-zwendel?

 /

Het Rode Pil-schema: Zoals Nederland nu is georganiseerd

Koninklijke Oligarchie BV
Tegen wil en dank, hebben we door het doen van onderzoek naar de CO2-zwendel die men ‘klimaatbeleid’ noemt, culminerend in de Epoque 11 over de 2030 Agenda ‘de code’ gekraakt: hoe ‘functioneert’ Nederland. Wie heeft de werkelijke macht, hoe corrupt is het zaakje daar in Den Haag en er buiten.

Zo publiceerden we een ‘Rode Pil’-schema over wat we ‘De Koninklijke Oligarchie Nederland BV’ noemen. Nederland een ‘rechtstaat’ noemen en ‘democratie’ is wat al te optimistisch. We blijken een soort eenpartijstaat te zijn, waar politici vooral lobbyisten zijn voor ‘De Belangen’.

De eenzame gek die nog ‘volksvertegenwoordiger’ meent te moeten zijn, die komt al snel van een koude kermis thuis. Die zal geen baantjes krijgen, geen commissariaatjes, en doorstromen naar de burelen van de echte macht: de UBO’s, Ultimate Beneficiary Owners van het grootbedrijf, het oude geld rond de opper-UBO’s van de Oranje-familie zoals de Van Oord-familie, Fentener van Vlissingen en wat daar aan Nieuw Geld bij kwam.

 /

De PCL herbergt de lobbyisten van het grootbedrijf, zoals de baas van ASR, en oud-politici met diverse bijbaantjes bij Het Grote Geld BV

Zo is het gesjeesde VVD-Kamerlid Laetitia Griffith ook omhoog gevallen. Kreeg ze een bestuurlijk baantje bij een UBO-club, als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Postcode Loterij. Dat is de miljoenensluis richting de klimaatmaffia, die voor regulering lobbiet waarop de UBO’s dan kunnen cashen. Zoals de CO2-zwendel van de ‘Green Deal’.

En ze kon bij de KPMG werken. En ze kon afgelopen jaar een commissariaat bij de genationaliseerde ABN AMRO bank krijgen.

ABN AMRO is de beheerder van de stichting derdengelden rekening van Pels Rijcken. En het was KPMG die nu onderzoek zou doen naar de door Frank Oranje gepleegde fraude, als die als baas van Pels Rijcken een slordige 10 miljoen euro van clienten via de derdengelden-rekening doorsluisde naar zijn nep-holding…

Nadat het OM het onderzoek even op een zacht pitje zette.

Of daar een directe belangenverstrengeling is, dat is het onderzoeken zeer waard. ABN AMRO is een staatsbank, Pels Rijcken de landsadvocaat. Er is een belang voor Ferd Grapperhaus en kornuiten om de fraude van Frank Oranje toe te dekken, het als actie van ‘de eenzame gek’ af te schilderen. Doofpotten.

Dat je vriendjes op je ‘onderzoek’ zet die je aan een vriendelijke conclusie helpen.

Of zal KPMG toch de onderste steen boven krijgen? Het is niet mijn dossier, de CO2-zwendel is mij al genoeg corruptie voor de rest van het eigen leven.

 /

Een goede omschrijving van Hellehol Den Haag

Nu krijgen we nog andere interessante informatie door. Had U ooit gehoord van een ‘parlementair advocaat’, een advocaat die voor die bedrijfslobbyisten en kinderjuffen in het parlement genaamd ‘De Tweede Kamer’ onderzoeksopdrachten krijgt.

 /

Nooit geweten dat er een parlementair advocaat bestond

Ze heet Nicolien van den Biggelaar en is werkzaam voor De Brauw Blackstone Westbroek. Daar is ze verantwoordelijk voor de CO2-emissiehandel die dat kantoor op touw zet. Haar Linkedin vermeldt:

Nicolien van den Biggelaar specialises in public law, including Dutch and European environmental law, spatial planning, nature conservation, compliance and enforcement, European law and regulatory.

She acts on behalf of both national and international companies and Dutch principals on the regulatory and environmental aspects of infrastructure projects, including energy plants, pipelines, electricity transmission systems, wind farms and harbour infrastructure.

Nicolien’s practice focuses on various energy infrastructure projects and power plants, oil and gas companies, the chemical industry, pesticides and hazardous substances. In addition to advising clients on spatial planning and permits of large infrastructure projects, she represents clients in negotiations with regulatory authorities and in litigation before administrative and civil courts.

Her expertise is regularly called upon in M&A transactions and IPOs. Nicolien also remains at the forefront of De Brauw’s CO2 emission trading practice.

Nicolien van den Biggelaar is gespecialiseerd in publiekrecht, waaronder Nederlands en Europees milieurecht, ruimtelijke ordening, natuurbehoud, naleving en handhaving, Europees recht en regelgeving.

Zij treedt op namens nationale en internationale bedrijven en Nederlandse opdrachtgevers op het gebied van regelgeving en milieuaspecten van infrastructuurprojecten, waaronder energiecentrales, pijpleidingen, elektriciteitstransmissiesystemen, windparken en haveninfrastructuur.

De praktijk van Nicolien richt zich op diverse energie-infrastructuurprojecten en energiecentrales, olie- en gasbedrijven, de chemische industrie, bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Naast het adviseren van cliënten over ruimtelijke ordening en  vergunningen van grote infrastructurele projecten, staat  zij cliënten bij in onderhandelingen met toezichthouders en in procedures voor bestuurs- en civiele rechters.

Haar expertise wordt regelmatig ingeroepen bij M&A transacties en IPO’s. Nicolien blijft ook in de voorhoede van De Brauws CO2-emissiehandelspraktijk.

 /

Liegende politici is als ‘witte sneeuw’ een pleonasme

Dus een ‘parlementair advocaat’ die dus idealiter voor de VOLKSvertegenwoordiging werkt, is juist kernlid van de Koninklijke Oligarchie, ‘at the forefront’ van emissiehandel (handel in hete lucht) die producten en diensten kunstmatig duurder maakt voor de winsten van de UBO’s, bankiers etc.

Want ze willen emissiehandel nu ook persoonsgebonden maken, dus dat iedere ingezetene van NL een soort klimaatbonkaart krijgt, waarop staat hoeveel CO2 je nog mag ‘uitstoten’ voor je bij moet betalen.

Advocaten die privaat belang behartigen voor de bazen van de overheid, als Hans Besselink, die kunnen tegelijk als bijbaantje ook rechter worden. Zo is de kans groter dat procedures de gewenste afloop krijgen, net als bij de avondklok van Marie Tan de Sonnaville, het Urgendaproces van Marie, het Milieudefensie-proces van mr. Larissa Alwin, alles dat de CO2-zwendel ten goede komt.

 /

‘Verstoring van de sociale positie’: het RIEC

En dus de grondroof van boeren. Uiteindelijk werken advocaten ook in dienst van een rechtbank, dus zo groot was de scheiding der machten toch al niet. In het RIEC werken ook de officieren van justitie samen met burgemeesters en de rechterlijke macht, om bijvoorbeeld dwarse schrijvers als ik via ‘ondermijning’ te kunnen pesten.

Dan staat er weer zo’n overvalteam voor je deur met allerlei valse beschuldigingen om je te intimideren, of er komt weer een waanzinnige aanklacht tegen alsof je ‘het Joodse volk’ hebt beledigd, terwijl je vrouw Joods is. Dat doen ze om hun wereld ‘veiliger’ te maken met ‘veiligheidsregios’. ‘Veiligheid’ is een eufemisme voor ‘staatsterreur’ geworden in Maffialand NL.

Officieren van Justitie lopen ook vaak eerst stage bij een advocatenbureau, het is 1 brok ons kent ons, zonder enige onafhankelijke controle op integriteit en belangenverstrengeling, laat staan repercussies. Rechter ben je voor het leven.

 /

Het RIEC, Veiligheidscoalitie, Regionale Veiligheidsstrategie, een Veiligheidshuis…

Kortom: heb je eenmaal de code gekraakt, en geloof je de bakerpraatjes van de massamedia niet langer over ‘rechtstaat’ en ‘democratie’, dan snap je dat je in Nederland net als in Haiti gewoon in een corrupt rovershol leeft, waar mensen zeer liberale opvattingen hebben over waarheid en integriteit.

Maar ja, wat moet je dan, behalve wat ‘boeh’ roepen op het internet? Al snel word je dan zo’n zure protestschrijver en daar heb ik geen zin in. Daar is het leven veel te kort voor. Liever gaan we zo lekker Kung Fu oefenen, de natuur in. Veel leuker. Dat ‘de wereld’ rot en corrupt is, was dat niet altijd al zo?


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
11 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
11
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x