Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

Houd ons in de lucht om mee te strijden voor de vrijheid

Gevaccineerden hebben nadelige invloed op gezondheid van niet-gevaccineerden

Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dit artikel was vrijwel onbereikbaar voor smartphones. Nu niet meer.

Moeten we gevaccineerden gaan ontwijken?

Tsja… hoeveel studies wil men nog zien voordat het doordringt dat een ieder die ook maar nadenkt een vaccin te nemen ontzettend onverantwoordelijk bezig is en een totaal onnodig risico lopen voor zichzelf en blijkbaar ook voor anderen.

Centner Academy, een privéschool in Miami, heeft internationale krantenkoppen gehaald door zijn werknemers die het experimentele COVID-19-vaccin nog niet hebben gekregen, te laten wachten tot het einde van het schooljaar, als voorzorgsmaatregel om de gezondheid van hun school te beschermen aangezien beide betrekking hebben op nieuwe anekdotische rapporten dat de gevaccineerden een nadelige invloed kunnen hebben op de gezondheid van de niet-gevaccineerden, en dat de klinische veiligheids- en werkzaamheidsgegevens voor de mRNA-vaccins pas ergens in 2023 zullen zijn voltooid.

Tot dusverre heeft de berichtgeving in de reguliere media zich zeer oppervlakkig gericht tegen de volgende verklaring van Leila Centner, mede-oprichter en CEO van Centner Academy, aan haar werknemers (in een interne e-mail die later naar de pers is gelekt) als de meest controversiële en betwistbare:

“Tienduizenden vrouwen over de hele wereld hebben onlangs negatieve reproductieve problemen gemeld door simpelweg in de buurt te zijn van degenen die één van de COVID-19-injecties hebben gekregen, bijvoorbeeld onregelmatige menstruatie, bloeding, miskramen, postmenopauzale bloedingen en amenorroe (volledig verlies van menstruatie).

Niemand weet precies wat deze onregelmatigheden veroorzaakt, maar het lijkt erop dat degenen die de injecties hebben gekregen, iets van hun lichaam kunnen overdragen op degenen met wie ze in contact komen. Totdat er meer bekend is, moeten we voorzichtig zijn als het gaat om het welzijn van onze studenten en het schoolteam. ” is haar claim.

Je kunt Leila’s hele brief en commentaar lezen die ze hier op Instagram heeft gepost  .

Leila Centner

De privécommunicatie van Leila Centner is nu ineens wereldwijd bekend en op 27 april gaf de perssecretaris van het mondkapjesgeile en corona religieuze Witte Huis zelfs commentaar.  Uiteraard kwam Leila Centner onder vuur te liggen door een aantal conventionele allopathische artsen, waaronder Dr.Aileen Marty, een arts en specialist in infectieziekten en met het Wertheim College of Medicine van de Florida International University, die als volgt opmerkte:

‘Maar er is niet één citaat, er is niet één arts of wetenschapper wiens naam erin wordt gespeld. Er zijn geen referenties. Er is niets. Er is geen wetenschappelijk bewijs geleverd. Geruchten zijn het enige dat er is, en als je naar de realiteit kijkt, zit er nul, nul wetenschap achter die beschuldigingen. ” “Als ze het geloven, en ze vervolgens deze grote leugen delen, heeft dat een gruwelijke impact op onze hele samenleving”, zei ze.

Aldus de mensen die al ruim een jaar hebben geweigerd om simpele feiten en cijfers over corona te onderkennen onderstrepen. Mensen en instanties waaraan kritische vragen niet aan gesteld mogen worden. Kom met een boekwerk met argumenten en het in “niet onderbouwd”. Vraag om het weerleggen van de feiten en met komt met niet onderbouwde dooddoeners.

Een fenomeen dat we telkens weer terugzien. Nu willen wij niet direct deze studie als 100% correct bestempelen, maar het laten zien is uiterst belangrijk en lezers kunnen hun eigen conclusies trekken na wat research. Daar hebben wij geen regering, geen fact-checkers en ook geen Dr.Aileen Marty voor nodig. Want als iets “een gruwelijke impact heeft op de samenleving” dan is het wel wat ons tijdens deze crisis is aangedaan en voorgelogen.

Feit 1:

Vaccins maken sommigen ziek; Zieke mensen zullen de gezondheid van anderen waarschijnlijk eerder in gevaar brengen

Terwijl de reguliere media en de gezondheidsautoriteiten van de overheid dogmatisch bezig zijn geweest met het ondubbelzinnige verhaal dat de Covid-19 (en alle) vaccins a priori ‘veilig en effectief’ zijn , valt niet te ontkennen dat de Covid-19-vaccins momenteel alleen zijn goedgekeurd voor distributie aan het publiek onder een Emergency Use Authorization, in plaats van dat de juiste klinische veiligheids- en werkzaamheidsstudiegegevens beschikbaar zijn, en die naar verwachting pas in april 2023 voltooid zullen zijn voor het Pfizer-vaccin.

Dit maakt Covid-19-vaccins per definitie experimenteel, zoals Leila Centner herhaaldelijk heeft aangevoerd als verklaring voor haar voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hun onbedoelde, nadelige effecten die ze kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van haar schoolpersoneel, docenten en kinderen. en grotere gemeenschap.

Menselijke medische experimenten, zoals gedefinieerd door de  Neurenbergse code voor medische ethiek (1947) , moeten niet alleen vrijwillig zijn, maar de deelnemer moet volledig worden geïnformeerd over zowel de risico’s als de voordelen om zijn volledige wettelijke toestemming te kunnen geven. Als de medisch onderzoeker reden heeft om aan te nemen dat een ingreep schade, invaliditeit of overlijden kan veroorzaken, moet hij of zij het experiment onmiddellijk stopzetten.

In het geval van de experimentele mRNA Covid-19-vaccinatie, laten overheidsgegevens zien dat de Covid-19-vaccins diepgaande, nadelige gezondheidseffecten hebben op een subpopulatie van ontvangers, zoals gedocumenteerd in het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), dat vanaf 28 april 2021 in totaal 85.926 meldingen bevat van de gevaccineerde die bijwerkingen ondervonden, variërend van overlijden tot honderden andere symptomen en levensbedreigende aandoeningen.

Bovendien is het bekend dat VAERS zeer ineffectief is bij het vastleggen van de werkelijke omvang van het werkelijke aantal bijwerkingen van vaccins, vanwege de zeer passieve, post-marketingbewakingsmethodologie.

Peer-reviewed onderzoek geeft aan dat de snelheid van het vastleggen van rapporten zo laag is als 1% voor trombocytopenische purpura (lage bloedplaatjesgerelateerde bloedingsstoornis) na het BMR-vaccin en hypotoniserende (blauwachtige huid; verminderd bewustzijn) episodes na het DTP-vaccin.

De implicatie is dat de werkelijke omvang van de bijwerkingen binnen de gevaccineerden, waaronder ontregeling en onderdrukking van het immuunsysteem, nog veel meer verschillende bijwerkingen zullen verschijnen dan de toch al alarmerende schaal van gebeurtenissen die wordt gerapporteerd door de cijfers die door VAERS worden aangeboden – die bijna universeel worden genegeerd. door dezelfde media die proberen de Centner Academy in diskrediet te brengen, te belasteren en er een voorbeeld van te maken.

Gezien het feit dat degenen die immuundisfunctie ervaren als gevolg van vaccinatie, meer kans hebben om virusreactivering te vertonen, zoals  een cluster van gevallen die onlangs zijn gemeld  voor door vaccin geïnduceerde herpes zoster, of dat ze ook een verstoord microbioom kunnen ervaren dat leidt tot de overgroei van opportunistische bacteriën, schimmels, virussen, dwz zogenaamde “pathogenen”, de gezondheidsrisico’s voor degenen om hen heen kunnen ook aanzienlijk toenemen. Opgemerkt moet worden dat dit fenomeen van door vaccins veroorzaakte nadelige gezondheidseffecten niet alleen verband houdt met de Covid-19- of mRNA-vaccins.

Greenmedinfo.com heeft een database met meer dan  1300 onderzoeken die meer dan 150 mogelijke nadelige gezondheidseffecten aangeven  van vaccins die momenteel in het CDC-vaccinatieschema staan. Daarom zou elk vaccin in theorie het immuunsysteem van een vaccinontvanger kunnen verzwakken of verstoren, waardoor de kans groter wordt dat ze infectie- of ziekteverwekkende aspecten van hun microbioom of celinhoud (via extracellulaire blaasjes) overdragen aan degenen om hen heen, die in sectie # 3 in meer detail zal worden uitgelegd.

Feit 2

Het ontwerp van het Pfizer mRNA vaccin. Klinische studie waarschuwt tegen nabijheid (gedeelde luchtinhalatie of huidcontact) tussen vaccindeelnemers en niet-gevaccineerde als mogelijke oorzaak schade.

Met de titel ” Een fase 1/2/3 studie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid, immunogeniteit en  werkzaamheid van RNA-vaccinkandidaten tegen COVID-19 bij gezonde individuen “, identificeert het Pfizer Covid-19 mRNA-vaccin onderzoeksprotocol document expliciet in sectie 8.3 .5. de noodzaak om te controleren wat het noemt “Blootstelling tijdens zwangerschap of borstvoeding, en beroepsmatige blootstelling”. Een zorg die ze zo serieus nemen dat ze eisen dat elk incident binnen 24 uur aan het Pfizer Safety-systeem wordt gemeld.

Volgens het document treedt er een EDP [omgevingsblootstelling tijdens de zwangerschap] op als bijvoorbeeld:  “een mannelijke vaccinontvanger een vrouwelijke partner blootstelt vóór of rond de conceptie”.

Blootstelling aan de studie-interventie wordt gedefinieerd als  “inademing of huidcontact”,  wat aangeeft dat fysieke nabijheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde door het Pfizer-studieprotocol wordt erkend als een reden tot bezorgdheid over de overdracht van mogelijke bijwerkingen van het vaccin.

Het document geeft ook het volgende voorbeeld van een EDP-scenario:  “Een mannelijk familielid of zorgverlener die is blootgesteld aan de studie-interventie door inademing of huidcontact, stelt vervolgens zijn vrouwelijke partner bloot vóór of rond de conceptie.” Het is duidelijk dat Pfizer in dit geval erkent dat zoiets eenvoudigs als een zorgverlener of familielid die is blootgesteld aan een ontvanger van een mRNA-vaccin door ‘inademing of huidcontact’ (dwz fysieke nabijheid) een bijwerking zou kunnen veroorzaken en / of de studieresultaten.

Het is duidelijk dat het ontwerp van het Pfizer mRNA-vaccinprotocol onthult dat bezorgdheid over hoe gevaccineerden de gezondheid, en zelfs reproductieve resultaten, van niet-gevaccineerden nadelig kunnen beïnvloeden door simpelweg fysiek dichtbij te zijn, uiterst serieus worden genomen door de fabrikant van het vaccin zelf.

In het licht hiervan worden de aan het begin van dit artikel geciteerde zorgen van Leila Centner in feite ondersteund door het meest gezaghebbende document dat we hebben over het experimentele vaccin en de aard van de menselijke experimenten die namens hen worden uitgevoerd.

Tot dusver is er geen erkenning of berichtgeving over dit feit door de wereldwijde reguliere media, de vaccinfabrikanten of de gezondheidsautoriteiten van de overheid. Het is aan de lezer om dit artikel te delen en het woord te verspreiden.

Feit 3

Er is een plausibel epigenetisch moleculair mechanisme in de biologie waarbij de gevaccineerde de gezondheidstoestand van niet-gevaccineerden kan beïnvloeden  

De derde belangrijke ondersteunende factor achter het identificeren van de mogelijke schade die de gevaccineerde kan hebben op niet-gevaccineerde personen betreft de ontdekking van de zogenaamde horizontale informatieoverdracht binnen biologische systemen die worden gemedieerd door extracellulaire blaasjes (EV’s), waaronder een virusachtig fenomeen dat bekend staat als microvessicle shedding en / of exosoom-gemedieerde overdracht van nucleïnezuren.

Dit valt binnen de categorie van epigenetica, die de apologeten en shills voor de vermeende veiligheid en werkzaamheid van de mRNA-vaccins gemakkelijk negeren om hun bewering te doen die in 1970 werd ontkracht met de ontdekking van het enzym reverse transcriptase.

Reverse transcriptase kan RNA naar DNA transcriberen, waardoor in wezen het fundamentele dogma van de moleculaire biologie wordt vernietigd, namelijk de ongerichte informatiestroom van de celkern naar mRNA naar eiwit kan niet worden teruggedraaid.

Dit dogma wordt nog steeds een halve eeuw later gebruikt om de valse bewering te doen dat het enige gezondheidsrisico dat een genetisch gemodificeerd vaccin de moeite waard is om te bespreken, de mogelijkheid is dat het de structuur of functie van nucleaire, eiwitcoderende genen kan beïnvloeden.

We hebben zelfs gezien, door de ontdekking van exosomen, dat de De Weismann-barrière is doorgedrongen en somatische cellen kunnen erfelijke informatie aan de kiembaancellen overbrengen in wat neerkomt op real-time, waardoor de risicomodellen die momenteel worden gebruikt door vaccinfabrikanten en regulatoren die geen rekening houden met de kracht die epigenetische processen hebben om de onbedoelde nadelige effecten van genetisch gemodificeerde technologieën en interventies.

Terwijl mRNA vaccins zijn ontworpen met behulp van genetisch gemodificeerde processen die niet afhankelijk zijn van levende cellen substraten zijn zij een meer hardnekkige bedreiging dan het afstoten van vaccins met levende cellen als het gaat om de aanhoudende biologische impact die de gevaccineerde kan hebben op de niet-gevaccineerde personen.

Dit is niet een opzichzelfstaand verhaal. Meerdere medici claimen dit. Iets om serieus in de gaten te houden en om aan de mensen, die nog steeds van plan zijn zich te laten vaccineren, te laten lezen (en ze proberen uit te leggen dat het volstrekt tegen iedere logica en rationaliteit ingaat je te laten vaccineren).

Bronnen:

CBSLocal
Fullfact
NCBI.gov
NCBI.gov
nature.com
NCBI.gov
NCBI.gov
Frontiersin
GreenMedInfo

LEES OOK:

Artsen voor vrijheid: “Blijf uit de buurt van gevaccineerden!”


Deel onze artikelen en doorbreek de censuur
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
5 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
5
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x