CommonSenseTV Get real!

Steun het échte nieuws!

Onze Facebook, Twitter en Telegram

G*st*po praktijken: Boetes en winkelverbod bij “onbetamelijk” gedrag!

Klanten die in een winkel de anderhalve meter afstand tot anderen niet in acht nemen, kunnen van Stichting OverlastDonatie een boete van €181 tegemoet zien.

Ook wordt er een WINKELVERBOD van een jaar opgelegd als geen gehoor gegeven wordt aan de Noodverordening Corona die geldt.

Dat meldt de Stichting OverlastDonatie (SODA) aan winkeliers:
‘Op verzoek van de detailhandel hebben wij deze aanpak ontwikkeld om winkeliers bij de HANDHAVING van de coronamaatregelen te ondersteunen’, zegt directeur Arie Jan van Os.

“Het resultaat is dat ondernemers in handhavingssituaties de klant naast een winkelverbod een schadevergoeding van €181,- kunnen opleggen, zo hebben we met de politie afgestemd’, stelt Van Os, die zegt dat de maatregel – die geldt voor bezoekers vanaf 14 jaar – per direct ingaat.

‘Als er onvoldoende afstand van elkaar genomen wordt, brengt dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De kans bestaat dat een winkelier wordt beboet of dat de burgemeester hun winkel sluit als hier niet tegen wordt opgetreden’, aldus Van Os.

‘Vandaar dat we deze aanpak toe gaan passen, net zoals dat gebeurt bij WINKELDIEFSTAL.’ (al wordt winkeldiefstal niet meer bestraft tegenwoordig)

Vanaf vandaag: Kleine delicten blijven onbestraft!

In een mail aan winkeliers stelt Stichting OverlastDonatie:

  • Het is van groot belang dat u klanten wijst op de regels en de naleving ervan.
  • Indien dit niet gebeurt kunt u de klant aanspreken.
  • Bij niet naleven van de regels door de klant vraagt u hem mee te gaan naar uw kantoor en zegt dat door de MISDRAGING schade is ontstaan en deze vergoed dient te worden.
  • Daartoe kan een schadeformulier worden ingevuld.
  • Bij escalatie, net zoals bij escalatie na diefstal, moet de politie worden gewaarschuwd.

‘Natuurlijk zitten we niet te wachten op overtredingen, maar het is goed te weten dat er nu een SCHADEVERGOEDING kan worden gevraagd’

Mooi gezegd maar de boetes spekken de staatskas behoorlijk. In Frankrijk zijn er tientallen keren meer boetes uitgedeeld dan dat er besmettingen zijn. Vorige week al stond de teller boven de 40.000 boetes uitgeschreven.

“We hopen dat dit klanten AFSCHRIKT en het leidt tot goed verantwoord en veilig WINKELGEDRAG. Zo niet, dan wordt de schadevergoeding wegens MAATSCHAPPELIJK ONBETAMELIJK GEDRAG opgelegd.

Doet de klant moeilijk en weigert die te betalen dan kan de politie NOG een boete opleggen van €370.”

Bovengenoemde organisatie kwam een tijdje geleden in opspraak bij o.a. Radar en staat zélf bekend bij de politie.

De Stichting OverlastDonatie (SODA) verstuurd al sinds jaren aanmaningen naar mensen die een ONRECHTMATIGE DAAD zouden hebben verricht.

De stichting FACTUREERT de gemiddelde tijd die handelaren hieraan zouden besteden en KAPITALISEERT zo op mensen die niet aan hun betalingsverplichting zouden hebben voldaan tijdens het winkelen of tanken.

Over de stichting zijn op Radar, Rechtenforum en het Infopolitie forum diverse topics geopend en de stichting is besproken door de defensie advocaat.

De handelswijze van SODA is als volgt:
De winkelier maakt een melding dat een klant niet heeft betaald voor bijvoorbeeld een plak kaas en geeft daarbij de PERSOONSGEGEVENS door aan SODA.

Vervolgens stuurt SODA een rekening naar de klant van €181,- voor 135 minuten aan tijd die de winkeliers volgens de stichting gemiddeld besteden.

De stichting draagt als grondslag de onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW aan.

De handelswijze deugt juridisch gezien niet.

De onrechtmatige daad verplicht de persoon die deze heeft verricht om de schade te vergoeden van de gene tegen wie hij deze verricht. Schade bestaat uit vermogensschade en ander nadeel (art. 6:95 BW). Schade die bestaat uit ander nadeel komt alleen voor vergoeding in aanmerking, wanneer de wet daar recht op geeft. Onder vermogensschade vallen geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten (art. 6:96 BW).

De 135 minuten die een winkelier besteed is GEEN vermogensschade en derhalve ander nadeel, maar de wet geeft GEEN RECHT op compensatie daarvan.

Daarnaast speelt nog dat de malafide organisatie BTW in rekening brengt, terwijl rechters schadevergoeding excl. BTW toekennen, omdat de schuldeiser de BTW kan verrekenen.

Oftewel SODA is een parasiet die parasiteert op het coronavirus.

Bronnen:
https://radar.avrotros.nl/forum/overig-juridisch-financieel-f93/stichting-overlastdonatie-amsterdam-in-opspraak-t187917.html

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1351184594/geen-1-5-meter-afstand-in-de-winkel-181-euro-boete

Ook zijn er al kliklijnen sinds een week of 2. Lekker je landgenoten verraden!

Kliklijn! NSB praktijken terug in Nederland.

0 0 Stem
Artikelbeoordeling

Kom naar ons Telegram-kanaal

Volg ons op Twitter en Facebook

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
Dutch NL English EN French FR German DE Spanish ES
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x
Terug naar boven