Het covid-19 vaccin dat geen vaccin is

De mainstream media zijn de hersens van de mensen al zachtjes aan het masseren om vooral positief te gaan denken over de komende vaccinaties en stellen verder geen kritische vragen. Wij van CommonSenseTV hadden wel kritische vragen en gingen op onderzoek uit.

Er is recent door de alternatieve media al veel gezegd en geschreven over vaccins en dat zal de komende tijd ook wel zo blijven. En dat is maar goed ook, want het is van belang dat iedereen (die dat tenminste wil) zichzelf goed kan informeren.

 

 

Elk geneesmiddel is in principe schadelijk voor de gezondheid. Daarom dienen geneesmiddelen ook uitsluitend te worden toegediend aan mensen met ziektes die het eigen lichaam niet kan oplossen. Daarbij dient ook de afweging gemaakt te worden tussen de ernst van de ziekte en de schadelijke gevolgen van het medicijn.

Tot zover de theorie.

In de praktijk is de farmaceutische industrie één van de grootste industrieën wereldwijd en daar gaan vele duizenden miljarden in om. De nettowinst van de farmaceutische industrie bedroeg vorig jaar ruim 1,25 triljard dollar. Ondanks dat elk medicijn door toezichthoudende instanties eerst moet worden goedgekeurd zijn er zeer veel schadelijke medicijnen in omloop. (zie voetnoot 1 en 5)

Farmaceutische bedrijven zijn meesters in het manipuleren van informatie en het achterhouden van onderzoeksgegevens en relevante data, teneinde zo snel mogelijk toekenning van de toezichthouders te bemachtigen. Met de ontwikkeling van een nieuw medicijn is veel tijd en veel geld gemoeid dus is het van het allergrootste belang dat de toezichthouders het medicijn zo snel mogelijk gaan toekennen.

Maar nu over vaccins:

Vaccins zijn de natte droom van de farmaceutische industrie. Bedenk maar eens een bedrijf dat een product kan verkopen aan hele massa’s mensen terwijl ze niet om dat product gevraagd hebben en het niet nodig hebben.

Verkoop maar eens een koelkast aan een eskimo…

Vaccineren is medicijnen verkopen aan mensen die niet ziek zijn. En niet aan een paar mensen, nee, het doel is om elke bewoner van de aarde, zo’n 7,5 miljard mensen, een medicijn te verkopen terwijl ze niet ziek zijn.

Bang, dat zijn we wel. Nou ja, een klein groepje niet, maar de mensenmassa wel.

Stel dat je die eskimo zo bang kan maken voor de opwarming van de aarde en met name van het plekje waar hij woont…. Misschien koopt hij dan wel die koelkast.

Ik ben geen specialist op het gebied van vaccins, maar ik weet wel dat de Pfizer, de CureVac, de AstraZeneca en de Moderna vaccins geen vaccins zijn. Dit zijn injecties die in uw dna gaan zitten knoeien. Genetische modificatie heet dat, geloof ik. Volgens mij is het in Europa nog steeds verboden om op commercieële wijze planten en dieren genetisch te modificeren. Dit, omdat we de lange termijn gevolgen van genetische modificatie niet kunnen overzien. In de VS vindt genetische modificatie van planten en gewassen wel al plaats. (Dus hoe dan ook krijgt u het toch op uw bord).

Wist u trouwens dat Moderna (dat staat voor Modefied RNA) helemaal geen farmaceutisch bedrijf is? Zij hebben nog nooit een goedgekeurd medicijn of vaccin gemaakt. Dit bedrijf is nog niet zo lang geleden opgericht en houdt zich alleen maar bezig met genetische modificatie. Bill Gates heeft zijn tentakels ook in ModeRNA. Het gerucht gaat dat behalve de genetische modificatie het ModeRNA vaccin ook nog een biometrische nanovloeistof (patent: Microsoft) in uw lichaam aanbrengt. Wat ze daarmee van plan zijn weet ik niet en dat komen we nu ook nog niet te weten want alles wat met de huidige vaccin ontwikkeling te maken heeft is strikt geheim en op voorhand is aansprakelijkheid van de ontwikkelende bedrijven uitgesloten.

Vaccins zijn op zich een goede manier om ziektes de baas te kunnen, nog voor ze toeslaan. Een vaccin bestaat in principe uit een verzwakt levend stukje van het betreffende virus waartegen we bescherming zoeken. Als dat wordt ingebracht in het lichaam, wordt het immuunsysteem geactiveerd en staat daarom alvast in de ‘paraat stand’ indien de persoon daadwerkelijk het virus binnenkrijgt.

Maar hoe hard Pfizer, Moderna, CureVac, Aztra ook roepen dat het een vaccin is. DAT IS HET NIET!!!

Misschien zijn ze wel bezig met de ontwikkeling van een volledig nieuwe generatie van geneesmiddelen die ons aller leven alleen maar gaat verbeteren. Maar daar is nog geen enkel bewijs voor. De ontwikkelingen van medicijnen en vaccins is vrijwel altijd een proces van vele, vele jaren. Ontwikkeling, diverse testfases en goedkeuring, je bent zo maar 10 jaar verder als het allemaal goed gaat.

Moderna heeft al heel veel problemen, bijwerkingen, in hun fase 3 test. Maar gevolgen op langere termijn? Geen idee….

In het Westen zijn er 4 bedrijven bezig met laatste testfase van hun vaccins. Dat zijn de eerder genoemde ModeRNA en Pfizer, AstraZeneca en Johnson & Johnson. Bij mijn weten is het deelnemers verboden om zelf uitlating te doen over de bijwerkingen. Maar er zijn er die toch uit de school klappen, vooral omdat de bedrijven zelf zeer terughoudend zijn in het publiceren van bijwerkingen.

ModeRNA verklaard officieel dat het ‘vaccin’ bijna 95 % effectief is en met slechts zeer milde bijverschijnselen.

De bijwerkingen die ontdekt, of liever gezegd onthuld, zijn door enkele van de proefkonijnen zijn tot nu toe deze: koorts, rillingen, spierpijn, verlaagde zuurstofopname in het bloed, verhoogde hartslag, hoofdpijn, hoesten, warmte aanvallen en algehele malaise.

Pfizer benoemd wel officieel (zeer milde) bijverschijnselen, zoals misselijkheid, hoofdpijn, rillingen, spierpijn, gewrichtspijn, roodheid van de huid en zwellingen en claimt een effectiviteit van bijna 90 %.

AztraZeneca heeft verschillende malen het testproces moeten stilleggen wegens een ernstige ontsteking van de ruggenmerg bij een aantal proefpersonen. AztraZeneca heeft verklaard dat het niet zeker is dat dit door het vaccin komt. Johnson & Johnson wil niet zeggen wat de bijwerkingen zijn maar het testprogramma is stilgelegd.

Ook in Rusland, India en in China zijn grote bedrijven bezig met de ontwikkeling van vaccins. Rusland had al enige tijd geleden verklaard een goed werkend vaccin te hebben en claimt nu 92 % werkzaamheid. In China schijnen al meer dan een miljoen mensen ingeënt te zijn met vaccins waarover bij ons weinig bekend is.

 

De meest geavanceerde vaccins, zoals die ontwikkeld worden door AstraZeneca en de Universiteit van Oxford, BioNTech en Pfizer en Janssen Pharmaceuticals (J&J), zijn gebaseerd op nieuwe formaten waarmee we weinig ervaring hebben met het gebruik ervan als vaccins.

Het bizarre is dat deze geheel nieuwe technologieën op het gebied van vaccins maken in een zucht en een scheet ontwikkeld worden, terwijl de klassieke vaccin methodes, waar we vele tientallen jaren ervaring mee hebben, heel veel tijd vergen. Onder anderen Novavax, GlaxoSmithkline en Sanofi werken daaraan maar die zijn nog lang niet zo ver als de anderen.

Nou, een kleine nuance is hier op zijn plaats: Er is wel degelijk ervaring opgedaan met mRNA ‘vaccins’, namelijk voor de veehouderij. Voor dieren wordt deze techniek wel al gebruikt om de intensieve veehouderij te beschermen tegen virussen in de stallen waar de dieren hutje-mutje opeengepakt staan. Het probleem is echter dat deze dieren uit de intensieve veehouderij meestal geen lang leven beschoren is en dus de lange termijn gevolgen van deze ‘vaccins’ zich niet openbaren. Uit laboratoriumproeven en enkele observaties over langere tijd blijkt echter dat de dieren na verloop van ongeveer 4 jaar ernstige orgaanproblemen krijgen en na pakweg 8 jaar evolueert dat in kanker van de betreffende organen. Maar dat vertellen de producenten van uw ‘vaccin’ er niet bij.

De experimentele vaccins van vrijwel alle grote producenten zijn wel al op zeer grote schaal, op voorhand aangekocht door de meeste Westerse overheden en de Europese Unie.

En ondanks dat het allemaal nog niet af is weten ‘ze’ wel al dat er minimaal 2 doses nodig zijn en dat er jaarlijks hervaccinaties nodig zijn.

Sommige farmabedrijven beweren met droge ogen dat ze geen winstoogmerk hebben.

Ze doen het om de mensheid te redden. Maar dit zijn de bedrijven die vele honderden miljoenen aan subsidies beuren. Dus er zijn 2 soorten bedrijven: De bedrijven die zelf de ontwikkeling financieren en de vaccins tegen astronomische prijzen op voorhand verkopen en de bedrijven die astronomische bedragen op voorhand ontvangen en beloven om de vaccins straks tegen lage prijs aan te bieden.

Snapt u het nog?

 

Is het gek dat ik me afvraag welk soort mensen meedoen aan de testfases?

Als je bedenkt dat de helft van de deelnemers het experimentele vaccin krijgen toegediend, en de andere helft een NaCl spuitje….

De vrijwilligers worden vooral gerekruteerd onder mensen met een hoog risico op ernstige infecties en met een hogere overlijdenskans. “Opa, kom, je mag meedoen aan een testje. Krijg je 1.000 euro voor cadeau”. Zoiets ofzo??? En de mate van toegepaste ethiek hangt af van de wetgeving in het betreffende land van de deelnemers. Vandaar veel deelnemers in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Daar wordt niet zo veel gezeurd…. Op deze wijze hebben de onderzoeken het potentieel om de werkzaamheid van vaccins sneller en met veel minder deelnemers te beoordelen dan een standaard fase 3-onderzoek.

 

Vervolgens worden de deelnemers blootgesteld aan het virus en wordt gekeken hoeveel personen uit beide groepen covid-19 oploopt. Als de echt gevaccineerde groep minder infecties oploopt en/of de symptomen milder uitvallen dan bij de groep met de placebo’s, wordt het vaccin succesvol verklaard. Dat is al vanaf 50 % het geval. Het hangt dan verder van de bijwerkingen af of het vaccin toelating krijgt of niet.

 

“Wilt u een hapje nemen van dit goedje”?    -“Wat is het”?    Vraagt u dan.   -“Dat is geheim”. -“Wat doet het met me”?   -”Dat weten we nog niet zo goed”.  -“Heb ik het nodig”?   -“Eeehhh, waarschijnlijk niet”.   -“Is het veilig?   -“Dat weten we ook niet”.     -“Maar wat gebeurt er als ik er iets naars aan overhoud”?    -“Tja, daar ben ik gelukkig niet aansprakelijk voor, dat is dan lekker jouw probleem”.

 Nou, zo’n aanbod kunt u natuurlijk niet laten lopen. Laten we het maar eens proberen!!

 

Voorzitter van de Engelse Vaccine Taskforce, Kate Bingham, schreef kortgeleden een artikel (voetnoot 2) dat gepubliceerd is in The Lancet, hét medisch vakblad voor wetenschappelijke studies. Zij schrijft onder andere:

We weten echter niet dat we überhaupt een vaccin zullen krijgen. Het is belangrijk om op uw hoede te zijn voor zelfgenoegzaamheid en te groot optimisme. De eerste generatie vaccins is waarschijnlijk onvolmaakt, en we moeten erop voorbereid zijn dat ze infectie misschien niet voorkomen, maar de symptomen verminderen, en zelfs dat niet voor iedereen of dat ze voor lange tijd werken.

 

Maar nu het goede nieuws:

Emeritus hoogleraar Prof. dr. P.J.A. (Pierre) Capel is immunoloog.

De heer Capel kan op onnavolgbare wijze colleges geven. In een boeiende video van 40 minuten, genaamd ‘Afweer genoeg, ook zonder vaccin’, legt hij uit hoe het natuurlijke immuunsysteem werkt. (voetnoot 3)

Bij mensen van rond de 80 jaar neemt het natuurlijk immuunsysteem in kracht af en oude mensen zijn daardoor kwetsbaarder voor virussen. Maar bij gezonde oude mensen is het immuunsysteem zelfs op hoge leeftijd nog verrassend sterk.

Kijk eens naar deze grafiek met op de X-as de leeftijd en op de Y-as het percentage overlijdens bij een influenza of corona infectie:

 

Nooit eerder is de voorgenomen massale vaccinatie van volwassenen, waar ook ter wereld, al eens uitgevoerd.

Regimes die zichzelf in het afgelopen jaar in ware dictators hebben veranderd, zien hun uitdaging in de complexiteit van deze operatie. Boris Johnson wordt volgend jaar de voorzitter van de G-7. En laat nou net hij afgelopen week hoog bezoek gehad hebben van onze ‘weldoener’ Bill Gates. Boris heeft zijn volledige inzet en toewijding toegezegd aan GAVI (Bill Gates) en de WHO (Bill Gates) om het vaccinatieprogramma (Bill Gates) wereldwijd uit te rollen.

Niemand is veilig totdat we allemaal veilig zijn. Pandemische virussen respecteren de landsgrenzen niet. Zo luidt het nieuw motto.

 

Bill Gates, die rare Bill toch,

heeft wel al een inschatting gemaakt dat zo’n 700.000 mensen zullen overlijden aan de nieuwe vaccins die eraan zitten te komen. Vreemde uitspraak. Maar hij heeft wel meer dingen gezegd: Zijn megawinsten die hij denkt te maken met vaccins, dat er een 1e pandemie zat aan te komen, dat er een 2e pandemie zit aan te komen, dat hij iets gaat doen aan de overpopulatie van de wereld, van alles lijkt hij eruit te flappen. En hoe meer rampspoed hij verkondigd, hoe dikker de grijns op zijn bek. Is Bill Gates een rare clown of zit er een strategie achter zijn loslippigheid? Ik denk het laatste! Omdat hij de ene waarschuwing na de andere de wereld insmijt neemt een deel van de mensen hem niet serieus en een ander deel denkt dat hij niets kwaads in de zin heeft en alleen maar bezorgd is om ons aller welzijn. “Anders zou hij dit toch allemaal niet zeggen”.

Vele van de beleidsmakers en adviseurs en machthebbers hebben linksom of rechtsom belangen in de biljarden bussines van de vaccin industrie. Jawel, ook in Nederland. Het is misschien Bill die aan de touwtjes trekt, maar er zijn er velen die uit zijn ruif gaan mee eten.

 

Ik heb een heel goed idee om deze angst-pandemie te stoppen:

Vaccineer iedereen met NaCl. Dat is goedkoop, veilig, overal beschikbaar en gegarandeerd zonder bijwerkingen.

Daarna gaan we stoppen met de PCR test. Mensen die zich echt ziek voelen testen we voor de zekerheid met een echte test. En het leven kan weer ‘gewoon’ doorgaan…

Maar deze strategie zal wel niet zo goed in de plannetjes van Bill, de VN, de WHO en WEF passen, ben ik bang.

 

De kranten en andere mainstream media doen al vast hun stinkende best

met, ongetwijffeld door de overheid gedicteerde, verleidelijke krantenkoppen. Een kleine selectie van wat ik de afgelopen dagen zag voorbij komen:

Nog meer goed nieuws over vaccins.                      Is er wel voldoende vaccin?             Wie krijgt er straks als eerste het vaccin?

Zouden eerst de ouderen of juist eerst de jongeren het vaccin moeten krijgen?

Pas einde 1e kwartaal 2021 is er voldoende vaccin!       2e vaccin bijna klaar. We mogen eindelijk hopen op een normale zomer.

Vaccins gratis, maar niet verplicht

In de Telegraaf schrijft Jos Versteeg (nota bene nog een oud collega van mij) in zijn column dat er nog wel wat scepticisme onder de bevolking moet worden overwonnen, want niet iedereen staat te popelen. “Wat is dat toch dat mensen niet bereid zijn om mee te werken om deze crisis snel op te lossen”

(Zijn columns en adviezen zijn trouwens meestal gebaseerd op weinig onderzoek en/of inzicht en meer op na-papegaaien).

 

En waar doen we het allemaal voor?

Om terug te kunnen keren naar onze normale wereld? Welnee, Dr. Fauci (ook financieel belanghebbende) heeft al verklaard dat dat niet gaat gebeuren en inmiddels heeft de WHO (je weet wel, de internationale dictators club van Bill Gates) ook een verklaring afgegeven dat ook na het vaccinatieprogramma alle andere covid maatregelen gewoon van kracht blijven.

 

Tot welke gruweldaden zijn dictators in de geschiedenis niet allemaal in staat geweest?

Historici en geschiedenisboeken kunnen u daarover van alles uitleggen. De gruweldaden uit de 2e wereldoorlog zijn nog niet zo lang geleden. Daar hebben mijn opa en mijn vader nog over kunnen vertellen. Ik heb een tijdje in Cambodia gewoond en heb daar de gevolgen van een gruwelbewind kunnen aanschouwen. Pol Pot en zijn kornuiten konden er ook wat van zeg.

 

Nog recenter zijn de volkerenmoorden in het Midden-Oosten.

Denkt u nou echt dat er geen gruwelijke dingen meer gaan plaatsvinden omdat iedereen nu een tv en een koelkast heeft? Dat ‘ze’ allemaal alleen maar het beste met ons voor hebben?

Het doet me opeens denken aan een passage uit de cabaretshow van Micha Wertheim die een bezoek brengt aan Kamp Vucht. Op de muur staat een tekst geschreven: “Dit nooit meer”.

Micha zegt daarop iets in de trend van: “nou, meestal weten ze de volgende keer wel iets nog gruwelijkers te bedenken. Misschien is het wel beter als ze dit gewoon nog een keer doen, dan weten we tenminste wat ons te wachten staat”.

Virussen bestaan al zolang als er leven op aarde is. En virussen zijn overal. Daar leven we mee en soms worden we er ziek van en soms gaan we er zelfs aan dood. Maar verruit de meeste mensen hebben een natuurlijke gezonde weerstand tegen vrijwel alle virussen.

Wil ik een vaccin? Nee, alleen als het ook eerst getest wordt op rijke mensen. Familie Gates, kom op!

 

Marcel van Tol

Voetnoot 1

Drug search, hier kunt u van alle medicijnen de werking en de bijwerkingen controleren:

https://rxisk.org/rxisk-search/

 

Voetnoot 2

Artikel van Kate Bingham, voorzitter van de UK Vaccine Taskforce:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32175-9/fulltext

 

Voetnoot 3

Een bijzonder informatief college van Prof. Dr. Pierre Capel, immunoloog, over natuurlijke afweer:

https://www.youtube.com/watch?v=T3DJO4p586o

 

Voetnoot 4

Kamp Vucht

https://www.youtube.com/watch?v=ATqFnknCaqE

 

Zie ook 5:

https://commonsensetv.nl/broer-sijbesma-is-directeur-bij-vaccinleverancier-astrazeneca/

 

4.3 4 Stemmen
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
2 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
2
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x