Oprecht Onafhankelijk Nieuws & Opinies

cstv doneer
Voor vrijheid door waarheid
Search
Filters
Zoek in de titels
Zoek in de inhoud van artikelen

Friese Vrijstaat?

Verspreid de vrijheid!

Na de executie van Sint Bonifatius bij Dokkum anno 754 en de Pietenactie op 4 december 2017 ter viering van de verjaardag van de reeds in 342 overleden, maar hoog in het noorden toch nog zwaaiend aanwezige Sint Nicolaas, verdient Friesland een vrijstaat status. Zeker als we in gedachten houden dat de Friezen ooit de Romeinen permanent buiten de grensdeuren wisten te houden en dat Grutte Pier (Pier Gerlofs Donia) rond 1500 met regelmaat de Hollanders gevoelige tikken gaf, terwijl de Slag bij Warns in 1345 al duidelijk maakt dat de Friezen liever dood dan slaaf (Leaver dea as slaef)wilden zijn van dat wat later vol minachting ‘Den Haag’ zou worden.

Heden ten dage hebben diverse horeca-eigenaren in Friesland aangegeven de QR-maatregelen niet te zullen handhaven. Hulde! Immers, er mag grondwettelijk niet op medische gronden worden gediscrimineerd. Behalve de ‘logische’ partijen VVD, D66, CDA, CU, de 3 linksen (PvdA, GL & SP), maar ook JA21, Bij1, Volt en jazeker: Pieter, lappen dit grondwettelijk artikel aan hun glibberige laarzen.
Alleen al deze grondwetschending rechtvaardigt een Friese afscheiding. Te overwegen valt de NOP mee te nemen. Deels vanwege de ruimte die er nog is om de politieke vluchtelingen uit de rest van het verre van democratische Nederland te kunnen huisvesten. De NOP met Urk als bolwerk van anti-covid-activisten.

Dat de vermeende democratie vanuit Den Haag ook nog eens dagelijks wordt verkracht, mag o.a. worden geconcludeerd uit de vele idiote wendingen en discutabele beslissingen tijdens een half jaar formeren en de weinig democratische strapatsen van bewindslieden in demissionaire staat, met Wopke als laatste in een lange rij. Waarom zouden wij als brave burgers (borgers die borg staan voor ‘s lands inkomsten) nog belasting betalen als ons financieel kristelijk rolmodel die sluipenderwijs gaat ontduiken?

Kaag zei kortelings: „Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen”. Dat is een pertinente leugen (de zoveelste!), zeker wanneer we naar de nieuwste peilingen kijken. D66 staat daarin op verlies, het CDA op instorten. „Nieuwe verkiezingen verlammen de politiek tenminste nog een half jaar” volgens Kaag, nadat juist zij ruim een half jaar verloren heeft laten gaan door Rutte IV tegen te houden en nu schoorvoetend bereid is dit krakkemikkige vehikel toch weer op de rails te plaatsen richting vier jaar hernieuwde ellende.

“Er moet recht worden gedaan aan de roep om een nieuwe bestuurscultuur, bijvoorbeeld door de partijen een beknopt regeerakkoord te laten schrijven, en afspraken ‘op hoofdlijnen’ maken”, volgens Remkes. Tjonge jonge, wat foutief innovatief toch van die belegen VVD-regent. Dit moet hij in een dronken bui hebben bedacht. Immers, na de volgende verkiezingen gaat er niets over blijven van die ‘geweldige’ bestuurscultuurswitch. (Weet iemand nog waar het rapport-Remkes -staatscommissie parlementair stelsel- is gebleven met o.a. de aanbeveling van een bindend correctief referendum?) Ook een extraparlementair kabinet zou een tijdelijke noodgreep zijn als tussendoortje naar herstel van de machtsorde, na een volgende verZieKing. Er verandert helemaal niets, op uitdrukkelijke wens (eis!) van de regentenelite.

Een beknopt regeerakkoord schrijven en afspraken ‘op hoofdlijnen’ maken is slechts een noodverband ter overbrugging. Er verandert nooit niets als de elite niets wil veranderen.

Grappig dat PvdA en GL niet wisten hoeveel veren ze de eerder tot Pinokkio getypeerde Rutte moesten aarsen om mee te mogen doen. Alles voor de relatieve macht. Maar nu ze zijn afgeserveerd, wensen ze ineens niet coöperatief mee te willen werken, indien ze voor een meerderheid in de senaat nodig zijn. Hoe democratisch, hoe begaan met het landsbelang van de beter gesitueerden? Intussen heeft Rutte nog steeds de gaseffecten in Groningen en de toeslagenaffaire niet opgelost, maar wel demissionair (ongrondwettelijk!) covid 19 opgewaardeerd naar een A-status en er wat noodwetten doorgejast. Voor de wakkeren onder ons (met wappie als geuzennaam) zijn er nog veel meer democratie-verkrachtingen op te sommen.

Daarom zou Vrijstaat Friesland een reële optie kunnen zijn. Maar dan wel alle ‘Haagse’ valkuilen die hun destructieve waarde reeds anderhalve eeuw hebben bewezen, voorkomen.
Dus geen verre nazaat van Grutte Pier erfelijk met een eerstgeboren recht belasten ten behoeve van het staatshoofdschap. Evenmin een commissie van vermogende wijze liberale bejaarden, aangevuld met een beperkt vrijgemaakte Urker dominee om een grondwet buiten de kiezers om in elkaar te knutselen. Daarom geen doorgestudeerde elite die heel goed weet wat goed is voor henzelf en tevens pretenderen dit ook te weten voor het gepeupel, zonder (afgevaardigden van) het volk te raadplegen.

Uiteraard ook niet toestaan dat politici kiezersbedriegende coalities sluiten. Sterker nog: helemaal niet aan politici beginnen, maar echte volksvertegenwoordigers, die een directe band met de eigen achterban hebben, de regering laten controleren. Wurgende fractiediscipline wordt strafbaar. Een regering gaat bestaan uit partijonafhankelijke, vakinhoudelijke toppers. En een senaat die uitsluitend wetten controleert op correctheid en haalbaarheid. Tevens kijken of nieuwe wetten niet in tegenstrijd zijn met bestaande wetten én controleren of ze niet ten koste gaan van minderheden. Een granieten regel wordt het volledig bannen van partijpolitieke benoemingen, op alle niveaus.

Binnen een ‘oprjochte’ vrijheidsstaat wordt uiteraard geen art. 120 ingesteld. Oprechte en met bewezen vakkunde benoemde rechters voor bv 8 jaar, moeten te allen tijde nieuwe wetten kunnen toetsen aan de grondwet. Samen met de senaat nieuwe stijl is dan een Constitutioneel Hof ingebouwd.

Iedere echt democratisch denkende Nederlander is dan welkom in de polder van Friesland. Een inburgeringstraject is onnodig, niemand zal verplicht worden de Friese taal te leren.

Friesland hoeft niet uit de EU te treden, is er immers nooit ingestapt. De Friese gûne wordt de standaard munt, gedekt door waardevolle edelmetalen en/of edelstenen. Wat betreft de voedselvoorziening gaat Groot Friesland zelfvoorzienend worden, waarbij natuur vooropstaat en chemische middelen worden verboden.
Voorlopig kan tegen zeer minimale rentes gigantische bedragen worden geleend voor verantwoorde woningbouw, gelden die zonder problemen na 10 jaar kunnen worden afgelost.

Kortom: Fryslân boppe. (misschien kan een enquête onder de echte Friezen roet in deze democratische gedachten strooien, als ze doorkrijgen dat meer dan de helft van alle ‘Hollanders’ de grens willen overdenderen. In dat geval zou overwogen kunnen worden Groningen en Drenthe warm te maken voor een waarlijke Groot-Friese democratie!)

Lees ook:

Er gaat niets boven Friesland


Verspreid de vrijheid!

Deel dit artikel!

Subscribe
Abonneren op
guest
Mag uw echte naam zijn of een pseudoniem
Niet verplicht
58 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Zie alle comments
CommonSenseTV
nl Dutch
X
58
0
Wat is uw reactie hierop?x
()
x