NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol

Drs. C. Van Rijn – Verzekeringsarts: Is Corona eigenlijk wel erger dan de griep?

Hoe weten we eigenlijk hoe dodelijk een virus is? Dit kan men weten door de IFR te berekenen. U kent de IFR natuurlijk wel van corona, dit wordt dagelijks uitgebreid behandeld door de media. Deze opmerking is uiteraard sarcastisch bedoeld, de IFR komt nooit in het nieuws, dit vergt journalistieke interesse, intelligentie en iets van een geweten.

Eén keer was de IFR wel voorpaginanieuws; begin maart sprak Tedros van de WHO over een IFR van 34 x de griep. Niemand in de media had opgemerkt dat ze het twee weken eerder nog over een IFR van 7 keer de griep hadden en niemand vroeg naar de onderbouwing van zijn verhaal. En waarom was het geen voorpaginanieuws toen een onderzoek uit Oxford op 22 maart het had over een IFR van slechts 3 keer de griep (Oxord Centre for EBM) of half april toen een onderzoek in St. Clara het had over slechts 1.5 keer de griep. Het RIVM van Amerika had vanaf mei al de dodelijkheid verlaagt naar 2.6 x de griep. Recent was er een onderzoek van Nic Lewis die had berekend dat er in Zweden inmiddels herd immunity is en de dodelijkheid ongeveer 0.6 keer de griep bedraagt. (Deze voorbeelden zijn een beetje cherrypicking van mijn kant maar dat mag ook wel eens een keer)

Goed nieuws is blijkbaar geen nieuws. Dankzij het gebrek aan relativering bij de media zijn veel mensen bang geworden. De permanente ziekmakende propaganda voor de lockdown is stuitend. Zelfs mijn moeder, een gewoonlijk nuchtere boerendochter die voor de duvel niet bang is, gaat niet meer met haar kleinkinderen naar het restaurant.
In de rechtszaak van viruswaanzin durfde het RIVM niet te zeggen hoe dodelijk het virus was, dan zou namelijk blijken dat de keizer geen kleren heeft.

De rechter in de rechtszaak toonde ook geen enkele interesse in de IFR. Dit is vergelijkbaar met een moordzaak waar geen interesse wordt getoond in de afwezigheid van bewijs. Alsof het OM zou aangeven “de doodsoorzaak en het moordwapen zijn niet bekend maar die vinden we later wel” en de rechter accepteert dat als een plausibele verklaring.
De dood hoort onvermijdelijk bij het leven. Laten we er van uit gaan dat we de griep accepteren als een gegeven waar we mee kunnen leven. Iedereen gaat ooit dood en de griep brengt iemand in de laatste fase van zijn leven op een milde wijze naar de overkant. Soms heeft ook een jongere pech en overlijdt dan aan de griep. Dit is gruwelijk maar gelukkig echter zeer zeldzaam en hoort ook bij het leven. Als u iemand bent die bij een gewone griepgolf ook 3 maanden onder het bed wegkruipt kunt u nu stoppen met lezen.
De IFR is te berekenen door aantal doden te delen door het aantal besmette gevallen. Dit moet je niet verwarren met de CFR, dit is het aantal doden gedeeld door het aantal positief geteste mensen. De IFR wordt gebruikt als een getal voor een groep. De IFR voor mensen in een verpleeghuis is veel hoger dan de IFR van schoolkinderen. Meestal wordt de IFR gebruikt om het sterftecijfer van een land uit te drukken. Landen met veel oude mensen en landen met westerse aandoeningen als diabetes en overgewicht hebben een veel hogere IFR.

Het is lastig om de IFR goed te berekenen omdat zowel de noemer als de deler problemen kunnen geven.
De noemer, het aantal doden kan lastig zijn: soms duurt het 2 maanden voordat iemand is overleden aan corona waardoor je tot die tijd moet wachten om iets te kunnen zeggen over de IFR. Soms is het lastig om te weten of iemand is overleden aan corona of aan iets anders. Zelf vind ik de oversterfte nu wel een redelijk betrouwbaar getal om het aantal doden te meten, misschien moeten daar 10-20% griepdoden van af maar dat zal niet heel veel zijn.

Wat betreft de deler, het aantal besmette gevallen: Bij corona kun je de ziekte heel goed over het hoofd zien, er zijn namelijk erg veel mensen zonder symptomen. Het aantal besmette gevallen is lastig te meten. Daarvoor zijn steekproeven nodig en we hebben maar twee veelgebruikte meetmethoden. De PCR of bloedonderzoek naar antilichamen.
De laatste, het meten van antilichamen heeft als nadeel dat het een paar weken duurt voordat het lichaam antilichamen aan heeft gemaakt. Verder weet je niet zeker of iedereen die in aanraking is geweest met het virus wel antilichamen aanmaakt.

Het is inmiddels duidelijk dat een groot deel van de mensen wel virus heeft ingeademd maar er nooit ziek van is geworden.
De PCR heeft als nadeel dat het hele kleine aantallen virusdeeltjes kan vaststellen maar ook dode restjes virusdeeltjes, bijvoorbeeld als iemand al weken niet meer ziek is. Ook geeft het een positieve test als iemand die week in een ruimte is geweest met virusaerosolen waar ze echter nooit ziek van zullen worden.

Voor een echt goede steekproef zou je bij voorkeur PCR en antilichaamonderzoek combineren en met enige regelmaat herhalen bij een grote aselecte groep mensen en deze groep blijven volgen. Dit vergt een vooruitziende blik die je blijkbaar van de EU en WHO niet hoeft te verwachten.
Er zijn allerlei factoren die de IFR of de mortaliteit beïnvloeden. De belangrijkste is de leeftijd, hoe ouder je bent hoe groter je kans dat je overlijdt. Comorbiditeit, roken, vitamine D-spiegel, obesitas, hoeveelheid fijnstof in de lucht verhogen ook de IFR. Dus als je een regio hebt waar veel van deze factoren aanwezig zijn en je verplaatst ook nog je patiënten naar verpleeghuizen, dan wordt je IFR aanzienlijk hoger (denk bijvoorbeeld aan New York).

De kern van dit artikel is dat de IFR, de dodelijkheid niet goed bekend was, zeker in het begin niet maar hij wordt wel steeds duidelijker. De eerste maanden kwam echter alleen CFR dagelijks in beeld, met dikgedrukte letters, dag in dag uit. Echter de CFR is een volstrekt nutteloos getal. Dus terwijl de media de eerste maanden bibberend naar de CFR zaten te staren, werden ze in werkelijkheid bang gemaakt met een spookgetal.

Ik wilde wel graag weten waar we aan toe waren. Ik heb daarom meerdere keren gemaild naar het RIVM om te vragen of ze de IFR al wisten.

02 april schreef ik dit aan RIVM:

Geachte mijnheer, mevrouw,
ik mis op de website en in de media inschattingen van de
IFR, wordt hier onderzoek naar gedaan? Waar blijven de steekproeven!!
Verder mis ik:
a) Inschatting verloren levensjaren zonder lockdown (een range volstaat)
b) Inschatting verloren levensjaren met lockdown
c) inschatting verloren levensjaren ten gevolge van lockdown (roken, armoede, obesitas, suïcide)
-Kosten per gewonnen levensjaar= Totale kosten recessie/a -(b+c)

14 april schreef ik dit aan het RIVM.

Geachte mijnheer, mevrouw,

Waar blijft in hemelsnaam de inschatting van de IFR. Wereldwijd wordt alleen over de CFR gesproken, waarom? Les 1 bij een pandemie: probeer de IFR in te schatten. Wij zijn 4 maanden verder en tasten nog in het duister over de IFR, waarom????
Ik kreeg alleen een geautomatiseerd antwoord op mijn mails.
Even een ingewikkeld tussendoortje (dat mag u overslaan). Je kon eind maart al wel een vermoeden hebben van de IFR. Dit is een grafiek van de CFR maar afgezet tegen het aantal testen die gedaan was. Als iedereen wordt getest wordt de CFR hetzelfde als de IFR. Je zou verwachten dat als de IFR hoog is dat de CFR ook hoog blijft als je meer test maar dat bleek niet het geval. (zie een voorbeeld hieronder). Dat was een eerste vingerwijzing voor mij dat het allemaal wel meeviel met de IFR. (Italië is hier afwijkend maar zij hadden veel gevallen en testen alleen als de ziekte al vergevorderd was.)

Tot de eerste steekproeven gedaan werden moesten we het doen met een onderzoek op een cruiseschip, de Diamond Princess. Daar werd de IFR ingeschat op 1.2 % maar de gemiddelde leeftijd aan boord was 69. ( IFR 0.5% gecorrigeerd voor leeftijd)
Een flinke griep heeft een mortaliteit, een IFR van ongeveer 0.1 %. Probeer dit te onthouden: 0.1% vonden wij altijd prima en acceptabel.

De IFR kun je bepalen met steekproeven. De eerste steekproeven in Nederland werden gedaan onder verpleegkundigen begin maart. Daaruit bleek ook dat het aantal besmettingen hoog was, tegen de 4% van de 10.000 verpleegkundige waren al besmet, terwijl er nog geen enkele verpleegkundige was overleden. 9 april stond in de krant dat 1 op de 3 verpleegkundigen besmet was. Inmiddels zal 2/3 verpleegkundigen wel in contact geweest zijn met corona. Er zijn 12 verpleegkundigen overleden aan corona, van de 200.000. De IFR onder verpleegkundigen zal dan rond de 12/140.000 liggen. Dat is een IFR van 0.009 %, minder dan een griepje voor die categorie.

Tot half april moesten wij het doen met deze kruimels aan informatie over de dodelijkheid van het virus. Hoe vaak heeft u de media horen afvragen: kan het misschien nog gewoon een flinke griep zijn? Nooit. De lockdown is dus gedaan zonder dat de mortaliteit bekend was en dus strikt genomen er nog geen hard bewijs was dat corona een bijzonder groot gevaar is. Brabantse ziekenhuizen waren wel vol maar misschien gaat de besmetting sneller en liggen veel mensen langer op de IC vanwege longproblemen. Uiteindelijk is de IFR het getal wat je wilt weten.

16 april werd er een onderzoek bekend van Sanguin naar antilichamen en die kwam uit op een IFR van 0.8%. Het betrof echter geen representatieve groep, er mochten alleen mensen meedoen die lange tijd niet ziek waren geweest. Verder was deze eenmalige steekproef onvoldoende om de IFR te berekenen. Je moet het zien als een snelheidsmeter die enorm zwabbert zolang je accelereert. Ook was volstrekt onbekend of iedereen wel antilichamen aanmaakt en hoe groot het echte aantal in de deler was van de formule van de IFR.

In diezelfde periode kwamen er ook in andere landen onderzoeken naar antilichamen en die kwamen uit op een IFR van 0.1-1 %. Er was dus nog steeds hoop op een IFR vergelijkbaar met de griep, maar met de data van dat moment kon gemiddeld uitgegaan worden van ongeveer 5 x de griep.

Een overzichtje van de IFR uit die tijd (21-04-2020)

 

Zijn er redenen om aan te nemen dat de IFR lager was of nog lager kan worden? Jazeker en daar zijn meerdere redenen voor:

 

  • ⦁ Door toegenomen behandelmethoden en betere weerstand door hogere vitamine D spiegel overlijden er minder mensen en neemt de IFR af.
  • ⦁ Er komen steeds sterkere bewijzen dat een deel van de mensen geen antilichamen aanmaken (hierdoor wordt de deler hoger en de IFR lager). Zij werken het virus weg zonder dat er antilichamen aan te pas komen. De vraag is of deze mensen wel ziek zijn geweest. Zij hebben virus ingeademd maar hun afweer heeft het virus direct afgeweerd, zoals een goede portier die een foute gast niet eens binnen laat. Je kunt wiskundig aantonen dat een deel van de mensen al deels immuun is. Met het reproductiegetal bereken je de snelheid van transmissie in een populatie maar dit getal is tevens een soort wiskundig spiegelbeeld van de herd immunity. Het interessante hieraan is dat je hiermee kunt aantonen dat een groot deel van de mensen überhaupt niet ziek kan worden van Corona. Bij een grafiek in het verloop van de ontwikkeling van herd immunity ontstaat een soort S-curve. Als de S-curve meer naar links ligt zijn er meer mensen immuun. In werkelijkheid zijn deze mensen niet immuun maar hebben een dermate sterke weerstand dat je ze mond op mondbeademing moet geven door een corona-patiënt om genoeg virussen binnen te krijgen waar ze last van kunnen krijgen.

 

 

In Nederland zal het niet veel anders zijn. Wij hebben nog enkele besmette personen in Nederland, misschien 1000 en mogelijk met een virus die inmiddels niet erger meer is dan de griep.
Zelf vermoed ik dat de dodelijkheid in Nederland ongeveer 2 keer de griep is geweest. Als je kijkt naar de grafiek van oversterfte (rode lijn) was deze lijn iets hoger dan in 2018 (blauwe lijn). In veel Europese landen zie je dezelfde vorm van grafiek waarvan blijkt dat het een korte snel verspreidende en snel afnemende pittige aandoening is geweest.

 

 

Gewoonlijk bent u in de winter omringt met 200.000 mensen met de griep, met een IFR van 0.1 % Nu zijn er in Nederland 1000 mensen met corona en een IFR van mogelijk 0.2%. Doe mij maar de tweede situatie.

Om zaken verder in perspectief te plaatsen nog een rekenvoorbeeld ter verduidelijking. Ik was onlangs in de Efteling en het bleek dat er tussen ieder karretje één karretje wordt leeg gelaten. Omdat er in Nederland nog 1000 mensen corona hebben is de kans dat je iemand treft met Corona ongeveer 1000 op 17 miljoen oftewel 1 op 17.000. In een karretje zit je nabij 4 mensen op 1.5 meter. Een kans dus van 4 op 17.000 dat iemand corona heeft. Als we er van uitgaan dat de meeste mensen onder 65 zijn (IFR ongeveer 0.015%), is de kans op overlijden max 0.015 % x 4/17.000, dat is 0,00000003. En dan moet je ook nog besmet worden in de buitenlucht, ga uit van een kans van 1 op 10.000. De kans dat iemand overlijdt van een ritje in de achtbaan is dus 0,000000000005. Bedankt Hugo voor de lange wachtrijen in de Efteling, dit gaf mij wat tijd te doden om de onzin van uw maatregelen te berekenen.

De IFR had vanaf dag één meer aandacht moeten krijgen, dan was het allemaal misschien niet zo uit de klauwen gelopen. Op televisie zag je geen discussie over de IFR maar wel over de R-waarde, het reproductiegetal. Ze lieten Ben Slachter een beetje leuteren over de R-waarde terwijl dit getal van geen enkele waarde is als je de IFR niet weet. Dat is vergelijkbaar met een discussie over de rem en het gaspedaal van een auto terwijl je niet weet hoe hard je aan het rijden bent.
De IFR is dus de kernvraag: Hoe groot is de kans dat u sterft? Dus de volgende keer dat u gaat protesteren moet u maar een spandoek maken: Wat is de IFR mijnheer van Dissel? Ieder tv-programma wat niet over de IFR gaat zou ik gewoon uitzetten, laat u niet vergiftigen met die propaganda, dat is onnodige bangmakerij, vergezochte sensatie-bagger.

Ik kijk al maanden geen tv meer en dat bevalt uitstekend. Netflix en youtube zijn prima alternatieven. Ook Jensen kan ik aanraden, hij is niet de meest bedeesde presentator maar heeft een gezondere benadering van het coronavirus dan het hele RIVM en OMT bij elkaar. Daar word je ook vrolijker van en dat is goed voor je persoonlijke IFR. Ik heb toch een beetje het gevoel dat we ons met zijn allen hebben laten brainwashen. Het verbaast mij ook; laten wij Hugo de Jonge Nederland in communistisch Rusland veranderen met zijn noodwet? Zijn wij nuchtere Nederlanders echt zo bang te maken en gaan we hierdoor geloven in niet bewezen onderdrukkende maatregelen? Mag ik u eraan herinneren dat de levensverwachting in communistisch Rusland rond de 55 jaar lag (of schiet ik nu door?).
Rutte zei dat we vlogen in het donker en daarom deed hij voor de zekerheid maar alles op slot. Je had ook kunnen redeneren: omdat we niet weten hoe dodelijk het virus is doen we dus maar even helemaal niets. Laten we eerst wat steekproeven doen. Zeker omdat social distancing een niet bewezen aanpak is, lijkt better safe then sorry mij een uitstekend argument om vooral niets te doen. Helaas is het zo dat door alle propaganda de leiders die een lockdown hebben gedaan populairder zijn dan de leiders die dat niet hebben gedaan.

De vraag is of dat ook nog geldt voor Rutte als volgend jaar de rekening op de mat valt voor de coronabonds die gebruikt gaan worden om buitenlandse banken te redden. Het is voor hem te hopen dat hij het kan rekken tot na 21 maart.
Afsluitend: De noodwet die ik zou invoeren is dat een lockdown behandeld moet worden als een misdaad tegen de menselijkheid en per wet verboden zou moeten worden zolang de IFR en wijze van transmissie niet bekend is. Maar dat is mijn mening.

Drs. C. van Rijn, verzekeringsarts

 

Eerdere artikelen en video van Drs. C. van Rijn:

Opnieuw bewezen: Een Lockdown is zinloos.

VIDEO: GEEN BEWIJS VOOR EFFECT LOCKDOWN

4.8 13 Stemmen
Artikelbeoordeling
Subscribe
Abonneren op
7 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
Hansz Pint

Waarom vraagt van Rijn zich dat af en zegt hij, stelt hij niet gewoon; Cojona is Niet erger dan een griep, sterker nog, griep is Ergerderder…!

Nou, dit was ut, ik had geen zin om het stuk te lezen en reageer slechts op de KOP…titel.

Nou ja, waarom zeg ik dat hij dat eigenlijk moet Stellen…
Omdat er wereldwijd al zoveel BEWIJS naar voren is gekomen DAT cornoia een HOAX is, dus waarom dan nog voorzichtig zijn in je uitspraken …

Is een doctorandus een deskundige, een expert, of een medicijnman ( een arts doet een studie medicijnen) bijna altijd blijkt dat die zogenaamde deskundigen en experts er meestal naast zitten met hun beweringen…
Maar hij beweert hier niks hij vraagt het zich af….

Hmmm, mss toch dat stuk mares lezen… 😉

Hansz Pint

m.i.
Jezus wat n lap tekst… ik las; hoe ouder je bent hoe groter je kans om te overlijden…. duh… joh…. maar is niet waar, het moet zijn; Hoe OngezOnder je bent hoe groter de kans om ergens… aan te overlijden behalve aan dat t klokkie rond is en je rustig in je slaap desnachts de laatste adem uitblaast… bzzzzz…. en datwassutdan.
Een mens met een sterke WEERSTAND … oud of jong… is NIET of nauwelijks vatbaar voor bacteriën of virussen, die voelen zich niet welkom en gaan n deurtje verder naar WEL vatbare door hun leefstijl verzwakte mensen…. logisch toch…die leggen onbewust gewoon de rode loper uit, kom maar binnen met je knecht…

Ook leuk is de afkorting; IFR…dat staat er ongeveer 88 keer in maar nergens staat wat het precies inhoudt… jaja wetikwel, maar veel mensen niet en die slaan dan heel snel de boel over…bij aanvang leg je zoiets uit en gebruik je verder de afkorting…

Als je in een karretje in de efteling gaat zitten dan is de luchtstroom naar achteren van de voor je zittende mensen precies die luchtstroom vol aerosolen en druppeltjes van het luidkeelse geschreeuw, gejoel en gejuich (verboden in voetbalstadions…) van de angstigenthousiaste mensen in die achtbaan eigenlijk gewoon jouw immuniteitsverhoger… jouw groepsimmuniteit is dan verzekerd…en van iedereen die rondom die achtbaan staat te kijken en waarop al die aerosolen neerdalen… mooi toch allemaal van moedertje natuur…. ziek worden heeft vaak een reden, immuniteit opbouwen !
Bij vacinatie verzwak je je immuunsysteem en ben je voor de rest van je leven aangewezen op…. je jaarlijkse shotjes….. goeie Business… van die slimme zakenmensen… die hun hele vermogen filantroperen om dat dan tiendubbel weer terug te verdienen aan die vaccins…. goeie Business…..

Leef gezond en hoe je dat doet…? nou zoek eens op http://www.succesboeken.nl een site voor zelfeducatie, of duik op you tube en verzuip in de overvloed aan informatie HOE verantwoordelijk en volwaardig te leven…
Het supermarktdieet van pot blik pak en zak en magNEEtronvoer plus je dagelijkse rokertje drankje fris of alcoholischj… dragen in elk geval NIET bij aan het verhogen van je weerstand, inTEGENdeel zelfs…

Je lichaam, je HEBT een lichaam… je bent niet je lichaam… heeft bouw en onderhoudsstoffen nodig, anders gaat de machine haperen….
In dat pot blik en pak kant en klaar dieet zitten die stoffen niet, daar zitten wel stoffen in die je systeem, je lichaam beLASTen… je lijf moet harder werken om die zooi weer kwijt te raken, dat kost je energie en dus gooi je maar weer n blikkie fris naar binnen(5 klonten lichaamsvernielend suiker)… enzovoort…
Eet volwaardig en biologisch en bouw daarmee je weerstand op en je lacht elk virus UIT…..
Dat Big Farma en de reguliere medische ziektenindustrie dat niet leuk vindt… tja, zo gewonnen zo geronnen…. zodra de mens, de consumens… ook hierin WAKKER wordt zal de wereld er totaal anders uit gaan zien op alle fronten, maar zolang bedrijven als Unilever de supermarkten bevoorraden met hun junkfood zal de massaconsumens, gehersenspoeld door het 24-7 reclamebombardement-dement-dement…. zichzelf de welvaartsziektenstatistieken in blijven smikkelen, en heeft de reguliere door Big Farma gesponsorde ziektenindustrie een zeer goed businessmodel… ; hier heeft u een pil, als die niet help komt u terug en krijgt u een sterkere of andere en…nog eentje voor de bijwerkingen die u van die eerste pil kreeg….. tralala lala lalala…. fuu fuu… centjes verdienen….
De een zijn nood is de dokter zijn brood, met dik beleg en een goed pensioen…

Waar ging ut okalweerover…??? oh ja cojona… oh ja, over die HOAX, en oh ja, wie zijn nu toch die mensen die dit allemaal in scene hebben gezet… en waarom doen nette nederlandse mensen….(haha) hier aan MEE…???

Waarom speelt de MSM onder een hoedje met die mensen….? rarara…. ?

Waarom wil de koning dat het normaal gaat en Rutte wil het abnormaal… rara…?

Rara. . . .

Last edited 3 maanden geleden by Hansz Pint
Bart

Ja, het artikel is te lang, maar geeft wederom bewijs aan de sceptici.

Mijn centrale zorg is dat we nu zolangzamerhand MEER DAN GENOEG BEWIJS HEBBEN dat deze hele Cojona affaire vele malen minder erg is dan dat het WHO en onze regering ons doen voorkomen. Maar we krijgen, NOG gelijk, NOG zien we een afname van de genomen Overheids maatregelen.

Dit begint enorm te knellen.
En bij meer en meer mensen.
Ja, het artikel is te lang, maar geeft wederom bewijs aan de sceptici.

Mijn centrale zorg is dat we nu zolangzamerhand MEER DAN GENOEG BEWIJS HEBBEN dat deze hele Cojona affaire vele malen minder erg is dan dat de WHO en onze regering ons doen voorkomen. Maar we krijgen, NOG gelijk, NOG zien we een afname van de genomen Overheids maatregelen.

Dit begint enorm te knellen.
En bij meer en meer mensen.

Last edited 3 maanden geleden by Bart
Hansz Pint

Bart, het establishment… alles en iedereen die macht heeft over het volk, en daar hun salaris mee verdienen… dus de MSM, de Multinationals, de STAAT en hun machtsapparaat… de reguliere ZiektenIndustrie etc.etc. want er is best een vrij grote bovenlaag herders die de schaapjens knippen, scheren en uitmelken… die volgen de heersende (STAATS) mores, ofwel in dit geval de covid19HYPE omdat het voor hun veiliger is met de stroom mee te gaan dan zich achter die schapen te scharen…
En als je eens gelogen hebt moet je wel blijven liegen in de hoop dat je het daarmee redt… en nog steeds is de MASSA niet overtuigd van het tegendeel hoewel, zoals jij al zegt, de bewijzen van het tegendeel zich opstapelen…
Maar de Macht heeft niet voor niets de Macht… en dus alle mogelijkheden om lastig volk de mond te snoeren, letterlijk en figuurlijk en dat is dus gaande, de strijd van goed tegen het kwaad, de strijd van een volk dat zich niet langer in de luren wil laten leggen door die STAAT, tègen de STAAT.
The One World Order… de strijd van de STERKSTE tegen de rest… de strijd van de elite die dus SAMENwerkt… tegen de Massa die als los zand aan elkaar hangt, tot nu toe, want men begint elkaar te vinden en tegengas te geven aan deze pogingen om alles en iedereen te knechten.
We gaan het zien ….

Jeannette

Voor iedere zelfstandig denkende en onderzoekende wereldburger was dit geen nieuwtje. Wel interessant om de aanhangers van corona,die inmiddels toch wel een beetje ah twijfelen zijn, mee lastig te vallen. Met wat minder conspiracy gerichte, meer feitelijke zaken, zijn ze misschien wel in de ontwakende hoek te schuiven.

R. van Apeldoorn

Ik buig DIEP voor uw uiteen zetting, dit ga ik natuurlijk weer lekker delen met al mijn vrienden en mijn vrienden binnen viruswaarheid.
Buiten het feit dat op de PCR test nogal wat af te dingen valt is de aandacht (bij mij omtrent de IFR naar achteren gegaan). Dom dom dom van mij.

Met de kennis (zeker van nu) moet de IFR weer boven tafel komen. Het is geen constante, deze wordt in de loop van de tijd steeds duidelijker.

Kijken wat de anderen hiervan vinden.

Wayan Eve

Het is een Pandemonunium en niet anders

Doe normaal…en  DRAAG HET UIT!

THIERRY BAUDET'S NIEUWE BOEK

POLITIEK VAN HET GEZOND VERSTAND

Van: Thierry Baudet

24,95 bij Succesboeken

Laatste nieuws

EURODYNAMYCA

Van: Jean Wanningen

19.95 bij succesboeken.nl
DE BILDERBERGS CONFERENTIES

Van: G.Aalders

22,50 bij Succesboeken
NederlandsEnglishFrançaisDeutschEspañol